ซื้อ
0.01
13.06.2024 06:02:42
1.08089
1.08041
0.00000
0.00000
กำไร
-0.48 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 06:02:42
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08089
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.48 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08041
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
13.06.2024 06:02:42
1.08090
1.08041
0.00000
0.00000
กำไร
-0.49 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 06:02:42
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08090
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.49 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08041
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
13.06.2024 06:02:40
1.08089
1.08041
0.00000
0.00000
กำไร
-0.48 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 06:02:40
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08089
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.48 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08041
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 19:05:24
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 19:05:24
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.08000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 19:05:18
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 19:05:18
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.08000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 19:05:12
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 19:05:12
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.08000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 19:04:54
1.08000
1.08103
0.00000
1.08400
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 19:04:54
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.08000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.08400
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 11:11:48
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 11:11:48
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.07300
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.07700
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 11:11:44
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 11:11:44
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.07300
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.07700
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 11:11:40
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 11:11:40
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.07300
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.07700
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 11:11:32
1.07300
1.08103
0.00000
1.07700
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 11:11:32
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.07300
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.07700
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 10:01:10
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 10:01:10
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.06900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.07400
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 10:01:08
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 10:01:08
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.06900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.07400
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 10:01:04
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 10:01:04
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.06900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.07400
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 10:01:01
1.06900
1.08103
0.00000
1.07400
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 10:01:01
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.06900
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.07400
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 09:55:49
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 09:55:49
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.07000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.07500
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 09:55:44
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 09:55:44
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.07000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.07500
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 09:55:36
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 09:55:36
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.07000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.07500
ซื้อที่
0.01
12.06.2024 09:55:32
1.07000
1.08103
0.00000
1.07500
กำไร
0.00 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 09:55:32
ประเภท
ซื้อที่
ราคาเปิด
1.07000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08103
รับกำไร (Take profit)
1.07500
ซื้อ
0.01
07.06.2024 15:30:50
1.08500
1.08041
0.00000
1.08800
กำไร
-4.59 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 15:30:50
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.59 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08041
รับกำไร (Take profit)
1.08800
ซื้อ
0.01
07.06.2024 15:30:50
1.08500
1.08041
0.00000
1.08800
กำไร
-4.59 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 15:30:50
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.59 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08041
รับกำไร (Take profit)
1.08800
ซื้อ
0.01
07.06.2024 15:30:50
1.08500
1.08041
0.00000
1.08800
กำไร
-4.59 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 15:30:50
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-4.59 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08041
รับกำไร (Take profit)
1.08800
คัดลอก
88 800.30 USD
07.08.2023 05:39:55
30.55%
672.24%
0.00
0.00
กำไร
46 930.37 USD
Supper-Safe
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2023 05:39:55
ประเภท
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
46 930.37 USD
ปริมาณเทรด
88 800.30 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00