Демо горим
26.02.2024 16:56:46
26.02.2024 17:24:57
Авах
1.2
0.83343
0.83425
Ашиг
64.37 USD
NZDCAD
Гэрээ
#198360072
Нээх огноо цаг
26.02.2024 16:56:46
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.83343
Солих
0.00 USD
Нийт
72.77 USD
Хаах огноо цаг
26.02.2024 17:24:57
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83425
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
64.37 USD
26.02.2024 10:10:18
26.02.2024 16:56:45
Зарах
1.2
0.83417
0.83342
Ашиг
58.19 USD
NZDCAD
Гэрээ
#198335457
Нээх огноо цаг
26.02.2024 10:10:18
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83417
Солих
0.00 USD
Нийт
66.59 USD
Хаах огноо цаг
26.02.2024 16:56:45
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83342
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
58.19 USD
26.02.2024 02:54:29
26.02.2024 10:10:17
Авах
1.2
0.83336
0.83419
Ашиг
65.26 USD
NZDCAD
Гэрээ
#198326203
Нээх огноо цаг
26.02.2024 02:54:29
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.83336
Солих
0.00 USD
Нийт
73.66 USD
Хаах огноо цаг
26.02.2024 10:10:17
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83419
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
65.26 USD
21.02.2024 22:08:28
26.02.2024 02:54:28
Зарах
1.2
0.83418
0.83336
Ашиг
64.40 USD
NZDCAD
Гэрээ
#198200334
Нээх огноо цаг
21.02.2024 22:08:28
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83418
Солих
0.00 USD
Нийт
72.80 USD
Хаах огноо цаг
26.02.2024 02:54:28
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83336
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
64.40 USD
21.02.2024 19:22:16
21.02.2024 22:08:27
Авах
1.2
0.83346
0.83418
Ашиг
55.57 USD
NZDCAD
Гэрээ
#198192927
Нээх огноо цаг
21.02.2024 19:22:16
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.83346
Солих
0.00 USD
Нийт
63.97 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2024 22:08:27
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83418
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
55.57 USD
13.02.2024 16:30:31
21.02.2024 19:22:20
Зарах
1.2
0.82117
0.83344
Ашиг
-1 098.18 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197865495
Нээх огноо цаг
13.02.2024 16:30:31
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82117
Солих
0.00 USD
Нийт
-1 089.78 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2024 19:22:20
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83344
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
-1 098.18 USD
20.02.2024 12:16:55
21.02.2024 19:22:19
Зарах
1.2
0.83197
0.83344
Ашиг
-138.96 USD
NZDCAD
Гэрээ
#198112323
Нээх огноо цаг
20.02.2024 12:16:55
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83197
Солих
0.00 USD
Нийт
-130.56 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2024 19:22:19
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83344
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
-138.96 USD
20.02.2024 11:32:00
21.02.2024 19:22:19
Зарах
1.2
0.83113
0.83344
Ашиг
-213.57 USD
NZDCAD
Гэрээ
#198109023
Нээх огноо цаг
20.02.2024 11:32:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83113
Солих
0.00 USD
Нийт
-205.17 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2024 19:22:19
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83344
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
-213.57 USD
20.02.2024 15:30:05
21.02.2024 19:22:18
Зарах
1.2
0.83421
0.83346
Ашиг
58.21 USD
NZDCAD
Гэрээ
#198124616
Нээх огноо цаг
20.02.2024 15:30:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83421
Солих
0.00 USD
Нийт
66.61 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2024 19:22:18
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83346
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
58.21 USD
20.02.2024 15:45:41
21.02.2024 19:22:17
Зарах
1.2
0.83501
0.83346
Ашиг
129.26 USD
NZDCAD
Гэрээ
#198127226
Нээх огноо цаг
20.02.2024 15:45:41
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83501
Солих
0.00 USD
Нийт
137.66 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2024 19:22:17
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83346
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
129.26 USD
20.02.2024 15:48:33
21.02.2024 19:22:15
Зарах
1.2
0.83594
0.83346
Ашиг
211.86 USD
NZDCAD
Гэрээ
#198128055
Нээх огноо цаг
20.02.2024 15:48:33
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83594
Солих
0.00 USD
Нийт
220.26 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2024 19:22:15
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83346
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
211.86 USD
20.02.2024 15:47:14
21.02.2024 19:22:15
Зарах
1.2
0.83548
0.83347
Ашиг
170.13 USD
NZDCAD
Гэрээ
#198127768
Нээх огноо цаг
20.02.2024 15:47:14
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83548
Солих
0.00 USD
Нийт
178.53 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2024 19:22:15
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83347
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
170.13 USD
20.02.2024 15:51:50
21.02.2024 19:22:14
Зарах
1.2
0.83633
0.83346
Ашиг
246.50 USD
NZDCAD
Гэрээ
#198128554
Нээх огноо цаг
20.02.2024 15:51:50
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83633
Солих
0.00 USD
Нийт
254.90 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2024 19:22:14
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83346
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
246.50 USD
21.02.2024 07:45:10
21.02.2024 19:22:13
Зарах
1.2
0.8367
0.83348
Ашиг
277.58 USD
NZDCAD
Гэрээ
#198156963
Нээх огноо цаг
21.02.2024 07:45:10
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.8367
Солих
0.00 USD
Нийт
285.98 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2024 19:22:13
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83348
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
277.58 USD
21.02.2024 10:05:11
21.02.2024 19:22:12
Зарах
1.2
0.83716
0.83347
Ашиг
319.33 USD
NZDCAD
Гэрээ
#198161858
Нээх огноо цаг
21.02.2024 10:05:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83716
Солих
0.00 USD
Нийт
327.73 USD
Хаах огноо цаг
21.02.2024 19:22:12
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.83347
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
319.33 USD
02.02.2024 15:30:28
20.02.2024 09:32:36
Авах
1.8
0.88105
0.88274
Ашиг
212.60 USD
AUDCAD
Гэрээ
#197422421
Нээх огноо цаг
02.02.2024 15:30:28
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.88105
Солих
0.00 USD
Нийт
225.20 USD
Хаах огноо цаг
20.02.2024 09:32:36
Арилжааны хэмжээ
1.8
Гарах
0.88274
Шимтгэл
-12.60 USD
Ашиг
212.60 USD
13.02.2024 16:22:42
13.02.2024 16:30:30
Авах
1.2
0.82043
0.82114
Ашиг
54.57 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197864536
Нээх огноо цаг
13.02.2024 16:22:42
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82043
Солих
0.00 USD
Нийт
62.97 USD
Хаах огноо цаг
13.02.2024 16:30:30
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82114
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
54.57 USD
13.02.2024 16:15:48
13.02.2024 16:22:41
Зарах
1.2
0.82112
0.82034
Ашиг
60.82 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197863304
Нээх огноо цаг
13.02.2024 16:15:48
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82112
Солих
0.00 USD
Нийт
69.22 USD
Хаах огноо цаг
13.02.2024 16:22:41
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82034
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
60.82 USD
13.02.2024 15:30:22
13.02.2024 16:15:48
Авах
1.2
0.81966
0.82112
Ашиг
121.09 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197850557
Нээх огноо цаг
13.02.2024 15:30:22
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.81966
Солих
0.00 USD
Нийт
129.49 USD
Хаах огноо цаг
13.02.2024 16:15:48
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82112
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
121.09 USD
13.02.2024 14:00:17
13.02.2024 15:30:20
Зарах
1.2
0.82208
0.82014
Ашиг
164.19 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197845332
Нээх огноо цаг
13.02.2024 14:00:17
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82208
Солих
0.00 USD
Нийт
172.59 USD
Хаах огноо цаг
13.02.2024 15:30:20
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82014
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
164.19 USD
13.02.2024 04:42:25
13.02.2024 14:00:16
Авах
1.2
0.82145
0.82211
Ашиг
50.49 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197821357
Нээх огноо цаг
13.02.2024 04:42:25
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82145
Солих
0.00 USD
Нийт
58.89 USD
Хаах огноо цаг
13.02.2024 14:00:16
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82211
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
50.49 USD
09.02.2024 01:55:58
13.02.2024 04:42:24
Зарах
1.2
0.82216
0.82133
Ашиг
65.61 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197704444
Нээх огноо цаг
09.02.2024 01:55:58
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82216
Солих
0.00 USD
Нийт
74.01 USD
Хаах огноо цаг
13.02.2024 04:42:24
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82133
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
65.61 USD
08.02.2024 13:05:43
09.02.2024 01:55:59
Авах
1.2
0.82139
0.82217
Ашиг
61.14 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197665627
Нээх огноо цаг
08.02.2024 13:05:43
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82139
Солих
0.00 USD
Нийт
69.54 USD
Хаах огноо цаг
09.02.2024 01:55:59
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82217
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
61.14 USD
06.02.2024 23:52:12
08.02.2024 13:05:42
Зарах
1.2
0.82212
0.8214
Ашиг
55.73 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197584084
Нээх огноо цаг
06.02.2024 23:52:12
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82212
Солих
0.00 USD
Нийт
64.13 USD
Хаах огноо цаг
08.02.2024 13:05:42
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.8214
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
55.73 USD
06.02.2024 23:45:48
06.02.2024 23:52:11
Авах
1.2
0.82141
0.82212
Ашиг
54.75 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197583909
Нээх огноо цаг
06.02.2024 23:45:48
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82141
Солих
0.00 USD
Нийт
63.15 USD
Хаах огноо цаг
06.02.2024 23:52:11
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82212
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
54.75 USD
06.02.2024 23:45:10
06.02.2024 23:45:47
Зарах
1.2
0.82195
0.82134
Ашиг
45.86 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197583791
Нээх огноо цаг
06.02.2024 23:45:10
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82195
Солих
0.00 USD
Нийт
54.26 USD
Хаах огноо цаг
06.02.2024 23:45:47
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82134
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
45.86 USD
02.02.2024 15:30:29
06.02.2024 23:45:09
Авах
1.2
0.82072
0.82193
Ашиг
99.24 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197422439
Нээх огноо цаг
02.02.2024 15:30:29
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82072
Солих
0.00 USD
Нийт
107.64 USD
Хаах огноо цаг
06.02.2024 23:45:09
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82193
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
99.24 USD
01.02.2024 23:44:16
02.02.2024 15:30:28
Зарах
1.2
0.82208
0.82074
Ашиг
111.55 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197394575
Нээх огноо цаг
01.02.2024 23:44:16
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82208
Солих
0.00 USD
Нийт
119.95 USD
Хаах огноо цаг
02.02.2024 15:30:28
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82074
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
111.55 USD
02.02.2024 11:43:17
02.02.2024 15:30:27
Зарах
1.8
0.88285
0.88109
Ашиг
223.73 USD
AUDCAD
Гэрээ
#197411526
Нээх огноо цаг
02.02.2024 11:43:17
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.88285
Солих
0.00 USD
Нийт
236.33 USD
Хаах огноо цаг
02.02.2024 15:30:27
Арилжааны хэмжээ
1.8
Гарах
0.88109
Шимтгэл
-12.60 USD
Ашиг
223.73 USD
25.01.2024 23:01:38
02.02.2024 11:43:18
Авах
1.8
0.88687
0.88284
Ашиг
-555.17 USD
AUDCAD
Гэрээ
#197040873
Нээх огноо цаг
25.01.2024 23:01:38
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.88687
Солих
0.00 USD
Нийт
-542.57 USD
Хаах огноо цаг
02.02.2024 11:43:18
Арилжааны хэмжээ
1.8
Гарах
0.88284
Шимтгэл
-12.60 USD
Ашиг
-555.17 USD
01.02.2024 09:48:56
02.02.2024 11:43:16
Авах
1.8
0.87804
0.88285
Ашиг
634.97 USD
AUDCAD
Гэрээ
#197332990
Нээх огноо цаг
01.02.2024 09:48:56
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.87804
Солих
0.00 USD
Нийт
647.57 USD
Хаах огноо цаг
02.02.2024 11:43:16
Арилжааны хэмжээ
1.8
Гарах
0.88285
Шимтгэл
-12.60 USD
Ашиг
634.97 USD
01.02.2024 09:06:25
01.02.2024 23:44:15
Авах
1.2
0.82131
0.82208
Ашиг
60.64 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197330218
Нээх огноо цаг
01.02.2024 09:06:25
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82131
Солих
0.00 USD
Нийт
69.04 USD
Хаах огноо цаг
01.02.2024 23:44:15
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82208
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
60.64 USD
01.02.2024 02:26:23
01.02.2024 09:06:23
Зарах
1.2
0.82197
0.82124
Ашиг
56.71 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197319884
Нээх огноо цаг
01.02.2024 02:26:23
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82197
Солих
0.00 USD
Нийт
65.11 USD
Хаах огноо цаг
01.02.2024 09:06:23
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82124
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
56.71 USD
01.02.2024 01:58:10
01.02.2024 02:26:19
Авах
1.2
0.82118
0.822
Ашиг
64.87 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197319349
Нээх огноо цаг
01.02.2024 01:58:10
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82118
Солих
0.00 USD
Нийт
73.27 USD
Хаах огноо цаг
01.02.2024 02:26:19
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.822
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
64.87 USD
31.01.2024 23:04:08
01.02.2024 01:58:09
Зарах
1.2
0.82193
0.82112
Ашиг
63.94 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197315369
Нээх огноо цаг
31.01.2024 23:04:08
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82193
Солих
0.00 USD
Нийт
72.34 USD
Хаах огноо цаг
01.02.2024 01:58:09
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82112
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
63.94 USD
31.01.2024 22:19:48
31.01.2024 23:04:07
Авах
1.2
0.82121
0.82196
Ашиг
58.56 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197311525
Нээх огноо цаг
31.01.2024 22:19:48
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82121
Солих
0.00 USD
Нийт
66.96 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 23:04:07
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82196
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
58.56 USD
31.01.2024 22:17:27
31.01.2024 22:19:47
Зарах
1.2
0.82186
0.82123
Ашиг
47.91 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197311242
Нээх огноо цаг
31.01.2024 22:17:27
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82186
Солих
0.00 USD
Нийт
56.31 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 22:19:47
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82123
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
47.91 USD
31.01.2024 22:04:14
31.01.2024 22:17:28
Авах
1.2
0.82111
0.82186
Ашиг
58.66 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197308328
Нээх огноо цаг
31.01.2024 22:04:14
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82111
Солих
0.00 USD
Нийт
67.06 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 22:17:28
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82186
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
58.66 USD
31.01.2024 10:13:39
31.01.2024 22:04:15
Зарах
1.2
0.82198
0.82102
Ашиг
77.36 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197245857
Нээх огноо цаг
31.01.2024 10:13:39
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82198
Солих
0.00 USD
Нийт
85.76 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 22:04:15
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82102
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
77.36 USD
31.01.2024 03:28:11
31.01.2024 10:13:38
Авах
1.2
0.82118
0.82198
Ашиг
63.12 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197234654
Нээх огноо цаг
31.01.2024 03:28:11
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82118
Солих
0.00 USD
Нийт
71.52 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 10:13:38
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82198
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
63.12 USD
31.01.2024 02:54:51
31.01.2024 03:28:06
Зарах
1.2
0.82192
0.82115
Ашиг
60.52 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197234109
Нээх огноо цаг
31.01.2024 02:54:51
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82192
Солих
0.00 USD
Нийт
68.92 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 03:28:06
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82115
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
60.52 USD
31.01.2024 02:30:03
31.01.2024 02:54:50
Авах
1.2
0.82105
0.82192
Ашиг
69.50 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197233109
Нээх огноо цаг
31.01.2024 02:30:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82105
Солих
0.00 USD
Нийт
77.90 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 02:54:50
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82192
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
69.50 USD
30.01.2024 21:35:17
31.01.2024 02:30:04
Зарах
1.2
0.82187
0.82101
Ашиг
68.60 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197227691
Нээх огноо цаг
30.01.2024 21:35:17
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82187
Солих
0.00 USD
Нийт
77.00 USD
Хаах огноо цаг
31.01.2024 02:30:04
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82101
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
68.60 USD
30.01.2024 20:45:27
30.01.2024 21:35:16
Авах
1.2
0.82105
0.82189
Ашиг
66.81 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197226080
Нээх огноо цаг
30.01.2024 20:45:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82105
Солих
0.00 USD
Нийт
75.21 USD
Хаах огноо цаг
30.01.2024 21:35:16
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82189
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
66.81 USD
30.01.2024 19:03:03
30.01.2024 20:45:26
Зарах
1.2
0.82192
0.82105
Ашиг
69.47 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197222342
Нээх огноо цаг
30.01.2024 19:03:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82192
Солих
0.00 USD
Нийт
77.87 USD
Хаах огноо цаг
30.01.2024 20:45:26
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82105
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
69.47 USD
30.01.2024 17:17:03
30.01.2024 19:03:02
Авах
1.2
0.82106
0.82188
Ашиг
64.99 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197213866
Нээх огноо цаг
30.01.2024 17:17:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82106
Солих
0.00 USD
Нийт
73.39 USD
Хаах огноо цаг
30.01.2024 19:03:02
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82188
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
64.99 USD
29.01.2024 22:01:19
30.01.2024 17:17:02
Зарах
1.2
0.82186
0.821
Ашиг
68.41 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197160483
Нээх огноо цаг
29.01.2024 22:01:19
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82186
Солих
0.00 USD
Нийт
76.81 USD
Хаах огноо цаг
30.01.2024 17:17:02
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.821
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
68.41 USD
29.01.2024 19:59:23
29.01.2024 22:01:18
Авах
1.2
0.82107
0.82183
Ашиг
59.54 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197157313
Нээх огноо цаг
29.01.2024 19:59:23
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82107
Солих
0.00 USD
Нийт
67.94 USD
Хаах огноо цаг
29.01.2024 22:01:18
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82183
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
59.54 USD
29.01.2024 17:30:40
29.01.2024 19:59:22
Зарах
1.2
0.82177
0.82107
Ашиг
54.08 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197149281
Нээх огноо цаг
29.01.2024 17:30:40
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.82177
Солих
0.00 USD
Нийт
62.48 USD
Хаах огноо цаг
29.01.2024 19:59:22
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82107
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
54.08 USD
29.01.2024 16:14:18
29.01.2024 17:30:39
Авах
1.2
0.82107
0.82177
Ашиг
54.00 USD
NZDCAD
Гэрээ
#197140678
Нээх огноо цаг
29.01.2024 16:14:18
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82107
Солих
0.00 USD
Нийт
62.40 USD
Хаах огноо цаг
29.01.2024 17:30:39
Арилжааны хэмжээ
1.2
Гарах
0.82177
Шимтгэл
-8.40 USD
Ашиг
54.00 USD