Chế độ demo
08.12.2023 15:42:30
08.12.2023 16:02:31
Bán
1
0.83349
0.83278
Lợi nhuận
45.25 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194902890
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2023 15:42:30
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83349
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.12.2023 16:02:31
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83278
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
45.25 USD
08.12.2023 15:30:29
08.12.2023 15:42:29
Mua
1
0.83232
0.83356
Lợi nhuận
84.35 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194897912
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2023 15:30:29
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
91.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.12.2023 15:42:29
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83356
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
84.35 USD
07.12.2023 11:36:49
08.12.2023 15:30:16
Bán
1
0.83463
0.83283
Lợi nhuận
125.44 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194810918
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 11:36:49
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83463
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
132.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.12.2023 15:30:16
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83283
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
125.44 USD
06.12.2023 13:17:01
07.12.2023 15:27:25
Mua
1.5
0.89221
0.8939
Lợi nhuận
175.77 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194743442
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 13:17:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.89221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
186.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 15:27:25
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.8939
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
175.77 USD
07.12.2023 03:52:42
07.12.2023 11:36:50
Mua
1
0.83388
0.83463
Lợi nhuận
48.17 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194789324
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 03:52:42
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83388
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 11:36:50
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83463
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
48.17 USD
06.12.2023 21:31:30
07.12.2023 00:45:14
Mua
1
0.83475
0.83428
Lợi nhuận
-41.57 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194782474
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 21:31:30
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83475
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-34.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2023 00:45:14
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83428
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-41.57 USD
06.12.2023 20:00:04
06.12.2023 21:31:29
Bán
1
0.83552
0.83472
Lợi nhuận
51.90 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194778572
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 20:00:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83552
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
58.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 21:31:29
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83472
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
51.90 USD
06.12.2023 20:00:02
06.12.2023 20:00:04
Mua
1
0.83563
0.83554
Lợi nhuận
-13.63 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194778477
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 20:00:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 20:00:04
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83554
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-13.63 USD
06.12.2023 15:45:05
06.12.2023 20:00:01
Bán
1
0.83577
0.83562
Lợi nhuận
4.04 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194756378
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 15:45:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83577
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 20:00:01
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83562
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
4.04 USD
06.12.2023 11:35:25
06.12.2023 15:45:04
Mua
1
0.83503
0.83581
Lợi nhuận
50.51 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194737500
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 11:35:25
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83503
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
57.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 15:45:04
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83581
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
50.51 USD
06.12.2023 03:48:45
06.12.2023 13:17:00
Bán
1.5
0.89385
0.89221
Lợi nhuận
170.66 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194714839
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 03:48:45
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89385
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
181.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 13:17:00
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89221
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
170.66 USD
06.12.2023 03:35:27
06.12.2023 11:35:24
Bán
1
0.83578
0.83503
Lợi nhuận
48.21 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194714489
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2023 03:35:27
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83578
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 11:35:24
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83503
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
48.21 USD
04.12.2023 16:30:48
06.12.2023 03:48:46
Mua
1.5
0.89795
0.89386
Lợi nhuận
-462.59 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194598155
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2023 16:30:48
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.89795
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-452.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 03:48:46
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89386
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
-462.59 USD
05.12.2023 18:56:07
06.12.2023 03:48:44
Mua
1.5
0.88904
0.89385
Lợi nhuận
521.14 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194700875
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 18:56:07
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.88904
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
531.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 03:48:44
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89385
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
521.14 USD
05.12.2023 03:12:39
06.12.2023 03:35:26
Mua
1
0.83501
0.83578
Lợi nhuận
49.72 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194631099
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 03:12:39
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83501
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
56.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2023 03:35:26
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83578
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
49.72 USD
05.12.2023 02:49:52
05.12.2023 03:12:36
Bán
1
0.83579
0.83501
Lợi nhuận
50.59 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194630605
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2023 02:49:52
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83579
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
57.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2023 03:12:36
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83501
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
50.59 USD
04.12.2023 17:22:26
05.12.2023 02:49:51
Mua
1
0.83508
0.83579
Lợi nhuận
45.44 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194605418
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2023 17:22:26
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83508
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2023 02:49:51
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83579
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
45.44 USD
04.12.2023 16:57:42
04.12.2023 17:22:25
Bán
1
0.83576
0.83506
Lợi nhuận
44.74 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194602076
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2023 16:57:42
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83576
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
51.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2023 17:22:25
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83506
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
44.74 USD
04.12.2023 16:36:14
04.12.2023 16:57:42
Mua
1
0.83509
0.83575
Lợi nhuận
41.76 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194599112
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2023 16:36:14
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83509
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
48.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2023 16:57:42
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83575
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
41.76 USD
01.12.2023 18:12:52
04.12.2023 16:36:13
Bán
1
0.83568
0.83506
Lợi nhuận
38.80 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194508755
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 18:12:52
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83568
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
45.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2023 16:36:13
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83506
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
38.80 USD
01.12.2023 19:43:15
04.12.2023 16:30:47
Bán
1.5
0.89973
0.89796
Lợi nhuận
185.38 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194517761
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 19:43:15
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89973
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
195.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2023 16:30:47
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89796
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
185.38 USD
30.11.2023 13:09:41
01.12.2023 19:43:15
Mua
1.5
0.89808
0.89974
Lợi nhuận
174.05 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194384421
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2023 13:09:41
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.89808
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
184.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 19:43:15
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89974
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
174.05 USD
01.12.2023 15:30:08
01.12.2023 18:12:52
Mua
1
0.83519
0.83569
Lợi nhuận
30.01 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194484203
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 15:30:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83519
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
37.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 18:12:52
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83569
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
30.01 USD
01.12.2023 15:20:12
01.12.2023 15:30:02
Bán
1
0.83568
0.83495
Lợi nhuận
46.94 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194483063
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 15:20:12
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83568
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 15:30:02
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83495
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
46.94 USD
01.12.2023 13:06:59
01.12.2023 15:20:11
Mua
1
0.83498
0.83569
Lợi nhuận
45.41 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194471555
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 13:06:59
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83498
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 15:20:11
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83569
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
45.41 USD
01.12.2023 11:31:57
01.12.2023 13:06:59
Bán
1
0.8357
0.83497
Lợi nhuận
46.97 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194464498
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 11:31:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.8357
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
53.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 13:06:59
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83497
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
46.97 USD
01.12.2023 05:54:29
01.12.2023 11:31:56
Mua
1
0.83488
0.83573
Lợi nhuận
55.87 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194448139
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 05:54:29
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83488
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
62.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 11:31:56
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83573
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
55.87 USD
01.12.2023 02:46:09
01.12.2023 05:54:25
Bán
1
0.83566
0.83486
Lợi nhuận
52.05 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194443638
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 02:46:09
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83566
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
59.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 05:54:25
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83486
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
52.05 USD
30.11.2023 23:31:41
01.12.2023 02:46:08
Mua
1
0.83487
0.83566
Lợi nhuận
51.33 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194436504
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2023 23:31:41
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83487
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
58.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2023 02:46:08
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83566
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
51.33 USD
30.11.2023 17:31:39
30.11.2023 23:31:33
Bán
1
0.83568
0.83487
Lợi nhuận
52.72 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194416272
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2023 17:31:39
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83568
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
59.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2023 23:31:33
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83487
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
52.72 USD
30.11.2023 16:36:56
30.11.2023 17:31:40
Mua
1
0.83475
0.83566
Lợi nhuận
60.10 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194407049
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2023 16:36:56
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83475
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
67.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2023 17:31:40
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83566
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
60.10 USD
29.11.2023 03:08:58
30.11.2023 16:36:55
Bán
1
0.83964
0.83473
Lợi nhuận
353.92 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194272936
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2023 03:08:58
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
360.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2023 16:36:55
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83473
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
353.92 USD
28.11.2023 16:00:29
30.11.2023 16:36:54
Bán
1
0.82994
0.83473
Lợi nhuận
-359.10 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194221706
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2023 16:00:29
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82994
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-352.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2023 16:36:54
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83473
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-359.10 USD
29.11.2023 15:12:20
30.11.2023 13:09:41
Bán
1.5
0.89977
0.89808
Lợi nhuận
175.74 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194312039
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2023 15:12:20
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89977
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
186.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2023 13:09:41
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89808
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
175.74 USD
29.11.2023 13:49:08
29.11.2023 15:12:21
Mua
1.5
0.89814
0.89976
Lợi nhuận
168.47 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194306323
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2023 13:49:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.89814
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
178.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2023 15:12:21
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89976
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
168.47 USD
28.11.2023 15:51:45
29.11.2023 13:49:04
Bán
1.5
0.89981
0.89809
Lợi nhuận
179.56 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194219985
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2023 15:51:45
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89981
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
190.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2023 13:49:04
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89809
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
179.56 USD
28.11.2023 09:17:12
28.11.2023 16:00:27
Mua
1
0.82913
0.82994
Lợi nhuận
52.60 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194184902
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2023 09:17:12
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82913
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
59.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2023 16:00:27
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82994
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
52.60 USD
28.11.2023 10:17:26
28.11.2023 15:51:46
Mua
1.5
0.89808
0.89981
Lợi nhuận
180.33 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194190516
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2023 10:17:26
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.89808
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
190.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2023 15:51:46
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89981
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
180.33 USD
27.11.2023 10:42:03
28.11.2023 10:17:25
Bán
1.5
0.89979
0.89808
Lợi nhuận
178.15 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#194111409
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2023 10:42:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.89979
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
188.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2023 10:17:25
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89808
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
178.15 USD
27.11.2023 10:25:28
28.11.2023 09:17:12
Bán
1
0.82989
0.82906
Lợi nhuận
54.02 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194110256
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2023 10:25:28
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82989
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
61.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2023 09:17:12
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82906
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
54.02 USD
22.11.2023 17:00:19
27.11.2023 10:42:02
Mua
1.5
0.89814
0.89979
Lợi nhuận
171.00 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#193936137
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2023 17:00:19
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.89814
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
181.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2023 10:42:02
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
0.89979
Phí hoa hồng
-10.50 USD
Lợi nhuận
171.00 USD
27.11.2023 04:20:21
27.11.2023 10:25:27
Mua
1
0.82908
0.82989
Lợi nhuận
52.42 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194094035
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2023 04:20:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
59.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2023 10:25:27
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82989
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
52.42 USD
27.11.2023 03:29:01
27.11.2023 04:20:20
Bán
1
0.82984
0.82907
Lợi nhuận
49.42 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194091299
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2023 03:29:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82984
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
56.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2023 04:20:20
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82907
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
49.42 USD
27.11.2023 01:00:46
27.11.2023 03:29:00
Mua
1
0.82921
0.82984
Lợi nhuận
39.24 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194085960
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2023 01:00:46
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82921
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2023 03:29:00
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82984
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
39.24 USD
24.11.2023 23:45:52
27.11.2023 01:00:02
Bán
1
0.8298
0.82966
Lợi nhuận
3.26 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194078506
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2023 23:45:52
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.8298
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2023 01:00:02
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82966
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
3.26 USD
24.11.2023 20:50:08
24.11.2023 23:45:44
Mua
1
0.83003
0.82979
Lợi nhuận
-24.60 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194077083
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2023 20:50:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83003
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-17.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2023 23:45:44
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82979
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-24.60 USD
24.11.2023 20:49:57
24.11.2023 20:50:08
Bán
1
0.82996
0.83003
Lợi nhuận
-12.14 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194077008
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2023 20:49:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.82996
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2023 20:50:08
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83003
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
-12.14 USD
24.11.2023 15:27:06
24.11.2023 20:49:56
Mua
1
0.82952
0.82998
Lợi nhuận
26.72 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194051282
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2023 15:27:06
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82952
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
33.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2023 20:49:56
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82998
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
26.72 USD
24.11.2023 13:19:57
24.11.2023 15:27:06
Bán
1
0.83024
0.82952
Lợi nhuận
45.63 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#194043035
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2023 13:19:57
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83024
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2023 15:27:06
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.82952
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
45.63 USD
21.11.2023 17:54:42
24.11.2023 13:19:56
Mua
1
0.82949
0.83027
Lợi nhuận
49.98 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#193865420
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2023 17:54:42
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
56.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2023 13:19:56
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
0.83027
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
49.98 USD