Chế độ demo
USCRUDE
79.555
Báo giá
-2.75%
Thay đổi (1m)
XAUUSD
2435.67
Báo giá
2.18%
Thay đổi (1m)
UKBRENT
83.837
Báo giá
-2.85%
Thay đổi (1m)
WHEAT
658.65
Báo giá
19.45%
Thay đổi (1m)
COFFEE
206.57
Báo giá
-11.18%
Thay đổi (1m)
XAGUSD
32.268
Báo giá
12.99%
Thay đổi (1m)
XNGUSD
2.807
Báo giá
40.63%
Thay đổi (1m)
XPTUSD
1064.25
Báo giá
14.47%
Thay đổi (1m)
XAUEUR
2239.26
Báo giá
0.12%
Thay đổi (1m)
COCOA
7339.50
Báo giá
-37.87%
Thay đổi (1m)
COPPER
5.1520
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
CORN
453.14
Báo giá
4.80%
Thay đổi (1m)
ORANGEJUICE
442.63
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
SOYBEAN
1224.46
Báo giá
6.41%
Thay đổi (1m)
XNIUSD
21097.030
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
XPDUSD
990.20
Báo giá
-2.49%
Thay đổi (1m)