Демо горим
28.11.2023 02:20:16
05.12.2023 13:25:11
Зарах
0.02
0.66135
0.65698
Ашиг
0.09 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553758684
Нээх огноо цаг
28.11.2023 02:20:16
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.66135
Солих
0.00 USD
Нийт
0.09 USD
Хаах огноо цаг
05.12.2023 13:25:11
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.65698
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.09 USD
28.11.2023 02:15:00
05.12.2023 13:25:11
Зарах
0.02
0.66128
0.65693
Ашиг
0.09 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553758581
Нээх огноо цаг
28.11.2023 02:15:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.66128
Солих
0.00 USD
Нийт
0.09 USD
Хаах огноо цаг
05.12.2023 13:25:11
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.65693
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.09 USD
24.11.2023 16:55:03
05.12.2023 13:25:11
Зарах
0.02
0.65796
0.65698
Ашиг
0.02 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553709188
Нээх огноо цаг
24.11.2023 16:55:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.65796
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
05.12.2023 13:25:11
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.65698
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
24.11.2023 16:55:02
05.12.2023 13:25:11
Зарах
0.02
0.65794
0.65693
Ашиг
0.02 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553709153
Нээх огноо цаг
24.11.2023 16:55:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.65794
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
05.12.2023 13:25:11
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.65693
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
23.11.2023 09:00:01
05.12.2023 13:25:11
Зарах
0.01
0.6563
0.65698
Ашиг
-0.01 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553667185
Нээх огноо цаг
23.11.2023 09:00:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.6563
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
05.12.2023 13:25:11
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.65698
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
23.11.2023 08:00:06
05.12.2023 13:25:11
Зарах
0.01
0.65619
0.65693
Ашиг
-0.01 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553664797
Нээх огноо цаг
23.11.2023 08:00:06
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.65619
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
05.12.2023 13:25:11
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.65693
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
28.11.2023 17:40:01
28.11.2023 18:59:04
Авах
0.01
0.66435
0.66635
Ашиг
0.02 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553787974
Нээх огноо цаг
28.11.2023 17:40:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.66435
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
28.11.2023 18:59:04
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.66635
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
28.11.2023 03:10:02
28.11.2023 17:39:08
Авах
0.01
0.66251
0.66337
Ашиг
0.01 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553760261
Нээх огноо цаг
28.11.2023 03:10:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.66251
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
28.11.2023 17:39:08
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.66337
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
28.11.2023 09:50:01
28.11.2023 13:46:52
Авах
0.02
0.6608
0.66175
Ашиг
0.02 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553768997
Нээх огноо цаг
28.11.2023 09:50:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.6608
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
28.11.2023 13:46:52
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.66175
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
27.11.2023 10:40:00
28.11.2023 03:07:34
Авах
0.01
0.66007
0.66207
Ашиг
0.02 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553737454
Нээх огноо цаг
27.11.2023 10:40:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.66007
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
28.11.2023 03:07:34
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.66207
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
27.11.2023 05:30:05
27.11.2023 10:36:39
Авах
0.02
0.65714
0.65972
Ашиг
0.05 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553728365
Нээх огноо цаг
27.11.2023 05:30:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.65714
Солих
0.00 USD
Нийт
0.05 USD
Хаах огноо цаг
27.11.2023 10:36:39
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
0.65972
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.05 USD
24.11.2023 17:05:00
27.11.2023 10:36:39
Авах
0.01
0.65887
0.65972
Ашиг
0.01 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553710851
Нээх огноо цаг
24.11.2023 17:05:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.65887
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
27.11.2023 10:36:39
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.65972
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.11.2023 08:00:16
24.11.2023 17:01:55
Авах
0.01
0.65644
0.65844
Ашиг
0.02 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553665285
Нээх огноо цаг
23.11.2023 08:00:16
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.65644
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
24.11.2023 17:01:55
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.65844
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
22.11.2023 20:39:48
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651807
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:48
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:47
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37012
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651806
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:47
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37012
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:47
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651805
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:47
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:46
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651804
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:46
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:38
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37012
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651803
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:38
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37012
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:38
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651802
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:38
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:37
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37012
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651799
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:37
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37012
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:37
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37011
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651798
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:37
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37011
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:36
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37012
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651797
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:36
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37012
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:36
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651796
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:36
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:35
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651795
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:35
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:50
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651813
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:50
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:35
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37014
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651794
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:35
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37014
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:50
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651812
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:50
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:49
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651811
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:49
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651810
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:48
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651809
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:48
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:48
23.11.2023 07:59:26
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651808
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:48
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:26
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:20
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651772
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:20
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:32
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651789
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:32
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 17:20:00
23.11.2023 07:59:25
Зарах
0.01
0.65226
0.65647
Ашиг
-0.04 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1553642994
Нээх огноо цаг
22.11.2023 17:20:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.65226
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.04 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.65647
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.04 USD
22.11.2023 20:39:19
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.3701
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651771
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:19
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.3701
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:31
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.37012
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651788
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:31
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37012
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:18
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.3701
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651770
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:18
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.3701
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:31
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651787
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:31
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:18
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.37012
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651769
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:18
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37012
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:28
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.37013
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651786
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:28
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37013
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:17
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.37012
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651768
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:17
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37012
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:27
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.37011
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651785
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37011
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:27
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.37011
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651783
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37011
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:26
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.37009
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651782
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:26
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37009
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:25
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.37009
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651781
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:25
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37009
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:25
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.37009
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651780
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:25
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37009
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:24
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.3701
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651779
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:24
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.3701
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:24
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.3701
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651778
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:24
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.3701
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:23
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.37011
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651777
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:23
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37011
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:23
23.11.2023 07:59:25
Авах
0.05
1.37011
1.3664
Ашиг
-0.14 USD
USDCAD
Гэрээ
#1553651776
Нээх огноо цаг
22.11.2023 20:39:23
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.37011
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
23.11.2023 07:59:25
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.3664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD