၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၅၄:၂၁
၁၇.၀၆.၂၀၂၄ ၀၄:၀၁:၄၇
ရောင်းချမှု
2.34
0.9138
0.90759
အမြတ်
1 041.33 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#201827095
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၅၄:၂၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.9138
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 057.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၄ ၀၄:၀၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.34
ပြင်ပ
0.90759
ကော်မရှင်ခ
-16.38 USD
အမြတ်
1 041.33 USD
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၂၁:၅၃:၅၅
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၂၃:၀၀:၁၆
ရောင်းချမှု
1.56
0.84841
0.84758
အမြတ်
83.33 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201876822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၂၁:၅၃:၅၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၂၃:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.84758
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
83.33 USD
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၅၀:၂၈
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၂၁:၅၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
1.56
0.84757
0.84843
အမြတ်
86.71 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201874021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၅၀:၂၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
97.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၂၁:၅၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.84843
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
86.71 USD
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၃၇:၅၁
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၅၀:၂၉
ရောင်းချမှု
1.56
0.8484
0.84757
အမြတ်
83.19 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201840587
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၃၇:၅၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
94.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၅၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.84757
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
83.19 USD
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၀၇:၂၇
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၃၇:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1.56
0.84757
0.84842
အမြတ်
85.58 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201836229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၀၇:၂၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84757
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
96.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၃၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.84842
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
85.58 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၄၉:၃၆
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၀၇:၂၇
ရောင်းချမှု
1.56
0.84815
0.84757
အမြတ်
54.92 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201826817
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၄၉:၃၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84815
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
65.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၀၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.84757
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
54.92 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၀
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၅၄:၂၄
ဝယ်ယူမှု
1.56
0.84566
0.8479
အမြတ်
243.63 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201671371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84566
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
254.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.8479
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
243.63 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၅၀:၂၉
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
2.34
0.90726
0.91729
အမြတ်
1 698.22 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#201675072
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၅၀:၂၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1 714.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၂၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.34
ပြင်ပ
0.91729
ကော်မရှင်ခ
-16.38 USD
အမြတ်
1 698.22 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၀၃:၀၂
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၅၀:၃၃
ရောင်းချမှု
2.34
0.90892
0.90718
အမြတ်
280.44 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#201508130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၀၃:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90892
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
296.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၅၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.34
ပြင်ပ
0.90718
ကော်မရှင်ခ
-16.38 USD
အမြတ်
280.44 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၃:၀၄:၀၂
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၂
ရောင်းချမှု
1.3
0.8341
0.84556
အမြတ်
-1 095.02 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201195807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၃:၀၄:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8341
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 085.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.84556
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-1 095.02 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၄ ၀၃:၀၄:၄၁
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၄၀
ရောင်းချမှု
1.56
0.84434
0.84564
အမြတ်
-158.72 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201526603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၄ ၀၃:၀၄:၄၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-147.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.84564
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
-158.72 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၅၆:၁၇
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၉
ရောင်းချမှု
1.56
0.84513
0.84561
အမြတ်
-65.50 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201561554
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၅၆:၁၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84513
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-54.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.84561
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
-65.50 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၀၅:၀၂:၃၁
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၆
ရောင်းချမှု
1.56
0.84597
0.84539
အမြတ်
55.04 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201572963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၀၅:၀၂:၃၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
65.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.84539
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
55.04 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၃၈:၃၆
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၄
ရောင်းချမှု
1.56
0.84679
0.84531
အမြတ်
157.41 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201579740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၃၈:၃၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84679
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
168.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.84531
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
157.41 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၁၂:၅၂
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၁
ရောင်းချမှု
1.56
0.84726
0.84558
အမြတ်
180.12 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201581181
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၁၂:၅၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
191.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.84558
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
180.12 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၀၇
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၈
ရောင်းချမှု
1.56
0.84766
0.84557
အမြတ်
226.77 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201595601
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
237.69 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.84557
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
226.77 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၂၈
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၆
ရောင်းချမှု
1.56
0.84851
0.84552
အမြတ်
329.16 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201595907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၂၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84851
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
340.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.84552
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
329.16 USD
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၃၅
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၃
ရောင်းချမှု
1.56
0.84845
0.84527
အမြတ်
350.68 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201596101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၃၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
361.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.84527
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
350.68 USD
၀၆.၀၆.၂၀၂၄ ၀၄:၁၄:၂၀
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၁၉
ရောင်းချမှု
1.56
0.84909
0.84515
အမြတ်
437.34 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201613222
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၆.၂၀၂၄ ၀၄:၁၄:၂၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84909
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
448.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.56
ပြင်ပ
0.84515
ကော်မရှင်ခ
-10.92 USD
အမြတ်
437.34 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၀၀:၂၃
၀၃.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၀၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
2.34
0.9076
0.90893
အမြတ်
212.11 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#201360303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၀၀:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.9076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
228.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၀၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.34
ပြင်ပ
0.90893
ကော်မရှင်ခ
-16.38 USD
အမြတ်
212.11 USD
၂၉.၀၅.၂၀၂၄ ၀၄:၃၀:၀၉
၂၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၀၀:၂၁
ရောင်းချမှု
2.34
0.90961
0.90761
အမြတ်
326.19 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#201346317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၄ ၀၄:၃၀:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90961
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
342.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၄ ၁၃:၀၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.34
ပြင်ပ
0.90761
ကော်မရှင်ခ
-16.38 USD
အမြတ်
326.19 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၃:၄၄
၂၉.၀၅.၂၀၂၄ ၀၄:၃၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
2.34
0.90722
0.90974
အမြတ်
415.63 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#201340864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၃:၄၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
432.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၄ ၀၄:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.34
ပြင်ပ
0.90974
ကော်မရှင်ခ
-16.38 USD
အမြတ်
415.63 USD
၂၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၁၆:၀၄
၂၈.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၃:၄၃
ရောင်းချမှု
2.34
0.90901
0.9072
အမြတ်
293.93 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#201326416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၁၆:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90901
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
310.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.34
ပြင်ပ
0.9072
ကော်မရှင်ခ
-16.38 USD
အမြတ်
293.93 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၄၉:၅၄
၂၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၁၆:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1.95
0.90722
0.90901
အမြတ်
242.59 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#201186786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၄၉:၅၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.90722
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
256.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၁၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.95
ပြင်ပ
0.90901
ကော်မရှင်ခ
-13.65 USD
အမြတ်
242.59 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၀
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၃:၀၄:၀၂
ဝယ်ယူမှု
1.3
0.83325
0.8341
အမြတ်
71.63 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201193007
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83325
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၃:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.8341
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
71.63 USD
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၅၅:၁၂
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၇
ရောင်းချမှု
1.3
0.81657
0.83325
အမြတ်
-1 593.14 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200667508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၅၅:၁၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.81657
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1 584.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83325
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-1 593.14 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၀၆:၃၆:၀၅
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၅
ရောင်းချမှု
1.3
0.8265
0.83325
အမြတ်
-650.13 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200952925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၀၆:၃၆:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8265
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-641.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83325
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-650.13 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၀၁
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၄
ရောင်းချမှု
1.3
0.82933
0.83324
အမြတ်
-380.42 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200969743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82933
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-371.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83324
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-380.42 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၁
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၄
ရောင်းချမှု
1.3
0.82801
0.83324
အမြတ်
-505.78 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200969021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၅၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-496.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83324
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-505.78 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၀၄
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၃
ရောင်းချမှု
1.3
0.8286
0.83324
အမြတ်
-449.75 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200970184
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8286
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-440.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83324
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-449.75 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၅၈
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၂
ရောင်းချမှု
1.3
0.82938
0.83325
အမြတ်
-376.63 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200970586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၅၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-367.53 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83325
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-376.63 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၁:၁၀
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၁
ရောင်းချမှု
1.3
0.83004
0.83324
အမြတ်
-313.00 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200981870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၁:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83004
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-303.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83324
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-313.00 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၂၉:၃၀
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၉
ရောင်းချမှု
1.3
0.83048
0.83325
အမြတ်
-272.16 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200984829
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၂၉:၃၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-263.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83325
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-272.16 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၃၆:၀၄
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
1.3
0.83139
0.83325
အမြတ်
-185.74 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200988281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၃၆:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-176.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83325
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-185.74 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၃၀:၃၇
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၇
ရောင်းချမှု
1.3
0.83097
0.83324
အမြတ်
-224.67 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200987764
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၃၀:၃၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83097
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-215.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83324
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-224.67 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၀၀:၁၄
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၆
ရောင်းချမှု
1.3
0.83188
0.83324
အမြတ်
-138.25 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200989466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၀၀:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83188
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-129.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83324
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-138.25 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၀၈:၄၄
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၅
ရောင်းချမှု
1.3
0.83227
0.83324
အမြတ်
-101.22 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200990004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၀၈:၄၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83227
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-92.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83324
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-101.22 USD
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၅၃:၃၆
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၄
ရောင်းချမှု
1.3
0.83268
0.83323
အမြတ်
-61.33 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200991984
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၅၃:၃၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83268
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-52.23 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83323
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-61.33 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၀၂:၁၆:၃၄
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၃
ရောင်းချမှု
1.3
0.83306
0.83324
အမြတ်
-26.20 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200996588
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၀၂:၁၆:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83324
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
-26.20 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၀၂:၅၀:၁၀
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၂
ရောင်းချမှု
1.3
0.83356
0.83324
အမြတ်
21.29 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200997185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၀၂:၅၀:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83324
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
21.29 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၀၃:၃၂:၅၀
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၂
ရောင်းချမှု
1.3
0.83399
0.83325
အမြတ်
61.18 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200997956
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၀၃:၃၂:၅၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83399
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
70.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83325
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
61.18 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၀၃:၅၄:၂၉
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၁
ရောင်းချမှု
1.3
0.83442
0.83325
အမြတ်
102.01 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#200998698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၀၃:၅၄:၂၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83442
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
111.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83325
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
102.01 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၇:၁၄
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၀
ရောင်းချမှု
1.3
0.83488
0.83322
အမြတ်
148.56 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201062735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၇:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83488
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
157.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83322
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
148.56 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၀၁:၃၇
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၃၉
ရောင်းချမှု
1.3
0.83527
0.83323
အမြတ်
184.63 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201064968
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၀၁:၃၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83527
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
193.73 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83323
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
184.63 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၀:၄၄
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၃၈
ရောင်းချမှု
1.3
0.8356
0.83324
အမြတ်
215.03 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201151541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၀:၄၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8356
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
224.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.3
ပြင်ပ
0.83324
ကော်မရှင်ခ
-9.10 USD
အမြတ်
215.03 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၁:၀၈
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၃၇
ရောင်းချမှု
2.6
0.83613
0.83324
အမြတ်
530.71 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201151884
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၁:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
548.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.6
ပြင်ပ
0.83324
ကော်မရှင်ခ
-18.20 USD
အမြတ်
530.71 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၁:၂၃
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၃၆
ရောင်းချမှု
2.6
0.83695
0.83322
အမြတ်
690.25 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201152328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၁:၂၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83695
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
708.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.6
ပြင်ပ
0.83322
ကော်မရှင်ခ
-18.20 USD
အမြတ်
690.25 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၁:၂၁
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၃၆
ရောင်းချမှု
2.6
0.83689
0.83322
အမြတ်
678.86 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201152175
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၁:၂၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83689
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
697.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.6
ပြင်ပ
0.83322
ကော်မရှင်ခ
-18.20 USD
အမြတ်
678.86 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၂:၀၆
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၃၅
ရောင်းချမှု
2.6
0.83755
0.83321
အမြတ်
806.14 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201152645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၂:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
824.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.6
ပြင်ပ
0.83321
ကော်မရှင်ခ
-18.20 USD
အမြတ်
806.14 USD
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၁၄:၀၆
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၃၄
ရောင်းချမှု
2.6
0.83792
0.83321
အမြတ်
876.42 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#201153168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၁၄:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83792
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
894.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.6
ပြင်ပ
0.83321
ကော်မရှင်ခ
-18.20 USD
အမြတ်
876.42 USD