Chế độ demo
#PYPL
63.72
Báo giá
-15.37%
Thay đổi (1m)
#COIN
52.58
Báo giá
-5.48%
Thay đổi (1m)
#ZM
68.67
Báo giá
8.41%
Thay đổi (1m)
#INO
0.58
Báo giá
-29.27%
Thay đổi (1m)
#META
270.33
Báo giá
17.09%
Thay đổi (1m)
#NVDA
385.19
Báo giá
35.12%
Thay đổi (1m)
#TRIP
16.31
Báo giá
4.02%
Thay đổi (1m)
#INTC
31.18
Báo giá
1.76%
Thay đổi (1m)
#AMZN
123.92
Báo giá
17.69%
Thay đổi (1m)
#AAPL
179.12
Báo giá
3.53%
Thay đổi (1m)
#TSLA
226.75
Báo giá
31.79%
Thay đổi (1m)
#GOOG
125.97
Báo giá
18.49%
Thay đổi (1m)
#DOCU
59.22
Báo giá
21.65%
Thay đổi (1m)
#MSFT
326.69
Báo giá
5.89%
Thay đổi (1m)
#CSCO
49.99
Báo giá
7.71%
Thay đổi (1m)
#MRNA
126.26
Báo giá
-4.52%
Thay đổi (1m)
#PDD
72.16
Báo giá
16.73%
Thay đổi (1m)
#QCOM
116.05
Báo giá
8.20%
Thay đổi (1m)
#ADP
215.33
Báo giá
-0.17%
Thay đổi (1m)
#LCID
6.63
Báo giá
-11.24%
Thay đổi (1m)
#NFLX
402.04
Báo giá
22.68%
Thay đổi (1m)
#DBX
23.55
Báo giá
10.10%
Thay đổi (1m)
#OKTA
72.60
Báo giá
-5.46%
Thay đổi (1m)
#AMGN
221.39
Báo giá
-4.70%
Thay đổi (1m)
#AVGO
798.02
Báo giá
28.14%
Thay đổi (1m)
#AGNC
9.77
Báo giá
2.95%
Thay đổi (1m)
#GILD
75.49
Báo giá
-4.09%
Thay đổi (1m)
#POOL
340.12
Báo giá
-2.83%
Thay đổi (1m)
#SBUX
98.12
Báo giá
-8.79%
Thay đổi (1m)
#AAL
14.90
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ABNB
116.07
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ADBE
425.49
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ADI
181.25
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ADSK
203.96
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AEP
84.23
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AKAM
93.72
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ALGN
303.62
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AMAT
135.77
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ATVI
79.66
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#AUPH
10.31
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BGNE
222.70
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BIDU
134.23
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BIIB
294.87
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BILI
15.99
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BKNG
2652.21
Báo giá
1.23%
Thay đổi (1m)
#BLDP
4.43
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BLNK
6.67
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BMBL
17.18
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BMRN
90.56
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BNGO
0.77
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BNTX
110.21
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#BYND
10.99
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CBOE
131.97
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CDNS
225.58
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CHKP
123.86
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CHTR
333.30
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CMCSA
39.97
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CME
183.56
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#COST
514.08
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CRON
1.73
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CTAS
482.60
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CTSH
62.30
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#CVAC
9.79
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DDOG
97.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DLTR
132.62
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#DXCM
122.38
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EA
126.08
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EBAY
45.05
Báo giá
-1.42%
Thay đổi (1m)
#EQIX
732.04
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#EXPE
110.57
Báo giá
17.57%
Thay đổi (1m)
#FAST
53.36
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FCX
37.79
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FITB
26.70
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FOSL
2.44
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FOXA
33.37
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FSLR
193.58
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#FTNT
67.95
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GEVO
1.61
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GPRO
4.33
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GRPN
6.02
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#GT
13.45
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HBAN
11.22
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HON
195.94
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HST
17.50
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#HTHT
42.24
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#IAC
59.15
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#IDXX
448.23
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#INCY
61.07
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#INTU
431.44
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#IOVA
8.20
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#IQ
4.83
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ISRG
307.95
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#JD
36.74
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KDP
30.97
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KHC
37.12
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#KLAC
466.49
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LAZR
7.07
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LBTYK
17.98
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LI
32.04
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#LRCX
610.94
Báo giá
16.37%
Thay đổi (1m)
#LYFT
10.40
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MARA
9.86
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MCHP
80.39
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MDLZ
72.94
Báo giá
-6.19%
Thay đổi (1m)
#MELI
1210.41
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MNST
57.58
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MOMO
9.00
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MRVL
60.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MTCH
39.39
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#MU
67.89
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NCLH
16.83
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NKLA
0.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NTAP
70.97
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NTES
92.69
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NVAX
7.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NWS
19.27
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#NXPI
187.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ORLY
890.20
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#OSTK
21.56
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PENN
26.22
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#PEP
181.31
Báo giá
-6.42%
Thay đổi (1m)
#PLUG
9.41
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#QRTEA
1.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#REGN
742.54
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#RIOT
10.50
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ROKU
68.12
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ROST
103.41
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SAVE
15.44
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SIRI
3.85
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SNPS
439.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SPLK
99.16
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SWKS
105.98
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#SYMC
17.88
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TCOM
34.63
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TEAM
181.03
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TMUS
126.39
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TTCF
0.57
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TTD
74.94
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TTWO
132.06
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#TXN
172.25
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#UAL
48.90
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ULTA
420.01
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VIRT
18.24
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VRTX
326.75
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#VTRS
9.57
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WB
14.64
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WDC
40.33
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WISH
7.23
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WKHS
0.89
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#WYNN
102.01
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#YY
28.89
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
#ZBRA
276.03
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)