Демо горим
23.02.2024 17:22:33
23.02.2024 18:13:50
Авах
0.01
0.65621
0.65538
Ашиг
-0.01 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1556587137
Нээх огноо цаг
23.02.2024 17:22:33
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.65621
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 18:13:50
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.65538
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
23.02.2024 17:22:35
23.02.2024 18:13:49
Зарах
0.04
0.65614
0.65549
Ашиг
0.03 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1556587139
Нээх огноо цаг
23.02.2024 17:22:35
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.65614
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 18:13:49
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
0.65549
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
23.02.2024 18:00:06
23.02.2024 18:13:48
Зарах
0.01
0.65597
0.65551
Ашиг
0.00 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1556589297
Нээх огноо цаг
23.02.2024 18:00:06
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.65597
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 18:13:48
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.65551
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 13:07:44
23.02.2024 17:49:38
Зарах
0.04
1.26739
1.26703
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556575567
Нээх огноо цаг
23.02.2024 13:07:44
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26739
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:49:38
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26703
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 13:27:20
23.02.2024 17:49:35
Зарах
0.04
1.26811
1.26706
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556576458
Нээх огноо цаг
23.02.2024 13:27:20
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26811
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:49:35
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26706
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
23.02.2024 13:10:49
23.02.2024 17:49:33
Зарах
0.01
1.26757
1.26703
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556575631
Нээх огноо цаг
23.02.2024 13:10:49
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26757
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:49:33
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.26703
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 14:18:45
23.02.2024 17:22:33
Зарах
0.04
0.65681
0.65621
Ашиг
0.02 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1556578166
Нээх огноо цаг
23.02.2024 14:18:45
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.65681
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:22:33
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
0.65621
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
23.02.2024 14:22:02
23.02.2024 17:22:32
Зарах
0.01
0.65697
0.65621
Ашиг
0.01 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1556578226
Нээх огноо цаг
23.02.2024 14:22:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.65697
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:22:32
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.65621
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 15:21:10
23.02.2024 17:22:31
Авах
0.01
0.65779
0.65611
Ашиг
-0.02 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1556582490
Нээх огноо цаг
23.02.2024 15:21:10
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.65779
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.02 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:22:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.65611
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.02 USD
23.02.2024 15:33:11
23.02.2024 17:22:29
Зарах
0.01
0.65753
0.65621
Ашиг
0.01 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1556583235
Нээх огноо цаг
23.02.2024 15:33:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.65753
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:22:29
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.65621
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 17:05:05
23.02.2024 17:22:29
Авах
0.01
0.65665
0.65611
Ашиг
-0.01 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1556586262
Нээх огноо цаг
23.02.2024 17:05:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.65665
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:22:29
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.65611
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
23.02.2024 13:17:24
23.02.2024 17:17:53
Зарах
0.04
1.26828
1.26809
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556575985
Нээх огноо цаг
23.02.2024 13:17:24
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26828
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:17:53
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26809
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 13:18:17
23.02.2024 17:17:51
Зарах
0.04
1.26811
1.26807
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556576015
Нээх огноо цаг
23.02.2024 13:18:17
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26811
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:17:51
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26807
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 13:17:30
23.02.2024 17:17:49
Зарах
0.04
1.26827
1.26808
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556575993
Нээх огноо цаг
23.02.2024 13:17:30
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26827
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:17:49
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26808
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 14:22:20
23.02.2024 17:15:27
Зарах
0.01
1.26843
1.26832
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556578247
Нээх огноо цаг
23.02.2024 14:22:20
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26843
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:15:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.26832
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 14:25:26
23.02.2024 17:15:23
Зарах
0.01
1.2686
1.26827
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556578387
Нээх огноо цаг
23.02.2024 14:25:26
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.2686
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:15:23
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.26827
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 16:59:36
23.02.2024 17:15:21
Зарах
0.04
1.26898
1.26828
Ашиг
0.03 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556585811
Нээх огноо цаг
23.02.2024 16:59:36
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26898
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:15:21
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26828
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
23.02.2024 16:26:00
23.02.2024 17:05:24
Зарах
0.04
1.2691
1.26893
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556584489
Нээх огноо цаг
23.02.2024 16:26:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.2691
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:05:24
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26893
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 16:27:27
23.02.2024 17:02:24
Зарах
0.04
1.2692
1.26892
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556584518
Нээх огноо цаг
23.02.2024 16:27:27
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.2692
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:02:24
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26892
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 16:35:58
23.02.2024 17:02:21
Зарах
0.04
1.26948
1.2689
Ашиг
0.02 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556584989
Нээх огноо цаг
23.02.2024 16:35:58
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26948
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 17:02:21
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.2689
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
23.02.2024 14:35:13
23.02.2024 16:57:47
Зарах
0.01
1.26967
1.26928
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556575632
Нээх огноо цаг
23.02.2024 14:35:13
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26967
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 16:57:47
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.26928
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 16:32:52
23.02.2024 16:57:41
Зарах
0.04
1.26993
1.26928
Ашиг
0.03 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556584868
Нээх огноо цаг
23.02.2024 16:32:52
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26993
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 16:57:41
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26928
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
23.02.2024 15:40:16
23.02.2024 16:17:58
Зарах
0.01
1.26893
1.26853
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556583425
Нээх огноо цаг
23.02.2024 15:40:16
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26893
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 16:17:58
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.26853
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 14:26:30
23.02.2024 16:17:56
Зарах
0.01
1.2689
1.26853
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556578438
Нээх огноо цаг
23.02.2024 14:26:30
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.2689
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 16:17:56
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.26853
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 14:26:56
23.02.2024 16:12:46
Зарах
0.04
1.26888
1.26847
Ашиг
0.02 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556578463
Нээх огноо цаг
23.02.2024 14:26:56
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26888
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 16:12:46
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26847
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
23.02.2024 15:04:05
23.02.2024 16:12:43
Зарах
0.04
1.26909
1.26843
Ашиг
0.03 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556581827
Нээх огноо цаг
23.02.2024 15:04:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26909
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 16:12:43
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26843
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
23.02.2024 14:27:59
23.02.2024 16:12:41
Зарах
0.04
1.26911
1.26843
Ашиг
0.03 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556578583
Нээх огноо цаг
23.02.2024 14:27:59
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26911
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 16:12:41
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26843
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
23.02.2024 14:29:28
23.02.2024 16:12:39
Зарах
0.04
1.26898
1.26846
Ашиг
0.02 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556578622
Нээх огноо цаг
23.02.2024 14:29:28
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26898
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 16:12:39
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26846
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
23.02.2024 14:33:29
23.02.2024 15:39:44
Зарах
0.04
1.26942
1.26899
Ашиг
0.02 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556579189
Нээх огноо цаг
23.02.2024 14:33:29
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26942
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 15:39:44
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26899
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
23.02.2024 13:40:05
23.02.2024 14:28:02
Авах
0.01
1.26808
1.26911
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556577170
Нээх огноо цаг
23.02.2024 13:40:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26808
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 14:28:02
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.26911
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 11:02:59
23.02.2024 14:18:45
Авах
0.04
0.65616
0.65681
Ашиг
0.03 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1556569408
Нээх огноо цаг
23.02.2024 11:02:59
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.65616
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 14:18:45
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
0.65681
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
23.02.2024 12:41:46
23.02.2024 14:18:44
Зарах
0.01
0.65594
0.65692
Ашиг
-0.01 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1556574329
Нээх огноо цаг
23.02.2024 12:41:46
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.65594
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 14:18:44
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.65692
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
23.02.2024 11:04:39
23.02.2024 14:18:44
Зарах
0.01
0.65605
0.65692
Ашиг
-0.01 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1556569461
Нээх огноо цаг
23.02.2024 11:04:39
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.65605
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 14:18:44
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.65692
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
23.02.2024 12:45:02
23.02.2024 14:18:42
Авах
0.01
0.65593
0.65681
Ашиг
0.01 USD
AUDUSD
Гэрээ
#1556574433
Нээх огноо цаг
23.02.2024 12:45:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.65593
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 14:18:42
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
0.65681
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 10:20:25
23.02.2024 12:56:16
Авах
0.04
1.2673
1.26736
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556567131
Нээх огноо цаг
23.02.2024 10:20:25
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.2673
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:56:16
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26736
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 10:20:18
23.02.2024 12:56:13
Авах
0.04
1.2673
1.26737
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556567124
Нээх огноо цаг
23.02.2024 10:20:18
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.2673
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:56:13
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26737
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 10:20:16
23.02.2024 12:54:47
Авах
0.04
1.26724
1.26728
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556567112
Нээх огноо цаг
23.02.2024 10:20:16
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26724
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:54:47
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26728
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 09:53:02
23.02.2024 12:54:43
Авах
0.04
1.26714
1.26728
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556565658
Нээх огноо цаг
23.02.2024 09:53:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26714
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:54:43
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26728
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 10:12:55
23.02.2024 12:52:57
Авах
0.04
1.26699
1.26703
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556566935
Нээх огноо цаг
23.02.2024 10:12:55
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26699
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:52:57
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26703
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 10:12:42
23.02.2024 12:52:54
Авах
0.04
1.26701
1.26704
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556566931
Нээх огноо цаг
23.02.2024 10:12:42
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26701
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:52:54
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26704
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 10:12:49
23.02.2024 12:52:52
Авах
0.04
1.26698
1.26705
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556566933
Нээх огноо цаг
23.02.2024 10:12:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26698
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:52:52
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26705
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 10:00:02
23.02.2024 12:52:50
Авах
0.01
1.26688
1.26705
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556566113
Нээх огноо цаг
23.02.2024 10:00:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26688
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:52:50
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.26705
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 10:12:36
23.02.2024 12:52:47
Авах
0.04
1.26701
1.26701
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556566917
Нээх огноо цаг
23.02.2024 10:12:36
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26701
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:52:47
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26701
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 11:20:47
23.02.2024 12:31:52
Авах
0.04
1.26666
1.26672
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556570207
Нээх огноо цаг
23.02.2024 11:20:47
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26666
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:31:52
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26672
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 10:48:05
23.02.2024 12:31:49
Авах
0.04
1.26656
1.26674
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556568691
Нээх огноо цаг
23.02.2024 10:48:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26656
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:31:49
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26674
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 11:07:32
23.02.2024 12:31:47
Авах
0.04
1.26642
1.26674
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556569577
Нээх огноо цаг
23.02.2024 11:07:32
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26642
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:31:47
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26674
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 11:30:03
23.02.2024 12:24:08
Авах
0.01
1.26593
1.2664
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556571163
Нээх огноо цаг
23.02.2024 11:30:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26593
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:24:08
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
23.02.2024 11:24:28
23.02.2024 12:24:05
Авах
0.04
1.26623
1.2664
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556570524
Нээх огноо цаг
23.02.2024 11:24:28
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26623
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:24:05
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.2664
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 09:55:01
23.02.2024 12:12:03
Зарах
0.01
1.26701
1.26609
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556565779
Нээх огноо цаг
23.02.2024 09:55:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26701
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:12:03
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.26609
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 11:55:12
23.02.2024 12:05:58
Авах
0.04
1.26518
1.26612
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1556572507
Нээх огноо цаг
23.02.2024 11:55:12
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26518
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
23.02.2024 12:05:58
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.26612
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD