29.11.2023 06:08:27
20.02.2024 03:15:03
คัดลอก
1.26%
0%
กำไร
-7 528.18 USD
Golden_Knight
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2023 06:08:27
จุดเริ่มต้น
1.26%
ประเภท
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 03:15:03
ออก
0%
กำไร
-7 528.18 USD
12.05.2023 06:15:18
28.11.2023 18:53:30
คัดลอก
73.25%
-57.39%
กำไร
-2 693.35 USD
LoveVietNam
วันและเวลาเปิดทำการ
12.05.2023 06:15:18
จุดเริ่มต้น
73.25%
ประเภท
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
28.11.2023 18:53:30
ออก
-57.39%
กำไร
-2 693.35 USD
14.04.2023 10:18:30
12.05.2023 06:14:27
คัดลอก
730.69%
205.38%
กำไร
0.00 USD
vietnamtrader10
วันและเวลาเปิดทำการ
14.04.2023 10:18:30
จุดเริ่มต้น
730.69%
ประเภท
คัดลอก
วันและเวลาปิดทำการ
12.05.2023 06:14:27
ออก
205.38%
กำไร
0.00 USD