Chế độ demo
15.04.2024 00:38:39
23.04.2024 16:47:30
Mua
1.95
0.89133
0.88531
Lợi nhuận
-871.89 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200038936
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2024 00:38:39
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.89133
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-858.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2024 16:47:30
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.88531
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
-871.89 USD
18.04.2024 23:41:04
23.04.2024 16:45:59
Mua
1.95
0.88401
0.8856
Lợi nhuận
213.05 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200213405
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2024 23:41:04
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.88401
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
226.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2024 16:45:59
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.8856
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
213.05 USD
19.04.2024 04:36:15
23.04.2024 16:45:26
Mua
1.95
0.87904
0.88562
Lợi nhuận
924.26 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200218563
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2024 04:36:15
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.87904
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
937.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2024 16:45:26
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.88562
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
924.26 USD
17.04.2024 09:49:14
17.04.2024 10:58:19
Bán
1.3
0.81653
0.81571
Lợi nhuận
68.07 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#200138693
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:49:14
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.81653
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
77.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2024 10:58:19
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81571
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
68.07 USD
15.04.2024 00:18:35
17.04.2024 09:49:18
Mua
1.3
0.81919
0.81656
Lợi nhuận
-256.57 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#200038618
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2024 00:18:35
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.81919
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-247.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2024 09:49:18
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81656
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-256.57 USD
16.04.2024 06:17:07
17.04.2024 09:49:10
Mua
1.3
0.81121
0.81652
Lợi nhuận
490.55 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#200086964
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 06:17:07
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.81121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
499.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2024 09:49:10
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81652
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
490.55 USD
04.04.2024 03:52:34
10.04.2024 16:13:48
Bán
1.95
0.88876
0.89277
Lợi nhuận
-586.15 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#199706359
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2024 03:52:34
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.88876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-572.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 16:13:48
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.89277
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
-586.15 USD
08.04.2024 16:56:32
10.04.2024 16:13:47
Bán
1.95
0.89766
0.89279
Lợi nhuận
681.64 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#199829731
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2024 16:56:32
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89766
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
695.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 16:13:47
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.89279
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
681.64 USD
03.04.2024 18:32:50
10.04.2024 15:35:45
Bán
1.3
0.8105
0.8211
Lợi nhuận
-1 019.74 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199693090
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2024 18:32:50
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.8105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 010.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:35:45
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.8211
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-1 019.74 USD
09.04.2024 04:33:46
10.04.2024 15:35:24
Bán
1.3
0.82042
0.82116
Lợi nhuận
-79.64 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199845977
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 04:33:46
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82042
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-70.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:35:24
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.82116
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-79.64 USD
09.04.2024 13:07:22
10.04.2024 15:35:00
Bán
1.3
0.82123
0.82111
Lợi nhuận
2.34 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199859599
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 13:07:22
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82123
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:35:00
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.82111
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
2.34 USD
09.04.2024 15:03:06
10.04.2024 15:34:42
Bán
1.3
0.8221
0.82124
Lợi nhuận
72.89 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199865420
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 15:03:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.8221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
81.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:34:42
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.82124
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
72.89 USD
09.04.2024 15:41:47
10.04.2024 15:34:10
Bán
1.3
0.82286
0.82121
Lợi nhuận
148.14 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199868334
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 15:41:47
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
157.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:34:10
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.82121
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
148.14 USD
09.04.2024 16:22:25
10.04.2024 15:33:43
Bán
1.3
0.82331
0.82113
Lợi nhuận
198.62 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199871219
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 16:22:25
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
207.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:33:43
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.82113
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
198.62 USD
26.03.2024 16:32:22
04.04.2024 03:52:31
Mua
1.95
0.88697
0.88873
Lợi nhuận
240.18 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#199460781
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2024 16:32:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.88697
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
253.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.04.2024 03:52:31
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.88873
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
240.18 USD
03.04.2024 12:11:49
03.04.2024 18:32:47
Mua
1.3
0.80975
0.81053
Lợi nhuận
65.91 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199671345
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2024 12:11:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
75.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 18:32:47
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81053
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
65.91 USD
03.04.2024 07:13:09
03.04.2024 12:11:48
Bán
1.3
0.81053
0.80975
Lợi nhuận
65.58 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199663419
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2024 07:13:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.81053
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
74.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 12:11:48
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.80975
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
65.58 USD
19.03.2024 17:48:48
03.04.2024 07:13:20
Mua
1.3
0.82203
0.81049
Lợi nhuận
-1 115.33 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199233192
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2024 17:48:48
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82203
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 106.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:20
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81049
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-1 115.33 USD
28.03.2024 09:59:49
03.04.2024 07:13:18
Mua
1.3
0.81231
0.81051
Lợi nhuận
-181.65 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199522414
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 09:59:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.81231
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-172.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:18
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81051
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-181.65 USD
28.03.2024 10:56:35
03.04.2024 07:13:17
Mua
1.3
0.81149
0.81051
Lợi nhuận
-103.04 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199525566
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 10:56:35
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.81149
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-93.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:17
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81051
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-103.04 USD
28.03.2024 13:14:07
03.04.2024 07:13:15
Mua
1.3
0.81072
0.81051
Lợi nhuận
-29.23 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199533653
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 13:14:07
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.81072
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-20.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:15
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81051
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-29.23 USD
28.03.2024 14:35:55
03.04.2024 07:13:12
Mua
1.3
0.80993
0.81051
Lợi nhuận
46.50 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199538623
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 14:35:55
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80993
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:12
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81051
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
46.50 USD
28.03.2024 17:45:37
03.04.2024 07:13:07
Mua
1.3
0.8095
0.81053
Lợi nhuận
89.64 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199551173
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 17:45:37
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.8095
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
98.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:07
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81053
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
89.64 USD
28.03.2024 20:42:30
03.04.2024 07:13:06
Mua
1.3
0.80905
0.81053
Lợi nhuận
132.77 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199557206
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 20:42:30
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80905
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
141.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:06
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81053
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
132.77 USD
28.03.2024 22:49:26
03.04.2024 07:13:04
Mua
1.3
0.80873
0.81051
Lợi nhuận
161.54 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199558870
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 22:49:26
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80873
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
170.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:04
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81051
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
161.54 USD
29.03.2024 03:35:20
03.04.2024 07:13:01
Mua
1.3
0.80835
0.81052
Lợi nhuận
198.92 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199562270
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2024 03:35:20
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80835
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
208.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:01
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81052
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
198.92 USD
01.04.2024 17:00:15
03.04.2024 07:12:58
Mua
1.3
0.80833
0.81053
Lợi nhuận
201.79 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199600961
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2024 17:00:15
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80833
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
210.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:12:58
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81053
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
201.79 USD
01.04.2024 18:05:55
03.04.2024 07:12:55
Mua
1.3
0.80734
0.81054
Lợi nhuận
297.66 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199606068
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2024 18:05:55
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80734
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
306.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:12:55
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81054
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
297.66 USD
01.04.2024 18:14:53
03.04.2024 07:12:53
Mua
1.3
0.80701
0.81056
Lợi nhuận
331.21 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199606556
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2024 18:14:53
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
340.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:12:53
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81056
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
331.21 USD
25.03.2024 16:20:48
26.03.2024 16:32:20
Bán
1.95
0.88868
0.88693
Lợi nhuận
237.73 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#199419701
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2024 16:20:48
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.88868
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
251.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2024 16:32:20
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.88693
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
237.73 USD
25.03.2024 09:02:32
25.03.2024 16:20:45
Mua
1.95
0.88698
0.88869
Lợi nhuận
231.98 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#199402423
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2024 09:02:32
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.88698
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
245.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2024 16:20:45
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.88869
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
231.98 USD
25.03.2024 04:35:00
25.03.2024 09:02:29
Bán
1.95
0.88869
0.88692
Lợi nhuận
240.06 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#199398003
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2024 04:35:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.88869
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
253.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2024 09:02:29
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.88692
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
240.06 USD
22.03.2024 04:04:21
25.03.2024 04:34:58
Mua
1.95
0.88692
0.88869
Lợi nhuận
240.26 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#199349124
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2024 04:04:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.88692
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
253.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2024 04:34:58
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.88869
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
240.26 USD
21.03.2024 00:30:14
22.03.2024 04:04:19
Bán
1.95
0.8888
0.88691
Lợi nhuận
258.43 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#199291416
Ngày và giờ mở cửa
21.03.2024 00:30:14
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.8888
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
272.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2024 04:04:19
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.88691
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
258.43 USD
19.03.2024 14:59:30
21.03.2024 00:30:11
Mua
1.95
0.88697
0.88877
Lợi nhuận
246.67 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#199223450
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2024 14:59:30
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.88697
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
260.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.03.2024 00:30:11
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.88877
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
246.67 USD
19.03.2024 14:59:47
19.03.2024 17:48:45
Bán
1.3
0.82347
0.822
Lợi nhuận
131.54 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199223534
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2024 14:59:47
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
140.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2024 17:48:45
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.822
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
131.54 USD
08.03.2024 17:44:41
19.03.2024 15:00:14
Mua
1.3
0.83321
0.82342
Lợi nhuận
-944.43 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#198903327
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2024 17:44:41
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83321
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-935.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2024 15:00:14
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.82342
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-944.43 USD
06.03.2024 14:33:38
19.03.2024 14:13:30
Bán
1.95
0.88619
0.88451
Lợi nhuận
227.82 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#198772471
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2024 14:33:38
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.88619
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
241.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2024 14:13:30
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.88451
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
227.82 USD
07.03.2024 12:56:08
19.03.2024 14:13:24
Bán
1.95
0.89182
0.88448
Lợi nhuận
1 041.37 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#198830612
Ngày và giờ mở cửa
07.03.2024 12:56:08
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 055.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2024 14:13:24
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.88448
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
1 041.37 USD
08.03.2024 16:27:32
08.03.2024 17:44:37
Bán
1.3
0.83411
0.8332
Lợi nhuận
78.79 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#198898037
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2024 16:27:32
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83411
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
87.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2024 17:44:37
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.8332
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
78.79 USD
08.03.2024 15:57:34
08.03.2024 16:27:29
Mua
1.3
0.83335
0.83406
Lợi nhuận
59.52 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#198894667
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2024 15:57:34
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
68.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2024 16:27:29
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.83406
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
59.52 USD
08.03.2024 15:41:14
08.03.2024 15:57:27
Bán
1.3
0.83405
0.83333
Lợi nhuận
60.52 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#198891486
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2024 15:41:14
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83405
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
69.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2024 15:57:27
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.83333
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
60.52 USD
08.03.2024 15:36:28
08.03.2024 15:41:16
Mua
1.3
0.83324
0.83402
Lợi nhuận
66.42 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#198890185
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2024 15:36:28
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83324
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
75.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2024 15:41:16
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.83402
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
66.42 USD
08.03.2024 15:31:39
08.03.2024 15:36:30
Bán
1.3
0.83414
0.83322
Lợi nhuận
79.86 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#198888390
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2024 15:31:39
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83414
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
88.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2024 15:36:30
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.83322
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
79.86 USD
01.03.2024 15:26:44
06.03.2024 14:24:55
Mua
1.2
0.82634
0.82892
Lợi nhuận
219.64 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#198589824
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2024 15:26:44
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82634
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
228.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2024 14:24:55
Khối lượng giao dịch
1.2
Thoát
0.82892
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
219.64 USD
01.03.2024 15:32:55
05.03.2024 20:17:29
Bán
1.8
0.88218
0.8843
Lợi nhuận
-293.62 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#198590353
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2024 15:32:55
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.88218
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-281.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2024 20:17:29
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
0.8843
Phí hoa hồng
-12.60 USD
Lợi nhuận
-293.62 USD
20.02.2024 09:32:40
29.02.2024 07:18:09
Bán
1.8
0.88274
0.88465
Lợi nhuận
-265.91 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#198102236
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2024 09:32:40
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.88274
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-253.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.02.2024 07:18:09
Khối lượng giao dịch
1.8
Thoát
0.88465
Phí hoa hồng
-12.60 USD
Lợi nhuận
-265.91 USD
27.02.2024 18:00:20
29.02.2024 07:18:06
Bán
1.2
0.83426
0.82835
Lợi nhuận
514.13 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#198416834
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2024 18:00:20
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83426
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
522.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.02.2024 07:18:06
Khối lượng giao dịch
1.2
Thoát
0.82835
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
514.13 USD
27.02.2024 00:31:41
27.02.2024 18:00:19
Mua
1.2
0.83349
0.83427
Lợi nhuận
60.83 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#198374486
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2024 00:31:41
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83349
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
69.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2024 18:00:19
Khối lượng giao dịch
1.2
Thoát
0.83427
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
60.83 USD
26.02.2024 17:24:57
27.02.2024 00:31:41
Bán
1.2
0.83424
0.83349
Lợi nhuận
58.23 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#198362818
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2024 17:24:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83424
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
66.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.02.2024 00:31:41
Khối lượng giao dịch
1.2
Thoát
0.83349
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
58.23 USD