Chế độ demo
22.09.2023 03:16:53
22.09.2023 08:11:13
Mua
1
0.79883
0.79959
Lợi nhuận
49.45 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#190075303
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2023 03:16:53
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.79883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
56.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2023 08:11:13
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79959
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
49.45 USD
21.09.2023 17:21:58
22.09.2023 03:16:52
Bán
1
0.79956
0.79881
Lợi nhuận
48.65 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#190050653
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2023 17:21:58
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.79956
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2023 03:16:52
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79881
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
48.65 USD
21.09.2023 14:25:05
21.09.2023 17:21:57
Mua
1
0.79886
0.79958
Lợi nhuận
46.35 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#190023640
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2023 14:25:05
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.79886
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2023 17:21:57
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79958
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
46.35 USD
21.09.2023 12:55:33
21.09.2023 14:22:04
Bán
1
0.7994
0.799
Lợi nhuận
22.61 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#190013803
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2023 12:55:33
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.7994
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2023 14:22:04
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.799
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
22.61 USD
21.09.2023 02:35:51
21.09.2023 12:55:32
Mua
1
0.79873
0.79958
Lợi nhuận
55.97 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189982092
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2023 02:35:51
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.79873
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
62.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2023 12:55:32
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79958
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
55.97 USD
21.09.2023 01:45:39
21.09.2023 02:35:50
Bán
1
0.79941
0.79873
Lợi nhuận
43.47 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189981182
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2023 01:45:39
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.79941
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2023 02:35:50
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79873
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
43.47 USD
21.09.2023 01:45:25
21.09.2023 01:45:38
Mua
1
0.79863
0.79936
Lợi nhuận
47.22 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189981118
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2023 01:45:25
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.79863
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
54.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2023 01:45:38
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79936
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
47.22 USD
21.09.2023 01:23:13
21.09.2023 01:45:24
Bán
1
0.79959
0.79851
Lợi nhuận
73.20 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189980534
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2023 01:23:13
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.79959
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
80.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2023 01:45:24
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79851
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
73.20 USD
20.09.2023 21:50:48
21.09.2023 01:23:12
Mua
1
0.79891
0.79959
Lợi nhuận
43.50 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189967219
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2023 21:50:48
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.79891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2023 01:23:12
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79959
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
43.50 USD
20.09.2023 13:39:02
20.09.2023 22:47:09
Bán
1.5
0.87013
0.86849
Lợi nhuận
172.16 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#189909912
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2023 13:39:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.87013
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
182.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2023 22:47:09
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.86849
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
172.16 USD
20.09.2023 21:06:34
20.09.2023 21:50:47
Bán
1
0.79966
0.79887
Lợi nhuận
51.79 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189958006
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2023 21:06:34
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.79966
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
58.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2023 21:50:47
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79887
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
51.79 USD
20.09.2023 21:05:13
20.09.2023 21:06:33
Mua
1
0.79876
0.79966
Lợi nhuận
60.03 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189957303
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2023 21:05:13
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.79876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
67.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2023 21:06:33
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79966
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
60.03 USD
20.09.2023 13:07:19
20.09.2023 21:05:12
Bán
1
0.79955
0.79875
Lợi nhuận
52.53 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189907444
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2023 13:07:19
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.79955
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
59.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2023 21:05:12
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79875
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
52.53 USD
11.09.2023 13:12:23
20.09.2023 13:39:03
Mua
1.5
0.87415
0.87014
Lợi nhuận
-458.35 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#189330215
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2023 13:12:23
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.87415
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-447.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2023 13:39:03
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.87014
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
-458.35 USD
19.09.2023 16:10:22
20.09.2023 13:39:01
Mua
1.5
0.86545
0.87013
Lợi nhuận
512.17 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#189850326
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2023 16:10:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.86545
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
522.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2023 13:39:01
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.87013
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
512.17 USD
20.09.2023 07:01:23
20.09.2023 13:07:18
Mua
1
0.7989
0.79962
Lợi nhuận
46.61 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189884627
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2023 07:01:23
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.7989
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2023 13:07:18
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79962
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
46.61 USD
20.09.2023 05:12:00
20.09.2023 07:01:18
Bán
1
0.7996
0.79889
Lợi nhuận
45.74 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189882911
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2023 05:12:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.7996
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2023 07:01:18
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79889
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
45.74 USD
20.09.2023 03:54:11
20.09.2023 05:11:59
Mua
1
0.79891
0.7996
Lợi nhuận
44.30 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189881377
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2023 03:54:11
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.79891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
51.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2023 05:11:59
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.7996
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
44.30 USD
20.09.2023 02:12:40
20.09.2023 03:54:10
Bán
1
0.79956
0.79888
Lợi nhuận
43.57 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189880164
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2023 02:12:40
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.79956
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2023 03:54:10
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79888
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
43.57 USD
11.09.2023 18:59:55
20.09.2023 02:12:41
Mua
1
0.80406
0.79956
Lợi nhuận
-341.64 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189365347
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2023 18:59:55
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80406
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-334.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2023 02:12:41
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79956
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-341.64 USD
19.09.2023 16:14:02
20.09.2023 02:12:39
Mua
1
0.79443
0.79956
Lợi nhuận
374.48 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189850826
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2023 16:14:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.79443
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
381.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2023 02:12:39
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.79956
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
374.48 USD
11.09.2023 16:31:54
11.09.2023 18:59:55
Bán
1
0.80465
0.80402
Lợi nhuận
39.38 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189348037
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2023 16:31:54
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.80465
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2023 18:59:55
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80402
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
39.38 USD
11.09.2023 15:55:02
11.09.2023 16:31:53
Mua
1
0.80396
0.80467
Lợi nhuận
45.34 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189343128
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2023 15:55:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80396
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2023 16:31:53
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80467
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
45.34 USD
11.09.2023 15:13:41
11.09.2023 15:55:01
Bán
1
0.80471
0.80396
Lợi nhuận
48.23 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189338888
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2023 15:13:41
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.80471
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2023 15:55:01
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80396
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
48.23 USD
11.09.2023 13:30:19
11.09.2023 15:13:40
Mua
1
0.80397
0.80471
Lợi nhuận
47.49 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189331486
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2023 13:30:19
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80397
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
54.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2023 15:13:40
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80471
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
47.49 USD
11.09.2023 05:17:42
11.09.2023 13:30:18
Bán
1
0.80479
0.80397
Lợi nhuận
53.31 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189300927
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2023 05:17:42
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.80479
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
60.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2023 13:30:18
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80397
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
53.31 USD
11.09.2023 08:02:14
11.09.2023 13:12:22
Bán
1.5
0.87582
0.87415
Lợi nhuận
173.73 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#189306876
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2023 08:02:14
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.87582
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
184.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2023 13:12:22
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.87415
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
173.73 USD
05.09.2023 07:30:19
11.09.2023 08:02:13
Mua
1.5
0.87439
0.87583
Lợi nhuận
148.30 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#188979398
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2023 07:30:19
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.87439
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
158.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2023 08:02:13
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.87583
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
148.30 USD
08.09.2023 18:06:43
11.09.2023 05:17:41
Mua
1
0.8041
0.80479
Lợi nhuận
43.65 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189276065
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2023 18:06:43
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.8041
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2023 05:17:41
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80479
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
43.65 USD
08.09.2023 03:07:32
08.09.2023 18:06:42
Bán
1
0.80477
0.80406
Lợi nhuận
45.08 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189217993
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2023 03:07:32
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.80477
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2023 18:06:42
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80406
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
45.08 USD
07.09.2023 23:48:25
08.09.2023 03:07:31
Mua
1
0.80415
0.80478
Lợi nhuận
39.05 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189214409
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2023 23:48:25
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80415
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2023 03:07:31
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80478
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
39.05 USD
07.09.2023 19:02:50
07.09.2023 23:48:24
Bán
1
0.80475
0.80404
Lợi nhuận
44.89 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189205317
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2023 19:02:50
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.80475
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
51.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2023 23:48:24
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80404
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
44.89 USD
07.09.2023 16:18:18
07.09.2023 19:02:46
Mua
1
0.80409
0.80476
Lợi nhuận
41.98 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189188221
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2023 16:18:18
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80409
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
48.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2023 19:02:46
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80476
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
41.98 USD
07.09.2023 16:08:00
07.09.2023 16:18:17
Bán
1
0.80479
0.8041
Lợi nhuận
43.52 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#189186932
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2023 16:08:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.80479
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2023 16:18:17
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.8041
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
43.52 USD
05.09.2023 09:00:42
07.09.2023 16:07:59
Mua
1
0.80415
0.80479
Lợi nhuận
39.86 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#188983485
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2023 09:00:42
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80415
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2023 16:07:59
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80479
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
39.86 USD
01.09.2023 10:17:42
05.09.2023 09:00:41
Bán
1
0.80498
0.80413
Lợi nhuận
55.36 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#188854790
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2023 10:17:42
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.80498
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
62.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2023 09:00:41
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80413
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
55.36 USD
01.09.2023 15:13:05
05.09.2023 07:30:18
Bán
1.5
0.87586
0.87439
Lợi nhuận
151.42 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#188870133
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2023 15:13:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.87586
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
161.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2023 07:30:18
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.87439
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
151.42 USD
01.09.2023 06:15:27
01.09.2023 15:13:04
Mua
1.5
0.87422
0.8759
Lợi nhuận
175.93 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#188846762
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2023 06:15:27
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.87422
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
186.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.09.2023 15:13:04
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.8759
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
175.93 USD
01.09.2023 09:22:21
01.09.2023 10:17:41
Mua
1
0.8043
0.80498
Lợi nhuận
43.35 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#188850697
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2023 09:22:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.8043
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.09.2023 10:17:41
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80498
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
43.35 USD
31.08.2023 17:56:44
01.09.2023 09:22:20
Bán
1
0.80503
0.80429
Lợi nhuận
47.74 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#188820607
Ngày và giờ mở cửa
31.08.2023 17:56:44
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.80503
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
54.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.09.2023 09:22:20
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80429
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
47.74 USD
22.08.2023 06:42:42
01.09.2023 06:15:26
Bán
1.5
0.87012
0.87425
Lợi nhuận
-468.92 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#188181616
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2023 06:42:42
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.87012
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-458.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.09.2023 06:15:26
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.87425
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
-468.92 USD
29.08.2023 22:13:16
01.09.2023 06:15:25
Bán
1.5
0.87898
0.87425
Lợi nhuận
514.51 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#188681341
Ngày và giờ mở cửa
29.08.2023 22:13:16
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.87898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
525.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.09.2023 06:15:25
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.87425
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
514.51 USD
31.08.2023 16:35:02
31.08.2023 17:56:45
Mua
1
0.80441
0.80501
Lợi nhuận
37.34 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#188810501
Ngày và giờ mở cửa
31.08.2023 16:35:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80441
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
44.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.08.2023 17:56:45
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80501
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
37.34 USD
29.08.2023 17:00:33
31.08.2023 16:35:02
Bán
1
0.80526
0.8044
Lợi nhuận
56.58 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#188647995
Ngày và giờ mở cửa
29.08.2023 17:00:33
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.80526
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
63.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.08.2023 16:35:02
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.8044
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
56.58 USD
29.08.2023 14:02:23
29.08.2023 17:00:29
Mua
1
0.80441
0.80535
Lợi nhuận
62.03 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#188624622
Ngày và giờ mở cửa
29.08.2023 14:02:23
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80441
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
69.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.08.2023 17:00:29
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80535
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
62.03 USD
29.08.2023 06:07:45
29.08.2023 14:02:23
Bán
1
0.80513
0.80441
Lợi nhuận
45.88 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#188595055
Ngày và giờ mở cửa
29.08.2023 06:07:45
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.80513
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.08.2023 14:02:23
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80441
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
45.88 USD
25.08.2023 18:55:36
29.08.2023 06:07:43
Mua
1
0.80445
0.80518
Lợi nhuận
46.70 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#188493883
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2023 18:55:36
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80445
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.08.2023 06:07:43
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80518
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
46.70 USD
25.08.2023 18:38:53
25.08.2023 18:55:35
Bán
1
0.8052
0.80447
Lợi nhuận
46.56 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#188492131
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2023 18:38:53
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.8052
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.08.2023 18:55:35
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80447
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
46.56 USD
25.08.2023 17:21:56
25.08.2023 18:38:53
Mua
1
0.80445
0.80524
Lợi nhuận
51.01 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#188478107
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2023 17:21:56
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80445
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
58.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.08.2023 18:38:53
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80524
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
51.01 USD
25.08.2023 17:02:58
25.08.2023 17:21:53
Bán
1
0.80495
0.80445
Lợi nhuận
29.75 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#188471975
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2023 17:02:58
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.80495
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
36.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.08.2023 17:21:53
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.80445
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
29.75 USD