24.11.2023 16:55:03
05.12.2023 13:25:11
ขาย
0.02
0.65796
0.65698
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1553709188
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 16:55:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.65796
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.12.2023 13:25:11
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.65698
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
24.11.2023 16:55:02
05.12.2023 13:25:11
ขาย
0.02
0.65794
0.65693
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1553709153
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 16:55:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.65794
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.12.2023 13:25:11
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.65693
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
23.11.2023 09:00:01
05.12.2023 13:25:11
ขาย
0.01
0.6563
0.65698
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1553667185
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 09:00:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.6563
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.12.2023 13:25:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.65698
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
23.11.2023 08:00:06
05.12.2023 13:25:11
ขาย
0.01
0.65619
0.65693
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1553664797
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 08:00:06
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.65619
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.12.2023 13:25:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.65693
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
28.11.2023 02:20:16
05.12.2023 13:25:11
ขาย
0.02
0.66135
0.65698
กำไร
0.09 USD
AUDUSD
ดีล
#1553758684
วันและเวลาเปิดทำการ
28.11.2023 02:20:16
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.66135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.12.2023 13:25:11
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.65698
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
28.11.2023 02:15:00
05.12.2023 13:25:11
ขาย
0.02
0.66128
0.65693
กำไร
0.09 USD
AUDUSD
ดีล
#1553758581
วันและเวลาเปิดทำการ
28.11.2023 02:15:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.66128
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.12.2023 13:25:11
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.65693
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
28.11.2023 17:40:01
28.11.2023 18:59:04
ซื้อ
0.01
0.66435
0.66635
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1553787974
วันและเวลาเปิดทำการ
28.11.2023 17:40:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.66435
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.11.2023 18:59:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.66635
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
28.11.2023 03:10:02
28.11.2023 17:39:08
ซื้อ
0.01
0.66251
0.66337
กำไร
0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1553760261
วันและเวลาเปิดทำการ
28.11.2023 03:10:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.66251
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.11.2023 17:39:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.66337
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
28.11.2023 09:50:01
28.11.2023 13:46:52
ซื้อ
0.02
0.6608
0.66175
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1553768997
วันและเวลาเปิดทำการ
28.11.2023 09:50:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.6608
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.11.2023 13:46:52
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.66175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
27.11.2023 10:40:00
28.11.2023 03:07:34
ซื้อ
0.01
0.66007
0.66207
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1553737454
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2023 10:40:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.66007
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.11.2023 03:07:34
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.66207
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
27.11.2023 05:30:05
27.11.2023 10:36:39
ซื้อ
0.02
0.65714
0.65972
กำไร
0.05 USD
AUDUSD
ดีล
#1553728365
วันและเวลาเปิดทำการ
27.11.2023 05:30:05
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.65714
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.11.2023 10:36:39
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.65972
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
24.11.2023 17:05:00
27.11.2023 10:36:39
ซื้อ
0.01
0.65887
0.65972
กำไร
0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1553710851
วันและเวลาเปิดทำการ
24.11.2023 17:05:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.65887
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.11.2023 10:36:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.65972
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
23.11.2023 08:00:16
24.11.2023 17:01:55
ซื้อ
0.01
0.65644
0.65844
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1553665285
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 08:00:16
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.65644
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.11.2023 17:01:55
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.65844
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
22.11.2023 20:39:36
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651796
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:36
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:35
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651795
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:35
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:50
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651813
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:50
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:35
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37014
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651794
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:35
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37014
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:50
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651812
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:50
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:49
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651811
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:49
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:49
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651810
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:49
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:48
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651809
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:48
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:48
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651808
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:48
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:48
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651807
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:48
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:47
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37012
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651806
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:47
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37012
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:47
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651805
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:47
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:46
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651804
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:46
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:38
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37012
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651803
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:38
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37012
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:38
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651802
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:38
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:37
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37012
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651799
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:37
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37012
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:37
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37011
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651798
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:37
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37011
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:36
23.11.2023 07:59:26
ซื้อ
0.05
1.37012
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651797
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:36
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37012
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:26
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:24
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.05
1.3701
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651779
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:24
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3701
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:24
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.05
1.3701
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651778
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:24
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3701
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:23
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.05
1.37011
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651777
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:23
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37011
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:23
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.05
1.37011
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651776
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:23
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37011
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:34
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651793
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:34
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
21.11.2023 20:05:00
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.02
0.65568
0.65626
กำไร
0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1553606078
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2023 20:05:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.65568
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.65626
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
23.11.2023 07:50:00
23.11.2023 07:59:25
ขาย
0.02
0.65593
0.65647
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1553663902
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 07:50:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.65593
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.65647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
22.11.2023 20:39:22
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.05
1.3701
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651775
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:22
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3701
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:34
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651792
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:34
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
21.11.2023 09:20:03
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.01
0.6574
0.65626
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1553584193
วันและเวลาเปิดทำการ
21.11.2023 09:20:03
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.6574
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.65626
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
23.11.2023 00:05:04
23.11.2023 07:59:25
ขาย
0.01
0.65407
0.65647
กำไร
-0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1553653708
วันและเวลาเปิดทำการ
23.11.2023 00:05:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.65407
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.65647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
22.11.2023 20:39:22
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.05
1.3701
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651774
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:22
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.3701
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:33
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.05
1.37014
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651791
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:33
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37014
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 19:20:00
23.11.2023 07:59:25
ขาย
0.02
0.65401
0.65647
กำไร
-0.05 USD
AUDUSD
ดีล
#1553648814
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 19:20:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.65401
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.65647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.05 USD
22.11.2023 20:39:21
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.05
1.37011
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651773
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:21
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37011
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:33
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651790
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:33
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 17:20:00
23.11.2023 07:59:25
ขาย
0.01
0.65226
0.65647
กำไร
-0.04 USD
AUDUSD
ดีล
#1553642994
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 17:20:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.65226
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.65647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
22.11.2023 20:39:20
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651772
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:20
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD
22.11.2023 20:39:32
23.11.2023 07:59:25
ซื้อ
0.05
1.37013
1.3664
กำไร
-0.14 USD
USDCAD
ดีล
#1553651789
วันและเวลาเปิดทำการ
22.11.2023 20:39:32
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.37013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.11.2023 07:59:25
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.3664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.14 USD