Chế độ demo
USCRUDE
72.681
Báo giá
1.84%
Thay đổi (1m)
UKBRENT
77.003
Báo giá
2.33%
Thay đổi (1m)
XAUUSD
1941.99
Báo giá
-3.71%
Thay đổi (1m)
XAGUSD
23.447
Báo giá
-8.61%
Thay đổi (1m)
XNGUSD
2.378
Báo giá
5.69%
Thay đổi (1m)
XAUEUR
1816.02
Báo giá
-0.75%
Thay đổi (1m)
XPDUSD
1412.51
Báo giá
-6.89%
Thay đổi (1m)
XPTUSD
1048.15
Báo giá
-1.62%
Thay đổi (1m)