၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၀၈:၂၇
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၁၅:၀၃
ကူးယူခြင်း
1.26%
0%
အမြတ်
-7 528.18 USD
Golden_Knight
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၀၈:၂၇
အဝင်အမှတ်
1.26%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၄ ၀၃:၁၅:၀၃
ပြင်ပ
0%
အမြတ်
-7 528.18 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၃ ၀၆:၁၅:၁၈
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၈:၅၃:၃၀
ကူးယူခြင်း
73.25%
-57.39%
အမြတ်
-2 693.35 USD
LoveVietNam
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၃ ၀၆:၁၅:၁၈
အဝင်အမှတ်
73.25%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၈:၅၃:၃၀
ပြင်ပ
-57.39%
အမြတ်
-2 693.35 USD
၁၄.၀၄.၂၀၂၃ ၁၀:၁၈:၃၀
၁၂.၀၅.၂၀၂၃ ၀၆:၁၄:၂၇
ကူးယူခြင်း
730.69%
205.38%
အမြတ်
0.00 USD
vietnamtrader10
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၄.၂၀၂၃ ၁၀:၁၈:၃၀
အဝင်အမှတ်
730.69%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၃ ၀၆:၁၄:၂၇
ပြင်ပ
205.38%
အမြတ်
0.00 USD