20.02.2024 15:34:19
20.02.2024 21:59:34
ขาย
0.04
1.26212
1.26201
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#1556431902
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 15:34:19
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26212
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 21:59:34
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26201
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
20.02.2024 15:34:22
20.02.2024 21:09:03
ขาย
0.04
1.26216
1.26212
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#1556431907
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 15:34:22
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26216
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 21:09:03
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26212
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
20.02.2024 15:31:51
20.02.2024 21:09:00
ขาย
0.01
1.2625
1.26213
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#1556431664
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 15:31:51
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2625
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 21:09:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26213
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
20.02.2024 15:32:56
20.02.2024 21:08:58
ขาย
0.04
1.26237
1.26215
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1556431797
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 15:32:56
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26237
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 21:08:58
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
20.02.2024 19:59:29
20.02.2024 21:08:56
ขาย
0.01
1.26341
1.26216
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1556448376
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 19:59:29
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26341
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 21:08:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26216
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
20.02.2024 15:32:20
20.02.2024 21:08:53
ขาย
0.04
1.26241
1.26214
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1556431770
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 15:32:20
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26241
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 21:08:53
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26214
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
20.02.2024 15:45:06
20.02.2024 21:08:51
ขาย
0.04
1.26281
1.26215
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1556432995
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 15:45:06
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26281
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 21:08:51
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26215
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
20.02.2024 15:42:44
20.02.2024 21:08:49
ขาย
0.04
1.26271
1.26214
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#1556432675
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 15:42:44
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26271
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 21:08:49
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26214
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
20.02.2024 16:19:08
20.02.2024 19:21:06
ขาย
0.01
1.2646
1.26351
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1556431669
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 16:19:08
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2646
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 19:21:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26351
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
20.02.2024 15:51:14
20.02.2024 19:15:08
ขาย
0.04
1.26366
1.26327
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#1556434349
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 15:51:14
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26366
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 19:15:08
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26327
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
20.02.2024 16:10:12
20.02.2024 19:15:04
ขาย
0.04
1.26389
1.26329
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#1556437085
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 16:10:12
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26389
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 19:15:04
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26329
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
20.02.2024 16:00:09
20.02.2024 19:15:01
ขาย
0.04
1.26408
1.26326
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1556436545
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 16:00:09
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26408
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 19:15:01
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26326
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
20.02.2024 15:59:32
20.02.2024 19:14:58
ขาย
0.04
1.26433
1.26326
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1556435310
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 15:59:32
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26433
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 19:14:58
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26326
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
20.02.2024 09:27:42
20.02.2024 19:12:06
ขาย
0.04
0.65365
0.6554
กำไร
-0.07 USD
AUDUSD
ดีล
#1556411548
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 09:27:42
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.65365
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 19:12:06
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.6554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.07 USD
20.02.2024 12:31:29
20.02.2024 19:12:06
ขาย
0.01
0.65573
0.6554
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
ดีล
#1556411556
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 12:31:29
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.65573
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 19:12:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.6554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
20.02.2024 09:27:44
20.02.2024 19:12:06
ขาย
0.01
0.65363
0.6554
กำไร
-0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1556411552
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 09:27:44
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.65363
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 19:12:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.6554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
20.02.2024 12:27:32
20.02.2024 19:12:05
ขาย
0.04
0.65558
0.6554
กำไร
0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1556421362
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 12:27:32
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.65558
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 19:12:05
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.6554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
20.02.2024 16:33:16
20.02.2024 19:12:04
ขาย
0.01
0.65783
0.6554
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1556422094
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 16:33:16
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.65783
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 19:12:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.6554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
20.02.2024 16:00:02
20.02.2024 19:12:03
ขาย
0.01
0.65709
0.6554
กำไร
0.02 USD
AUDUSD
ดีล
#1556435834
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 16:00:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.65709
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 19:12:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.6554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
20.02.2024 16:33:22
20.02.2024 19:12:02
ขาย
0.04
0.65786
0.6554
กำไร
0.10 USD
AUDUSD
ดีล
#1556439169
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 16:33:22
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.65786
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 19:12:02
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
0.6554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.10 USD
20.02.2024 18:03:18
20.02.2024 19:12:01
ซื้อ
0.01
0.65634
0.6553
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
ดีล
#1556445339
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 18:03:18
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.65634
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 19:12:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.6553
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
20.02.2024 16:53:25
20.02.2024 18:32:58
ขาย
0.04
1.26546
1.26453
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1556440600
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 16:53:25
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26546
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 18:32:58
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26453
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
20.02.2024 16:53:16
20.02.2024 18:32:55
ขาย
0.04
1.26557
1.26455
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1556440598
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 16:53:16
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26557
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 18:32:55
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26455
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
20.02.2024 16:53:20
20.02.2024 18:32:53
ขาย
0.04
1.2655
1.26456
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1556440599
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 16:53:20
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2655
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 18:32:53
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26456
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
20.02.2024 16:53:47
20.02.2024 18:32:51
ขาย
0.04
1.26534
1.26466
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1556440609
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 16:53:47
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26534
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 18:32:51
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
20.02.2024 17:32:12
20.02.2024 18:32:48
ขาย
0.04
1.26617
1.26469
กำไร
0.06 USD
GBPUSD
ดีล
#1556443472
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 17:32:12
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26617
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 18:32:48
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26469
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
20.02.2024 17:33:50
20.02.2024 18:32:43
ขาย
0.04
1.26573
1.26469
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1556443559
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 17:33:50
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26573
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 18:32:43
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26469
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
20.02.2024 16:41:38
20.02.2024 16:49:11
ขาย
0.04
1.26524
1.26565
กำไร
-0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#1556439999
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 16:41:38
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26524
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 16:49:11
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26565
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.02 USD
20.02.2024 16:37:28
20.02.2024 16:49:11
ขาย
0.04
1.26609
1.26565
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#1556439689
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 16:37:28
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26609
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 16:49:11
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26565
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
20.02.2024 16:35:48
20.02.2024 16:49:11
ขาย
0.04
1.26586
1.26565
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1556439604
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 16:35:48
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26586
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 16:49:11
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26565
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
20.02.2024 16:35:43
20.02.2024 16:49:11
ขาย
0.04
1.26594
1.26565
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1556439599
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 16:35:43
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26594
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 16:49:11
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26565
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
20.02.2024 15:07:15
20.02.2024 15:53:51
ซื้อ
0.01
1.26139
1.26439
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1556429157
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 15:07:15
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26139
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 15:53:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26439
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
20.02.2024 14:25:54
20.02.2024 15:07:15
ซื้อ
0.04
1.26063
1.26123
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#1556427120
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 14:25:54
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26063
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 15:07:15
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26123
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
20.02.2024 14:25:54
20.02.2024 15:07:14
ขาย
0.01
1.26053
1.26139
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1556427121
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 14:25:54
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26053
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 15:07:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26139
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
20.02.2024 14:30:04
20.02.2024 15:07:12
ซื้อ
0.01
1.26063
1.26122
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1556428060
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 14:30:04
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26063
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 15:07:12
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26122
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
20.02.2024 10:00:02
20.02.2024 14:28:14
ซื้อ
0.01
0.65348
0.65647
กำไร
0.03 USD
AUDUSD
ดีล
#1556412244
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 10:00:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.65348
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 14:28:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
0.65647
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
20.02.2024 14:17:26
20.02.2024 14:25:54
ซื้อ
0.04
1.2599
1.26053
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1556426790
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 14:17:26
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2599
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 14:25:54
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.26053
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
20.02.2024 14:17:28
20.02.2024 14:25:53
ขาย
0.01
1.25979
1.26063
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1556426791
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 14:17:28
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25979
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 14:25:53
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.26063
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
20.02.2024 13:34:38
20.02.2024 14:17:25
ซื้อ
0.04
1.2591
1.25979
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1556425296
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 13:34:38
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2591
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 14:17:25
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.25979
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
20.02.2024 13:34:31
20.02.2024 14:17:25
ขาย
0.01
1.25899
1.25991
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1556425294
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 13:34:31
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25899
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 14:17:25
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25991
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
20.02.2024 13:34:49
20.02.2024 14:17:24
ซื้อ
0.04
1.25908
1.25973
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1556425298
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 13:34:49
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25908
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 14:17:24
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.25973
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
20.02.2024 13:34:59
20.02.2024 14:17:23
ซื้อ
0.04
1.25902
1.25973
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1556425302
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 13:34:59
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25902
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 14:17:23
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.25973
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
20.02.2024 13:34:50
20.02.2024 14:17:23
ซื้อ
0.04
1.25908
1.25973
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1556425299
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 13:34:50
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25908
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 14:17:23
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.25973
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
20.02.2024 02:30:20
20.02.2024 13:30:13
ขาย
0.01
1.25903
1.25917
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#1556403518
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 02:30:20
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25903
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 13:30:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25917
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
20.02.2024 01:50:56
20.02.2024 13:30:11
ขาย
0.04
1.25853
1.25918
กำไร
-0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1556402813
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 01:50:56
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25853
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 13:30:11
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.25918
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.03 USD
20.02.2024 01:52:10
20.02.2024 13:30:05
ซื้อ
0.01
1.25864
1.25889
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#1556402842
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 01:52:10
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25864
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 13:30:05
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25889
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
20.02.2024 08:30:02
20.02.2024 13:29:57
ซื้อ
0.01
1.25885
1.259
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
ดีล
#1556409516
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 08:30:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25885
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 13:29:57
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.259
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.00 USD
20.02.2024 12:36:02
20.02.2024 13:29:50
ขาย
0.01
1.26113
1.25918
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
ดีล
#1556403522
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 12:36:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26113
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 13:29:50
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25918
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.02 USD
20.02.2024 11:14:49
20.02.2024 13:29:33
ขาย
0.01
1.25962
1.25911
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1556415307
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 11:14:49
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25962
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 13:29:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25911
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
20.02.2024 11:14:53
20.02.2024 13:29:20
ขาย
0.01
1.25959
1.25908
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1556415309
วันและเวลาเปิดทำการ
20.02.2024 11:14:53
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.25959
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.02.2024 13:29:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.25908
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD