Демо горим
20.09.2023 22:47:10
28.09.2023 17:04:04
Авах
1.5
0.8685
0.86438
Ашиг
-468.36 USD
AUDCAD
Гэрээ
#189973469
Нээх огноо цаг
20.09.2023 22:47:10
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.8685
Солих
0.00 USD
Нийт
-457.86 USD
Хаах огноо цаг
28.09.2023 17:04:04
Арилжааны хэмжээ
1.5
Гарах
0.86438
Шимтгэл
-10.50 USD
Ашиг
-468.36 USD
27.09.2023 19:06:17
28.09.2023 17:04:03
Авах
1.5
0.8598
0.86441
Ашиг
501.81 USD
AUDCAD
Гэрээ
#190432294
Нээх огноо цаг
27.09.2023 19:06:17
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.8598
Солих
0.00 USD
Нийт
512.31 USD
Хаах огноо цаг
28.09.2023 17:04:03
Арилжааны хэмжээ
1.5
Гарах
0.86441
Шимтгэл
-10.50 USD
Ашиг
501.81 USD
28.09.2023 01:45:39
28.09.2023 03:12:46
Авах
1
0.7988
0.79964
Ашиг
55.22 USD
NZDCAD
Гэрээ
#190458864
Нээх огноо цаг
28.09.2023 01:45:39
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.7988
Солих
0.00 USD
Нийт
62.22 USD
Хаах огноо цаг
28.09.2023 03:12:46
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79964
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
55.22 USD
27.09.2023 21:45:58
28.09.2023 01:45:31
Зарах
1
0.79954
0.7988
Ашиг
47.82 USD
NZDCAD
Гэрээ
#190449359
Нээх огноо цаг
27.09.2023 21:45:58
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.79954
Солих
0.00 USD
Нийт
54.82 USD
Хаах огноо цаг
28.09.2023 01:45:31
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.7988
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
47.82 USD
27.09.2023 20:33:40
27.09.2023 21:45:58
Авах
1
0.79889
0.79959
Ашиг
44.84 USD
NZDCAD
Гэрээ
#190442181
Нээх огноо цаг
27.09.2023 20:33:40
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.79889
Солих
0.00 USD
Нийт
51.84 USD
Хаах огноо цаг
27.09.2023 21:45:58
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79959
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
44.84 USD
22.09.2023 08:11:14
27.09.2023 20:33:39
Зарах
1
0.79959
0.79887
Ашиг
46.18 USD
NZDCAD
Гэрээ
#190082624
Нээх огноо цаг
22.09.2023 08:11:14
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.79959
Солих
0.00 USD
Нийт
53.18 USD
Хаах огноо цаг
27.09.2023 20:33:39
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79887
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
46.18 USD
22.09.2023 03:16:53
22.09.2023 08:11:13
Авах
1
0.79883
0.79959
Ашиг
49.45 USD
NZDCAD
Гэрээ
#190075303
Нээх огноо цаг
22.09.2023 03:16:53
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.79883
Солих
0.00 USD
Нийт
56.45 USD
Хаах огноо цаг
22.09.2023 08:11:13
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79959
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
49.45 USD
21.09.2023 17:21:58
22.09.2023 03:16:52
Зарах
1
0.79956
0.79881
Ашиг
48.65 USD
NZDCAD
Гэрээ
#190050653
Нээх огноо цаг
21.09.2023 17:21:58
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.79956
Солих
0.00 USD
Нийт
55.65 USD
Хаах огноо цаг
22.09.2023 03:16:52
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79881
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
48.65 USD
21.09.2023 14:25:05
21.09.2023 17:21:57
Авах
1
0.79886
0.79958
Ашиг
46.35 USD
NZDCAD
Гэрээ
#190023640
Нээх огноо цаг
21.09.2023 14:25:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.79886
Солих
0.00 USD
Нийт
53.35 USD
Хаах огноо цаг
21.09.2023 17:21:57
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79958
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
46.35 USD
21.09.2023 12:55:33
21.09.2023 14:22:04
Зарах
1
0.7994
0.799
Ашиг
22.61 USD
NZDCAD
Гэрээ
#190013803
Нээх огноо цаг
21.09.2023 12:55:33
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.7994
Солих
0.00 USD
Нийт
29.61 USD
Хаах огноо цаг
21.09.2023 14:22:04
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.799
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
22.61 USD
21.09.2023 02:35:51
21.09.2023 12:55:32
Авах
1
0.79873
0.79958
Ашиг
55.97 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189982092
Нээх огноо цаг
21.09.2023 02:35:51
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.79873
Солих
0.00 USD
Нийт
62.97 USD
Хаах огноо цаг
21.09.2023 12:55:32
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79958
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
55.97 USD
21.09.2023 01:45:39
21.09.2023 02:35:50
Зарах
1
0.79941
0.79873
Ашиг
43.47 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189981182
Нээх огноо цаг
21.09.2023 01:45:39
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.79941
Солих
0.00 USD
Нийт
50.47 USD
Хаах огноо цаг
21.09.2023 02:35:50
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79873
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
43.47 USD
21.09.2023 01:45:25
21.09.2023 01:45:38
Авах
1
0.79863
0.79936
Ашиг
47.22 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189981118
Нээх огноо цаг
21.09.2023 01:45:25
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.79863
Солих
0.00 USD
Нийт
54.22 USD
Хаах огноо цаг
21.09.2023 01:45:38
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79936
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
47.22 USD
21.09.2023 01:23:13
21.09.2023 01:45:24
Зарах
1
0.79959
0.79851
Ашиг
73.20 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189980534
Нээх огноо цаг
21.09.2023 01:23:13
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.79959
Солих
0.00 USD
Нийт
80.20 USD
Хаах огноо цаг
21.09.2023 01:45:24
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79851
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
73.20 USD
20.09.2023 21:50:48
21.09.2023 01:23:12
Авах
1
0.79891
0.79959
Ашиг
43.50 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189967219
Нээх огноо цаг
20.09.2023 21:50:48
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.79891
Солих
0.00 USD
Нийт
50.50 USD
Хаах огноо цаг
21.09.2023 01:23:12
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79959
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
43.50 USD
20.09.2023 13:39:02
20.09.2023 22:47:09
Зарах
1.5
0.87013
0.86849
Ашиг
172.16 USD
AUDCAD
Гэрээ
#189909912
Нээх огноо цаг
20.09.2023 13:39:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.87013
Солих
0.00 USD
Нийт
182.66 USD
Хаах огноо цаг
20.09.2023 22:47:09
Арилжааны хэмжээ
1.5
Гарах
0.86849
Шимтгэл
-10.50 USD
Ашиг
172.16 USD
20.09.2023 21:06:34
20.09.2023 21:50:47
Зарах
1
0.79966
0.79887
Ашиг
51.79 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189958006
Нээх огноо цаг
20.09.2023 21:06:34
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.79966
Солих
0.00 USD
Нийт
58.79 USD
Хаах огноо цаг
20.09.2023 21:50:47
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79887
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
51.79 USD
20.09.2023 21:05:13
20.09.2023 21:06:33
Авах
1
0.79876
0.79966
Ашиг
60.03 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189957303
Нээх огноо цаг
20.09.2023 21:05:13
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.79876
Солих
0.00 USD
Нийт
67.03 USD
Хаах огноо цаг
20.09.2023 21:06:33
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79966
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
60.03 USD
20.09.2023 13:07:19
20.09.2023 21:05:12
Зарах
1
0.79955
0.79875
Ашиг
52.53 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189907444
Нээх огноо цаг
20.09.2023 13:07:19
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.79955
Солих
0.00 USD
Нийт
59.53 USD
Хаах огноо цаг
20.09.2023 21:05:12
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79875
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
52.53 USD
11.09.2023 13:12:23
20.09.2023 13:39:03
Авах
1.5
0.87415
0.87014
Ашиг
-458.35 USD
AUDCAD
Гэрээ
#189330215
Нээх огноо цаг
11.09.2023 13:12:23
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.87415
Солих
0.00 USD
Нийт
-447.85 USD
Хаах огноо цаг
20.09.2023 13:39:03
Арилжааны хэмжээ
1.5
Гарах
0.87014
Шимтгэл
-10.50 USD
Ашиг
-458.35 USD
19.09.2023 16:10:22
20.09.2023 13:39:01
Авах
1.5
0.86545
0.87013
Ашиг
512.17 USD
AUDCAD
Гэрээ
#189850326
Нээх огноо цаг
19.09.2023 16:10:22
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.86545
Солих
0.00 USD
Нийт
522.67 USD
Хаах огноо цаг
20.09.2023 13:39:01
Арилжааны хэмжээ
1.5
Гарах
0.87013
Шимтгэл
-10.50 USD
Ашиг
512.17 USD
20.09.2023 07:01:23
20.09.2023 13:07:18
Авах
1
0.7989
0.79962
Ашиг
46.61 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189884627
Нээх огноо цаг
20.09.2023 07:01:23
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.7989
Солих
0.00 USD
Нийт
53.61 USD
Хаах огноо цаг
20.09.2023 13:07:18
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79962
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
46.61 USD
20.09.2023 05:12:00
20.09.2023 07:01:18
Зарах
1
0.7996
0.79889
Ашиг
45.74 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189882911
Нээх огноо цаг
20.09.2023 05:12:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.7996
Солих
0.00 USD
Нийт
52.74 USD
Хаах огноо цаг
20.09.2023 07:01:18
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79889
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
45.74 USD
20.09.2023 03:54:11
20.09.2023 05:11:59
Авах
1
0.79891
0.7996
Ашиг
44.30 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189881377
Нээх огноо цаг
20.09.2023 03:54:11
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.79891
Солих
0.00 USD
Нийт
51.30 USD
Хаах огноо цаг
20.09.2023 05:11:59
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.7996
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
44.30 USD
20.09.2023 02:12:40
20.09.2023 03:54:10
Зарах
1
0.79956
0.79888
Ашиг
43.57 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189880164
Нээх огноо цаг
20.09.2023 02:12:40
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.79956
Солих
0.00 USD
Нийт
50.57 USD
Хаах огноо цаг
20.09.2023 03:54:10
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79888
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
43.57 USD
11.09.2023 18:59:55
20.09.2023 02:12:41
Авах
1
0.80406
0.79956
Ашиг
-341.64 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189365347
Нээх огноо цаг
11.09.2023 18:59:55
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.80406
Солих
0.00 USD
Нийт
-334.64 USD
Хаах огноо цаг
20.09.2023 02:12:41
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79956
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
-341.64 USD
19.09.2023 16:14:02
20.09.2023 02:12:39
Авах
1
0.79443
0.79956
Ашиг
374.48 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189850826
Нээх огноо цаг
19.09.2023 16:14:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.79443
Солих
0.00 USD
Нийт
381.48 USD
Хаах огноо цаг
20.09.2023 02:12:39
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.79956
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
374.48 USD
11.09.2023 16:31:54
11.09.2023 18:59:55
Зарах
1
0.80465
0.80402
Ашиг
39.38 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189348037
Нээх огноо цаг
11.09.2023 16:31:54
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.80465
Солих
0.00 USD
Нийт
46.38 USD
Хаах огноо цаг
11.09.2023 18:59:55
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80402
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
39.38 USD
11.09.2023 15:55:02
11.09.2023 16:31:53
Авах
1
0.80396
0.80467
Ашиг
45.34 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189343128
Нээх огноо цаг
11.09.2023 15:55:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.80396
Солих
0.00 USD
Нийт
52.34 USD
Хаах огноо цаг
11.09.2023 16:31:53
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80467
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
45.34 USD
11.09.2023 15:13:41
11.09.2023 15:55:01
Зарах
1
0.80471
0.80396
Ашиг
48.23 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189338888
Нээх огноо цаг
11.09.2023 15:13:41
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.80471
Солих
0.00 USD
Нийт
55.23 USD
Хаах огноо цаг
11.09.2023 15:55:01
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80396
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
48.23 USD
11.09.2023 13:30:19
11.09.2023 15:13:40
Авах
1
0.80397
0.80471
Ашиг
47.49 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189331486
Нээх огноо цаг
11.09.2023 13:30:19
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.80397
Солих
0.00 USD
Нийт
54.49 USD
Хаах огноо цаг
11.09.2023 15:13:40
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80471
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
47.49 USD
11.09.2023 05:17:42
11.09.2023 13:30:18
Зарах
1
0.80479
0.80397
Ашиг
53.31 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189300927
Нээх огноо цаг
11.09.2023 05:17:42
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.80479
Солих
0.00 USD
Нийт
60.31 USD
Хаах огноо цаг
11.09.2023 13:30:18
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80397
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
53.31 USD
11.09.2023 08:02:14
11.09.2023 13:12:22
Зарах
1.5
0.87582
0.87415
Ашиг
173.73 USD
AUDCAD
Гэрээ
#189306876
Нээх огноо цаг
11.09.2023 08:02:14
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.87582
Солих
0.00 USD
Нийт
184.23 USD
Хаах огноо цаг
11.09.2023 13:12:22
Арилжааны хэмжээ
1.5
Гарах
0.87415
Шимтгэл
-10.50 USD
Ашиг
173.73 USD
05.09.2023 07:30:19
11.09.2023 08:02:13
Авах
1.5
0.87439
0.87583
Ашиг
148.30 USD
AUDCAD
Гэрээ
#188979398
Нээх огноо цаг
05.09.2023 07:30:19
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.87439
Солих
0.00 USD
Нийт
158.80 USD
Хаах огноо цаг
11.09.2023 08:02:13
Арилжааны хэмжээ
1.5
Гарах
0.87583
Шимтгэл
-10.50 USD
Ашиг
148.30 USD
08.09.2023 18:06:43
11.09.2023 05:17:41
Авах
1
0.8041
0.80479
Ашиг
43.65 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189276065
Нээх огноо цаг
08.09.2023 18:06:43
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.8041
Солих
0.00 USD
Нийт
50.65 USD
Хаах огноо цаг
11.09.2023 05:17:41
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80479
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
43.65 USD
08.09.2023 03:07:32
08.09.2023 18:06:42
Зарах
1
0.80477
0.80406
Ашиг
45.08 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189217993
Нээх огноо цаг
08.09.2023 03:07:32
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.80477
Солих
0.00 USD
Нийт
52.08 USD
Хаах огноо цаг
08.09.2023 18:06:42
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80406
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
45.08 USD
07.09.2023 23:48:25
08.09.2023 03:07:31
Авах
1
0.80415
0.80478
Ашиг
39.05 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189214409
Нээх огноо цаг
07.09.2023 23:48:25
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.80415
Солих
0.00 USD
Нийт
46.05 USD
Хаах огноо цаг
08.09.2023 03:07:31
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80478
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
39.05 USD
07.09.2023 19:02:50
07.09.2023 23:48:24
Зарах
1
0.80475
0.80404
Ашиг
44.89 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189205317
Нээх огноо цаг
07.09.2023 19:02:50
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.80475
Солих
0.00 USD
Нийт
51.89 USD
Хаах огноо цаг
07.09.2023 23:48:24
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80404
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
44.89 USD
07.09.2023 16:18:18
07.09.2023 19:02:46
Авах
1
0.80409
0.80476
Ашиг
41.98 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189188221
Нээх огноо цаг
07.09.2023 16:18:18
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.80409
Солих
0.00 USD
Нийт
48.98 USD
Хаах огноо цаг
07.09.2023 19:02:46
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80476
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
41.98 USD
07.09.2023 16:08:00
07.09.2023 16:18:17
Зарах
1
0.80479
0.8041
Ашиг
43.52 USD
NZDCAD
Гэрээ
#189186932
Нээх огноо цаг
07.09.2023 16:08:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.80479
Солих
0.00 USD
Нийт
50.52 USD
Хаах огноо цаг
07.09.2023 16:18:17
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.8041
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
43.52 USD
05.09.2023 09:00:42
07.09.2023 16:07:59
Авах
1
0.80415
0.80479
Ашиг
39.86 USD
NZDCAD
Гэрээ
#188983485
Нээх огноо цаг
05.09.2023 09:00:42
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.80415
Солих
0.00 USD
Нийт
46.86 USD
Хаах огноо цаг
07.09.2023 16:07:59
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80479
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
39.86 USD
01.09.2023 10:17:42
05.09.2023 09:00:41
Зарах
1
0.80498
0.80413
Ашиг
55.36 USD
NZDCAD
Гэрээ
#188854790
Нээх огноо цаг
01.09.2023 10:17:42
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.80498
Солих
0.00 USD
Нийт
62.36 USD
Хаах огноо цаг
05.09.2023 09:00:41
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80413
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
55.36 USD
01.09.2023 15:13:05
05.09.2023 07:30:18
Зарах
1.5
0.87586
0.87439
Ашиг
151.42 USD
AUDCAD
Гэрээ
#188870133
Нээх огноо цаг
01.09.2023 15:13:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.87586
Солих
0.00 USD
Нийт
161.92 USD
Хаах огноо цаг
05.09.2023 07:30:18
Арилжааны хэмжээ
1.5
Гарах
0.87439
Шимтгэл
-10.50 USD
Ашиг
151.42 USD
01.09.2023 06:15:27
01.09.2023 15:13:04
Авах
1.5
0.87422
0.8759
Ашиг
175.93 USD
AUDCAD
Гэрээ
#188846762
Нээх огноо цаг
01.09.2023 06:15:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.87422
Солих
0.00 USD
Нийт
186.43 USD
Хаах огноо цаг
01.09.2023 15:13:04
Арилжааны хэмжээ
1.5
Гарах
0.8759
Шимтгэл
-10.50 USD
Ашиг
175.93 USD
01.09.2023 09:22:21
01.09.2023 10:17:41
Авах
1
0.8043
0.80498
Ашиг
43.35 USD
NZDCAD
Гэрээ
#188850697
Нээх огноо цаг
01.09.2023 09:22:21
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.8043
Солих
0.00 USD
Нийт
50.35 USD
Хаах огноо цаг
01.09.2023 10:17:41
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80498
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
43.35 USD
31.08.2023 17:56:44
01.09.2023 09:22:20
Зарах
1
0.80503
0.80429
Ашиг
47.74 USD
NZDCAD
Гэрээ
#188820607
Нээх огноо цаг
31.08.2023 17:56:44
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.80503
Солих
0.00 USD
Нийт
54.74 USD
Хаах огноо цаг
01.09.2023 09:22:20
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80429
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
47.74 USD
22.08.2023 06:42:42
01.09.2023 06:15:26
Зарах
1.5
0.87012
0.87425
Ашиг
-468.92 USD
AUDCAD
Гэрээ
#188181616
Нээх огноо цаг
22.08.2023 06:42:42
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.87012
Солих
0.00 USD
Нийт
-458.42 USD
Хаах огноо цаг
01.09.2023 06:15:26
Арилжааны хэмжээ
1.5
Гарах
0.87425
Шимтгэл
-10.50 USD
Ашиг
-468.92 USD
29.08.2023 22:13:16
01.09.2023 06:15:25
Зарах
1.5
0.87898
0.87425
Ашиг
514.51 USD
AUDCAD
Гэрээ
#188681341
Нээх огноо цаг
29.08.2023 22:13:16
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.87898
Солих
0.00 USD
Нийт
525.01 USD
Хаах огноо цаг
01.09.2023 06:15:25
Арилжааны хэмжээ
1.5
Гарах
0.87425
Шимтгэл
-10.50 USD
Ашиг
514.51 USD
31.08.2023 16:35:02
31.08.2023 17:56:45
Авах
1
0.80441
0.80501
Ашиг
37.34 USD
NZDCAD
Гэрээ
#188810501
Нээх огноо цаг
31.08.2023 16:35:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.80441
Солих
0.00 USD
Нийт
44.34 USD
Хаах огноо цаг
31.08.2023 17:56:45
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.80501
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
37.34 USD
29.08.2023 17:00:33
31.08.2023 16:35:02
Зарах
1
0.80526
0.8044
Ашиг
56.58 USD
NZDCAD
Гэрээ
#188647995
Нээх огноо цаг
29.08.2023 17:00:33
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.80526
Солих
0.00 USD
Нийт
63.58 USD
Хаах огноо цаг
31.08.2023 16:35:02
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
0.8044
Шимтгэл
-7.00 USD
Ашиг
56.58 USD