Chế độ demo

@Golden_Knight

109.15 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Copy with minimum balance 200$ (Vốn tối thiểu 200$)
Copy with following option example (Tỷ lệ copy):

Rủi ro cao (High Risk, Profit 8-15%)
200$ -> 100% (%khối lượng)-(100% volume); 2000$ -> 1000% vol

Rủi ro vừa (Medium Risk, Profit 5-8%)
500$ -> 100%; 2000$ -> 400% (RECOMMEND)

Rủi ro thấp (Low Risk, Profit 2-5%)
1000$ -> 100%; 2000$ -> 200%

DO NOT TRADE 2 days before news release: FOMC, FED, NON FARM,..
LEARN TO HOLD MONEY BEFORE EARNING MONEY!

t.me/iUnicornCapital
0394364136

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
483 ngày
Trong bảng xếp hạng
~463 USD
Tài sản cá nhân
~440 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
74
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
6.29%
Th 10 2022
5.27%
Th 11 2022
3.86%
Th 12 2022
2.99%
Th 1 2023
4.81%
Th 2 2023
5.53%
Th 3 2023
5.66%
Th 4 2023
5.65%
Tháng 5 2023
4.5%
Th 6 2023
4.5%
Th 7 2023
3.81%
Th 8 2023
0.56%
Th 9 2023
rủi ro3
Th 10 2022
rủi ro3
Th 11 2022
rủi ro4
Th 12 2022
rủi ro3
Th 1 2023
rủi ro3
Th 2 2023
rủi ro3
Th 3 2023
rủi ro3
Th 4 2023
rủi ro3
Tháng 5 2023
rủi ro2
Th 6 2023
rủi ro3
Th 7 2023
rủi ro2
Th 8 2023
rủi ro2
Th 9 2023
0
Th 10 2022
0
Th 11 2022
0
Th 12 2022
0
Th 1 2023
15
Th 2 2023
28
Th 3 2023
45
Th 4 2023
55
Tháng 5 2023
51
Th 6 2023
53
Th 7 2023
61
Th 8 2023
65
Th 9 2023

Các công cụ phổ biến

XAUUSDf
Gold vs US Dollar
39920
giao dịch
77.9%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

39920
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Hàng hóa