Демо горим
27.09.2023 06:17:26
27.09.2023 14:22:48
Авах
0.01
1.21466
1.21331
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551751132
Нээх огноо цаг
27.09.2023 06:17:26
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.21466
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
27.09.2023 14:22:48
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21331
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
26.09.2023 18:30:21
27.09.2023 02:22:11
Авах
0.01
1.21629
1.21502
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551733138
Нээх огноо цаг
26.09.2023 18:30:21
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.21629
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
27.09.2023 02:22:11
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21502
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
26.09.2023 17:54:34
26.09.2023 18:29:45
Авах
0.01
1.21693
1.21607
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551728612
Нээх огноо цаг
26.09.2023 17:54:34
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.21693
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
26.09.2023 18:29:45
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21607
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
26.09.2023 17:01:07
26.09.2023 17:51:04
Авах
0.01
1.21849
1.21679
Ашиг
-0.02 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551724818
Нээх огноо цаг
26.09.2023 17:01:07
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.21849
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.02 USD
Хаах огноо цаг
26.09.2023 17:51:04
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21679
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.02 USD
26.09.2023 16:54:04
26.09.2023 17:51:04
Авах
0.01
1.2181
1.21679
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551723826
Нээх огноо цаг
26.09.2023 16:54:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.2181
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
26.09.2023 17:51:04
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21679
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
26.09.2023 16:44:39
26.09.2023 17:51:04
Авах
0.01
1.05947
1.05772
Ашиг
-0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#1551723052
Нээх огноо цаг
26.09.2023 16:44:39
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.05947
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.02 USD
Хаах огноо цаг
26.09.2023 17:51:04
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.05772
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.02 USD
26.09.2023 16:11:09
26.09.2023 16:45:25
Авах
0.01
1.21831
1.21852
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551720557
Нээх огноо цаг
26.09.2023 16:11:09
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.21831
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
26.09.2023 16:45:25
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21852
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
26.09.2023 16:10:49
26.09.2023 16:45:23
Авах
0.01
1.21818
1.21852
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551720525
Нээх огноо цаг
26.09.2023 16:10:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.21818
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
26.09.2023 16:45:23
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21852
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
26.09.2023 15:38:05
26.09.2023 16:10:30
Зарах
0.01
1.06012
1.05995
Ашиг
0.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#1551716589
Нээх огноо цаг
26.09.2023 15:38:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06012
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
26.09.2023 16:10:30
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.05995
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
26.09.2023 14:24:07
26.09.2023 15:31:18
Зарах
0.01
1.21877
1.21813
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551712462
Нээх огноо цаг
26.09.2023 14:24:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.21877
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
26.09.2023 15:31:18
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21813
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
26.09.2023 14:12:08
26.09.2023 14:20:50
Авах
0.01
1.21739
1.21831
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551711879
Нээх огноо цаг
26.09.2023 14:12:08
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.21739
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
26.09.2023 14:20:50
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21831
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
26.09.2023 11:26:35
26.09.2023 14:08:44
Зарах
0.01
1.05977
1.05921
Ашиг
0.01 USD
EURUSD
Гэрээ
#1551706819
Нээх огноо цаг
26.09.2023 11:26:35
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.05977
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
26.09.2023 14:08:44
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.05921
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
26.09.2023 10:02:00
26.09.2023 11:26:15
Авах
0.01
1.21734
1.21893
Ашиг
0.02 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551701803
Нээх огноо цаг
26.09.2023 10:02:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.21734
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
26.09.2023 11:26:15
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21893
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
26.09.2023 09:20:06
26.09.2023 10:01:39
Авах
0.01
1.21803
1.21702
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551696221
Нээх огноо цаг
26.09.2023 09:20:06
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.21803
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
26.09.2023 10:01:39
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21702
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
25.09.2023 22:56:33
26.09.2023 09:15:31
Авах
0.01
1.22134
1.21825
Ашиг
-0.03 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551684926
Нээх огноо цаг
25.09.2023 22:56:33
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22134
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.03 USD
Хаах огноо цаг
26.09.2023 09:15:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21825
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.03 USD
25.09.2023 21:08:33
26.09.2023 09:15:31
Зарах
0.01
148.768
149.009
Ашиг
-0.02 USD
USDJPY
Гэрээ
#1551683671
Нээх огноо цаг
25.09.2023 21:08:33
Төрөл
Зарах
Орох цэг
148.768
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.02 USD
Хаах огноо цаг
26.09.2023 09:15:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
149.009
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.02 USD
25.09.2023 22:06:17
25.09.2023 23:32:42
Авах
0.01
1.05885
1.05926
Ашиг
0.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#1551684659
Нээх огноо цаг
25.09.2023 22:06:17
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.05885
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 23:32:42
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.05926
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
25.09.2023 21:48:07
25.09.2023 22:06:19
Зарах
0.01
148.847
148.818
Ашиг
0.00 USD
USDJPY
Гэрээ
#1551684414
Нээх огноо цаг
25.09.2023 21:48:07
Төрөл
Зарах
Орох цэг
148.847
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 22:06:19
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
148.818
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
25.09.2023 20:48:36
25.09.2023 21:08:22
Авах
0.01
1.22136
1.2219
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551683208
Нээх огноо цаг
25.09.2023 20:48:36
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22136
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 21:08:22
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2219
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
25.09.2023 20:56:35
25.09.2023 21:08:20
Авах
0.01
1.22168
1.22191
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551683358
Нээх огноо цаг
25.09.2023 20:56:35
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22168
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 21:08:20
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.22191
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
25.09.2023 19:16:43
25.09.2023 20:08:09
Зарах
0.01
1.34653
1.34634
Ашиг
0.00 USD
USDCAD
Гэрээ
#1551681330
Нээх огноо цаг
25.09.2023 19:16:43
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.34653
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 20:08:09
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.34634
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
25.09.2023 18:23:44
25.09.2023 18:48:22
Авах
0.01
1.221
1.2214
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551679184
Нээх огноо цаг
25.09.2023 18:23:44
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.221
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 18:48:22
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.2214
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
25.09.2023 17:55:04
25.09.2023 18:47:55
Авах
0.01
1.21969
1.22149
Ашиг
0.02 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551677034
Нээх огноо цаг
25.09.2023 17:55:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.21969
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 18:47:55
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.22149
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
25.09.2023 17:47:09
25.09.2023 17:54:48
Авах
0.01
1.0583
1.0578
Ашиг
-0.01 USD
EURUSD
Гэрээ
#1551676312
Нээх огноо цаг
25.09.2023 17:47:09
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0583
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 17:54:48
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0578
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
25.09.2023 16:39:42
25.09.2023 17:27:35
Авах
0.01
1.22063
1.21937
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551667126
Нээх огноо цаг
25.09.2023 16:39:42
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22063
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 17:27:35
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21937
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
25.09.2023 16:20:37
25.09.2023 16:36:25
Авах
0.01
1.22134
1.21977
Ашиг
-0.02 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551665222
Нээх огноо цаг
25.09.2023 16:20:37
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22134
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.02 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 16:36:25
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21977
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.02 USD
25.09.2023 16:17:27
25.09.2023 16:36:25
Авах
0.01
1.22087
1.21977
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551665132
Нээх огноо цаг
25.09.2023 16:17:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22087
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 16:36:25
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21977
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
25.09.2023 16:15:58
25.09.2023 16:36:25
Авах
0.01
1.22069
1.21977
Ашиг
-0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551665045
Нээх огноо цаг
25.09.2023 16:15:58
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22069
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 16:36:25
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.21977
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
22.09.2023 20:41:14
25.09.2023 16:15:08
Авах
0.01
1.22487
1.22038
Ашиг
-0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551624190
Нээх огноо цаг
22.09.2023 20:41:14
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22487
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.04 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 16:15:08
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.22038
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.04 USD
22.09.2023 19:58:45
25.09.2023 16:15:08
Авах
0.01
1.22517
1.22038
Ашиг
-0.05 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551623214
Нээх огноо цаг
22.09.2023 19:58:45
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22517
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.05 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 16:15:08
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.22038
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.05 USD
22.09.2023 19:54:18
25.09.2023 16:15:08
Авах
0.01
1.22553
1.22038
Ашиг
-0.05 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551623152
Нээх огноо цаг
22.09.2023 19:54:18
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22553
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.05 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 16:15:08
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.22038
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.05 USD
22.09.2023 19:52:26
25.09.2023 16:15:08
Авах
0.01
1.22573
1.22038
Ашиг
-0.05 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551623122
Нээх огноо цаг
22.09.2023 19:52:26
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22573
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.05 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 16:15:08
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.22038
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.05 USD
25.09.2023 14:21:28
25.09.2023 16:15:08
Зарах
0.01
148.61
148.801
Ашиг
-0.01 USD
USDJPY
Гэрээ
#1551659075
Нээх огноо цаг
25.09.2023 14:21:28
Төрөл
Зарах
Орох цэг
148.61
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 16:15:08
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
148.801
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
25.09.2023 13:28:54
25.09.2023 16:15:08
Зарах
0.01
148.595
148.801
Ашиг
-0.01 USD
USDJPY
Гэрээ
#1551656335
Нээх огноо цаг
25.09.2023 13:28:54
Төрөл
Зарах
Орох цэг
148.595
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 16:15:08
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
148.801
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
22.09.2023 20:54:35
25.09.2023 16:15:08
Зарах
0.01
148.319
148.801
Ашиг
-0.03 USD
USDJPY
Гэрээ
#1551624342
Нээх огноо цаг
22.09.2023 20:54:35
Төрөл
Зарах
Орох цэг
148.319
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.03 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 16:15:08
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
148.801
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.03 USD
22.09.2023 19:50:52
25.09.2023 16:15:08
Зарах
0.01
148.268
148.801
Ашиг
-0.04 USD
USDJPY
Гэрээ
#1551623067
Нээх огноо цаг
22.09.2023 19:50:52
Төрөл
Зарах
Орох цэг
148.268
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.04 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 16:15:08
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
148.801
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.04 USD
22.09.2023 19:46:58
25.09.2023 16:15:08
Зарах
0.01
148.25
148.801
Ашиг
-0.04 USD
USDJPY
Гэрээ
#1551622835
Нээх огноо цаг
22.09.2023 19:46:58
Төрөл
Зарах
Орох цэг
148.25
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.04 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 16:15:08
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
148.801
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.04 USD
22.09.2023 19:46:51
25.09.2023 16:15:08
Зарах
0.01
148.251
148.801
Ашиг
-0.04 USD
USDJPY
Гэрээ
#1551622834
Нээх огноо цаг
22.09.2023 19:46:51
Төрөл
Зарах
Орох цэг
148.251
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.04 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 16:15:08
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
148.801
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.04 USD
25.09.2023 15:50:14
25.09.2023 16:02:21
Авах
0.01
1.22168
1.22185
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551662850
Нээх огноо цаг
25.09.2023 15:50:14
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22168
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 16:02:21
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.22185
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
22.09.2023 05:50:26
25.09.2023 15:49:50
Авах
0.01
1.22857
1.22132
Ашиг
-0.07 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551585613
Нээх огноо цаг
22.09.2023 05:50:26
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22857
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.07 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 15:49:50
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.22132
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.07 USD
25.09.2023 11:50:12
25.09.2023 15:44:27
Зарах
0.01
148.522
148.739
Ашиг
-0.01 USD
USDJPY
Гэрээ
#1551652619
Нээх огноо цаг
25.09.2023 11:50:12
Төрөл
Зарах
Орох цэг
148.522
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.01 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 15:44:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
148.739
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.01 USD
25.09.2023 08:36:28
25.09.2023 14:21:40
Авах
0.01
1.22405
1.22412
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551639838
Нээх огноо цаг
25.09.2023 08:36:28
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22405
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 14:21:40
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.22412
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
25.09.2023 11:29:24
25.09.2023 13:25:56
Авах
0.01
1.22245
1.22336
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551650949
Нээх огноо цаг
25.09.2023 11:29:24
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22245
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 13:25:56
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.22336
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
25.09.2023 07:49:52
25.09.2023 08:36:22
Зарах
0.01
1923.17
1922.83
Ашиг
0.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#1551639104
Нээх огноо цаг
25.09.2023 07:49:52
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1923.17
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 08:36:22
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1922.83
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
25.09.2023 07:17:48
25.09.2023 07:49:55
Авах
0.01
1.22391
1.22404
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551638859
Нээх огноо цаг
25.09.2023 07:17:48
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22391
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 07:49:55
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.22404
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
25.09.2023 03:23:15
25.09.2023 06:53:44
Зарах
0.01
148.431
148.366
Ашиг
0.00 USD
USDJPY
Гэрээ
#1551633782
Нээх огноо цаг
25.09.2023 03:23:15
Төрөл
Зарах
Орох цэг
148.431
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
25.09.2023 06:53:44
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
148.366
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
22.09.2023 17:12:15
22.09.2023 19:52:09
Зарах
0.01
1925.71
1925.34
Ашиг
0.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#1551617332
Нээх огноо цаг
22.09.2023 17:12:15
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1925.71
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
22.09.2023 19:52:09
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1925.34
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
22.09.2023 16:58:14
22.09.2023 19:50:19
Зарах
0.01
1926.28
1925.96
Ашиг
0.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#1551615669
Нээх огноо цаг
22.09.2023 16:58:14
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1926.28
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
22.09.2023 19:50:19
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1925.96
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
22.09.2023 19:12:43
22.09.2023 19:43:11
Авах
0.01
1.22541
1.22587
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551622249
Нээх огноо цаг
22.09.2023 19:12:43
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22541
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
22.09.2023 19:43:11
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.22587
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
22.09.2023 18:57:22
22.09.2023 19:43:09
Авах
0.01
1.22582
1.22589
Ашиг
0.00 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1551621861
Нээх огноо цаг
22.09.2023 18:57:22
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.22582
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
22.09.2023 19:43:09
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.22589
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD