Chế độ demo
17.05.2024 11:37:12
17.05.2024 16:54:08
Mua
1.95
0.90723
0.90908
Lợi nhuận
251.10 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#201042676
Ngày và giờ mở cửa
17.05.2024 11:37:12
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.90723
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
264.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2024 16:54:08
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.90908
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
251.10 USD
16.05.2024 03:51:05
17.05.2024 11:37:16
Bán
1.95
0.91226
0.90723
Lợi nhuận
705.44 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200998437
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2024 03:51:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.91226
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
719.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2024 11:37:16
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.90723
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
705.44 USD
14.05.2024 15:43:34
17.05.2024 11:37:09
Bán
1.95
0.90317
0.90725
Lợi nhuận
-596.94 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200933669
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 15:43:34
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.90317
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-583.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.05.2024 11:37:09
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.90725
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
-596.94 USD
14.05.2024 15:31:02
14.05.2024 15:43:17
Mua
1.95
0.90195
0.90322
Lợi nhuận
167.72 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200931598
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2024 15:31:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.90195
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
181.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2024 15:43:17
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.90322
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
167.72 USD
13.05.2024 10:28:52
14.05.2024 15:30:26
Bán
1.95
0.90326
0.90095
Lợi nhuận
315.42 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200885846
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2024 10:28:52
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.90326
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
329.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2024 15:30:26
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.90095
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
315.42 USD
13.05.2024 04:44:22
13.05.2024 10:28:49
Mua
1.95
0.90156
0.90327
Lợi nhuận
230.17 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200880382
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2024 04:44:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.90156
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
243.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2024 10:28:49
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.90327
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
230.17 USD
10.05.2024 22:25:55
13.05.2024 04:44:18
Bán
1.95
0.90328
0.9015
Lợi nhuận
239.94 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200871233
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2024 22:25:55
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.90328
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
253.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2024 04:44:18
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.9015
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
239.94 USD
10.05.2024 15:30:34
10.05.2024 22:25:53
Mua
1.95
0.90207
0.90329
Lợi nhuận
160.40 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200856863
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2024 15:30:34
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.90207
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
174.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2024 22:25:53
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.90329
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
160.40 USD
09.05.2024 15:30:17
10.05.2024 15:30:20
Bán
1.95
0.90426
0.90215
Lợi nhuận
287.87 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200817578
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2024 15:30:17
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.90426
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
301.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2024 15:30:20
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.90215
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
287.87 USD
08.05.2024 15:16:01
09.05.2024 15:30:37
Mua
1.95
0.90255
0.90443
Lợi nhuận
253.70 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200784210
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2024 15:16:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.90255
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
267.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2024 15:30:37
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.90443
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
253.70 USD
07.05.2024 15:26:57
08.05.2024 15:15:59
Bán
1.95
0.90436
0.90256
Lợi nhuận
241.41 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200746921
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2024 15:26:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.90436
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
255.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2024 15:15:59
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.90256
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
241.41 USD
07.05.2024 09:02:46
07.05.2024 15:26:54
Mua
1.95
0.90233
0.9043
Lợi nhuận
267.19 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200733989
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2024 09:02:46
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.90233
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
280.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2024 15:26:54
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.9043
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
267.19 USD
23.04.2024 16:46:27
07.05.2024 09:02:55
Bán
1.95
0.8857
0.90227
Lợi nhuận
-2 374.37 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200343217
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2024 16:46:27
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.8857
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2 360.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2024 09:02:55
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.90227
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
-2 374.37 USD
26.04.2024 16:37:21
07.05.2024 09:02:52
Bán
1.95
0.89423
0.9023
Lợi nhuận
-1 163.37 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200475391
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2024 16:37:21
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89423
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 149.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2024 09:02:52
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.9023
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
-1 163.37 USD
03.05.2024 03:52:12
07.05.2024 09:02:43
Bán
1.95
0.89868
0.90233
Lợi nhuận
-533.67 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200661752
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2024 03:52:12
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89868
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-520.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2024 09:02:43
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.90233
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
-533.67 USD
03.05.2024 15:30:12
07.05.2024 09:02:42
Bán
1.95
0.90179
0.90233
Lợi nhuận
-90.58 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200675054
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2024 15:30:12
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.90179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-76.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2024 09:02:42
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.90233
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
-90.58 USD
03.05.2024 15:30:48
07.05.2024 09:02:37
Bán
1.95
0.90343
0.90239
Lợi nhuận
134.52 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200675585
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2024 15:30:48
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.90343
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
148.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2024 09:02:37
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.90239
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
134.52 USD
03.05.2024 15:31:19
07.05.2024 09:02:35
Bán
3.9
0.90344
0.90239
Lợi nhuận
271.90 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200676041
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2024 15:31:19
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.90344
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
299.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2024 09:02:35
Khối lượng giao dịch
3.9
Thoát
0.90239
Phí hoa hồng
-27.30 USD
Lợi nhuận
271.90 USD
03.05.2024 15:39:11
07.05.2024 09:02:32
Bán
3.9
0.90471
0.90239
Lợi nhuận
633.76 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200677606
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2024 15:39:11
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.90471
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
661.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2024 09:02:32
Khối lượng giao dịch
3.9
Thoát
0.90239
Phí hoa hồng
-27.30 USD
Lợi nhuận
633.76 USD
03.05.2024 17:00:17
07.05.2024 09:02:30
Bán
3.9
0.90455
0.90237
Lợi nhuận
593.89 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200685171
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2024 17:00:17
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.90455
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
621.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2024 09:02:30
Khối lượng giao dịch
3.9
Thoát
0.90237
Phí hoa hồng
-27.30 USD
Lợi nhuận
593.89 USD
06.05.2024 11:28:09
07.05.2024 09:02:27
Bán
3.9
0.9065
0.90238
Lợi nhuận
1 146.66 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200706350
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2024 11:28:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.9065
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 173.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2024 09:02:27
Khối lượng giao dịch
3.9
Thoát
0.90238
Phí hoa hồng
-27.30 USD
Lợi nhuận
1 146.66 USD
07.05.2024 03:55:16
07.05.2024 09:02:22
Bán
3.9
0.90761
0.90248
Lợi nhuận
1 434.55 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200729178
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2024 03:55:16
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.90761
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 461.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2024 09:02:22
Khối lượng giao dịch
3.9
Thoát
0.90248
Phí hoa hồng
-27.30 USD
Lợi nhuận
1 434.55 USD
30.04.2024 03:07:40
03.05.2024 10:55:11
Mua
1.3
0.81578
0.81657
Lợi nhuận
66.04 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#200540011
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2024 03:07:40
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.81578
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
75.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2024 10:55:11
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81657
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
66.04 USD
29.04.2024 20:19:03
30.04.2024 03:07:38
Bán
1.3
0.81649
0.81578
Lợi nhuận
58.42 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#200534478
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2024 20:19:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.81649
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
67.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2024 03:07:38
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81578
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
58.42 USD
17.04.2024 10:58:22
29.04.2024 20:18:59
Mua
1.3
0.81573
0.81651
Lợi nhuận
65.19 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#200141505
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 10:58:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.81573
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
74.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2024 20:18:59
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81651
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
65.19 USD
15.04.2024 00:38:39
23.04.2024 16:47:30
Mua
1.95
0.89133
0.88531
Lợi nhuận
-871.89 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200038936
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2024 00:38:39
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.89133
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-858.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2024 16:47:30
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.88531
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
-871.89 USD
18.04.2024 23:41:04
23.04.2024 16:45:59
Mua
1.95
0.88401
0.8856
Lợi nhuận
213.05 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200213405
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2024 23:41:04
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.88401
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
226.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2024 16:45:59
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.8856
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
213.05 USD
19.04.2024 04:36:15
23.04.2024 16:45:26
Mua
1.95
0.87904
0.88562
Lợi nhuận
924.26 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#200218563
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2024 04:36:15
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.87904
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
937.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2024 16:45:26
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.88562
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
924.26 USD
17.04.2024 09:49:14
17.04.2024 10:58:19
Bán
1.3
0.81653
0.81571
Lợi nhuận
68.07 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#200138693
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2024 09:49:14
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.81653
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
77.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2024 10:58:19
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81571
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
68.07 USD
15.04.2024 00:18:35
17.04.2024 09:49:18
Mua
1.3
0.81919
0.81656
Lợi nhuận
-256.57 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#200038618
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2024 00:18:35
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.81919
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-247.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2024 09:49:18
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81656
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-256.57 USD
16.04.2024 06:17:07
17.04.2024 09:49:10
Mua
1.3
0.81121
0.81652
Lợi nhuận
490.55 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#200086964
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2024 06:17:07
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.81121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
499.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2024 09:49:10
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81652
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
490.55 USD
04.04.2024 03:52:34
10.04.2024 16:13:48
Bán
1.95
0.88876
0.89277
Lợi nhuận
-586.15 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#199706359
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2024 03:52:34
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.88876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-572.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 16:13:48
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.89277
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
-586.15 USD
08.04.2024 16:56:32
10.04.2024 16:13:47
Bán
1.95
0.89766
0.89279
Lợi nhuận
681.64 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#199829731
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2024 16:56:32
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89766
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
695.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 16:13:47
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.89279
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
681.64 USD
03.04.2024 18:32:50
10.04.2024 15:35:45
Bán
1.3
0.8105
0.8211
Lợi nhuận
-1 019.74 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199693090
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2024 18:32:50
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.8105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 010.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:35:45
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.8211
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-1 019.74 USD
09.04.2024 04:33:46
10.04.2024 15:35:24
Bán
1.3
0.82042
0.82116
Lợi nhuận
-79.64 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199845977
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 04:33:46
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82042
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-70.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:35:24
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.82116
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-79.64 USD
09.04.2024 13:07:22
10.04.2024 15:35:00
Bán
1.3
0.82123
0.82111
Lợi nhuận
2.34 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199859599
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 13:07:22
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82123
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:35:00
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.82111
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
2.34 USD
09.04.2024 15:03:06
10.04.2024 15:34:42
Bán
1.3
0.8221
0.82124
Lợi nhuận
72.89 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199865420
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 15:03:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.8221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
81.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:34:42
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.82124
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
72.89 USD
09.04.2024 15:41:47
10.04.2024 15:34:10
Bán
1.3
0.82286
0.82121
Lợi nhuận
148.14 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199868334
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 15:41:47
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
157.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:34:10
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.82121
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
148.14 USD
09.04.2024 16:22:25
10.04.2024 15:33:43
Bán
1.3
0.82331
0.82113
Lợi nhuận
198.62 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199871219
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2024 16:22:25
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
207.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.04.2024 15:33:43
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.82113
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
198.62 USD
26.03.2024 16:32:22
04.04.2024 03:52:31
Mua
1.95
0.88697
0.88873
Lợi nhuận
240.18 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#199460781
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2024 16:32:22
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.88697
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
253.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.04.2024 03:52:31
Khối lượng giao dịch
1.95
Thoát
0.88873
Phí hoa hồng
-13.65 USD
Lợi nhuận
240.18 USD
03.04.2024 12:11:49
03.04.2024 18:32:47
Mua
1.3
0.80975
0.81053
Lợi nhuận
65.91 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199671345
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2024 12:11:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
75.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 18:32:47
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81053
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
65.91 USD
03.04.2024 07:13:09
03.04.2024 12:11:48
Bán
1.3
0.81053
0.80975
Lợi nhuận
65.58 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199663419
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2024 07:13:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.81053
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
74.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 12:11:48
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.80975
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
65.58 USD
19.03.2024 17:48:48
03.04.2024 07:13:20
Mua
1.3
0.82203
0.81049
Lợi nhuận
-1 115.33 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199233192
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2024 17:48:48
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82203
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 106.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:20
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81049
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-1 115.33 USD
28.03.2024 09:59:49
03.04.2024 07:13:18
Mua
1.3
0.81231
0.81051
Lợi nhuận
-181.65 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199522414
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 09:59:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.81231
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-172.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:18
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81051
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-181.65 USD
28.03.2024 10:56:35
03.04.2024 07:13:17
Mua
1.3
0.81149
0.81051
Lợi nhuận
-103.04 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199525566
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 10:56:35
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.81149
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-93.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:17
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81051
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-103.04 USD
28.03.2024 13:14:07
03.04.2024 07:13:15
Mua
1.3
0.81072
0.81051
Lợi nhuận
-29.23 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199533653
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 13:14:07
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.81072
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-20.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:15
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81051
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
-29.23 USD
28.03.2024 14:35:55
03.04.2024 07:13:12
Mua
1.3
0.80993
0.81051
Lợi nhuận
46.50 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199538623
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 14:35:55
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80993
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:12
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81051
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
46.50 USD
28.03.2024 17:45:37
03.04.2024 07:13:07
Mua
1.3
0.8095
0.81053
Lợi nhuận
89.64 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199551173
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 17:45:37
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.8095
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
98.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:07
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81053
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
89.64 USD
28.03.2024 20:42:30
03.04.2024 07:13:06
Mua
1.3
0.80905
0.81053
Lợi nhuận
132.77 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199557206
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 20:42:30
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80905
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
141.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:06
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81053
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
132.77 USD
28.03.2024 22:49:26
03.04.2024 07:13:04
Mua
1.3
0.80873
0.81051
Lợi nhuận
161.54 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#199558870
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2024 22:49:26
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.80873
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
170.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2024 07:13:04
Khối lượng giao dịch
1.3
Thoát
0.81051
Phí hoa hồng
-9.10 USD
Lợi nhuận
161.54 USD