Демо горим
Авах
0.01
29.02.2024 23:00:04
1.26241
1.26235
1.23712
1.26542
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 23:00:04
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.26241
Stop loss
1.23712
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.26235
Take profit
1.26542
-д авах
0.01
29.02.2024 23:00:04
1.26031
1.26240
1.23501
1.26331
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 23:00:04
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.26031
Stop loss
1.23501
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.26240
Take profit
1.26331
-д авах
0.01
29.02.2024 21:37:01
1.25992
1.26200
1.23462
1.26292
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 21:37:01
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
1.25992
Stop loss
1.23462
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.26200
Take profit
1.26292
-д зарах
0.01
29.02.2024 21:37:00
1.26402
1.26190
1.28932
1.26102
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 21:37:00
Төрөл
-д зарах
Нээлттэй үнэ
1.26402
Stop loss
1.28932
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.26190
Take profit
1.26102
Зарах
0.01
29.02.2024 21:36:58
1.26192
1.26245
1.28722
1.25892
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 21:36:58
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.26192
Stop loss
1.28722
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.26245
Take profit
1.25892
Авах
0.01
29.02.2024 21:36:58
1.26202
1.26235
1.23672
1.26502
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 21:36:58
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.26202
Stop loss
1.23672
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.26235
Take profit
1.26502
Зарах
0.04
29.02.2024 21:36:57
1.26192
1.26245
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.02 USD
GBPUSD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 21:36:57
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.26192
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.02 USD
Арилжааны хэмжээ
0.04
Одоогийн үнэ
1.26245
Take profit
0.00000
-д авах
0.01
29.02.2024 20:45:03
0.64773
0.64982
0.62243
0.65073
Ашиг
0.00 USD
AUDUSD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 20:45:03
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
0.64773
Stop loss
0.62243
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
0.64982
Take profit
0.65073
Авах
0.01
29.02.2024 20:45:02
0.64983
0.64966
0.62453
0.65283
Ашиг
0.00 USD
AUDUSD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 20:45:02
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
0.64983
Stop loss
0.62453
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
0.64966
Take profit
0.65283
Зарах
0.01
29.02.2024 19:55:31
0.64944
0.64977
0.67476
0.64646
Ашиг
0.00 USD
AUDUSD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 19:55:31
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
0.64944
Stop loss
0.67476
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
0.64977
Take profit
0.64646
-д зарах
0.01
29.02.2024 19:55:31
0.65154
0.64945
0.67684
0.64854
Ашиг
0.00 USD
AUDUSD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 19:55:31
Төрөл
-д зарах
Нээлттэй үнэ
0.65154
Stop loss
0.67684
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
0.64945
Take profit
0.64854
-д авах
0.01
29.02.2024 19:23:40
0.64751
0.64961
0.62221
0.65051
Ашиг
0.00 USD
AUDUSD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 19:23:40
Төрөл
-д авах
Нээлттэй үнэ
0.64751
Stop loss
0.62221
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
0.64961
Take profit
0.65051
Авах
0.01
29.02.2024 19:23:39
0.64961
0.64966
0.62432
0.65262
Ашиг
0.00 USD
AUDUSD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 19:23:39
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
0.64961
Stop loss
0.62432
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
0.64966
Take profit
0.65262
Зарах
0.04
29.02.2024 19:23:39
0.64950
0.64977
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
AUDUSD
Нээх огноо цаг
29.02.2024 19:23:39
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
0.64950
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.01 USD
Арилжааны хэмжээ
0.04
Одоогийн үнэ
0.64977
Take profit
0.00000