၂၂.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၁၆:၅၃
၂၂.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၁၁:၁၃
ဝယ်ယူမှု
1
0.79883
0.79959
အမြတ်
49.45 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#190075303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၁၆:၅၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.79883
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
56.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၁၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79959
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
49.45 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၅၈
၂၂.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၁၆:၅၂
ရောင်းချမှု
1
0.79956
0.79881
အမြတ်
48.65 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#190050653
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၅၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.79956
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
55.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79881
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
48.65 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၄:၂၅:၀၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၅၇
ဝယ်ယူမှု
1
0.79886
0.79958
အမြတ်
46.35 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#190023640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၄:၂၅:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.79886
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79958
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
46.35 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၂:၅၅:၃၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၄:၂၂:၀၄
ရောင်းချမှု
1
0.7994
0.799
အမြတ်
22.61 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#190013803
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၂:၅၅:၃၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၄:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.799
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
22.61 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၂:၃၅:၅၁
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၂:၅၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1
0.79873
0.79958
အမြတ်
55.97 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189982092
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၂:၃၅:၅၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.79873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၂:၅၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79958
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
55.97 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၁:၄၅:၃၉
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၂:၃၅:၅၀
ရောင်းချမှု
1
0.79941
0.79873
အမြတ်
43.47 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189981182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၁:၄၅:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.79941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၂:၃၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79873
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
43.47 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၁:၄၅:၂၅
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၁:၄၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.79863
0.79936
အမြတ်
47.22 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189981118
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၁:၄၅:၂၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.79863
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
54.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၁:၄၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79936
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
47.22 USD
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၁:၂၃:၁၃
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၁:၄၅:၂၄
ရောင်းချမှု
1
0.79959
0.79851
အမြတ်
73.20 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189980534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၁:၂၃:၁၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.79959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၁:၄၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79851
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
73.20 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၅၀:၄၈
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၁:၂၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1
0.79891
0.79959
အမြတ်
43.50 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189967219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၅၀:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.79891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၁:၂၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79959
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
43.50 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၃၉:၀၂
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၂:၄၇:၀၉
ရောင်းချမှု
1.5
0.87013
0.86849
အမြတ်
172.16 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#189909912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၃၉:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
182.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၂:၄၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.86849
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
172.16 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၀၆:၃၄
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၅၀:၄၇
ရောင်းချမှု
1
0.79966
0.79887
အမြတ်
51.79 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189958006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၀၆:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.79966
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၅၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79887
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
51.79 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၀၅:၁၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၀၆:၃၃
ဝယ်ယူမှု
1
0.79876
0.79966
အမြတ်
60.03 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189957303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၀၅:၁၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.79876
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၀၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79966
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
60.03 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၀၇:၁၉
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၀၅:၁၂
ရောင်းချမှု
1
0.79955
0.79875
အမြတ်
52.53 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189907444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၀၇:၁၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.79955
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
59.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၂၁:၀၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79875
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
52.53 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၁၂:၂၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၃၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1.5
0.87415
0.87014
အမြတ်
-458.35 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#189330215
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၁၂:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-447.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.87014
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
-458.35 USD
၁၉.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၁၀:၂၂
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၃၉:၀၁
ဝယ်ယူမှု
1.5
0.86545
0.87013
အမြတ်
512.17 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#189850326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၁၀:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.86545
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
522.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၃၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.87013
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
512.17 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၇:၀၁:၂၃
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၀၇:၁၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.7989
0.79962
အမြတ်
46.61 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189884627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၇:၀၁:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.7989
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53.61 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၀၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79962
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
46.61 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၅:၁၂:၀၀
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၇:၀၁:၁၈
ရောင်းချမှု
1
0.7996
0.79889
အမြတ်
45.74 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189882911
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၅:၁၂:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.7996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၇:၀၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79889
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
45.74 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၅၄:၁၁
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၅:၁၁:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1
0.79891
0.7996
အမြတ်
44.30 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189881377
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၅၄:၁၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.79891
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
51.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၅:၁၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.7996
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
44.30 USD
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၂:၁၂:၄၀
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၅၄:၁၀
ရောင်းချမှု
1
0.79956
0.79888
အမြတ်
43.57 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189880164
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၂:၁၂:၄၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.79956
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၅၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79888
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
43.57 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၅၉:၅၅
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၂:၁၂:၄၁
ဝယ်ယူမှု
1
0.80406
0.79956
အမြတ်
-341.64 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189365347
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၅၉:၅၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80406
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-334.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၂:၁၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79956
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-341.64 USD
၁၉.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၁၄:၀၂
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၂:၁၂:၃၉
ဝယ်ယူမှု
1
0.79443
0.79956
အမြတ်
374.48 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189850826
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၁၄:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.79443
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
381.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၃ ၀၂:၁၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.79956
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
374.48 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၃၁:၅၄
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၅၉:၅၅
ရောင်းချမှု
1
0.80465
0.80402
အမြတ်
39.38 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189348037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၃၁:၅၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.80465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80402
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
39.38 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၅၅:၀၂
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၃၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
1
0.80396
0.80467
အမြတ်
45.34 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189343128
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၅၅:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၃၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80467
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
45.34 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၁၃:၄၁
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၅၅:၀၁
ရောင်းချမှု
1
0.80471
0.80396
အမြတ်
48.23 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189338888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၁၃:၄၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.80471
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
55.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80396
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
48.23 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၃၀:၁၉
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၁၃:၄၀
ဝယ်ယူမှု
1
0.80397
0.80471
အမြတ်
47.49 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189331486
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၃၀:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
54.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၁၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80471
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
47.49 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၅:၁၇:၄၂
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၃၀:၁၈
ရောင်းချမှု
1
0.80479
0.80397
အမြတ်
53.31 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189300927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၅:၁၇:၄၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.80479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
60.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80397
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
53.31 USD
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၀၂:၁၄
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၁၂:၂၂
ရောင်းချမှု
1.5
0.87582
0.87415
အမြတ်
173.73 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#189306876
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၀၂:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87582
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
184.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၃:၁၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.87415
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
173.73 USD
၀၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၇:၃၀:၁၉
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၀၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
1.5
0.87439
0.87583
အမြတ်
148.30 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#188979398
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၇:၃၀:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87439
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
158.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၈:၀၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.87583
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
148.30 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၆:၄၃
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၅:၁၇:၄၁
ဝယ်ယူမှု
1
0.8041
0.80479
အမြတ်
43.65 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189276065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၆:၄၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၅:၁၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80479
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
43.65 USD
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၀၇:၃၂
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၆:၄၂
ရောင်းချမှု
1
0.80477
0.80406
အမြတ်
45.08 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189217993
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၀၇:၃၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.80477
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၈:၀၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80406
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
45.08 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၄၈:၂၅
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၀၇:၃၁
ဝယ်ယူမှု
1
0.80415
0.80478
အမြတ်
39.05 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189214409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၄၈:၂၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၃ ၀၃:၀၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80478
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
39.05 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၉:၀၂:၅၀
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၄၈:၂၄
ရောင်းချမှု
1
0.80475
0.80404
အမြတ်
44.89 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189205317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၉:၀၂:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.80475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
51.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၂၃:၄၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80404
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
44.89 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၁၈:၁၈
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၉:၀၂:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1
0.80409
0.80476
အမြတ်
41.98 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189188221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၁၈:၁၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80409
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
48.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၉:၀၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80476
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
41.98 USD
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၀၈:၀၀
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၁၈:၁၇
ရောင်းချမှု
1
0.80479
0.8041
အမြတ်
43.52 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#189186932
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၀၈:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.80479
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၁၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.8041
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
43.52 USD
၀၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၀၀:၄၂
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၀၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
1
0.80415
0.80479
အမြတ်
39.86 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#188983485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၀၀:၄၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80415
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၃ ၁၆:၀၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80479
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
39.86 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၁၇:၄၂
၀၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၀၀:၄၁
ရောင်းချမှု
1
0.80498
0.80413
အမြတ်
55.36 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#188854790
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၁၇:၄၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.80498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၀၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80413
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
55.36 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၁၃:၀၅
၀၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၇:၃၀:၁၈
ရောင်းချမှု
1.5
0.87586
0.87439
အမြတ်
151.42 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#188870133
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၁၃:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87586
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
161.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၂၃ ၀၇:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.87439
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
151.42 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၆:၁၅:၂၇
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၁၃:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1.5
0.87422
0.8759
အမြတ်
175.93 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#188846762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၆:၁၅:၂၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.87422
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
186.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၅:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.8759
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
175.93 USD
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၂၂:၂၁
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၁၇:၄၁
ဝယ်ယူမှု
1
0.8043
0.80498
အမြတ်
43.35 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#188850697
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၂၂:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
50.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၁၀:၁၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80498
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
43.35 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၆:၄၄
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၂၂:၂၀
ရောင်းချမှု
1
0.80503
0.80429
အမြတ်
47.74 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#188820607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၆:၄၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.80503
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
54.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၉:၂၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80429
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
47.74 USD
၂၂.၀၈.၂၀၂၃ ၀၆:၄၂:၄၂
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၆:၁၅:၂၆
ရောင်းချမှု
1.5
0.87012
0.87425
အမြတ်
-468.92 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#188181616
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၂၃ ၀၆:၄၂:၄၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-458.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၆:၁၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.87425
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
-468.92 USD
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၂၂:၁၃:၁၆
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၆:၁၅:၂၅
ရောင်းချမှု
1.5
0.87898
0.87425
အမြတ်
514.51 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#188681341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၂၂:၁၃:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.87898
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
525.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၃ ၀၆:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.87425
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
514.51 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၀၂
၃၁.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၆:၄၅
ဝယ်ယူမှု
1
0.80441
0.80501
အမြတ်
37.34 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#188810501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
44.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၅၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80501
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
37.34 USD
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၃၃
၃၁.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၀၂
ရောင်းချမှု
1
0.80526
0.8044
အမြတ်
56.58 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#188647995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၃၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.80526
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
63.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.8044
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
56.58 USD
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၁၄:၀၂:၂၃
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၂၉
ဝယ်ယူမှု
1
0.80441
0.80535
အမြတ်
62.03 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#188624622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၁၄:၀၂:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
69.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80535
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
62.03 USD
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၀၆:၀၇:၄၅
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၁၄:၀၂:၂၃
ရောင်းချမှု
1
0.80513
0.80441
အမြတ်
45.88 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#188595055
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၀၆:၀၇:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.80513
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၁၄:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80441
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
45.88 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၈:၅၅:၃၆
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၀၆:၀၇:၄၃
ဝယ်ယူမှု
1
0.80445
0.80518
အမြတ်
46.70 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#188493883
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၈:၅၅:၃၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၂၃ ၀၆:၀၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80518
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
46.70 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၈:၃၈:၅၃
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၈:၅၅:၃၅
ရောင်းချမှု
1
0.8052
0.80447
အမြတ်
46.56 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#188492131
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၈:၃၈:၅၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8052
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၈:၅၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80447
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
46.56 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၅၆
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၈:၃၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
1
0.80445
0.80524
အမြတ်
51.01 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#188478107
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၅၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.80445
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၈:၃၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80524
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
51.01 USD
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၂:၅၈
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၅၃
ရောင်းချမှု
1
0.80495
0.80445
အမြတ်
29.75 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#188471975
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၀၂:၅၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.80495
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
36.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၈.၂၀၂၃ ၁၇:၂၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.80445
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
29.75 USD