Демо горим
Зарах
0.01
22.07.2024 04:45:01
1.08931
1.08918
0.00000
1.08800
Ашиг
0.13 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
22.07.2024 04:45:01
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08931
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.13 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.08800
Зарах
0.01
22.07.2024 04:45:00
1.08931
1.08918
0.00000
1.08800
Ашиг
0.13 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
22.07.2024 04:45:00
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08931
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.13 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.08800
Зарах
0.01
22.07.2024 04:44:59
1.08931
1.08918
0.00000
1.08800
Ашиг
0.13 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
22.07.2024 04:44:59
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08931
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.13 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.08800
-д зарах
0.01
17.07.2024 00:21:30
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
17.07.2024 00:21:30
Төрөл
-д зарах
Нээлттэй үнэ
1.09600
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08887
Take profit
1.09100
-д зарах
0.01
17.07.2024 00:21:23
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
17.07.2024 00:21:23
Төрөл
-д зарах
Нээлттэй үнэ
1.09600
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08887
Take profit
1.09100
-д зарах
0.01
17.07.2024 00:21:11
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
17.07.2024 00:21:11
Төрөл
-д зарах
Нээлттэй үнэ
1.09600
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08887
Take profit
1.09100
-д зарах
0.01
17.07.2024 00:21:02
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Ашиг
0.00 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
17.07.2024 00:21:02
Төрөл
-д зарах
Нээлттэй үнэ
1.09600
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08887
Take profit
1.09100
Зарах
0.01
12.07.2024 11:31:11
1.08825
1.08918
0.00000
1.08400
Ашиг
-0.93 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.07.2024 11:31:11
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08825
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.93 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.08400
Зарах
0.01
12.07.2024 11:31:06
1.08824
1.08918
0.00000
1.08400
Ашиг
-0.94 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.07.2024 11:31:06
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08824
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.94 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.08400
Зарах
0.01
12.07.2024 11:30:59
1.08824
1.08918
0.00000
1.08400
Ашиг
-0.94 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.07.2024 11:30:59
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08824
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.94 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.08400
Зарах
0.01
12.07.2024 11:30:53
1.08824
1.08918
0.00000
1.08400
Ашиг
-0.94 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.07.2024 11:30:53
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08824
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.94 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.08400
Зарах
0.01
12.07.2024 11:30:47
1.08822
1.08918
0.00000
1.08400
Ашиг
-0.96 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.07.2024 11:30:47
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08822
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.96 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.08400
Зарах
0.01
12.07.2024 06:55:44
1.08688
1.08918
0.00000
1.08200
Ашиг
-2.30 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
12.07.2024 06:55:44
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08688
Stop loss
0.00000
Ашиг
-2.30 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.08200
Зарах
0.01
11.07.2024 18:23:05
1.08728
1.08918
0.00000
1.08300
Ашиг
-1.90 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 18:23:05
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08728
Stop loss
0.00000
Ашиг
-1.90 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.08300
Зарах
0.01
11.07.2024 18:23:01
1.08729
1.08918
0.00000
1.08300
Ашиг
-1.89 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 18:23:01
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08729
Stop loss
0.00000
Ашиг
-1.89 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.08300
Зарах
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08918
0.00000
0.00000
Ашиг
-3.18 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 15:30:08
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08600
Stop loss
0.00000
Ашиг
-3.18 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
0.00000
Зарах
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08918
0.00000
0.00000
Ашиг
-3.18 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 15:30:08
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08600
Stop loss
0.00000
Ашиг
-3.18 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
0.00000
Зарах
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08918
0.00000
0.00000
Ашиг
-3.18 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 15:30:08
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08600
Stop loss
0.00000
Ашиг
-3.18 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
0.00000
Зарах
0.01
11.07.2024 12:11:34
1.08514
1.08918
0.00000
1.08000
Ашиг
-4.04 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 12:11:34
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08514
Stop loss
0.00000
Ашиг
-4.04 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.08000
Зарах
0.01
11.07.2024 12:11:30
1.08513
1.08918
0.00000
1.08000
Ашиг
-4.05 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 12:11:30
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08513
Stop loss
0.00000
Ашиг
-4.05 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.08000
Зарах
0.01
11.07.2024 12:11:26
1.08509
1.08918
0.00000
1.08000
Ашиг
-4.09 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
11.07.2024 12:11:26
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08509
Stop loss
0.00000
Ашиг
-4.09 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.08000
Зарах
0.01
10.07.2024 22:56:37
1.08282
1.08918
0.00000
1.07800
Ашиг
-6.36 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
10.07.2024 22:56:37
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08282
Stop loss
0.00000
Ашиг
-6.36 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.07800
Зарах
0.01
10.07.2024 22:56:33
1.08279
1.08918
0.00000
1.07800
Ашиг
-6.39 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
10.07.2024 22:56:33
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08279
Stop loss
0.00000
Ашиг
-6.39 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.07800
Зарах
0.01
10.07.2024 22:56:28
1.08280
1.08918
0.00000
1.07800
Ашиг
-6.38 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
10.07.2024 22:56:28
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08280
Stop loss
0.00000
Ашиг
-6.38 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.07800
Зарах
0.01
04.07.2024 19:25:42
1.08130
1.08918
0.00000
1.07700
Ашиг
-7.88 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
04.07.2024 19:25:42
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08130
Stop loss
0.00000
Ашиг
-7.88 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.07700
Зарах
0.01
04.07.2024 19:25:38
1.08130
1.08918
0.00000
1.07700
Ашиг
-7.88 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
04.07.2024 19:25:38
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08130
Stop loss
0.00000
Ашиг
-7.88 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.07700
Зарах
0.01
04.07.2024 19:25:33
1.08130
1.08918
0.00000
1.07700
Ашиг
-7.88 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
04.07.2024 19:25:33
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08130
Stop loss
0.00000
Ашиг
-7.88 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.07700
Зарах
0.01
04.07.2024 10:52:22
1.07952
1.08918
0.00000
1.07600
Ашиг
-9.66 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
04.07.2024 10:52:22
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07952
Stop loss
0.00000
Ашиг
-9.66 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.07600
Зарах
0.01
04.07.2024 10:52:18
1.07952
1.08918
0.00000
1.07600
Ашиг
-9.66 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
04.07.2024 10:52:18
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07952
Stop loss
0.00000
Ашиг
-9.66 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.07600
Зарах
0.01
04.07.2024 10:52:14
1.07952
1.08918
0.00000
1.07600
Ашиг
-9.66 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
04.07.2024 10:52:14
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07952
Stop loss
0.00000
Ашиг
-9.66 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.07600
Зарах
0.01
03.07.2024 16:33:10
1.07843
1.08918
0.00000
1.07600
Ашиг
-10.75 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
03.07.2024 16:33:10
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07843
Stop loss
0.00000
Ашиг
-10.75 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.07600
Зарах
0.01
03.07.2024 16:33:04
1.07842
1.08918
0.00000
1.07600
Ашиг
-10.76 USD
EURUSD.
Нээх огноо цаг
03.07.2024 16:33:04
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07842
Stop loss
0.00000
Ашиг
-10.76 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08918
Take profit
1.07600
Копи
150 284.77 USD
30.07.2023 17:18:05
39.75%
599.27%
0.00
0.00
Ашиг
94 257.77 USD
Unicorn-Forex
Нээх огноо цаг
30.07.2023 17:18:05
Төрөл
Копи
Stop loss
0.00
Ашиг
94 257.77 USD
Арилжааны хэмжээ
150 284.77 USD
Take profit
0.00