25.04.2024 09:27:57
25.04.2024 09:52:00
ขาย
0.01
2319.01
2323.28
กำไร
-0.04 USD
XAUUSD
ดีล
#1559065757
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 09:27:57
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2319.01
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:52:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2323.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
25.04.2024 09:27:55
25.04.2024 09:52:00
ขาย
0.01
2319.02
2323.28
กำไร
-0.04 USD
XAUUSD
ดีล
#1559065756
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 09:27:55
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2319.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:52:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2323.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
25.04.2024 09:27:53
25.04.2024 09:52:00
ขาย
0.01
2319.01
2323.28
กำไร
-0.04 USD
XAUUSD
ดีล
#1559065755
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 09:27:53
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2319.01
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:52:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2323.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
25.04.2024 09:27:50
25.04.2024 09:52:00
ขาย
0.01
2319.07
2323.28
กำไร
-0.04 USD
XAUUSD
ดีล
#1559065754
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 09:27:50
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2319.07
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:52:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2323.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
25.04.2024 09:28:01
25.04.2024 09:52:00
ขาย
0.01
2319.01
2323.28
กำไร
-0.04 USD
XAUUSD
ดีล
#1559065760
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 09:28:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2319.01
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:52:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2323.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
25.04.2024 09:27:58
25.04.2024 09:52:00
ขาย
0.01
2319.01
2323.28
กำไร
-0.04 USD
XAUUSD
ดีล
#1559065758
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 09:27:58
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2319.01
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:52:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2323.28
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
25.04.2024 08:55:34
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
2320.06
2320.68
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063854
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:55:34
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2320.06
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
25.04.2024 08:55:33
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
2320.08
2320.68
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063853
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:55:33
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2320.08
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
25.04.2024 08:55:18
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
2320.02
2320.68
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063851
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:55:18
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2320.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
25.04.2024 08:55:16
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
2320.11
2320.68
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063849
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:55:16
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2320.11
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
25.04.2024 09:18:21
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
2317.74
2320.68
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559065193
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 09:18:21
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 09:18:14
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
155.677
155.648
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#1559065189
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 09:18:14
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.677
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
155.648
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
25.04.2024 09:18:12
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
155.677
155.648
กำไร
0.00 USD
USDJPY
ดีล
#1559065188
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 09:18:12
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.677
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
155.648
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
25.04.2024 09:17:08
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
2318.39
2320.68
กำไร
-0.02 USD
XAUUSD
ดีล
#1559065136
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 09:17:08
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2318.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
25.04.2024 09:17:06
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
2318.39
2320.68
กำไร
-0.02 USD
XAUUSD
ดีล
#1559065133
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 09:17:06
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2318.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
25.04.2024 09:17:05
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
2318.39
2320.68
กำไร
-0.02 USD
XAUUSD
ดีล
#1559065132
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 09:17:05
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2318.39
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
25.04.2024 09:14:32
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
2319.72
2320.68
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1559064710
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 09:14:32
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2319.72
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
25.04.2024 08:55:39
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
2320.06
2320.68
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063859
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:55:39
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2320.06
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
25.04.2024 08:55:38
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
2320.12
2320.68
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063858
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:55:38
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2320.12
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
25.04.2024 08:55:37
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
2320.14
2320.68
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063857
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:55:37
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2320.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
25.04.2024 08:55:36
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
2320.14
2320.68
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063856
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:55:36
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2320.14
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
25.04.2024 08:55:35
25.04.2024 09:26:43
ขาย
0.01
2320.09
2320.68
กำไร
-0.01 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063855
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:55:35
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2320.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 09:26:43
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.68
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
25.04.2024 08:46:00
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.75
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063293
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:46:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.75
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:45:58
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.7
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063292
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:45:58
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.7
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:45:57
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.66
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063291
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:45:57
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:45:56
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.66
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063290
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:45:56
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:45:55
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.66
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063289
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:45:55
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:46:14
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.91
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063309
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:46:14
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.91
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:45:54
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.66
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063288
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:45:54
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.66
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:46:13
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.86
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063308
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:46:13
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.86
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:45:53
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.6
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063287
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:45:53
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:46:12
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.92
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063307
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:46:12
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.92
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:45:52
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.6
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063286
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:45:52
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.6
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:46:10
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.92
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063306
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:46:10
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.92
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:45:49
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.61
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063284
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:45:49
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.61
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:46:09
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.92
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063304
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:46:09
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.92
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:46:08
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.92
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063303
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:46:08
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.92
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:46:06
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.92
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063301
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:46:06
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.92
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:46:05
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.92
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063300
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:46:05
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.92
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:46:04
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.92
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063299
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:46:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.92
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:46:03
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.92
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063298
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:46:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.92
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:46:02
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.8
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063297
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:46:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
25.04.2024 08:46:01
25.04.2024 08:53:03
ขาย
0.01
2317.73
2320.66
กำไร
-0.03 USD
XAUUSD
ดีล
#1559063295
วันและเวลาเปิดทำการ
25.04.2024 08:46:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.73
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:53:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
2320.66
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
24.04.2024 16:52:14
25.04.2024 08:06:21
ขาย
0.01
1.70582
1.70709
กำไร
-0.01 USD
GBPCAD
ดีล
#1559035232
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2024 16:52:14
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70582
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:06:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.70709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
24.04.2024 16:56:02
25.04.2024 08:06:21
ขาย
0.01
1.70516
1.70709
กำไร
-0.01 USD
GBPCAD
ดีล
#1559035430
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2024 16:56:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70516
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:06:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.70709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
24.04.2024 17:00:35
25.04.2024 08:06:21
ขาย
0.01
1.70483
1.70709
กำไร
-0.02 USD
GBPCAD
ดีล
#1559035794
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2024 17:00:35
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70483
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:06:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.70709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
24.04.2024 17:02:26
25.04.2024 08:06:21
ขาย
0.01
1.70454
1.70709
กำไร
-0.02 USD
GBPCAD
ดีล
#1559035897
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2024 17:02:26
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70454
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:06:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.70709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
24.04.2024 17:50:52
25.04.2024 08:06:21
ขาย
0.01
155.013
155.667
กำไร
-0.04 USD
USDJPY
ดีล
#1559038549
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2024 17:50:52
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
155.013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:06:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
155.667
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.04 USD
24.04.2024 16:52:11
25.04.2024 08:06:21
ขาย
0.01
1.70578
1.70709
กำไร
-0.01 USD
GBPCAD
ดีล
#1559035231
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2024 16:52:11
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70578
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:06:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.70709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
24.04.2024 16:56:01
25.04.2024 08:06:21
ขาย
0.01
1.70516
1.70709
กำไร
-0.01 USD
GBPCAD
ดีล
#1559035427
วันและเวลาเปิดทำการ
24.04.2024 16:56:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.70516
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
25.04.2024 08:06:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.70709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD