Chế độ demo
#INTC
36.02
Báo giá
-20.08%
Thay đổi (1m)
#SBUX
84.56
Báo giá
-7.73%
Thay đổi (1m)
#GOOG
159.39
Báo giá
14.25%
Thay đổi (1m)
#TSLA
170.90
Báo giá
-1.32%
Thay đổi (1m)
#AGNC
9.35
Báo giá
-4.69%
Thay đổi (1m)
#PYPL
64.87
Báo giá
8.75%
Thay đổi (1m)
#AMZN
185.83
Báo giá
7.37%
Thay đổi (1m)
#AAPL
175.11
Báo giá
2.00%
Thay đổi (1m)
#LCID
2.46
Báo giá
-16.61%
Thay đổi (1m)
#META
513.55
Báo giá
3.89%
Thay đổi (1m)
#EBAY
51.37
Báo giá
0.57%
Thay đổi (1m)
#MSFT
421.27
Báo giá
2.86%
Thay đổi (1m)
#AVGO
1339.94
Báo giá
3.52%
Thay đổi (1m)
#MDLZ
66.11
Báo giá
-8.43%
Thay đổi (1m)
#NVDA
886.14
Báo giá
1.16%
Thay đổi (1m)
#DOCU
59.55
Báo giá
1.90%
Thay đổi (1m)
#ADP
242.59
Báo giá
-0.44%
Thay đổi (1m)
#MRNA
105.66
Báo giá
-4.68%
Thay đổi (1m)
#PDD
116.91
Báo giá
0.98%
Thay đổi (1m)
#CSCO
48.80
Báo giá
-2.59%
Thay đổi (1m)
#NFLX
620.50
Báo giá
3.35%
Thay đổi (1m)
#OKTA
98.64
Báo giá
-8.34%
Thay đổi (1m)
#ZM
61.88
Báo giá
-11.81%
Thay đổi (1m)
#INO
11.19
Báo giá
-2.78%
Thay đổi (1m)
#GILD
67.85
Báo giá
-9.30%
Thay đổi (1m)
#LRCX
955.34
Báo giá
2.04%
Thay đổi (1m)
#QCOM
171.36
Báo giá
-0.70%
Thay đổi (1m)
#EXPE
132.10
Báo giá
-3.77%
Thay đổi (1m)
#DBX
23.08
Báo giá
-3.19%
Thay đổi (1m)
#PEP
167.67
Báo giá
1.65%
Thay đổi (1m)
#PLUG
2.90
Báo giá
-17.85%
Thay đổi (1m)
#POOL
375.94
Báo giá
-7.22%
Thay đổi (1m)
#AAL
13.13
Báo giá
-99.30%
Thay đổi (1m)
#ABNB
160.23
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ADBE
469.40
Báo giá
-3.89%
Thay đổi (1m)
#ADI
193.62
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ADSK
234.81
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AEP
81.88
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AKAM
102.97
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ALGN
313.30
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AMAT
207.32
Báo giá
4.07%
Thay đổi (1m)
#AMD
162.54
Báo giá
-17.95%
Thay đổi (1m)
#AMGN
266.28
Báo giá
-3.81%
Thay đổi (1m)
#ATVI
0.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AUPH
5.01
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BGNE
142.63
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BIDU
98.02
Báo giá
-6.01%
Thay đổi (1m)
#BIIB
199.60
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BILI
11.61
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BKNG
3530.29
Báo giá
0.19%
Thay đổi (1m)
#BLDP
2.98
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BLNK
2.50
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BMBL
10.58
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BMRN
91.95
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BNGO
0.99
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BNTX
85.74
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BYND
6.60
Báo giá
-19.02%
Thay đổi (1m)
#BYON
26.30
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CBOE
178.17
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CDNS
304.89
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CHKP
162.07
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CHTR
260.88
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CMCSA
39.40
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CME
210.39
Báo giá
-3.85%
Thay đổi (1m)
#COIN
255.81
Báo giá
0.70%
Thay đổi (1m)
#COST
728.15
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CRON
2.53
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CTAS
668.21
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CTSH
69.25
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CVAC
2.91
Báo giá
-11.28%
Thay đổi (1m)
#DDOG
128.87
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DKNG
44.34
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DLTR
127.01
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DXCM
135.77
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EA
128.20
Báo giá
-4.24%
Thay đổi (1m)
#EQIX
761.87
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FAST
70.63
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FCX
49.88
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FITB
34.46
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FOSL
0.91
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FOXA
30.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FSLR
183.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FTNT
66.34
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GEVO
0.65
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GPRO
1.84
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GRPN
10.38
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GT
12.39
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HBAN
13.34
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HON
194.74
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HST
19.98
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HTHT
37.89
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#IAC
48.53
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#IDXX
495.39
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#INCY
54.31
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#INTU
621.18
Báo giá
-1.97%
Thay đổi (1m)
#IOVA
12.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#IQ
4.18
Báo giá
4.24%
Thay đổi (1m)
#ISRG
382.88
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JD
25.72
Báo giá
-6.91%
Thay đổi (1m)
#KDP
30.24
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KHC
36.07
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KLAC
678.52
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LAZR
1.30
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LBTYK
17.37
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LI
29.71
Báo giá
-21.88%
Thay đổi (1m)
#LYFT
18.84
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MARA
16.43
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MCHP
86.32
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MELI
1473.50
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MNST
54.39
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MOMO
5.40
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MRVL
70.97
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MTCH
33.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MU
122.36
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NCLH
18.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NKLA
0.75
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NTAP
101.84
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NTES
93.22
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NVAX
4.37
Báo giá
-14.31%
Thay đổi (1m)
#NWS
25.20
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NXPI
234.35
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ORLY
1075.37
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PENN
16.60
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#QRTEA
0.99
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#REGN
899.34
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RIOT
9.23
Báo giá
-17.88%
Thay đổi (1m)
#ROKU
60.37
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ROST
136.35
Báo giá
-6.53%
Thay đổi (1m)
#SAVE
4.17
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SIRI
3.25
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SNPS
556.71
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SWKS
101.75
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SYMC
20.88
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TCOM
49.12
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TEAM
206.73
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TMUS
160.03
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TRIP
26.80
Báo giá
0.94%
Thay đổi (1m)
#TTD
85.95
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TTWO
148.64
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TXN
166.72
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UAL
41.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ULTA
443.96
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VIRT
20.53
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VRTX
395.35
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VTRS
11.21
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WB
7.70
Báo giá
-20.21%
Thay đổi (1m)
#WDC
72.05
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WISH
5.02
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WKHS
0.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WYNN
101.76
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#YY
32.94
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ZBRA
290.63
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)