Демо горим
Авах
0.01
21.09.2023 15:01:19
1.22636
1.22615
0.00000
0.00000
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
21.09.2023 15:01:19
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.22636
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.22615
Take profit
0.00000
Авах
0.01
21.09.2023 14:58:20
1.22685
1.22615
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
21.09.2023 14:58:20
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.22685
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.22615
Take profit
0.00000
Авах
0.01
21.09.2023 14:58:15
1.22685
1.22615
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
21.09.2023 14:58:15
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.22685
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.22615
Take profit
0.00000