Chế độ demo
NQ
19836.2
Báo giá
0.74%
Thay đổi (1m)
YM
41224.4
Báo giá
6.95%
Thay đổi (1m)
SPX
5596.2
Báo giá
2.97%
Thay đổi (1m)
SX5E
4878.1
Báo giá
0.77%
Thay đổi (1m)
HK50
17648.6
Báo giá
-0.95%
Thay đổi (1m)
ASX200
8024.6
Báo giá
3.97%
Thay đổi (1m)
FDAX
18448.0
Báo giá
2.45%
Thay đổi (1m)
USDX
103.45
Báo giá
-1.66%
Thay đổi (1m)
CAC
7569.3
Báo giá
1.13%
Thay đổi (1m)
CSI
3511.24
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
FTSE
8195.0
Báo giá
0.32%
Thay đổi (1m)
IBEX35
11093.97
Báo giá
0.45%
Thay đổi (1m)
NI225
40253.90
Báo giá
4.39%
Thay đổi (1m)
RUT
2242.26
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
SING
322.39
Báo giá
4.40%
Thay đổi (1m)
USTEC
19837.5
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
VIX
0.000
Báo giá
-100.00%
Thay đổi (1m)
VIX75
134891.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)