Chế độ demo
29.09.2023 22:40:00
29.09.2023 23:04:51
Bán
0.01
1850.01
1847.99
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551913025
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 22:40:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1850.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 23:04:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1847.99
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
29.09.2023 22:38:14
29.09.2023 22:54:26
Bán
0.02
1850.08
1849.08
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551912989
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 22:38:14
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1850.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 22:54:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1849.08
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
29.09.2023 21:17:53
29.09.2023 21:37:28
Bán
0.02
1848.47
1846.47
Lợi nhuận
0.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551910665
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 21:17:53
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1848.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 21:37:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1846.47
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
29.09.2023 20:45:00
29.09.2023 21:17:53
Bán
0.01
1850.76
1848.72
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551909552
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 20:45:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1850.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 21:17:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1848.72
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
29.09.2023 20:22:36
29.09.2023 21:16:27
Bán
0.01
1851.01
1849.5
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551908439
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 20:22:36
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1851.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 21:16:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1849.5
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
29.09.2023 19:25:27
29.09.2023 19:36:21
Mua
0.51
1855.12
1855.15
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551906055
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 19:25:27
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1855.12
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 19:36:21
Khối lượng giao dịch
0.51
Thoát
1855.15
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
28.09.2023 20:35:35
29.09.2023 17:18:44
Bán
0.02
1862.41
1861.41
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551852743
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 20:35:35
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1862.41
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 17:18:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1861.41
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
29.09.2023 07:30:01
29.09.2023 17:09:26
Bán
0.02
1864.95
1863.95
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551865948
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 07:30:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1864.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 17:09:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1863.95
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
29.09.2023 17:05:33
29.09.2023 17:06:49
Bán
0.02
1867.49
1866.49
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551895025
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 17:05:33
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1867.49
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 17:06:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1866.49
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
29.09.2023 14:11:55
29.09.2023 17:05:32
Bán
0.03
1868.72
1867.73
Lợi nhuận
0.03 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551882672
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 14:11:55
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1868.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 17:05:32
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1867.73
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
28.09.2023 18:23:00
29.09.2023 17:02:58
Bán
0.01
1859.84
1869.04
Lợi nhuận
-0.09 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551846301
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 18:23:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1859.84
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 17:02:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1869.04
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.09 USD
29.09.2023 15:30:06
29.09.2023 17:02:58
Bán
0.04
1871.34
1869.04
Lợi nhuận
0.09 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551885949
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 15:30:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1871.34
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 17:02:58
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1869.04
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
28.09.2023 18:17:28
29.09.2023 17:02:52
Bán
0.02
1858.46
1869.43
Lợi nhuận
-0.22 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551845818
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 18:17:28
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1858.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 17:02:52
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1869.43
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.22 USD
29.09.2023 16:41:19
29.09.2023 17:02:52
Bán
0.05
1873.85
1869.43
Lợi nhuận
0.22 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551891918
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 16:41:19
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1873.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 17:02:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1869.43
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
26.09.2023 15:38:02
29.09.2023 16:16:27
Mua
0.04
1908.92
1879.16
Lợi nhuận
-1.27 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551716502
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 15:38:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1908.92
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
-1.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 16:16:27
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1879.16
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.27 USD
28.09.2023 16:06:13
29.09.2023 16:16:27
Mua
0.47
1876.04
1879.16
Lợi nhuận
1.29 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551833176
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 16:06:13
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1876.04
Phí qua đêm
-0.18 USD
Tổng cộng
1.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 16:16:27
Khối lượng giao dịch
0.47
Thoát
1879.16
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.29 USD
29.09.2023 10:39:26
29.09.2023 16:13:28
Mua
0.3
1873.89
1877.16
Lợi nhuận
0.98 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551874114
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 10:39:26
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1873.89
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 16:13:28
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
1877.16
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.98 USD
25.09.2023 17:08:18
29.09.2023 16:13:28
Mua
0.02
1922.19
1877.11
Lợi nhuận
-0.95 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551669988
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2023 17:08:18
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1922.19
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
-0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 16:13:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1877.11
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.95 USD
29.09.2023 12:01:38
29.09.2023 16:02:32
Mua
0.23
1871.34
1875.82
Lợi nhuận
1.03 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551877535
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 12:01:38
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1871.34
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 16:02:32
Khối lượng giao dịch
0.23
Thoát
1875.82
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
25.09.2023 17:02:45
29.09.2023 16:02:32
Mua
0.02
1924.69
1875.64
Lợi nhuận
-1.03 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551669364
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2023 17:02:45
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1924.69
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
-0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 16:02:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1875.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.03 USD
28.09.2023 17:31:08
29.09.2023 16:01:37
Mua
0.51
1870.06
1875.41
Lợi nhuận
2.53 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551840627
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 17:31:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1870.06
Phí qua đêm
-0.20 USD
Tổng cộng
2.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 16:01:37
Khối lượng giao dịch
0.51
Thoát
1875.41
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.53 USD
28.09.2023 17:24:37
29.09.2023 16:01:36
Mua
0.46
1872.64
1875.41
Lợi nhuận
1.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551839739
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 17:24:37
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1872.64
Phí qua đêm
-0.18 USD
Tổng cộng
1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 16:01:36
Khối lượng giao dịch
0.46
Thoát
1875.41
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.10 USD
28.09.2023 15:44:20
29.09.2023 16:01:35
Mua
0.24
1875.24
1875.49
Lợi nhuận
-0.03 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551829707
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 15:44:20
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1875.24
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 16:01:35
Khối lượng giao dịch
0.24
Thoát
1875.49
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
27.09.2023 19:24:53
29.09.2023 16:01:34
Mua
0.21
1877.72
1875.49
Lợi nhuận
-0.79 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551792438
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 19:24:53
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1877.72
Phí qua đêm
-0.32 USD
Tổng cộng
-0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 16:01:34
Khối lượng giao dịch
0.21
Thoát
1875.49
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.79 USD
26.09.2023 14:03:43
29.09.2023 16:01:27
Mua
0.03
1911.47
1875.31
Lợi nhuận
-1.14 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551711342
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 14:03:43
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1911.47
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
-1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 16:01:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1875.31
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.14 USD
29.09.2023 15:45:55
29.09.2023 16:01:27
Mua
0.41
1872.26
1875.31
Lợi nhuận
1.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551887756
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 15:45:55
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1872.26
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 16:01:27
Khối lượng giao dịch
0.41
Thoát
1875.31
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
29.09.2023 14:11:24
29.09.2023 15:58:54
Mua
0.24
1869.56
1873.74
Lợi nhuận
1.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551882569
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 14:11:24
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1869.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 15:58:54
Khối lượng giao dịch
0.24
Thoát
1873.74
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
28.09.2023 17:30:21
29.09.2023 15:58:53
Mua
0.19
1872.09
1873.76
Lợi nhuận
0.24 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551840355
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 17:30:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1872.09
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 15:58:53
Khối lượng giao dịch
0.19
Thoát
1873.76
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
28.09.2023 15:45:12
29.09.2023 15:58:52
Mua
0.19
1874.52
1873.79
Lợi nhuận
-0.21 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551830024
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 15:45:12
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1874.52
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
-0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 15:58:52
Khối lượng giao dịch
0.19
Thoát
1873.79
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.21 USD
27.09.2023 19:37:48
29.09.2023 15:58:51
Mua
0.11
1876.91
1873.86
Lợi nhuận
-0.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551793487
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 19:37:48
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1876.91
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
-0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 15:58:51
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1873.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.50 USD
26.09.2023 05:34:49
29.09.2023 15:43:44
Mua
0.03
1913.97
1873.51
Lợi nhuận
-1.27 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551690805
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2023 05:34:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1913.97
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
-1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 15:43:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1873.51
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.27 USD
29.09.2023 15:31:40
29.09.2023 15:43:44
Mua
0.51
1870.91
1873.51
Lợi nhuận
1.33 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551886273
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 15:31:40
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1870.91
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 15:43:44
Khối lượng giao dịch
0.51
Thoát
1873.51
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.33 USD
25.09.2023 17:30:26
29.09.2023 15:30:12
Mua
0.02
1916.47
1871.54
Lợi nhuận
-0.94 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551675147
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2023 17:30:26
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1916.47
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
-0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 15:30:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1871.54
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.94 USD
29.09.2023 14:11:29
29.09.2023 15:30:11
Mua
0.47
1869.4
1871.38
Lợi nhuận
0.93 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551882606
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 14:11:29
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1869.4
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 15:30:11
Khối lượng giao dịch
0.47
Thoát
1871.38
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
29.09.2023 14:09:21
29.09.2023 14:11:55
Bán
0.03
1870.22
1869.22
Lợi nhuận
0.03 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551882367
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 14:09:21
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1870.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 14:11:55
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1869.22
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
29.09.2023 11:45:00
29.09.2023 14:09:21
Bán
0.03
1871.41
1870.41
Lợi nhuận
0.03 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551876733
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 11:45:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1871.41
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 14:09:21
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1870.41
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
28.09.2023 17:38:23
29.09.2023 10:39:28
Mua
0.15
1869.4
1873.7
Lợi nhuận
0.59 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551841406
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 17:38:23
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1869.4
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 10:39:28
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1873.7
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
28.09.2023 17:30:43
29.09.2023 10:39:27
Mua
0.11
1871.81
1873.82
Lợi nhuận
0.18 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551840453
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 17:30:43
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1871.81
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 10:39:27
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1873.82
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
28.09.2023 15:45:34
29.09.2023 10:39:26
Mua
0.09
1874.27
1873.8
Lợi nhuận
-0.08 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551830114
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 15:45:34
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1874.27
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 10:39:26
Khối lượng giao dịch
0.09
Thoát
1873.8
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.08 USD
22.09.2023 11:01:42
29.09.2023 10:39:25
Mua
0.01
1927.24
1873.64
Lợi nhuận
-0.56 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551598174
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2023 11:01:42
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1927.24
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
-0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 10:39:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1873.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.56 USD
29.09.2023 10:06:33
29.09.2023 10:39:24
Mua
0.23
1871.19
1873.64
Lợi nhuận
0.56 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551871968
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 10:06:33
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1871.19
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 10:39:24
Khối lượng giao dịch
0.23
Thoát
1873.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.56 USD
28.09.2023 17:38:21
29.09.2023 10:36:56
Mua
0.24
1869.57
1872.9
Lợi nhuận
0.71 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551841352
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 17:38:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1869.57
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 10:36:56
Khối lượng giao dịch
0.24
Thoát
1872.9
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
27.09.2023 19:03:10
29.09.2023 10:36:56
Mua
0.08
1879.85
1872.9
Lợi nhuận
-0.68 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551790384
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 19:03:10
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1879.85
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
-0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 10:36:56
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1872.9
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.68 USD
27.09.2023 19:01:56
29.09.2023 10:06:33
Mua
0.16
1880.67
1870.89
Lợi nhuận
-1.81 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551790176
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 19:01:56
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1880.67
Phí qua đêm
-0.25 USD
Tổng cộng
-1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 10:06:33
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1870.89
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.81 USD
22.09.2023 10:51:38
29.09.2023 10:06:32
Mua
0.02
1928.51
1870.89
Lợi nhuận
-1.21 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551597180
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2023 10:51:38
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1928.51
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
-1.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 10:06:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1870.89
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.21 USD
29.09.2023 05:05:36
29.09.2023 10:06:32
Mua
0.3
1866.96
1870.89
Lợi nhuận
1.18 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551862432
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 05:05:36
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1866.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 10:06:32
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
1870.89
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.18 USD
29.09.2023 03:03:30
29.09.2023 10:06:32
Mua
0.51
1867.11
1870.94
Lợi nhuận
1.95 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551858524
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2023 03:03:30
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1867.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 10:06:32
Khối lượng giao dịch
0.51
Thoát
1870.94
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.95 USD
28.09.2023 17:53:10
29.09.2023 09:47:02
Mua
0.19
1866.97
1870.03
Lợi nhuận
0.51 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551842988
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 17:53:10
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1866.97
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 09:47:02
Khối lượng giao dịch
0.19
Thoát
1870.03
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
27.09.2023 19:37:48
29.09.2023 09:47:02
Mua
0.06
1876.82
1870.03
Lợi nhuận
-0.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551793448
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2023 19:37:48
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1876.82
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
-0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 09:47:02
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
1870.03
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.50 USD
28.09.2023 17:42:56
29.09.2023 09:46:59
Mua
0.51
1867.49
1869.96
Lợi nhuận
1.06 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1551842090
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2023 17:42:56
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1867.49
Phí qua đêm
-0.20 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2023 09:46:59
Khối lượng giao dịch
0.51
Thoát
1869.96
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.06 USD