Chế độ demo
Mua
1
08.12.2023 16:02:31
0.83276
0.83096
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-139.55 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2023 16:02:31
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
0.83276
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-139.55 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.83096
Chốt lời
0.00000
Bán
1.5
07.12.2023 15:27:26
0.89390
0.89412
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-34.79 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2023 15:27:26
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
0.89390
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-34.79 USD
Khối lượng giao dịch
1.5
Giá hiện tại
0.89412
Chốt lời
0.00000