د ډیمو حالت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۱۶:۵۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۰۸:۱۱:۱۳
خریداری کول
1
0.79883
0.79959
ګټه
49.45 USD
NZDCAD
سودا
#190075303
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۱۶:۵۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.79883
ګټنه
0.00 USD
ټوله
56.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۰۸:۱۱:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79959
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
49.45 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۲۱:۵۸
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۱۶:۵۲
خرڅول
1
0.79956
0.79881
ګټه
48.65 USD
NZDCAD
سودا
#190050653
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۲۱:۵۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.79956
ګټنه
0.00 USD
ټوله
55.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۱۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79881
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
48.65 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۲۵:۰۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۲۱:۵۷
خریداری کول
1
0.79886
0.79958
ګټه
46.35 USD
NZDCAD
سودا
#190023640
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۲۵:۰۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.79886
ګټنه
0.00 USD
ټوله
53.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۲۱:۵۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79958
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
46.35 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۲:۵۵:۳۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۲۲:۰۴
خرڅول
1
0.7994
0.799
ګټه
22.61 USD
NZDCAD
سودا
#190013803
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۲:۵۵:۳۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7994
ګټنه
0.00 USD
ټوله
29.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۲۲:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.799
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
22.61 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۳۵:۵۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۲:۵۵:۳۲
خریداری کول
1
0.79873
0.79958
ګټه
55.97 USD
NZDCAD
سودا
#189982092
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۳۵:۵۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.79873
ګټنه
0.00 USD
ټوله
62.97 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۲:۵۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79958
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
55.97 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۳۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۳۵:۵۰
خرڅول
1
0.79941
0.79873
ګټه
43.47 USD
NZDCAD
سودا
#189981182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۳۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.79941
ګټنه
0.00 USD
ټوله
50.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۳۵:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79873
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
43.47 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۲۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۳۸
خریداری کول
1
0.79863
0.79936
ګټه
47.22 USD
NZDCAD
سودا
#189981118
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۲۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.79863
ګټنه
0.00 USD
ټوله
54.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79936
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
47.22 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۲۳:۱۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۲۴
خرڅول
1
0.79959
0.79851
ګټه
73.20 USD
NZDCAD
سودا
#189980534
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۲۳:۱۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.79959
ګټنه
0.00 USD
ټوله
80.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۴۵:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79851
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
73.20 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۵۰:۴۸
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۲۳:۱۲
خریداری کول
1
0.79891
0.79959
ګټه
43.50 USD
NZDCAD
سودا
#189967219
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۵۰:۴۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.79891
ګټنه
0.00 USD
ټوله
50.50 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۱:۲۳:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79959
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
43.50 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۹:۰۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۴۷:۰۹
خرڅول
1.5
0.87013
0.86849
ګټه
172.16 USD
AUDCAD
سودا
#189909912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۹:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87013
ګټنه
0.00 USD
ټوله
182.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۴۷:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.86849
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
172.16 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۶:۳۴
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۵۰:۴۷
خرڅول
1
0.79966
0.79887
ګټه
51.79 USD
NZDCAD
سودا
#189958006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۶:۳۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.79966
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.79 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۵۰:۴۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79887
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
51.79 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۵:۱۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۶:۳۳
خریداری کول
1
0.79876
0.79966
ګټه
60.03 USD
NZDCAD
سودا
#189957303
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۵:۱۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.79876
ګټنه
0.00 USD
ټوله
67.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۶:۳۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79966
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
60.03 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۰۷:۱۹
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۵:۱۲
خرڅول
1
0.79955
0.79875
ګټه
52.53 USD
NZDCAD
سودا
#189907444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۰۷:۱۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.79955
ګټنه
0.00 USD
ټوله
59.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۵:۱۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79875
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
52.53 USD
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۱۲:۲۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۹:۰۳
خریداری کول
1.5
0.87415
0.87014
ګټه
-458.35 USD
AUDCAD
سودا
#189330215
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۱۲:۲۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87415
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-447.85 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۹:۰۳
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.87014
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
-458.35 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۰:۲۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۹:۰۱
خریداری کول
1.5
0.86545
0.87013
ګټه
512.17 USD
AUDCAD
سودا
#189850326
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۰:۲۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.86545
ګټنه
0.00 USD
ټوله
522.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۹:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.87013
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
512.17 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۰۱:۲۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۰۷:۱۸
خریداری کول
1
0.7989
0.79962
ګټه
46.61 USD
NZDCAD
سودا
#189884627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۰۱:۲۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.7989
ګټنه
0.00 USD
ټوله
53.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۰۷:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79962
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
46.61 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۲:۰۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۰۱:۱۸
خرڅول
1
0.7996
0.79889
ګټه
45.74 USD
NZDCAD
سودا
#189882911
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۲:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.7996
ګټنه
0.00 USD
ټوله
52.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۰۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79889
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
45.74 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۵۴:۱۱
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۱:۵۹
خریداری کول
1
0.79891
0.7996
ګټه
44.30 USD
NZDCAD
سودا
#189881377
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۵۴:۱۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.79891
ګټنه
0.00 USD
ټوله
51.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۱:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.7996
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
44.30 USD
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۱۲:۴۰
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۵۴:۱۰
خرڅول
1
0.79956
0.79888
ګټه
43.57 USD
NZDCAD
سودا
#189880164
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۱۲:۴۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.79956
ګټنه
0.00 USD
ټوله
50.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۵۴:۱۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79888
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
43.57 USD
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۵۹:۵۵
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۱۲:۴۱
خریداری کول
1
0.80406
0.79956
ګټه
-341.64 USD
NZDCAD
سودا
#189365347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۵۹:۵۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.80406
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-334.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۱۲:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79956
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
-341.64 USD
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۴:۰۲
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۱۲:۳۹
خریداری کول
1
0.79443
0.79956
ګټه
374.48 USD
NZDCAD
سودا
#189850826
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۴:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.79443
ګټنه
0.00 USD
ټوله
381.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۱۲:۳۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.79956
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
374.48 USD
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۱:۵۴
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۵۹:۵۵
خرڅول
1
0.80465
0.80402
ګټه
39.38 USD
NZDCAD
سودا
#189348037
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۱:۵۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.80465
ګټنه
0.00 USD
ټوله
46.38 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80402
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
39.38 USD
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۵۵:۰۲
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۱:۵۳
خریداری کول
1
0.80396
0.80467
ګټه
45.34 USD
NZDCAD
سودا
#189343128
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۵۵:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.80396
ګټنه
0.00 USD
ټوله
52.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80467
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
45.34 USD
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۴۱
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۵۵:۰۱
خرڅول
1
0.80471
0.80396
ګټه
48.23 USD
NZDCAD
سودا
#189338888
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۴۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.80471
ګټنه
0.00 USD
ټوله
55.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80396
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
48.23 USD
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۰:۱۹
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۴۰
خریداری کول
1
0.80397
0.80471
ګټه
47.49 USD
NZDCAD
سودا
#189331486
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۰:۱۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.80397
ګټنه
0.00 USD
ټوله
54.49 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80471
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
47.49 USD
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۷:۴۲
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۰:۱۸
خرڅول
1
0.80479
0.80397
ګټه
53.31 USD
NZDCAD
سودا
#189300927
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۷:۴۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.80479
ګټنه
0.00 USD
ټوله
60.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۳۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80397
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
53.31 USD
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۸:۰۲:۱۴
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۱۲:۲۲
خرڅول
1.5
0.87582
0.87415
ګټه
173.73 USD
AUDCAD
سودا
#189306876
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۸:۰۲:۱۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87582
ګټنه
0.00 USD
ټوله
184.23 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۱۲:۲۲
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.87415
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
173.73 USD
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۳۰:۱۹
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۸:۰۲:۱۳
خریداری کول
1.5
0.87439
0.87583
ګټه
148.30 USD
AUDCAD
سودا
#188979398
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۳۰:۱۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87439
ګټنه
0.00 USD
ټوله
158.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۸:۰۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.87583
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
148.30 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۰۶:۴۳
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۷:۴۱
خریداری کول
1
0.8041
0.80479
ګټه
43.65 USD
NZDCAD
سودا
#189276065
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۰۶:۴۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8041
ګټنه
0.00 USD
ټوله
50.65 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۱۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80479
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
43.65 USD
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۰۷:۳۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۰۶:۴۲
خرڅول
1
0.80477
0.80406
ګټه
45.08 USD
NZDCAD
سودا
#189217993
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۰۷:۳۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.80477
ګټنه
0.00 USD
ټوله
52.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۰۶:۴۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80406
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
45.08 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۴۸:۲۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۰۷:۳۱
خریداری کول
1
0.80415
0.80478
ګټه
39.05 USD
NZDCAD
سودا
#189214409
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۴۸:۲۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.80415
ګټنه
0.00 USD
ټوله
46.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۰۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80478
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
39.05 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۰۲:۵۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۴۸:۲۴
خرڅول
1
0.80475
0.80404
ګټه
44.89 USD
NZDCAD
سودا
#189205317
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۰۲:۵۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.80475
ګټنه
0.00 USD
ټوله
51.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۴۸:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80404
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
44.89 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۱۸
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۰۲:۴۶
خریداری کول
1
0.80409
0.80476
ګټه
41.98 USD
NZDCAD
سودا
#189188221
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۱۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.80409
ګټنه
0.00 USD
ټوله
48.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۰۲:۴۶
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80476
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
41.98 USD
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۰۸:۰۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۱۷
خرڅول
1
0.80479
0.8041
ګټه
43.52 USD
NZDCAD
سودا
#189186932
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۰۸:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.80479
ګټنه
0.00 USD
ټوله
50.52 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۸:۱۷
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.8041
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
43.52 USD
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۰۰:۴۲
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۰۷:۵۹
خریداری کول
1
0.80415
0.80479
ګټه
39.86 USD
NZDCAD
سودا
#188983485
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۰۰:۴۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.80415
ګټنه
0.00 USD
ټوله
46.86 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۰۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80479
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
39.86 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۱۷:۴۲
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۰۰:۴۱
خرڅول
1
0.80498
0.80413
ګټه
55.36 USD
NZDCAD
سودا
#188854790
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۱۷:۴۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.80498
ګټنه
0.00 USD
ټوله
62.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۰۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80413
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
55.36 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۰۵
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۳۰:۱۸
خرڅول
1.5
0.87586
0.87439
ګټه
151.42 USD
AUDCAD
سودا
#188870133
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87586
ګټنه
0.00 USD
ټوله
161.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۳۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.87439
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
151.42 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۲۷
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۰۴
خریداری کول
1.5
0.87422
0.8759
ګټه
175.93 USD
AUDCAD
سودا
#188846762
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۲۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.87422
ګټنه
0.00 USD
ټوله
186.43 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۱۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.8759
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
175.93 USD
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۲۲:۲۱
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۱۷:۴۱
خریداری کول
1
0.8043
0.80498
ګټه
43.35 USD
NZDCAD
سودا
#188850697
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۲۲:۲۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8043
ګټنه
0.00 USD
ټوله
50.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۱۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80498
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
43.35 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۵۶:۴۴
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۲۲:۲۰
خرڅول
1
0.80503
0.80429
ګټه
47.74 USD
NZDCAD
سودا
#188820607
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۵۶:۴۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.80503
ګټنه
0.00 USD
ټوله
54.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۲۲:۲۰
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80429
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
47.74 USD
۲۲.۰۸.۲۰۲۳ ۰۶:۴۲:۴۲
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۲۶
خرڅول
1.5
0.87012
0.87425
ګټه
-468.92 USD
AUDCAD
سودا
#188181616
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۸.۲۰۲۳ ۰۶:۴۲:۴۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87012
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-458.42 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.87425
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
-468.92 USD
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۲۲:۱۳:۱۶
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۲۵
خرڅول
1.5
0.87898
0.87425
ګټه
514.51 USD
AUDCAD
سودا
#188681341
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۲۲:۱۳:۱۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.87898
ګټنه
0.00 USD
ټوله
525.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۹.۲۰۲۳ ۰۶:۱۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
1.5
بهر(وتل)
0.87425
د کمیشن لګښتونه
-10.50 USD
ګټه
514.51 USD
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۲
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۵۶:۴۵
خریداری کول
1
0.80441
0.80501
ګټه
37.34 USD
NZDCAD
سودا
#188810501
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.80441
ګټنه
0.00 USD
ټوله
44.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۵۶:۴۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80501
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
37.34 USD
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۳۳
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۲
خرڅول
1
0.80526
0.8044
ګټه
56.58 USD
NZDCAD
سودا
#188647995
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۳۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.80526
ګټنه
0.00 USD
ټوله
63.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۱.۰۸.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.8044
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
56.58 USD
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۴:۰۲:۲۳
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۲۹
خریداری کول
1
0.80441
0.80535
ګټه
62.03 USD
NZDCAD
سودا
#188624622
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۴:۰۲:۲۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.80441
ګټنه
0.00 USD
ټوله
69.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80535
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
62.03 USD
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۰۶:۰۷:۴۵
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۴:۰۲:۲۳
خرڅول
1
0.80513
0.80441
ګټه
45.88 USD
NZDCAD
سودا
#188595055
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۰۶:۰۷:۴۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.80513
ګټنه
0.00 USD
ټوله
52.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۱۴:۰۲:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80441
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
45.88 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۵۵:۳۶
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۰۶:۰۷:۴۳
خریداری کول
1
0.80445
0.80518
ګټه
46.70 USD
NZDCAD
سودا
#188493883
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۵۵:۳۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.80445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
53.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۹.۰۸.۲۰۲۳ ۰۶:۰۷:۴۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80518
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
46.70 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۳۸:۵۳
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۵۵:۳۵
خرڅول
1
0.8052
0.80447
ګټه
46.56 USD
NZDCAD
سودا
#188492131
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۳۸:۵۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8052
ګټنه
0.00 USD
ټوله
53.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۵۵:۳۵
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80447
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
46.56 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۲۱:۵۶
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۳۸:۵۳
خریداری کول
1
0.80445
0.80524
ګټه
51.01 USD
NZDCAD
سودا
#188478107
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۲۱:۵۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.80445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
58.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۸:۳۸:۵۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80524
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
51.01 USD
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۲:۵۸
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۲۱:۵۳
خرڅول
1
0.80495
0.80445
ګټه
29.75 USD
NZDCAD
سودا
#188471975
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۰۲:۵۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.80495
ګټنه
0.00 USD
ټوله
36.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۸.۲۰۲۳ ۱۷:۲۱:۵۳
د سوداګرۍ حجم
1
بهر(وتل)
0.80445
د کمیشن لګښتونه
-7.00 USD
ګټه
29.75 USD