Демо горим
USCRUDE
79.705
Үнийн санал
-2.57%
Өөрчлөлт (1с)
XAUUSD
2433.69
Үнийн санал
2.09%
Өөрчлөлт (1с)
UKBRENT
83.975
Үнийн санал
-2.69%
Өөрчлөлт (1с)
WHEAT
660.65
Үнийн санал
19.81%
Өөрчлөлт (1с)
XAGUSD
32.247
Үнийн санал
12.91%
Өөрчлөлт (1с)
COFFEE
206.57
Үнийн санал
-11.18%
Өөрчлөлт (1с)
XNGUSD
2.798
Үнийн санал
40.18%
Өөрчлөлт (1с)
XPTUSD
1064.25
Үнийн санал
14.47%
Өөрчлөлт (1с)
XAUEUR
2238.25
Үнийн санал
0.08%
Өөрчлөлт (1с)
COCOA
7339.50
Үнийн санал
-37.87%
Өөрчлөлт (1с)
COPPER
5.1875
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
CORN
453.64
Үнийн санал
4.91%
Өөрчлөлт (1с)
ORANGEJUICE
442.63
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
SOYBEAN
1226.21
Үнийн санал
6.56%
Өөрчлөлт (1с)
XNIUSD
21097.030
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
XPDUSD
990.20
Үнийн санал
-2.49%
Өөрчлөлт (1с)