ซื้อ
0.01
18.06.2024 18:06:02
1.07381
1.07384
0.00000
0.00000
กำไร
0.03 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2024 18:06:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07381
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
18.06.2024 18:06:01
1.07383
1.07384
0.00000
0.00000
กำไร
0.01 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2024 18:06:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07383
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
18.06.2024 18:06:00
1.07384
1.07384
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2024 18:06:00
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07384
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.01
18.06.2024 14:35:38
1.06900
1.07158
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2024 14:35:38
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.06900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07158
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.01
18.06.2024 14:35:35
1.06900
1.07158
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2024 14:35:35
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.06900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07158
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.01
18.06.2024 14:35:31
1.06900
1.07158
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2024 14:35:31
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.06900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07158
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.01
14.06.2024 13:53:12
1.06650
1.07327
0.00000
1.07000
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 13:53:12
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.06650
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07327
รับกำไร (Take profit)
1.07000
ซื้อที่
0.01
14.06.2024 13:53:09
1.06650
1.07327
0.00000
1.07000
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 13:53:09
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.06650
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07327
รับกำไร (Take profit)
1.07000
ซื้อที่
0.01
14.06.2024 13:53:06
1.06650
1.07327
0.00000
1.07000
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 13:53:06
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.06650
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07327
รับกำไร (Take profit)
1.07000
ซื้อที่
0.01
14.06.2024 13:53:03
1.06650
1.07327
0.00000
1.07000
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 13:53:03
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.06650
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07327
รับกำไร (Take profit)
1.07000
ซื้อ
0.01
13.06.2024 19:00:54
1.07539
1.07384
0.00000
1.07900
กำไร
-1.55 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 19:00:54
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07539
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.55 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ซื้อ
0.01
13.06.2024 19:00:53
1.07541
1.07384
0.00000
1.07900
กำไร
-1.57 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 19:00:53
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07541
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.57 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ซื้อ
0.01
13.06.2024 19:00:51
1.07542
1.07384
0.00000
1.07900
กำไร
-1.58 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 19:00:51
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07542
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.58 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ซื้อ
0.01
13.06.2024 19:00:50
1.07543
1.07384
0.00000
1.07900
กำไร
-1.59 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 19:00:50
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07543
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.59 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ซื้อ
0.01
13.06.2024 14:34:08
1.07887
1.07384
0.00000
1.08300
กำไร
-5.03 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 14:34:08
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07887
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.08300
ซื้อ
0.01
13.06.2024 14:34:07
1.07887
1.07384
0.00000
1.08300
กำไร
-5.03 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 14:34:07
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07887
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.08300
ซื้อ
0.01
13.06.2024 14:34:06
1.07885
1.07384
0.00000
1.08300
กำไร
-5.01 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 14:34:06
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07885
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.01 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.08300
ซื้อ
0.01
13.06.2024 13:53:39
1.08000
1.07384
0.00000
1.08400
กำไร
-6.16 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 13:53:39
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.16 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ซื้อ
0.01
13.06.2024 13:53:39
1.08000
1.07384
0.00000
1.08400
กำไร
-6.16 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 13:53:39
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.16 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ซื้อ
0.01
13.06.2024 13:53:39
1.08000
1.07384
0.00000
1.08400
กำไร
-6.16 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 13:53:39
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.16 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ซื้อ
0.01
13.06.2024 13:53:39
1.08000
1.07384
0.00000
1.08400
กำไร
-6.16 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 13:53:39
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.16 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ซื้อ
0.01
13.06.2024 06:02:50
1.08089
1.07384
0.00000
1.08400
กำไร
-7.05 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 06:02:50
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08089
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ซื้อ
0.01
13.06.2024 06:02:49
1.08089
1.07384
0.00000
1.08400
กำไร
-7.05 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 06:02:49
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08089
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ซื้อ
0.01
13.06.2024 06:02:48
1.08089
1.07384
0.00000
1.08400
กำไร
-7.05 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 06:02:48
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08089
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ซื้อ
0.01
07.06.2024 15:30:50
1.08500
1.07384
0.00000
1.08800
กำไร
-11.16 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 15:30:50
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.16 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.08800
ซื้อ
0.01
07.06.2024 15:30:50
1.08500
1.07384
0.00000
1.08800
กำไร
-11.16 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 15:30:50
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.16 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.08800
ซื้อ
0.01
07.06.2024 15:30:50
1.08500
1.07384
0.00000
1.08800
กำไร
-11.16 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 15:30:50
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.16 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.07384
รับกำไร (Take profit)
1.08800
คัดลอก
143 788.97 USD
30.07.2023 17:18:05
39.75%
573.75%
0.00
0.00
กำไร
87 961.97 USD
Unicorn-Forex
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2023 17:18:05
ประเภท
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
87 961.97 USD
ปริมาณเทรด
143 788.97 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00