Chế độ demo
YM
37795.3
Báo giá
-2.32%
Thay đổi (1m)
NQ
17690.6
Báo giá
-0.88%
Thay đổi (1m)
NI225
37940.90
Báo giá
-2.74%
Thay đổi (1m)
FDAX
17834.7
Báo giá
-1.21%
Thay đổi (1m)
SPX
5050.6
Báo giá
-1.49%
Thay đổi (1m)
CAC
7984.9
Báo giá
-2.51%
Thay đổi (1m)
HK50
16202.7
Báo giá
-3.14%
Thay đổi (1m)
SX5E
4926.3
Báo giá
-1.88%
Thay đổi (1m)
ASX200
7621.3
Báo giá
-0.48%
Thay đổi (1m)
FTSE
7817.2
Báo giá
0.96%
Thay đổi (1m)
USDX
106.28
Báo giá
3.14%
Thay đổi (1m)
CSI
3542.07
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
IBEX35
10550.46
Báo giá
-0.56%
Thay đổi (1m)
RUT
1968.34
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
SING
288.28
Báo giá
-0.35%
Thay đổi (1m)
VIX
17.960
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
VIX75
220842.66
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)