Chế độ demo
02.05.2024 22:40:02
21.05.2024 16:01:38
Bán
0.12
1.07243
1.08466
Lợi nhuận
-1.45 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559439208
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2024 22:40:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07243
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
-1.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 16:01:38
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.08466
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.45 USD
17.05.2024 19:26:42
21.05.2024 16:01:37
Bán
0.58
1.08705
1.08462
Lợi nhuận
1.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1560026756
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2024 19:26:42
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08705
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
1.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2024 16:01:37
Khối lượng giao dịch
0.58
Thoát
1.08462
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.42 USD
17.05.2024 13:13:24
17.05.2024 16:19:35
Mua
0.05
1.08423
1.08523
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1560006559
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2024 13:13:24
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08423
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2024 16:19:35
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.08523
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
01.05.2024 13:31:18
17.05.2024 11:14:43
Bán
0.08
1.06708
1.08489
Lợi nhuận
-1.41 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559338771
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2024 13:31:18
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06708
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
-1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2024 11:14:43
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.08489
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.41 USD
16.05.2024 19:55:01
17.05.2024 11:14:43
Bán
0.58
1.08724
1.08488
Lợi nhuận
1.38 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559982740
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 19:55:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08724
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
1.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2024 11:14:43
Khối lượng giao dịch
0.58
Thoát
1.08488
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.38 USD
22.04.2024 19:50:02
16.05.2024 16:58:12
Bán
0.05
1.06459
1.08557
Lợi nhuận
-1.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558923075
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2024 19:50:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06459
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
-1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2024 16:58:12
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.08557
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.03 USD
15.05.2024 21:20:15
16.05.2024 16:58:12
Bán
0.58
1.08733
1.08557
Lợi nhuận
1.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559932088
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 21:20:15
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08733
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.05.2024 16:58:12
Khối lượng giao dịch
0.58
Thoát
1.08557
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.04 USD
15.05.2024 18:15:33
15.05.2024 20:40:07
Mua
0.01
1.08674
1.0879
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559917272
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 18:15:33
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08674
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 20:40:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.0879
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
15.05.2024 15:30:13
15.05.2024 18:15:32
Mua
0.02
1.0862
1.08662
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559891667
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 15:30:13
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.0862
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 18:15:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.08662
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
15.05.2024 15:41:05
15.05.2024 18:15:31
Mua
0.03
1.08493
1.08664
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559896354
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 15:41:05
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08493
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 18:15:31
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.08664
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
15.05.2024 10:01:35
15.05.2024 15:30:09
Mua
0.02
1.08329
1.08474
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559873836
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2024 10:01:35
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 15:30:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.08474
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
14.05.2024 16:12:34
15.05.2024 10:01:35
Mua
0.01
1.08189
1.08317
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559843405
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 16:12:34
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08189
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2024 10:01:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08317
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.05.2024 15:30:49
14.05.2024 16:12:34
Mua
0.02
1.08055
1.08175
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559468751
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2024 15:30:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08055
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2024 16:12:34
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.08175
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.05.2024 15:48:47
14.05.2024 16:12:33
Mua
0.03
1.07929
1.08175
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559474021
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2024 15:48:47
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07929
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2024 16:12:33
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.08175
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
14.05.2024 14:50:02
14.05.2024 15:30:02
Bán
0.27
1.07949
1.07849
Lợi nhuận
0.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559833889
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 14:50:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2024 15:30:02
Khối lượng giao dịch
0.27
Thoát
1.07849
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
13.05.2024 17:10:01
14.05.2024 03:41:44
Bán
0.27
1.07968
1.07868
Lợi nhuận
0.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559796713
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2024 17:10:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2024 03:41:44
Khối lượng giao dịch
0.27
Thoát
1.07868
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
09.05.2024 16:50:52
09.05.2024 17:31:43
Mua
0.05
1.07671
1.07771
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559686975
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 16:50:52
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07671
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2024 17:31:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07771
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
07.05.2024 22:10:10
09.05.2024 16:50:51
Mua
0.05
1.07555
1.07656
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559596570
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2024 22:10:10
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07555
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2024 16:50:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07656
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
09.05.2024 12:35:03
09.05.2024 15:30:00
Mua
0.08
1.07296
1.07396
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559666385
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 12:35:03
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07296
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2024 15:30:00
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.07396
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
08.05.2024 14:00:15
09.05.2024 09:42:49
Bán
0.18
1.07495
1.07394
Lợi nhuận
0.19 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559626019
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2024 14:00:15
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07495
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2024 09:42:49
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1.07394
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
07.05.2024 21:42:37
08.05.2024 05:09:31
Bán
0.18
1.07494
1.07394
Lợi nhuận
0.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559596160
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2024 21:42:37
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07494
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2024 05:09:31
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1.07394
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
03.05.2024 17:12:23
07.05.2024 21:39:25
Bán
0.18
1.07595
1.07493
Lợi nhuận
0.19 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559486555
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2024 17:12:23
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2024 21:39:25
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1.07493
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
07.05.2024 02:57:06
07.05.2024 15:39:59
Mua
0.05
1.07678
1.07779
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559548455
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2024 02:57:06
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07678
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2024 15:39:59
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07779
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
06.05.2024 17:14:44
06.05.2024 22:27:04
Bán
0.27
1.07848
1.07683
Lợi nhuận
0.45 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559532766
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2024 17:14:44
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07848
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2024 22:27:04
Khối lượng giao dịch
0.27
Thoát
1.07683
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
16.04.2024 12:00:03
06.05.2024 22:27:04
Bán
0.03
1.06175
1.07682
Lợi nhuận
-0.45 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558607236
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 12:00:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06175
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
-0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2024 22:27:04
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.07682
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.45 USD
03.05.2024 19:01:28
06.05.2024 15:13:45
Mua
0.05
1.07679
1.07779
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559495451
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2024 19:01:28
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07679
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2024 15:13:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07779
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
03.05.2024 17:04:53
03.05.2024 18:37:28
Mua
0.05
1.07668
1.07778
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559485458
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2024 17:04:53
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07668
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2024 18:37:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07778
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
03.05.2024 16:35:02
03.05.2024 17:12:22
Bán
0.18
1.07708
1.07608
Lợi nhuận
0.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559481321
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2024 16:35:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07708
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2024 17:12:22
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1.07608
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
03.05.2024 15:30:10
03.05.2024 15:30:48
Mua
0.01
1.07907
1.08026
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559467010
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2024 15:30:10
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07907
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2024 15:30:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08026
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.04.2024 11:26:02
03.05.2024 15:30:08
Mua
0.02
1.07452
1.07823
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559142787
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2024 11:26:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07452
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2024 15:30:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.07823
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
26.04.2024 14:10:01
03.05.2024 15:30:03
Mua
0.03
1.0732
1.07794
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559151044
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2024 14:10:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.0732
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2024 15:30:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.07794
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
02.05.2024 15:52:09
02.05.2024 19:45:45
Mua
0.05
1.07067
1.07167
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559409885
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2024 15:52:09
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07067
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.05.2024 19:45:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07167
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
01.05.2024 22:40:03
02.05.2024 16:39:24
Bán
0.12
1.0697
1.06865
Lợi nhuận
0.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559368374
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2024 22:40:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0697
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.05.2024 16:39:24
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.06865
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
02.05.2024 13:35:02
02.05.2024 15:45:46
Mua
0.05
1.07017
1.07117
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559404662
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2024 13:35:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07017
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.05.2024 15:45:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07117
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
02.05.2024 10:23:41
02.05.2024 11:13:28
Bán
0.18
1.07221
1.07121
Lợi nhuận
0.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559395721
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2024 10:23:41
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.05.2024 11:13:28
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1.07121
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
01.05.2024 22:19:27
01.05.2024 23:31:46
Mua
0.05
1.07063
1.07166
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559366028
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2024 22:19:27
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07063
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2024 23:31:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07166
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
30.04.2024 17:35:32
01.05.2024 21:40:58
Mua
0.05
1.07063
1.07166
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559302642
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2024 17:35:32
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07063
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2024 21:40:58
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07166
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
01.05.2024 21:09:46
01.05.2024 21:23:48
Mua
0.08
1.06817
1.06911
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559355497
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2024 21:09:46
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.06817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2024 21:23:48
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.06911
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
01.05.2024 17:00:28
01.05.2024 21:01:32
Mua
0.08
1.0681
1.06911
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559346122
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2024 17:00:28
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.0681
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2024 21:01:32
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.06911
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
30.04.2024 20:22:37
01.05.2024 17:00:02
Mua
0.08
1.06814
1.06912
Lợi nhuận
0.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559311100
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2024 20:22:37
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.06814
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2024 17:00:02
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.06912
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
01.05.2024 06:48:10
01.05.2024 11:29:36
Mua
0.12
1.06565
1.06664
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559327841
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2024 06:48:10
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.06565
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2024 11:29:36
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.06664
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
01.05.2024 00:10:11
01.05.2024 03:23:02
Bán
0.08
1.06714
1.06615
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559318733
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2024 00:10:11
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2024 03:23:02
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.06615
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
23.04.2024 16:45:03
30.04.2024 23:43:16
Bán
0.08
1.06795
1.06695
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1558974197
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2024 16:45:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.06795
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2024 23:43:16
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.06695
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
30.04.2024 16:03:26
30.04.2024 17:53:07
Bán
0.12
1.07046
1.06946
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559294798
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2024 16:03:26
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07046
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2024 17:53:07
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.06946
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
30.04.2024 16:54:57
30.04.2024 17:06:04
Mua
0.05
1.07072
1.07169
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559298420
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2024 16:54:57
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07072
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2024 17:06:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07169
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
30.04.2024 15:42:38
30.04.2024 16:00:32
Bán
0.12
1.07047
1.06947
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559291143
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2024 15:42:38
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07047
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2024 16:00:32
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.06947
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
30.04.2024 15:30:04
30.04.2024 15:30:38
Bán
0.12
1.0702
1.06947
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559288978
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2024 15:30:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0702
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2024 15:30:38
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.06947
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
30.04.2024 15:02:07
30.04.2024 15:30:03
Bán
0.12
1.07156
1.0706
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559287643
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2024 15:02:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07156
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2024 15:30:03
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.0706
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
30.04.2024 14:00:02
30.04.2024 15:02:06
Bán
0.12
1.07276
1.07175
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559285998
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2024 14:00:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.07276
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2024 15:02:06
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.07175
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
30.04.2024 06:35:02
30.04.2024 12:01:53
Mua
0.05
1.07055
1.07155
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1559266221
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2024 06:35:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.07055
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2024 12:01:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07155
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD