Демо горим

@MisAurora

457.82 %
ашигтай байдал
Шимтгэл 30%

MIN COPY 10USD
PROFIT TARGET 5%-30% MONTHLY
METHOD TRADING SCALPING MARTIANGLE

Setting choose propertion or
10USD - Setting volume 100%
20USD - Setting volume 200%
And multiply it.
*Please follow the setting*

Please DM me if anything problem . For partner ib will receive up to 70% profit sharing just DM me ?

Ерөнхий хураангуй

Малайз
Улс
42 days
Зэрэглэлээр
~9 USD
Хувийн хөрөнгө
~6 700 USD
Копи арилжаачны хөрөнгө
58
Копи арилжаачдын тоо
10 эрсдэл
0%
3-р сар 2023
0%
4-р сар 2023
0%
5-р сар 2023
0%
6-р сар 2023
0%
7-р сар 2023
0%
8-р сар 2023
0%
9-р сар 2023
0%
10-р сар 2023
0%
11-р сар 2023
0%
12-р сар 2023
86.76%
1-р сар 2024
198.68%
2-р сар 2024
эрсдэл0
3-р сар 2023
эрсдэл0
4-р сар 2023
эрсдэл0
5-р сар 2023
эрсдэл0
6-р сар 2023
эрсдэл0
7-р сар 2023
эрсдэл0
8-р сар 2023
эрсдэл0
9-р сар 2023
эрсдэл0
10-р сар 2023
эрсдэл0
11-р сар 2023
эрсдэл0
12-р сар 2023
эрсдэл6
1-р сар 2024
эрсдэл8
2-р сар 2024
0
3-р сар 2023
0
4-р сар 2023
0
5-р сар 2023
0
6-р сар 2023
0
7-р сар 2023
0
8-р сар 2023
0
9-р сар 2023
0
10-р сар 2023
0
11-р сар 2023
0
12-р сар 2023
8
1-р сар 2024
36
2-р сар 2024

Түгээмэл хэрэгслүүд

GBPUSD
British Pound vs US Dollar
1603
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
85%
Ашигтай
AUDUSD
Australian Dollar vs US Dollar
547
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
58.5%
Ашигтай

Нийт хөрөнгийн бүрэлдэхүүнүүд

2150
Нийт арилжаанууд
100%
Валюутууд