Chế độ demo
NQ
18328.6
Báo giá
3.94%
Thay đổi (1m)
YM
39044.7
Báo giá
1.04%
Thay đổi (1m)
FDAX
17778.9
Báo giá
4.92%
Thay đổi (1m)
HK50
16575.7
Báo giá
8.03%
Thay đổi (1m)
NI225
40209.40
Báo giá
10.20%
Thay đổi (1m)
SPX
5138.2
Báo giá
3.61%
Thay đổi (1m)
SX5E
4909.1
Báo giá
5.29%
Thay đổi (1m)
CAC
7941.3
Báo giá
4.37%
Thay đổi (1m)
ASX200
7744.5
Báo giá
1.17%
Thay đổi (1m)
FTSE
7677.3
Báo giá
0.69%
Thay đổi (1m)
CSI
3531.85
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
IBEX35
10054.80
Báo giá
0.10%
Thay đổi (1m)
RUT
2072.44
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
SING
280.10
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
USDX
103.75
Báo giá
-0.18%
Thay đổi (1m)
VIX
13.440
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
VIX75
212542.04
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)