Sotish
0.01
22.07.2024 04:45:01
1.08931
1.08933
0.00000
1.08800
Daromad
-0.02 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
22.07.2024 04:45:01
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08931
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.02 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08933
Take profit
1.08800
Sotish
0.01
22.07.2024 04:45:00
1.08931
1.08933
0.00000
1.08800
Daromad
-0.02 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
22.07.2024 04:45:00
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08931
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.02 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08933
Take profit
1.08800
Sotish
0.01
22.07.2024 04:44:59
1.08931
1.08933
0.00000
1.08800
Daromad
-0.02 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
22.07.2024 04:44:59
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08931
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.02 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08933
Take profit
1.08800
Sotish narxi
0.01
17.07.2024 00:21:30
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Daromad
0.00 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
17.07.2024 00:21:30
Turi
Sotish narxi
Ochilish narxi
1.09600
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08887
Take profit
1.09100
Sotish narxi
0.01
17.07.2024 00:21:23
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Daromad
0.00 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
17.07.2024 00:21:23
Turi
Sotish narxi
Ochilish narxi
1.09600
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08887
Take profit
1.09100
Sotish narxi
0.01
17.07.2024 00:21:11
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Daromad
0.00 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
17.07.2024 00:21:11
Turi
Sotish narxi
Ochilish narxi
1.09600
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08887
Take profit
1.09100
Sotish narxi
0.01
17.07.2024 00:21:02
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Daromad
0.00 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
17.07.2024 00:21:02
Turi
Sotish narxi
Ochilish narxi
1.09600
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08887
Take profit
1.09100
Sotish
0.01
12.07.2024 11:31:11
1.08825
1.08909
0.00000
1.08400
Daromad
-0.84 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:31:11
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08825
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.84 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08400
Sotish
0.01
12.07.2024 11:31:06
1.08824
1.08909
0.00000
1.08400
Daromad
-0.85 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:31:06
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08824
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.85 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08400
Sotish
0.01
12.07.2024 11:30:59
1.08824
1.08909
0.00000
1.08400
Daromad
-0.85 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:30:59
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08824
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.85 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08400
Sotish
0.01
12.07.2024 11:30:53
1.08824
1.08909
0.00000
1.08400
Daromad
-0.85 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:30:53
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08824
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.85 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08400
Sotish
0.01
12.07.2024 11:30:47
1.08822
1.08909
0.00000
1.08400
Daromad
-0.87 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:30:47
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08822
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.87 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08400
Sotish
0.01
12.07.2024 06:55:44
1.08688
1.08909
0.00000
1.08200
Daromad
-2.21 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 06:55:44
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08688
Stop-loss
0.00000
Daromad
-2.21 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08200
Sotish
0.01
11.07.2024 18:23:05
1.08728
1.08909
0.00000
1.08300
Daromad
-1.81 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 18:23:05
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08728
Stop-loss
0.00000
Daromad
-1.81 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08300
Sotish
0.01
11.07.2024 18:23:01
1.08729
1.08909
0.00000
1.08300
Daromad
-1.80 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 18:23:01
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08729
Stop-loss
0.00000
Daromad
-1.80 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08300
Sotish
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08909
0.00000
0.00000
Daromad
-3.09 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 15:30:08
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08600
Stop-loss
0.00000
Daromad
-3.09 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08909
0.00000
0.00000
Daromad
-3.09 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 15:30:08
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08600
Stop-loss
0.00000
Daromad
-3.09 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08909
0.00000
0.00000
Daromad
-3.09 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 15:30:08
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08600
Stop-loss
0.00000
Daromad
-3.09 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
11.07.2024 12:11:34
1.08514
1.08909
0.00000
1.08000
Daromad
-3.95 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 12:11:34
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08514
Stop-loss
0.00000
Daromad
-3.95 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08000
Sotish
0.01
11.07.2024 12:11:30
1.08513
1.08909
0.00000
1.08000
Daromad
-3.96 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 12:11:30
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08513
Stop-loss
0.00000
Daromad
-3.96 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08000
Sotish
0.01
11.07.2024 12:11:26
1.08509
1.08909
0.00000
1.08000
Daromad
-4.00 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 12:11:26
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08509
Stop-loss
0.00000
Daromad
-4.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08000
Sotish
0.01
10.07.2024 22:56:37
1.08282
1.08909
0.00000
1.07800
Daromad
-6.27 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
10.07.2024 22:56:37
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08282
Stop-loss
0.00000
Daromad
-6.27 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07800
Sotish
0.01
10.07.2024 22:56:33
1.08279
1.08909
0.00000
1.07800
Daromad
-6.30 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
10.07.2024 22:56:33
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08279
Stop-loss
0.00000
Daromad
-6.30 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07800
Sotish
0.01
10.07.2024 22:56:28
1.08280
1.08909
0.00000
1.07800
Daromad
-6.29 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
10.07.2024 22:56:28
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08280
Stop-loss
0.00000
Daromad
-6.29 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07800
Sotish
0.01
04.07.2024 19:25:42
1.08130
1.08933
0.00000
1.07700
Daromad
-8.03 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 19:25:42
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08130
Stop-loss
0.00000
Daromad
-8.03 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08933
Take profit
1.07700
Sotish
0.01
04.07.2024 19:25:38
1.08130
1.08933
0.00000
1.07700
Daromad
-8.03 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 19:25:38
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08130
Stop-loss
0.00000
Daromad
-8.03 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08933
Take profit
1.07700
Sotish
0.01
04.07.2024 19:25:33
1.08130
1.08933
0.00000
1.07700
Daromad
-8.03 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 19:25:33
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08130
Stop-loss
0.00000
Daromad
-8.03 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08933
Take profit
1.07700
Sotish
0.01
04.07.2024 10:52:22
1.07952
1.08933
0.00000
1.07600
Daromad
-9.81 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 10:52:22
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07952
Stop-loss
0.00000
Daromad
-9.81 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08933
Take profit
1.07600
Sotish
0.01
04.07.2024 10:52:18
1.07952
1.08933
0.00000
1.07600
Daromad
-9.81 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 10:52:18
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07952
Stop-loss
0.00000
Daromad
-9.81 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08933
Take profit
1.07600
Sotish
0.01
04.07.2024 10:52:14
1.07952
1.08933
0.00000
1.07600
Daromad
-9.81 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 10:52:14
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07952
Stop-loss
0.00000
Daromad
-9.81 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08933
Take profit
1.07600
Sotish
0.01
03.07.2024 16:33:10
1.07843
1.08909
0.00000
1.07600
Daromad
-10.66 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
03.07.2024 16:33:10
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07843
Stop-loss
0.00000
Daromad
-10.66 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07600
Sotish
0.01
03.07.2024 16:33:04
1.07842
1.08909
0.00000
1.07600
Daromad
-10.67 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
03.07.2024 16:33:04
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07842
Stop-loss
0.00000
Daromad
-10.67 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07600
Nusxalash
150 284.77 USD
30.07.2023 17:18:05
39.75%
599.96%
0.00
0.00
Daromad
94 257.77 USD
Unicorn-Forex
Ochish vaqti va sanasi
30.07.2023 17:18:05
Turi
Nusxalash
Stop-loss
0.00
Daromad
94 257.77 USD
Bitim hajmi
150 284.77 USD
Take profit
0.00