Демо горим
29.05.2024 20:03:32
30.05.2024 03:01:01
Авах
0.03
1.27142
1.2695
Ашиг
-0.06 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560420158
Нээх огноо цаг
29.05.2024 20:03:32
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27142
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.06 USD
Хаах огноо цаг
30.05.2024 03:01:01
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.2695
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.06 USD
29.05.2024 20:03:28
30.05.2024 03:01:01
Авах
0.03
1.27144
1.2695
Ашиг
-0.06 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560420157
Нээх огноо цаг
29.05.2024 20:03:28
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27144
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.06 USD
Хаах огноо цаг
30.05.2024 03:01:01
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.2695
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.06 USD
29.05.2024 18:39:11
30.05.2024 03:01:01
Авах
0.01
1.27119
1.2695
Ашиг
-0.02 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560417483
Нээх огноо цаг
29.05.2024 18:39:11
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27119
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.02 USD
Хаах огноо цаг
30.05.2024 03:01:01
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2695
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.02 USD
29.05.2024 19:39:02
29.05.2024 20:03:23
Авах
0.01
2340.42
2341.94
Ашиг
0.02 USD
XAUUSD
Гэрээ
#1560419550
Нээх огноо цаг
29.05.2024 19:39:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
2340.42
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 20:03:23
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
2341.94
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
29.05.2024 18:38:42
29.05.2024 19:39:10
Авах
0.04
1.27119
1.27148
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560417473
Нээх огноо цаг
29.05.2024 18:38:42
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27119
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 19:39:10
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.27148
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
29.05.2024 18:39:06
29.05.2024 19:39:07
Авах
0.04
1.2712
1.27148
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560417482
Нээх огноо цаг
29.05.2024 18:39:06
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.2712
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 19:39:07
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.27148
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
29.05.2024 18:22:05
29.05.2024 18:33:18
Авах
0.02
1.27125
1.27082
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560416796
Нээх огноо цаг
29.05.2024 18:22:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27125
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 18:33:18
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 18:22:03
29.05.2024 18:33:18
Авах
0.02
1.27125
1.27082
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560416794
Нээх огноо цаг
29.05.2024 18:22:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27125
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 18:33:18
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 18:21:54
29.05.2024 18:33:18
Авах
0.02
1.27119
1.27082
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560416792
Нээх огноо цаг
29.05.2024 18:21:54
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27119
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 18:33:18
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 18:21:51
29.05.2024 18:33:18
Авах
0.02
1.27118
1.27082
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560416789
Нээх огноо цаг
29.05.2024 18:21:51
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27118
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 18:33:18
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 18:21:48
29.05.2024 18:33:18
Авах
0.02
1.27125
1.27082
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560416788
Нээх огноо цаг
29.05.2024 18:21:48
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27125
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 18:33:18
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 18:21:39
29.05.2024 18:33:18
Авах
0.02
1.27113
1.27082
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560416783
Нээх огноо цаг
29.05.2024 18:21:39
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27113
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 18:33:18
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 18:21:37
29.05.2024 18:33:18
Авах
0.02
1.27113
1.27082
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560416782
Нээх огноо цаг
29.05.2024 18:21:37
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27113
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 18:33:18
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 18:20:58
29.05.2024 18:33:18
Авах
0.02
1.27105
1.27082
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560416772
Нээх огноо цаг
29.05.2024 18:20:58
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27105
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 18:33:18
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
29.05.2024 18:27:45
29.05.2024 18:33:18
Авах
0.01
2340.29
2338.69
Ашиг
-0.02 USD
XAUUSD
Гэрээ
#1560416976
Нээх огноо цаг
29.05.2024 18:27:45
Төрөл
Авах
Орох цэг
2340.29
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.02 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 18:33:18
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
2338.69
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.02 USD
29.05.2024 18:22:07
29.05.2024 18:33:18
Авах
0.02
1.27135
1.27082
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560416797
Нээх огноо цаг
29.05.2024 18:22:07
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27135
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 18:33:18
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.27082
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 17:38:16
29.05.2024 17:57:32
Авах
0.05
1.27199
1.27114
Ашиг
-0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560414269
Нээх огноо цаг
29.05.2024 17:38:16
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27199
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.04 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 17:57:32
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.27114
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.04 USD
29.05.2024 17:35:23
29.05.2024 17:57:32
Авах
0.05
1.27168
1.27114
Ашиг
-0.03 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560414154
Нээх огноо цаг
29.05.2024 17:35:23
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27168
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.03 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 17:57:32
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.27114
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.03 USD
29.05.2024 17:34:57
29.05.2024 17:57:32
Авах
0.05
1.27148
1.27114
Ашиг
-0.02 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560414031
Нээх огноо цаг
29.05.2024 17:34:57
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27148
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.02 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 17:57:32
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.27114
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.02 USD
29.05.2024 17:34:54
29.05.2024 17:57:32
Авах
0.05
1.27147
1.27114
Ашиг
-0.02 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560414029
Нээх огноо цаг
29.05.2024 17:34:54
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27147
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.02 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 17:57:32
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.27114
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.02 USD
29.05.2024 17:34:51
29.05.2024 17:57:32
Авах
0.05
1.27146
1.27114
Ашиг
-0.02 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560414027
Нээх огноо цаг
29.05.2024 17:34:51
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27146
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.02 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 17:57:32
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.27114
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.02 USD
29.05.2024 17:34:49
29.05.2024 17:57:32
Авах
0.05
1.27139
1.27114
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560414026
Нээх огноо цаг
29.05.2024 17:34:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27139
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 17:57:32
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.27114
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 17:34:45
29.05.2024 17:57:32
Авах
0.05
1.27137
1.27114
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560414025
Нээх огноо цаг
29.05.2024 17:34:45
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27137
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 17:57:32
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.27114
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 17:28:27
29.05.2024 17:31:44
Авах
0.5
1.27229
1.27143
Ашиг
-0.43 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560412685
Нээх огноо цаг
29.05.2024 17:28:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27229
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.43 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 17:31:44
Арилжааны хэмжээ
0.5
Гарах
1.27143
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.43 USD
29.05.2024 17:28:32
29.05.2024 17:31:44
Авах
0.1
1.27225
1.27143
Ашиг
-0.08 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560412689
Нээх огноо цаг
29.05.2024 17:28:32
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27225
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.08 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 17:31:44
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
1.27143
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.08 USD
29.05.2024 14:08:30
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27431
1.27383
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400076
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:08:30
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27431
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
29.05.2024 14:08:44
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27442
1.27383
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400096
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:08:44
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27442
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 14:08:57
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27444
1.27383
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400112
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:08:57
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27444
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 14:10:03
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.2742
1.27383
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400238
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:10:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.2742
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
29.05.2024 14:08:43
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27442
1.27383
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400095
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:08:43
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27442
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 14:08:56
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27444
1.27383
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400111
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:08:56
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27444
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 14:10:03
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.2742
1.27383
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400234
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:10:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.2742
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
29.05.2024 14:33:17
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.2
1.27468
1.27383
Ашиг
-0.17 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560401748
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:33:17
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27468
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.17 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.2
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.17 USD
29.05.2024 14:08:42
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27442
1.27383
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400094
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:08:42
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27442
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 14:08:56
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27444
1.27383
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400110
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:08:56
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27444
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 14:10:02
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.2742
1.27383
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400228
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:10:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.2742
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
29.05.2024 14:33:17
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.2
1.27468
1.27383
Ашиг
-0.17 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560401747
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:33:17
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27468
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.17 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.2
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.17 USD
29.05.2024 14:08:42
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27442
1.27383
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400093
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:08:42
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27442
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 14:08:55
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27444
1.27383
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400109
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:08:55
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27444
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 14:10:01
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27421
1.27383
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400222
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:10:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27421
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
29.05.2024 14:33:16
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.2
1.27468
1.27383
Ашиг
-0.17 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560401746
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:33:16
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27468
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.17 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.2
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.17 USD
29.05.2024 14:08:41
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27442
1.27383
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400092
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:08:41
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27442
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 14:08:54
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27444
1.27383
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400108
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:08:54
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27444
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 14:10:00
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27418
1.27383
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400181
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:10:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27418
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
29.05.2024 14:33:14
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.2
1.27468
1.27383
Ашиг
-0.17 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560401744
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:33:14
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27468
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.17 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.2
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.17 USD
29.05.2024 14:08:40
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27442
1.27383
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400091
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:08:40
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27442
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 14:08:53
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27444
1.27383
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400107
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:08:53
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27444
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 14:09:10
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27441
1.27383
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400128
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:09:10
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27441
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
29.05.2024 14:10:22
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27416
1.27383
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400265
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:10:22
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27416
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
29.05.2024 14:08:39
29.05.2024 16:07:43
Авах
0.01
1.27439
1.27383
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1560400090
Нээх огноо цаг
29.05.2024 14:08:39
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.27439
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.05.2024 16:07:43
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.27383
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD