ขาย
0.01
15.05.2024 17:26:59
1.08475
1.08477
0.00000
1.08300
กำไร
-0.02 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 17:26:59
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08475
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.08300
ขาย
0.01
15.05.2024 17:26:58
1.08475
1.08477
0.00000
1.08300
กำไร
-0.02 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 17:26:58
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08475
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.08300
ขาย
0.01
15.05.2024 17:26:57
1.08475
1.08477
0.00000
1.08300
กำไร
-0.02 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 17:26:57
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08475
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.08300
ขาย
0.01
15.05.2024 17:26:55
1.08475
1.08477
0.00000
1.08300
กำไร
-0.02 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 17:26:55
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08475
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.08300
ขาย
0.01
15.05.2024 09:54:50
1.08280
1.08477
0.00000
1.07900
กำไร
-1.97 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 09:54:50
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08280
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.97 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ขาย
0.01
15.05.2024 09:54:49
1.08280
1.08477
0.00000
1.07900
กำไร
-1.97 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 09:54:49
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08280
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.97 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ขาย
0.01
15.05.2024 09:54:47
1.08280
1.08477
0.00000
1.07900
กำไร
-1.97 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 09:54:47
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08280
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.97 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ขาย
0.01
15.05.2024 09:54:46
1.08280
1.08477
0.00000
1.07900
กำไร
-1.97 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 09:54:46
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08280
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.97 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ขาย
0.01
14.05.2024 16:17:47
1.08208
1.08477
0.00000
1.07900
กำไร
-2.69 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 16:17:47
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08208
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.69 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ขาย
0.01
14.05.2024 16:17:45
1.08202
1.08477
0.00000
1.07900
กำไร
-2.75 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 16:17:45
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08202
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.75 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ขาย
0.01
14.05.2024 16:17:44
1.08201
1.08477
0.00000
1.07900
กำไร
-2.76 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 16:17:44
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08201
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.76 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ขาย
0.01
14.05.2024 16:17:42
1.08200
1.08477
0.00000
1.07900
กำไร
-2.77 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 16:17:42
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08200
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.77 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ขาย
0.01
14.05.2024 16:17:41
1.08201
1.08477
0.00000
1.07900
กำไร
-2.76 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 16:17:41
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08201
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.76 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ขาย
0.01
14.05.2024 16:11:21
1.08129
1.08477
0.00000
1.07900
กำไร
-3.48 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 16:11:21
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08129
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.48 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ขาย
0.01
14.05.2024 15:59:14
1.08028
1.08477
0.00000
1.07800
กำไร
-4.49 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 15:59:14
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08028
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.49 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07800
ขาย
0.01
14.05.2024 15:59:13
1.08028
1.08477
0.00000
1.07800
กำไร
-4.49 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 15:59:13
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08028
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.49 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07800
ขาย
0.01
14.05.2024 15:59:12
1.08029
1.08477
0.00000
1.07800
กำไร
-4.48 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 15:59:12
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08029
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.48 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07800
ขาย
0.01
14.05.2024 15:59:10
1.08028
1.08477
0.00000
1.07800
กำไร
-4.49 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 15:59:10
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08028
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.49 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07800
ขาย
0.01
14.05.2024 15:42:04
1.08032
1.08477
0.00000
1.07800
กำไร
-4.45 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 15:42:04
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08032
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.45 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07800
ขาย
0.01
14.05.2024 15:42:03
1.08033
1.08477
0.00000
1.07800
กำไร
-4.44 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 15:42:03
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08033
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.44 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07800
ขาย
0.01
13.05.2024 13:10:13
1.07833
1.08477
0.00000
1.07600
กำไร
-6.44 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2024 13:10:13
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07833
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.44 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.01
13.05.2024 13:10:12
1.07833
1.08477
0.00000
1.07600
กำไร
-6.44 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2024 13:10:12
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07833
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.44 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.01
13.05.2024 13:10:11
1.07833
1.08477
0.00000
1.07600
กำไร
-6.44 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2024 13:10:11
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07833
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.44 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.01
13.05.2024 13:10:10
1.07833
1.08477
0.00000
1.07600
กำไร
-6.44 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2024 13:10:10
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07833
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.44 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.01
09.05.2024 17:40:28
1.07782
1.08477
0.00000
1.07600
กำไร
-6.95 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 17:40:28
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07782
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.95 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.01
09.05.2024 17:40:27
1.07781
1.08477
0.00000
1.07600
กำไร
-6.96 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 17:40:27
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07781
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.96 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.01
09.05.2024 17:40:25
1.07782
1.08477
0.00000
1.07600
กำไร
-6.95 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 17:40:25
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07782
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.95 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.01
09.05.2024 17:28:40
1.07733
1.08477
0.00000
1.07600
กำไร
-7.44 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 17:28:40
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07733
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.44 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.01
09.05.2024 17:28:39
1.07732
1.08477
0.00000
1.07600
กำไร
-7.45 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 17:28:39
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07732
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.45 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.01
09.05.2024 17:28:38
1.07736
1.08477
0.00000
1.07600
กำไร
-7.41 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 17:28:38
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07736
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.41 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.01
09.05.2024 17:05:43
1.07673
1.08477
0.00000
1.07600
กำไร
-8.04 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 17:05:43
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07673
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.04 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.01
09.05.2024 17:05:41
1.07674
1.08477
0.00000
1.07600
กำไร
-8.03 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 17:05:41
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07674
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ขาย
0.01
09.05.2024 17:05:40
1.07670
1.08477
0.00000
1.07600
กำไร
-8.07 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 17:05:40
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07670
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.07 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08477
รับกำไร (Take profit)
1.07600
ซื้อ
0.01
21.03.2024 15:21:34
1.08987
1.08465
0.00000
1.09300
กำไร
-5.22 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 15:21:34
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08987
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.22 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08465
รับกำไร (Take profit)
1.09300
ซื้อ
0.01
21.03.2024 15:21:32
1.08988
1.08465
0.00000
1.09300
กำไร
-5.23 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 15:21:32
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08988
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08465
รับกำไร (Take profit)
1.09300
ซื้อ
0.01
21.03.2024 15:21:31
1.08988
1.08465
0.00000
1.09300
กำไร
-5.23 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 15:21:31
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08988
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.23 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08465
รับกำไร (Take profit)
1.09300
ซื้อ
0.01
21.03.2024 11:52:33
1.09136
1.08465
0.00000
1.09300
กำไร
-6.71 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 11:52:33
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09136
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.71 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08465
รับกำไร (Take profit)
1.09300
ซื้อ
0.01
21.03.2024 11:52:32
1.09134
1.08465
0.00000
1.09300
กำไร
-6.69 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 11:52:32
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09134
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-6.69 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08465
รับกำไร (Take profit)
1.09300
ซื้อ
0.01
21.03.2024 10:16:59
1.09186
1.08465
0.00000
1.09300
กำไร
-7.21 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 10:16:59
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09186
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.21 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08465
รับกำไร (Take profit)
1.09300
ซื้อ
0.01
21.03.2024 10:16:58
1.09190
1.08465
0.00000
1.09300
กำไร
-7.25 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 10:16:58
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09190
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-7.25 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08465
รับกำไร (Take profit)
1.09300
คัดลอก
131 241.13 USD
30.07.2023 17:18:05
39.75%
502.83%
0.00
0.00
กำไร
76 114.13 USD
Unicorn-Forex
วันและเวลาเปิดทำการ
30.07.2023 17:18:05
ประเภท
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
76 114.13 USD
ปริมาณเทรด
131 241.13 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00