حالت آزمایشی
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۰۸:۲۷
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۳
کپی
‪1.26%‪
‪0%‪
سود
‪-7 528.18 USD‬
Golden_Knight
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۰۸:۲۷
نقطه ورود
‪1.26%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۳
خروج
‪0%‪
سود
‪-7 528.18 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۱۸
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۳:۳۰
کپی
‪73.25%‪
‪-57.39%‪
سود
‪-2 693.35 USD‬
LoveVietNam
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۱۸
نقطه ورود
‪73.25%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۳:۳۰
خروج
‪-57.39%‪
سود
‪-2 693.35 USD‬
۱۴.۰۴.۲۰۲۳ ۱۰:۱۸:۳۰
۱۲.۰۵.۲۰۲۳ ۰۶:۱۴:۲۷
کپی
‪730.69%‪
‪205.38%‪
سود
‪0.00 USD‬
vietnamtrader10
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۴.۲۰۲۳ ۱۰:۱۸:۳۰
نقطه ورود
‪730.69%‪
نوع
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۳ ۰۶:۱۴:۲۷
خروج
‪205.38%‪
سود
‪0.00 USD‬