Chế độ demo
16.04.2024 16:42:54
16.04.2024 16:50:03
Bán
0.05
1.06425
1.06326
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558624243
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 16:42:54
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06425
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 16:50:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.06326
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
09.04.2024 15:47:22
16.04.2024 14:50:21
Mua
0.02
1.08792
1.06397
Lợi nhuận
-0.49 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558260016
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 15:47:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08792
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
-0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 14:50:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.06397
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.49 USD
15.04.2024 22:35:04
16.04.2024 14:50:21
Mua
0.41
1.06264
1.06396
Lợi nhuận
0.51 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558574010
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2024 22:35:04
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.06264
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 14:50:21
Khối lượng giao dịch
0.41
Thoát
1.06396
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
15.04.2024 22:18:09
16.04.2024 04:16:00
Bán
0.01
1.06202
1.06078
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558573037
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2024 22:18:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06202
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2024 04:16:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06078
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
12.04.2024 19:40:01
15.04.2024 22:18:08
Bán
0.02
1.06377
1.06214
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558487622
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2024 19:40:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06377
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2024 22:18:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.06214
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
12.04.2024 17:20:05
15.04.2024 22:18:08
Bán
0.01
1.06244
1.06214
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558475350
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2024 17:20:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2024 22:18:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06214
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
12.04.2024 16:59:32
12.04.2024 17:20:04
Bán
0.03
1.06427
1.06257
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558471872
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2024 16:59:32
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06427
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2024 17:20:04
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.06257
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
12.04.2024 15:50:04
12.04.2024 17:20:04
Bán
0.02
1.06301
1.06257
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558464301
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2024 15:50:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06301
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2024 17:20:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.06257
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
12.04.2024 13:48:14
12.04.2024 15:50:03
Bán
0.02
1.06465
1.06328
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558455658
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2024 13:48:14
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06465
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2024 15:50:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.06328
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
12.04.2024 12:25:40
12.04.2024 13:48:14
Bán
0.02
1.06597
1.06477
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558449067
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2024 12:25:40
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06597
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2024 13:48:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.06477
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
12.04.2024 11:56:42
12.04.2024 12:25:39
Bán
0.02
1.06714
1.06608
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558447012
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2024 11:56:42
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2024 12:25:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.06608
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
12.04.2024 09:44:07
12.04.2024 11:56:42
Bán
0.02
1.06854
1.06734
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558437561
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2024 09:44:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2024 11:56:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.06734
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
12.04.2024 09:37:13
12.04.2024 09:44:07
Bán
0.01
1.06987
1.06866
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558436219
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2024 09:37:13
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06987
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2024 09:44:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06866
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
11.04.2024 18:47:27
12.04.2024 09:37:12
Bán
0.03
1.07169
1.06999
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558406912
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2024 18:47:27
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07169
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2024 09:37:12
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.06999
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
11.04.2024 17:39:14
12.04.2024 09:37:12
Bán
0.02
1.07041
1.06999
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558401771
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2024 17:39:14
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07041
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2024 09:37:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.06999
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
11.04.2024 17:20:28
11.04.2024 17:39:13
Bán
0.01
1.07179
1.07053
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558398620
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2024 17:20:28
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2024 17:39:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07053
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
11.04.2024 15:15:35
11.04.2024 17:20:27
Bán
0.01
1.07218
1.0719
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558383865
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2024 15:15:35
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07218
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2024 17:20:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.0719
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
11.04.2024 15:30:07
11.04.2024 17:20:26
Bán
0.02
1.07355
1.0719
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558385890
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2024 15:30:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2024 17:20:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.0719
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
11.04.2024 16:04:11
11.04.2024 16:05:08
Mua
0.12
1.07294
1.07392
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558391296
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2024 16:04:11
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07294
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2024 16:05:08
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.07392
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
11.04.2024 14:16:26
11.04.2024 15:30:08
Mua
0.12
1.07293
1.07393
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558381802
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2024 14:16:26
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2024 15:30:08
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.07393
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
10.04.2024 19:16:48
11.04.2024 15:15:35
Bán
0.02
1.07292
1.07243
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558344327
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2024 19:16:48
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07292
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2024 15:15:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.07243
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
10.04.2024 20:19:31
11.04.2024 15:15:34
Bán
0.03
1.07418
1.07248
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558349138
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2024 20:19:31
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07418
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2024 15:15:34
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.07248
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
10.04.2024 20:20:01
10.04.2024 20:31:41
Mua
0.08
1.0743
1.0753
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558349182
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2024 20:20:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.0743
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 20:31:41
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.0753
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
10.04.2024 18:25:22
10.04.2024 19:16:48
Bán
0.01
1.07423
1.07304
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558338659
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2024 18:25:22
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07423
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 19:16:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07304
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
02.04.2024 15:21:11
10.04.2024 18:25:22
Bán
0.03
1.07463
1.07435
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1557979690
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2024 15:21:11
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07463
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 18:25:22
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.07435
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
10.04.2024 16:42:06
10.04.2024 18:25:21
Bán
0.05
1.07607
1.07436
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558324884
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2024 16:42:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 18:25:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07436
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
03.04.2024 10:43:10
10.04.2024 16:42:05
Bán
0.05
1.07714
1.07614
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558018266
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2024 10:43:10
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 16:42:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07614
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
10.04.2024 15:52:55
10.04.2024 15:55:13
Bán
0.08
1.07962
1.07865
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558314537
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2024 15:52:55
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07962
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:55:13
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.07865
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
05.04.2024 15:52:45
10.04.2024 15:33:27
Bán
0.08
1.07998
1.07898
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558144275
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2024 15:52:45
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07998
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:33:27
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.07898
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
01.04.2024 18:31:09
10.04.2024 15:30:36
Bán
0.02
1.07336
1.08111
Lợi nhuận
-0.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1557944021
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2024 18:31:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07336
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:30:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.08111
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.15 USD
08.04.2024 03:05:24
10.04.2024 15:30:34
Bán
0.12
1.08245
1.08149
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558177669
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2024 03:05:24
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08245
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:30:34
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.08149
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
08.04.2024 18:45:01
10.04.2024 15:30:25
Bán
0.18
1.08516
1.08319
Lợi nhuận
0.36 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558222542
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2024 18:45:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08516
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:30:25
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1.08319
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
09.04.2024 13:00:28
09.04.2024 15:47:22
Mua
0.01
1.08666
1.0878
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558251096
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 13:00:28
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08666
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2024 15:47:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.0878
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
04.04.2024 15:54:53
09.04.2024 13:00:27
Mua
0.02
1.08692
1.08654
Lợi nhuận
-0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558088367
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2024 15:54:53
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08692
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2024 13:00:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.08654
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
04.04.2024 23:55:01
09.04.2024 13:00:27
Mua
0.03
1.08385
1.08653
Lợi nhuận
0.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558109793
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2024 23:55:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08385
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2024 13:00:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.08653
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
05.04.2024 20:10:02
08.04.2024 03:05:24
Bán
0.12
1.0836
1.0826
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558165729
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2024 20:10:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0836
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2024 03:05:24
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.0826
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
05.04.2024 17:15:03
05.04.2024 17:38:49
Mua
0.05
1.08133
1.08234
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558152721
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2024 17:15:03
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08133
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2024 17:38:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.08234
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
05.04.2024 15:35:01
05.04.2024 15:52:44
Bán
0.08
1.08106
1.08003
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558141462
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2024 15:35:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08106
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2024 15:52:44
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.08003
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
05.04.2024 15:30:10
05.04.2024 15:30:13
Mua
0.05
1.08272
1.08234
Lợi nhuận
-0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558139287
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2024 15:30:10
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08272
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2024 15:30:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.08234
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
03.04.2024 20:05:01
05.04.2024 15:30:08
Bán
0.08
1.08257
1.08157
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558052176
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2024 20:05:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08257
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2024 15:30:08
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.08157
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
04.04.2024 12:15:02
04.04.2024 22:11:12
Bán
0.12
1.08561
1.08461
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558080159
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2024 12:15:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08561
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.04.2024 22:11:12
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.08461
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
04.04.2024 10:37:06
04.04.2024 15:54:53
Mua
0.02
1.0856
1.0868
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558076500
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2024 10:37:06
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.0856
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.04.2024 15:54:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.0868
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
04.04.2024 03:53:44
04.04.2024 10:37:06
Mua
0.01
1.08422
1.08547
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558061487
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2024 03:53:44
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08422
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.04.2024 10:37:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08547
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.04.2024 17:02:54
04.04.2024 03:53:43
Mua
0.12
1.08182
1.0841
Lợi nhuận
0.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558034769
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2024 17:02:54
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08182
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.04.2024 03:53:43
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.0841
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
26.03.2024 19:05:09
04.04.2024 03:53:43
Mua
0.08
1.0832
1.0841
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1557770178
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2024 19:05:09
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.0832
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.04.2024 03:53:43
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.0841
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
28.03.2024 16:15:07
03.04.2024 17:02:54
Mua
0.12
1.08068
1.08169
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1557858431
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 16:15:07
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08068
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 17:02:54
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.08169
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
01.04.2024 15:10:34
03.04.2024 16:43:01
Mua
0.18
1.07824
1.0792
Lợi nhuận
0.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1557924831
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2024 15:10:34
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07824
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 16:43:01
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1.0792
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
03.04.2024 07:05:04
03.04.2024 10:08:48
Bán
0.05
1.07759
1.07659
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558011725
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2024 07:05:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07759
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 10:08:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07659
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
21.03.2024 19:10:01
02.04.2024 17:04:53
Mua
0.05
1.08624
1.07752
Lợi nhuận
-0.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1557620949
Ngày và giờ mở cửa
21.03.2024 19:10:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08624
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2024 17:04:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07752
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.48 USD
02.04.2024 16:20:18
02.04.2024 17:04:52
Mua
0.27
1.07574
1.07756
Lợi nhuận
0.49 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1557982450
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2024 16:20:18
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07574
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2024 17:04:52
Khối lượng giao dịch
0.27
Thoát
1.07756
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.49 USD