Демо горим
29.11.2023 06:08:27
20.02.2024 03:15:03
Копи
1.26%
0%
Ашиг
-7 528.18 USD
Golden_Knight
Нээх огноо цаг
29.11.2023 06:08:27
Орох цэг
1.26%
Төрөл
Копи
Хаах огноо цаг
20.02.2024 03:15:03
Гарах
0%
Ашиг
-7 528.18 USD
02.02.2024 17:32:41
05.02.2024 01:07:50
Зарах
0.02
1.07827
1.07783
Ашиг
0.01 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555898168
Нээх огноо цаг
02.02.2024 17:32:41
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07827
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
05.02.2024 01:07:50
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07783
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
02.02.2024 17:40:04
05.02.2024 01:07:49
Зарах
0.03
1.07954
1.07783
Ашиг
0.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555898768
Нээх огноо цаг
02.02.2024 17:40:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07954
Солих
0.00 USD
Нийт
0.05 USD
Хаах огноо цаг
05.02.2024 01:07:49
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.07783
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.05 USD
02.02.2024 17:02:16
02.02.2024 17:32:41
Зарах
0.02
1.07958
1.07839
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555893422
Нээх огноо цаг
02.02.2024 17:02:16
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07958
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
02.02.2024 17:32:41
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07839
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
02.02.2024 16:50:00
02.02.2024 17:02:16
Зарах
0.01
1.08098
1.07971
Ашиг
0.01 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555892240
Нээх огноо цаг
02.02.2024 16:50:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08098
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
02.02.2024 17:02:16
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07971
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
01.02.2024 16:00:00
02.02.2024 15:33:47
Зарах
0.02
1.08131
1.08225
Ашиг
-0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555828936
Нээх огноо цаг
01.02.2024 16:00:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08131
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.02 USD
Хаах огноо цаг
02.02.2024 15:33:47
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08225
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.02 USD
01.02.2024 09:10:02
02.02.2024 15:33:47
Зарах
0.01
1.07917
1.08228
Ашиг
-0.03 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555801866
Нээх огноо цаг
01.02.2024 09:10:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07917
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.03 USD
Хаах огноо цаг
02.02.2024 15:33:47
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08228
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.03 USD
01.02.2024 20:25:00
02.02.2024 15:33:46
Зарах
0.03
1.08636
1.08223
Ашиг
0.12 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555851737
Нээх огноо цаг
01.02.2024 20:25:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08636
Солих
0.00 USD
Нийт
0.12 USD
Хаах огноо цаг
02.02.2024 15:33:46
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.08223
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.12 USD
29.12.2023 02:55:03
02.02.2024 10:14:09
Авах
0.27
1.10783
1.08887
Ашиг
-5.91 USD
EURUSD
Гэрээ
#1554724763
Нээх огноо цаг
29.12.2023 02:55:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.10783
Солих
-0.79 USD
Нийт
-5.12 USD
Хаах огноо цаг
02.02.2024 10:14:09
Арилжааны хэмжээ
0.27
Гарах
1.08887
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-5.91 USD
01.02.2024 10:54:19
02.02.2024 10:14:08
Авах
0.58
1.07864
1.08891
Ашиг
5.91 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555811209
Нээх огноо цаг
01.02.2024 10:54:19
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07864
Солих
-0.05 USD
Нийт
5.96 USD
Хаах огноо цаг
02.02.2024 10:14:08
Арилжааны хэмжээ
0.58
Гарах
1.08891
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.91 USD
31.01.2024 23:03:56
01.02.2024 09:10:02
Зарах
0.02
1.08093
1.07929
Ашиг
0.03 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555782091
Нээх огноо цаг
31.01.2024 23:03:56
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08093
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
01.02.2024 09:10:02
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07929
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
31.01.2024 22:31:42
01.02.2024 09:10:02
Зарах
0.01
1.07967
1.07929
Ашиг
0.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555780097
Нээх огноо цаг
31.01.2024 22:31:42
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07967
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
01.02.2024 09:10:02
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07929
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
31.01.2024 22:15:42
31.01.2024 22:31:42
Зарах
0.03
1.08151
1.07979
Ашиг
0.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555778647
Нээх огноо цаг
31.01.2024 22:15:42
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08151
Солих
0.00 USD
Нийт
0.05 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 22:31:42
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.07979
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.05 USD
31.01.2024 22:03:45
31.01.2024 22:31:42
Зарах
0.02
1.08021
1.0798
Ашиг
0.01 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555776682
Нээх огноо цаг
31.01.2024 22:03:45
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08021
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 22:31:42
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.0798
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
31.01.2024 22:02:54
31.01.2024 22:03:45
Зарах
0.02
1.0816
1.08035
Ашиг
0.03 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555776170
Нээх огноо цаг
31.01.2024 22:02:54
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0816
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 22:03:45
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08035
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
31.01.2024 21:37:35
31.01.2024 22:02:54
Зарах
0.01
1.08301
1.08173
Ашиг
0.01 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555771584
Нээх огноо цаг
31.01.2024 21:37:35
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08301
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 22:02:54
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08173
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
31.01.2024 21:35:19
31.01.2024 21:37:35
Зарах
0.02
1.08474
1.08312
Ашиг
0.03 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555771413
Нээх огноо цаг
31.01.2024 21:35:19
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08474
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 21:37:35
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08312
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
31.01.2024 21:35:00
31.01.2024 21:37:35
Зарах
0.01
1.08356
1.08312
Ашиг
0.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555771313
Нээх огноо цаг
31.01.2024 21:35:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08356
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 21:37:35
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08312
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
31.01.2024 17:30:04
31.01.2024 21:00:10
Зарах
0.05
1.08638
1.08285
Ашиг
0.18 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555758627
Нээх огноо цаг
31.01.2024 17:30:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08638
Солих
0.00 USD
Нийт
0.18 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 21:00:10
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08285
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.18 USD
29.01.2024 23:05:00
31.01.2024 21:00:10
Зарах
0.03
1.08268
1.0828
Ашиг
0.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555665581
Нээх огноо цаг
29.01.2024 23:05:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08268
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 21:00:10
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.0828
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
29.01.2024 16:47:18
31.01.2024 21:00:10
Зарах
0.02
1.08043
1.08281
Ашиг
-0.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555653388
Нээх огноо цаг
29.01.2024 16:47:18
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08043
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.05 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 21:00:10
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08281
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.05 USD
29.01.2024 12:50:01
29.01.2024 16:47:18
Зарах
0.01
1.08174
1.08054
Ашиг
0.01 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555643698
Нээх огноо цаг
29.01.2024 12:50:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08174
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
29.01.2024 16:47:18
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08054
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
26.01.2024 10:12:36
29.01.2024 11:04:01
Зарах
0.03
1.08252
1.08328
Ашиг
-0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555591069
Нээх огноо цаг
26.01.2024 10:12:36
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08252
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.02 USD
Хаах огноо цаг
29.01.2024 11:04:01
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.08328
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.02 USD
26.01.2024 09:45:33
29.01.2024 11:04:01
Зарах
0.02
1.08126
1.08328
Ашиг
-0.04 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555589809
Нээх огноо цаг
26.01.2024 09:45:33
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08126
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.04 USD
Хаах огноо цаг
29.01.2024 11:04:01
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08328
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.04 USD
26.01.2024 14:35:01
29.01.2024 11:04:00
Зарах
0.05
1.08694
1.08328
Ашиг
0.18 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555602005
Нээх огноо цаг
26.01.2024 14:35:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08694
Солих
0.00 USD
Нийт
0.18 USD
Хаах огноо цаг
29.01.2024 11:04:00
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08328
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.18 USD
26.01.2024 09:13:17
26.01.2024 09:45:32
Зарах
0.01
1.08254
1.08136
Ашиг
0.01 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555587657
Нээх огноо цаг
26.01.2024 09:13:17
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08254
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
26.01.2024 09:45:32
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08136
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
25.01.2024 21:01:15
26.01.2024 09:13:16
Зарах
0.01
1.08276
1.08266
Ашиг
0.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555576100
Нээх огноо цаг
25.01.2024 21:01:15
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08276
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
26.01.2024 09:13:16
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08266
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
26.01.2024 01:05:09
26.01.2024 09:13:15
Зарах
0.02
1.08443
1.08265
Ашиг
0.04 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555579943
Нээх огноо цаг
26.01.2024 01:05:09
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08443
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
26.01.2024 09:13:15
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08265
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
25.01.2024 17:39:10
25.01.2024 21:01:15
Зарах
0.02
1.08335
1.08288
Ашиг
0.01 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555568136
Нээх огноо цаг
25.01.2024 17:39:10
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08335
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
25.01.2024 21:01:15
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08288
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
25.01.2024 19:16:04
25.01.2024 21:01:14
Зарах
0.03
1.08463
1.08287
Ашиг
0.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555572704
Нээх огноо цаг
25.01.2024 19:16:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08463
Солих
0.00 USD
Нийт
0.05 USD
Хаах огноо цаг
25.01.2024 21:01:14
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.08287
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.05 USD
25.01.2024 17:06:28
25.01.2024 17:39:10
Зарах
0.02
1.08468
1.08347
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555565033
Нээх огноо цаг
25.01.2024 17:06:28
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08468
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
25.01.2024 17:39:10
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08347
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
25.01.2024 16:35:00
25.01.2024 17:06:27
Зарах
0.01
1.08617
1.08497
Ашиг
0.01 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555562868
Нээх огноо цаг
25.01.2024 16:35:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08617
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
25.01.2024 17:06:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08497
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.01.2024 17:42:11
25.01.2024 16:32:31
Зарах
0.02
1.08231
1.08546
Ашиг
-0.06 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555478954
Нээх огноо цаг
23.01.2024 17:42:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08231
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.06 USD
Хаах огноо цаг
25.01.2024 16:32:31
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08546
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.06 USD
24.01.2024 06:37:36
25.01.2024 16:32:30
Зарах
0.05
1.08606
1.08535
Ашиг
0.04 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555494563
Нээх огноо цаг
24.01.2024 06:37:36
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08606
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
25.01.2024 16:32:30
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08535
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
23.01.2024 18:02:32
25.01.2024 16:32:30
Зарах
0.03
1.08355
1.08535
Ашиг
-0.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555480588
Нээх огноо цаг
23.01.2024 18:02:32
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08355
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.05 USD
Хаах огноо цаг
25.01.2024 16:32:30
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.08535
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.05 USD
24.01.2024 13:10:01
25.01.2024 16:32:29
Зарах
0.08
1.08938
1.08534
Ашиг
0.33 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555510965
Нээх огноо цаг
24.01.2024 13:10:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08938
Солих
0.00 USD
Нийт
0.32 USD
Хаах огноо цаг
25.01.2024 16:32:29
Арилжааны хэмжээ
0.08
Гарах
1.08534
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.33 USD
28.12.2023 11:35:49
24.01.2024 15:27:07
Авах
0.18
1.11344
1.09097
Ашиг
-4.42 USD
EURUSD
Гэрээ
#1554699176
Нээх огноо цаг
28.12.2023 11:35:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.11344
Солих
-0.38 USD
Нийт
-4.04 USD
Хаах огноо цаг
24.01.2024 15:27:07
Арилжааны хэмжээ
0.18
Гарах
1.09097
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-4.42 USD
23.01.2024 19:25:03
24.01.2024 15:27:05
Авах
0.58
1.08323
1.09092
Ашиг
4.41 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555482893
Нээх огноо цаг
23.01.2024 19:25:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08323
Солих
-0.05 USD
Нийт
4.46 USD
Хаах огноо цаг
24.01.2024 15:27:05
Арилжааны хэмжээ
0.58
Гарах
1.09092
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.41 USD
23.01.2024 17:24:35
23.01.2024 17:42:10
Зарах
0.02
1.08369
1.08249
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555476997
Нээх огноо цаг
23.01.2024 17:24:35
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08369
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 17:42:10
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08249
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
23.01.2024 16:50:31
23.01.2024 17:24:35
Зарах
0.02
1.08508
1.08387
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555474948
Нээх огноо цаг
23.01.2024 16:50:31
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08508
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 17:24:35
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08387
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
23.01.2024 13:50:01
23.01.2024 16:50:30
Зарах
0.01
1.08648
1.08528
Ашиг
0.01 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555468289
Нээх огноо цаг
23.01.2024 13:50:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08648
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 16:50:30
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08528
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
18.01.2024 17:57:42
23.01.2024 12:47:52
Зарах
0.01
1.08462
1.08755
Ашиг
-0.03 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555358004
Нээх огноо цаг
18.01.2024 17:57:42
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08462
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.03 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 12:47:52
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08755
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.03 USD
19.01.2024 04:22:09
23.01.2024 12:47:51
Зарах
0.03
1.0884
1.08754
Ашиг
0.03 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555370221
Нээх огноо цаг
19.01.2024 04:22:09
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0884
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 12:47:51
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.08754
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
18.01.2024 18:09:18
23.01.2024 12:47:51
Зарах
0.02
1.08588
1.08755
Ашиг
-0.03 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555358454
Нээх огноо цаг
18.01.2024 18:09:18
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08588
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.03 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 12:47:51
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08755
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.03 USD
23.01.2024 09:30:03
23.01.2024 12:47:50
Зарах
0.05
1.09093
1.08755
Ашиг
0.17 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555456512
Нээх огноо цаг
23.01.2024 09:30:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.09093
Солих
0.00 USD
Нийт
0.17 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 12:47:50
Арилжааны хэмжээ
0.05
Гарах
1.08755
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.17 USD
28.12.2023 11:34:41
23.01.2024 08:55:36
Авах
0.12
1.11277
1.09117
Ашиг
-2.83 USD
EURUSD
Гэрээ
#1554698806
Нээх огноо цаг
28.12.2023 11:34:41
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.11277
Солих
-0.24 USD
Нийт
-2.59 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 08:55:36
Арилжааны хэмжээ
0.12
Гарах
1.09117
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-2.83 USD
17.01.2024 17:17:25
23.01.2024 08:55:35
Авах
0.58
1.08576
1.09116
Ашиг
2.84 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555321155
Нээх огноо цаг
17.01.2024 17:17:25
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08576
Солих
-0.29 USD
Нийт
3.13 USD
Хаах огноо цаг
23.01.2024 08:55:35
Арилжааны хэмжээ
0.58
Гарах
1.09116
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.84 USD
18.01.2024 16:43:14
18.01.2024 17:57:42
Зарах
0.02
1.08515
1.0847
Ашиг
0.01 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555355268
Нээх огноо цаг
18.01.2024 16:43:14
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08515
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 17:57:42
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.0847
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
18.01.2024 17:16:40
18.01.2024 17:57:41
Зарах
0.03
1.08642
1.08471
Ашиг
0.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555356636
Нээх огноо цаг
18.01.2024 17:16:40
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08642
Солих
0.00 USD
Нийт
0.05 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 17:57:41
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.08471
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.05 USD
18.01.2024 16:15:00
18.01.2024 16:43:13
Зарах
0.01
1.08648
1.08527
Ашиг
0.01 USD
EURUSD
Гэрээ
#1555354178
Нээх огноо цаг
18.01.2024 16:15:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08648
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
18.01.2024 16:43:13
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08527
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD