20.09.2023 22:47:10
28.09.2023 17:04:04
ซื้อ
1.5
0.8685
0.86438
กำไร
-468.36 USD
AUDCAD
ดีล
#189973469
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2023 22:47:10
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.8685
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-457.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2023 17:04:04
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
0.86438
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.50 USD
กำไร
-468.36 USD
27.09.2023 19:06:17
28.09.2023 17:04:03
ซื้อ
1.5
0.8598
0.86441
กำไร
501.81 USD
AUDCAD
ดีล
#190432294
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2023 19:06:17
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.8598
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
512.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2023 17:04:03
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
0.86441
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.50 USD
กำไร
501.81 USD
28.09.2023 01:45:39
28.09.2023 03:12:46
ซื้อ
1
0.7988
0.79964
กำไร
55.22 USD
NZDCAD
ดีล
#190458864
วันและเวลาเปิดทำการ
28.09.2023 01:45:39
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7988
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
62.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2023 03:12:46
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79964
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
55.22 USD
27.09.2023 21:45:58
28.09.2023 01:45:31
ขาย
1
0.79954
0.7988
กำไร
47.82 USD
NZDCAD
ดีล
#190449359
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2023 21:45:58
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.79954
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
54.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
28.09.2023 01:45:31
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.7988
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
47.82 USD
27.09.2023 20:33:40
27.09.2023 21:45:58
ซื้อ
1
0.79889
0.79959
กำไร
44.84 USD
NZDCAD
ดีล
#190442181
วันและเวลาเปิดทำการ
27.09.2023 20:33:40
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.79889
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
51.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2023 21:45:58
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
44.84 USD
22.09.2023 08:11:14
27.09.2023 20:33:39
ขาย
1
0.79959
0.79887
กำไร
46.18 USD
NZDCAD
ดีล
#190082624
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2023 08:11:14
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.79959
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
53.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.09.2023 20:33:39
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
46.18 USD
22.09.2023 03:16:53
22.09.2023 08:11:13
ซื้อ
1
0.79883
0.79959
กำไร
49.45 USD
NZDCAD
ดีล
#190075303
วันและเวลาเปิดทำการ
22.09.2023 03:16:53
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.79883
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
56.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2023 08:11:13
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
49.45 USD
21.09.2023 17:21:58
22.09.2023 03:16:52
ขาย
1
0.79956
0.79881
กำไร
48.65 USD
NZDCAD
ดีล
#190050653
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2023 17:21:58
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.79956
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
55.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
22.09.2023 03:16:52
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79881
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
48.65 USD
21.09.2023 14:25:05
21.09.2023 17:21:57
ซื้อ
1
0.79886
0.79958
กำไร
46.35 USD
NZDCAD
ดีล
#190023640
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2023 14:25:05
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.79886
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
53.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2023 17:21:57
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
46.35 USD
21.09.2023 12:55:33
21.09.2023 14:22:04
ขาย
1
0.7994
0.799
กำไร
22.61 USD
NZDCAD
ดีล
#190013803
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2023 12:55:33
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.7994
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
29.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2023 14:22:04
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.799
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
22.61 USD
21.09.2023 02:35:51
21.09.2023 12:55:32
ซื้อ
1
0.79873
0.79958
กำไร
55.97 USD
NZDCAD
ดีล
#189982092
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2023 02:35:51
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.79873
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
62.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2023 12:55:32
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
55.97 USD
21.09.2023 01:45:39
21.09.2023 02:35:50
ขาย
1
0.79941
0.79873
กำไร
43.47 USD
NZDCAD
ดีล
#189981182
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2023 01:45:39
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.79941
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
50.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2023 02:35:50
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79873
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
43.47 USD
21.09.2023 01:45:25
21.09.2023 01:45:38
ซื้อ
1
0.79863
0.79936
กำไร
47.22 USD
NZDCAD
ดีล
#189981118
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2023 01:45:25
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.79863
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
54.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2023 01:45:38
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79936
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
47.22 USD
21.09.2023 01:23:13
21.09.2023 01:45:24
ขาย
1
0.79959
0.79851
กำไร
73.20 USD
NZDCAD
ดีล
#189980534
วันและเวลาเปิดทำการ
21.09.2023 01:23:13
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.79959
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
80.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2023 01:45:24
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79851
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
73.20 USD
20.09.2023 21:50:48
21.09.2023 01:23:12
ซื้อ
1
0.79891
0.79959
กำไร
43.50 USD
NZDCAD
ดีล
#189967219
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2023 21:50:48
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.79891
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
50.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.09.2023 01:23:12
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79959
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
43.50 USD
20.09.2023 13:39:02
20.09.2023 22:47:09
ขาย
1.5
0.87013
0.86849
กำไร
172.16 USD
AUDCAD
ดีล
#189909912
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2023 13:39:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.87013
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
182.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2023 22:47:09
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
0.86849
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.50 USD
กำไร
172.16 USD
20.09.2023 21:06:34
20.09.2023 21:50:47
ขาย
1
0.79966
0.79887
กำไร
51.79 USD
NZDCAD
ดีล
#189958006
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2023 21:06:34
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.79966
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
58.79 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2023 21:50:47
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79887
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
51.79 USD
20.09.2023 21:05:13
20.09.2023 21:06:33
ซื้อ
1
0.79876
0.79966
กำไร
60.03 USD
NZDCAD
ดีล
#189957303
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2023 21:05:13
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.79876
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
67.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2023 21:06:33
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79966
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
60.03 USD
20.09.2023 13:07:19
20.09.2023 21:05:12
ขาย
1
0.79955
0.79875
กำไร
52.53 USD
NZDCAD
ดีล
#189907444
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2023 13:07:19
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.79955
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
59.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2023 21:05:12
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79875
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
52.53 USD
11.09.2023 13:12:23
20.09.2023 13:39:03
ซื้อ
1.5
0.87415
0.87014
กำไร
-458.35 USD
AUDCAD
ดีล
#189330215
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2023 13:12:23
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.87415
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-447.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2023 13:39:03
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
0.87014
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.50 USD
กำไร
-458.35 USD
19.09.2023 16:10:22
20.09.2023 13:39:01
ซื้อ
1.5
0.86545
0.87013
กำไร
512.17 USD
AUDCAD
ดีล
#189850326
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2023 16:10:22
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.86545
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
522.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2023 13:39:01
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
0.87013
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.50 USD
กำไร
512.17 USD
20.09.2023 07:01:23
20.09.2023 13:07:18
ซื้อ
1
0.7989
0.79962
กำไร
46.61 USD
NZDCAD
ดีล
#189884627
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2023 07:01:23
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.7989
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
53.61 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2023 13:07:18
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79962
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
46.61 USD
20.09.2023 05:12:00
20.09.2023 07:01:18
ขาย
1
0.7996
0.79889
กำไร
45.74 USD
NZDCAD
ดีล
#189882911
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2023 05:12:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.7996
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
52.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2023 07:01:18
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79889
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
45.74 USD
20.09.2023 03:54:11
20.09.2023 05:11:59
ซื้อ
1
0.79891
0.7996
กำไร
44.30 USD
NZDCAD
ดีล
#189881377
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2023 03:54:11
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.79891
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
51.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2023 05:11:59
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.7996
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
44.30 USD
20.09.2023 02:12:40
20.09.2023 03:54:10
ขาย
1
0.79956
0.79888
กำไร
43.57 USD
NZDCAD
ดีล
#189880164
วันและเวลาเปิดทำการ
20.09.2023 02:12:40
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.79956
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
50.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2023 03:54:10
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79888
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
43.57 USD
11.09.2023 18:59:55
20.09.2023 02:12:41
ซื้อ
1
0.80406
0.79956
กำไร
-341.64 USD
NZDCAD
ดีล
#189365347
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2023 18:59:55
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.80406
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-334.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2023 02:12:41
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79956
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
-341.64 USD
19.09.2023 16:14:02
20.09.2023 02:12:39
ซื้อ
1
0.79443
0.79956
กำไร
374.48 USD
NZDCAD
ดีล
#189850826
วันและเวลาเปิดทำการ
19.09.2023 16:14:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.79443
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
381.48 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.09.2023 02:12:39
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.79956
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
374.48 USD
11.09.2023 16:31:54
11.09.2023 18:59:55
ขาย
1
0.80465
0.80402
กำไร
39.38 USD
NZDCAD
ดีล
#189348037
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2023 16:31:54
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.80465
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
46.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.09.2023 18:59:55
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80402
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
39.38 USD
11.09.2023 15:55:02
11.09.2023 16:31:53
ซื้อ
1
0.80396
0.80467
กำไร
45.34 USD
NZDCAD
ดีล
#189343128
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2023 15:55:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.80396
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
52.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.09.2023 16:31:53
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80467
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
45.34 USD
11.09.2023 15:13:41
11.09.2023 15:55:01
ขาย
1
0.80471
0.80396
กำไร
48.23 USD
NZDCAD
ดีล
#189338888
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2023 15:13:41
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.80471
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
55.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.09.2023 15:55:01
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80396
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
48.23 USD
11.09.2023 13:30:19
11.09.2023 15:13:40
ซื้อ
1
0.80397
0.80471
กำไร
47.49 USD
NZDCAD
ดีล
#189331486
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2023 13:30:19
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.80397
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
54.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.09.2023 15:13:40
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80471
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
47.49 USD
11.09.2023 05:17:42
11.09.2023 13:30:18
ขาย
1
0.80479
0.80397
กำไร
53.31 USD
NZDCAD
ดีล
#189300927
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2023 05:17:42
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.80479
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
60.31 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.09.2023 13:30:18
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80397
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
53.31 USD
11.09.2023 08:02:14
11.09.2023 13:12:22
ขาย
1.5
0.87582
0.87415
กำไร
173.73 USD
AUDCAD
ดีล
#189306876
วันและเวลาเปิดทำการ
11.09.2023 08:02:14
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.87582
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
184.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.09.2023 13:12:22
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
0.87415
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.50 USD
กำไร
173.73 USD
05.09.2023 07:30:19
11.09.2023 08:02:13
ซื้อ
1.5
0.87439
0.87583
กำไร
148.30 USD
AUDCAD
ดีล
#188979398
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2023 07:30:19
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.87439
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
158.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.09.2023 08:02:13
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
0.87583
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.50 USD
กำไร
148.30 USD
08.09.2023 18:06:43
11.09.2023 05:17:41
ซื้อ
1
0.8041
0.80479
กำไร
43.65 USD
NZDCAD
ดีล
#189276065
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2023 18:06:43
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.8041
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
50.65 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.09.2023 05:17:41
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80479
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
43.65 USD
08.09.2023 03:07:32
08.09.2023 18:06:42
ขาย
1
0.80477
0.80406
กำไร
45.08 USD
NZDCAD
ดีล
#189217993
วันและเวลาเปิดทำการ
08.09.2023 03:07:32
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.80477
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
52.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2023 18:06:42
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80406
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
45.08 USD
07.09.2023 23:48:25
08.09.2023 03:07:31
ซื้อ
1
0.80415
0.80478
กำไร
39.05 USD
NZDCAD
ดีล
#189214409
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 23:48:25
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.80415
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
46.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.09.2023 03:07:31
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80478
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
39.05 USD
07.09.2023 19:02:50
07.09.2023 23:48:24
ขาย
1
0.80475
0.80404
กำไร
44.89 USD
NZDCAD
ดีล
#189205317
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 19:02:50
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.80475
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
51.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2023 23:48:24
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80404
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
44.89 USD
07.09.2023 16:18:18
07.09.2023 19:02:46
ซื้อ
1
0.80409
0.80476
กำไร
41.98 USD
NZDCAD
ดีล
#189188221
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 16:18:18
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.80409
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
48.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2023 19:02:46
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80476
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
41.98 USD
07.09.2023 16:08:00
07.09.2023 16:18:17
ขาย
1
0.80479
0.8041
กำไร
43.52 USD
NZDCAD
ดีล
#189186932
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 16:08:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.80479
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
50.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2023 16:18:17
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.8041
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
43.52 USD
05.09.2023 09:00:42
07.09.2023 16:07:59
ซื้อ
1
0.80415
0.80479
กำไร
39.86 USD
NZDCAD
ดีล
#188983485
วันและเวลาเปิดทำการ
05.09.2023 09:00:42
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.80415
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
46.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.09.2023 16:07:59
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80479
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
39.86 USD
01.09.2023 10:17:42
05.09.2023 09:00:41
ขาย
1
0.80498
0.80413
กำไร
55.36 USD
NZDCAD
ดีล
#188854790
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2023 10:17:42
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.80498
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
62.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.09.2023 09:00:41
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80413
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
55.36 USD
01.09.2023 15:13:05
05.09.2023 07:30:18
ขาย
1.5
0.87586
0.87439
กำไร
151.42 USD
AUDCAD
ดีล
#188870133
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2023 15:13:05
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.87586
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
161.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
05.09.2023 07:30:18
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
0.87439
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.50 USD
กำไร
151.42 USD
01.09.2023 06:15:27
01.09.2023 15:13:04
ซื้อ
1.5
0.87422
0.8759
กำไร
175.93 USD
AUDCAD
ดีล
#188846762
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2023 06:15:27
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.87422
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
186.43 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2023 15:13:04
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
0.8759
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.50 USD
กำไร
175.93 USD
01.09.2023 09:22:21
01.09.2023 10:17:41
ซื้อ
1
0.8043
0.80498
กำไร
43.35 USD
NZDCAD
ดีล
#188850697
วันและเวลาเปิดทำการ
01.09.2023 09:22:21
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.8043
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
50.35 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2023 10:17:41
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80498
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
43.35 USD
31.08.2023 17:56:44
01.09.2023 09:22:20
ขาย
1
0.80503
0.80429
กำไร
47.74 USD
NZDCAD
ดีล
#188820607
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2023 17:56:44
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.80503
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
54.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2023 09:22:20
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80429
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
47.74 USD
22.08.2023 06:42:42
01.09.2023 06:15:26
ขาย
1.5
0.87012
0.87425
กำไร
-468.92 USD
AUDCAD
ดีล
#188181616
วันและเวลาเปิดทำการ
22.08.2023 06:42:42
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.87012
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-458.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2023 06:15:26
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
0.87425
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.50 USD
กำไร
-468.92 USD
29.08.2023 22:13:16
01.09.2023 06:15:25
ขาย
1.5
0.87898
0.87425
กำไร
514.51 USD
AUDCAD
ดีล
#188681341
วันและเวลาเปิดทำการ
29.08.2023 22:13:16
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.87898
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
525.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.09.2023 06:15:25
ปริมาณเทรด
1.5
ออก
0.87425
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-10.50 USD
กำไร
514.51 USD
31.08.2023 16:35:02
31.08.2023 17:56:45
ซื้อ
1
0.80441
0.80501
กำไร
37.34 USD
NZDCAD
ดีล
#188810501
วันและเวลาเปิดทำการ
31.08.2023 16:35:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.80441
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
44.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2023 17:56:45
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.80501
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
37.34 USD
29.08.2023 17:00:33
31.08.2023 16:35:02
ขาย
1
0.80526
0.8044
กำไร
56.58 USD
NZDCAD
ดีล
#188647995
วันและเวลาเปิดทำการ
29.08.2023 17:00:33
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.80526
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
63.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
31.08.2023 16:35:02
ปริมาณเทรด
1
ออก
0.8044
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-7.00 USD
กำไร
56.58 USD