ขาย
0.04
27.02.2024 17:56:00
1.26826
1.26836
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 17:56:00
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.26826
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.26836
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
27.02.2024 17:55:55
1.26822
1.26832
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 17:55:55
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.26822
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.26832
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
27.02.2024 17:55:52
1.26823
1.26833
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 17:55:52
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.26823
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.26833
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
27.02.2024 17:55:50
1.26814
1.26827
0.00000
0.00000
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 17:55:50
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.26814
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.26827
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.04
27.02.2024 17:54:59
1.26837
1.26850
0.00000
0.00000
กำไร
-0.01 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 17:54:59
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.26837
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
1.26850
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
27.02.2024 17:50:03
0.65382
0.65406
0.67910
0.65080
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 17:50:03
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
0.65382
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.67910
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.65406
รับกำไร (Take profit)
0.65080
ขายที่
0.01
27.02.2024 17:50:03
0.65592
0.65382
0.68122
0.65292
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 17:50:03
ประเภท
ขายที่
ราคาเปิด
0.65592
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.68122
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.65382
รับกำไร (Take profit)
0.65292
ซื้อที่
0.01
27.02.2024 17:45:03
0.65110
0.65326
0.62580
0.65410
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 17:45:03
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.65110
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.62580
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.65326
รับกำไร (Take profit)
0.65410
ซื้อ
0.01
27.02.2024 17:44:59
0.65320
0.65396
0.62790
0.65620
กำไร
0.01 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 17:44:59
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65320
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.62790
กำไร
0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.65396
รับกำไร (Take profit)
0.65620
ซื้อที่
0.01
27.02.2024 12:32:47
0.65275
0.65486
0.62745
0.65575
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 12:32:47
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
0.65275
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.62745
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.65486
รับกำไร (Take profit)
0.65575
ซื้อ
0.01
27.02.2024 12:32:46
0.65485
0.65396
0.62954
0.65784
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 12:32:46
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65485
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.62954
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.65396
รับกำไร (Take profit)
0.65784
ซื้อ
0.01
27.02.2024 09:25:02
0.65530
0.65396
0.62999
0.65829
กำไร
-0.01 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 09:25:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65530
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.62999
กำไร
-0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.65396
รับกำไร (Take profit)
0.65829
ขายที่
0.01
27.02.2024 09:12:42
0.65735
0.65525
0.68265
0.65435
กำไร
0.00 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 09:12:42
ประเภท
ขายที่
ราคาเปิด
0.65735
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.68265
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.65525
รับกำไร (Take profit)
0.65435
ขาย
0.01
27.02.2024 09:12:41
0.65525
0.65406
0.68056
0.65226
กำไร
0.01 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 09:12:41
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
0.65525
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.68056
กำไร
0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
0.65406
รับกำไร (Take profit)
0.65226
ซื้อ
0.04
27.02.2024 09:12:40
0.65537
0.65396
0.00000
0.00000
กำไร
-0.06 USD
AUDUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
27.02.2024 09:12:40
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.65537
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.06 USD
ปริมาณเทรด
0.04
ราคาปัจจุบัน
0.65396
รับกำไร (Take profit)
0.00000