د ډیمو حالت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۳۰:۲۱
۲۷.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۲۲:۱۱
خریداری کول
0.01
1.21629
1.21502
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1551733138
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۳۰:۲۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21629
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۹.۲۰۲۳ ۰۲:۲۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21502
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۴:۳۴
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۲۹:۴۵
خریداری کول
0.01
1.21693
1.21607
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1551728612
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۴:۳۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21693
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۲۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21607
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۰۷
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۰۴
خریداری کول
0.01
1.21849
1.21679
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1551724818
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۰۱:۰۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21849
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21679
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۵۴:۰۴
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۰۴
خریداری کول
0.01
1.2181
1.21679
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1551723826
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۵۴:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2181
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21679
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۴۴:۳۹
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۰۴
خریداری کول
0.01
1.05947
1.05772
ګټه
-0.02 USD
EURUSD
سودا
#1551723052
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۴۴:۳۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05947
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05772
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۱:۰۹
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۴۵:۲۵
خریداری کول
0.01
1.21831
1.21852
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1551720557
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۱:۰۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21831
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۴۵:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21852
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۰:۴۹
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۴۵:۲۳
خریداری کول
0.01
1.21818
1.21852
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1551720525
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۰:۴۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21818
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۴۵:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21852
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۸:۰۵
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۰:۳۰
خرڅول
0.01
1.06012
1.05995
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1551716589
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۸:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.06012
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۰:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05995
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۲۴:۰۷
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۱:۱۸
خرڅول
0.01
1.21877
1.21813
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1551712462
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۲۴:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.21877
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۳۱:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21813
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۱۲:۰۸
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۲۰:۵۰
خریداری کول
0.01
1.21739
1.21831
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1551711879
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۱۲:۰۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21739
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۲۰:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21831
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۳۵
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۰۸:۴۴
خرڅول
0.01
1.05977
1.05921
ګټه
0.01 USD
EURUSD
سودا
#1551706819
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۳۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.05977
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۰۸:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05921
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۰۲:۰۰
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۱۵
خریداری کول
0.01
1.21734
1.21893
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1551701803
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۰۲:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21734
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۱:۲۶:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21893
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۲۰:۰۶
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۰۱:۳۹
خریداری کول
0.01
1.21803
1.21702
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1551696221
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۲۰:۰۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21803
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۱۰:۰۱:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21702
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۵۶:۳۳
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۱۵:۳۱
خریداری کول
0.01
1.22134
1.21825
ګټه
-0.03 USD
GBPUSD
سودا
#1551684926
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۵۶:۳۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22134
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۱۵:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21825
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۸:۳۳
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۱۵:۳۱
خرڅول
0.01
148.768
149.009
ګټه
-0.02 USD
USDJPY
سودا
#1551683671
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۸:۳۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
148.768
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۹.۲۰۲۳ ۰۹:۱۵:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
149.009
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۰۶:۱۷
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۳۲:۴۲
خریداری کول
0.01
1.05885
1.05926
ګټه
0.00 USD
EURUSD
سودا
#1551684659
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۰۶:۱۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.05885
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۳:۳۲:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.05926
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۴۸:۰۷
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۰۶:۱۹
خرڅول
0.01
148.847
148.818
ګټه
0.00 USD
USDJPY
سودا
#1551684414
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۴۸:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
148.847
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۲:۰۶:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
148.818
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۰:۴۸:۳۶
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۸:۲۲
خریداری کول
0.01
1.22136
1.2219
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1551683208
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۰:۴۸:۳۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22136
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2219
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۰:۵۶:۳۵
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۸:۲۰
خریداری کول
0.01
1.22168
1.22191
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1551683358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۰:۵۶:۳۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22168
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۱:۰۸:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22191
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۱۶:۴۳
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۰:۰۸:۰۹
خرڅول
0.01
1.34653
1.34634
ګټه
0.00 USD
USDCAD
سودا
#1551681330
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۱۶:۴۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34653
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۲۰:۰۸:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.34634
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۲۳:۴۴
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۴۸:۲۲
خریداری کول
0.01
1.221
1.2214
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1551679184
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۲۳:۴۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.221
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۴۸:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2214
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۵:۰۴
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۴۷:۵۵
خریداری کول
0.01
1.21969
1.22149
ګټه
0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1551677034
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۵:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.21969
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۴۷:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22149
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.02 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۴۷:۰۹
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۴:۴۸
خریداری کول
0.01
1.0583
1.0578
ګټه
-0.01 USD
EURUSD
سودا
#1551676312
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۴۷:۰۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0583
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۵۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.0578
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۴۲
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۲۷:۳۵
خریداری کول
0.01
1.22063
1.21937
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1551667126
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۴۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22063
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۲۷:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21937
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۳۷
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۲۵
خریداری کول
0.01
1.22134
1.21977
ګټه
-0.02 USD
GBPUSD
سودا
#1551665222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۳۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22134
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21977
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.02 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۷:۲۷
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۲۵
خریداری کول
0.01
1.22087
1.21977
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1551665132
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۷:۲۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22087
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21977
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۵۸
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۲۵
خریداری کول
0.01
1.22069
1.21977
ګټه
-0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1551665045
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۵۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22069
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۳۶:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.21977
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۲۱:۲۸
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
خرڅول
0.01
148.61
148.801
ګټه
-0.01 USD
USDJPY
سودا
#1551659075
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۲۱:۲۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
148.61
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
148.801
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۲۸:۵۴
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
خرڅول
0.01
148.595
148.801
ګټه
-0.01 USD
USDJPY
سودا
#1551656335
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۲۸:۵۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
148.595
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
148.801
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۲۰:۵۴:۳۵
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
خرڅول
0.01
148.319
148.801
ګټه
-0.03 USD
USDJPY
سودا
#1551624342
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۲۰:۵۴:۳۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
148.319
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.03 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
148.801
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.03 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۰:۵۲
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
خرڅول
0.01
148.268
148.801
ګټه
-0.04 USD
USDJPY
سودا
#1551623067
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۰:۵۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
148.268
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
148.801
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۴۶:۵۸
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
خرڅول
0.01
148.25
148.801
ګټه
-0.04 USD
USDJPY
سودا
#1551622835
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۴۶:۵۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
148.25
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
148.801
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۴۶:۵۱
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
خرڅول
0.01
148.251
148.801
ګټه
-0.04 USD
USDJPY
سودا
#1551622834
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۴۶:۵۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
148.251
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
148.801
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۲۰:۴۱:۱۴
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
خریداری کول
0.01
1.22487
1.22038
ګټه
-0.04 USD
GBPUSD
سودا
#1551624190
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۲۰:۴۱:۱۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22487
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.04 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۸:۴۵
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
خریداری کول
0.01
1.22517
1.22038
ګټه
-0.05 USD
GBPUSD
سودا
#1551623214
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۸:۴۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22517
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۴:۱۸
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
خریداری کول
0.01
1.22553
1.22038
ګټه
-0.05 USD
GBPUSD
سودا
#1551623152
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۴:۱۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22553
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۲:۲۶
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
خریداری کول
0.01
1.22573
1.22038
ګټه
-0.05 USD
GBPUSD
سودا
#1551623122
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۲:۲۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22573
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۱۵:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22038
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.05 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۵۰:۱۴
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۰۲:۲۱
خریداری کول
0.01
1.22168
1.22185
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1551662850
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۵۰:۱۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22168
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۰۲:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22185
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۵۰:۲۶
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۴۹:۵۰
خریداری کول
0.01
1.22857
1.22132
ګټه
-0.07 USD
GBPUSD
سودا
#1551585613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۰۵:۵۰:۲۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22857
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۴۹:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22132
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.07 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۱:۵۰:۱۲
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۴۴:۲۷
خرڅول
0.01
148.522
148.739
ګټه
-0.01 USD
USDJPY
سودا
#1551652619
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۱:۵۰:۱۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
148.522
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۵:۴۴:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
148.739
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.01 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۸:۳۶:۲۸
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۲۱:۴۰
خریداری کول
0.01
1.22405
1.22412
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1551639838
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۸:۳۶:۲۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22405
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۴:۲۱:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22412
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۱:۲۹:۲۴
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۲۵:۵۶
خریداری کول
0.01
1.22245
1.22336
ګټه
0.01 USD
GBPUSD
سودا
#1551650949
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۱:۲۹:۲۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22245
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۱۳:۲۵:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22336
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۴۹:۵۲
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۸:۳۶:۲۲
خرڅول
0.01
1923.17
1922.83
ګټه
0.00 USD
XAUUSD
سودا
#1551639104
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۴۹:۵۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1923.17
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۸:۳۶:۲۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1922.83
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۱۷:۴۸
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۴۹:۵۵
خریداری کول
0.01
1.22391
1.22404
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1551638859
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۱۷:۴۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22391
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۷:۴۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22404
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۲۳:۱۵
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۶:۵۳:۴۴
خرڅول
0.01
148.431
148.366
ګټه
0.00 USD
USDJPY
سودا
#1551633782
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۳:۲۳:۱۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
148.431
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۹.۲۰۲۳ ۰۶:۵۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
148.366
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۱۲:۱۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۲:۰۹
خرڅول
0.01
1925.71
1925.34
ګټه
0.00 USD
XAUUSD
سودا
#1551617332
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۷:۱۲:۱۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1925.71
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۲:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1925.34
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۵۸:۱۴
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۰:۱۹
خرڅول
0.01
1926.28
1925.96
ګټه
0.00 USD
XAUUSD
سودا
#1551615669
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۶:۵۸:۱۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1926.28
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۵۰:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1925.96
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۱۲:۴۳
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۴۳:۱۱
خریداری کول
0.01
1.22541
1.22587
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1551622249
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۱۲:۴۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22541
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۴۳:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22587
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۵۷:۲۲
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۴۳:۰۹
خریداری کول
0.01
1.22582
1.22589
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1551621861
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۸:۵۷:۲۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22582
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۴۳:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22589
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۰۰:۴۵
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۴۳:۰۷
خریداری کول
0.01
1.22564
1.22589
ګټه
0.00 USD
GBPUSD
سودا
#1551622021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۰۰:۴۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.22564
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۹.۲۰۲۳ ۱۹:۴۳:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.22589
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD