Chế độ demo
NQ
14397.8
Báo giá
8.61%
Thay đổi (1m)
YM
33680.5
Báo giá
-0.05%
Thay đổi (1m)
NI225
31944.90
Báo giá
9.91%
Thay đổi (1m)
SPX
4277.6
Báo giá
3.40%
Thay đổi (1m)
FDAX
15950.6
Báo giá
-0.20%
Thay đổi (1m)
ASX200
7118.8
Báo giá
-2.34%
Thay đổi (1m)
FTSE
7625.7
Báo giá
-2.23%
Thay đổi (1m)
HK50
19253.2
Báo giá
-4.48%
Thay đổi (1m)
CAC
7201.7
Báo giá
-3.06%
Thay đổi (1m)
SX5E
4288.4
Báo giá
-1.27%
Thay đổi (1m)
USDX
104.01
Báo giá
3.16%
Thay đổi (1m)
IBEX35
9365.17
Báo giá
2.14%
Thay đổi (1m)
NIFTY50
18773.50
Báo giá
3.30%
Thay đổi (1m)
SING
287.90
Báo giá
-5.08%
Thay đổi (1m)
VIX
15.570
Báo giá
-27.24%
Thay đổi (1m)
VIX75
344034.29
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)