Chế độ demo
USCRUDE
77.836
Báo giá
2.66%
Thay đổi (1m)
XAUUSD
2043.44
Báo giá
0.24%
Thay đổi (1m)
UKBRENT
81.828
Báo giá
1.01%
Thay đổi (1m)
COFFEE
184.12
Báo giá
-4.54%
Thay đổi (1m)
WHEAT
575.40
Báo giá
-3.16%
Thay đổi (1m)
XAGUSD
22.643
Báo giá
-1.21%
Thay đổi (1m)
XAUEUR
1891.20
Báo giá
0.17%
Thay đổi (1m)
XNGUSD
1.902
Báo giá
-10.79%
Thay đổi (1m)
COCOA
6080.50
Báo giá
25.44%
Thay đổi (1m)
XPTUSD
886.59
Báo giá
-3.32%
Thay đổi (1m)
COPPER
0.0385
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
CORN
429.14
Báo giá
-3.97%
Thay đổi (1m)
ORANGEJUICE
355.71
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
SOYBEAN
1139.96
Báo giá
-6.54%
Thay đổi (1m)
XNIUSD
17828.780
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
XPDUSD
944.10
Báo giá
-3.09%
Thay đổi (1m)