Sotish
0.01
22.07.2024 04:44:53
1.08931
1.08909
0.00000
1.08800
Daromad
0.22 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
22.07.2024 04:44:53
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08931
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.22 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08800
Sotish
0.01
22.07.2024 04:44:51
1.08930
1.08909
0.00000
1.08800
Daromad
0.21 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
22.07.2024 04:44:51
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08930
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.21 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08800
Sotish
0.01
22.07.2024 04:44:49
1.08930
1.08909
0.00000
1.08800
Daromad
0.21 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
22.07.2024 04:44:49
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08930
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.21 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08800
Sotish narxi
0.01
17.07.2024 00:22:05
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Daromad
0.00 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
17.07.2024 00:22:05
Turi
Sotish narxi
Ochilish narxi
1.09600
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08887
Take profit
1.09100
Sotish narxi
0.01
17.07.2024 00:22:00
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Daromad
0.00 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
17.07.2024 00:22:00
Turi
Sotish narxi
Ochilish narxi
1.09600
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08887
Take profit
1.09100
Sotish narxi
0.01
17.07.2024 00:21:55
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Daromad
0.00 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
17.07.2024 00:21:55
Turi
Sotish narxi
Ochilish narxi
1.09600
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08887
Take profit
1.09100
Sotish narxi
0.01
17.07.2024 00:21:50
1.09600
1.08887
0.00000
1.09100
Daromad
0.00 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
17.07.2024 00:21:50
Turi
Sotish narxi
Ochilish narxi
1.09600
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08887
Take profit
1.09100
Sotish
0.01
12.07.2024 11:33:02
1.08825
1.08909
0.00000
1.08400
Daromad
-0.84 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:33:02
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08825
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.84 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08400
Sotish
0.01
12.07.2024 11:32:56
1.08822
1.08909
0.00000
1.08400
Daromad
-0.87 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:32:56
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08822
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.87 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08400
Sotish
0.01
12.07.2024 11:32:50
1.08822
1.08909
0.00000
1.08400
Daromad
-0.87 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:32:50
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08822
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.87 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08400
Sotish
0.01
12.07.2024 11:32:45
1.08822
1.08909
0.00000
1.08400
Daromad
-0.87 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:32:45
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08822
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.87 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08400
Sotish
0.01
12.07.2024 11:32:39
1.08822
1.08909
0.00000
1.08400
Daromad
-0.87 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 11:32:39
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08822
Stop-loss
0.00000
Daromad
-0.87 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08400
Sotish
0.01
12.07.2024 06:55:30
1.08688
1.08909
0.00000
1.08200
Daromad
-2.21 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
12.07.2024 06:55:30
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08688
Stop-loss
0.00000
Daromad
-2.21 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08200
Sotish
0.01
11.07.2024 18:23:18
1.08730
1.08909
0.00000
1.08300
Daromad
-1.79 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 18:23:18
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08730
Stop-loss
0.00000
Daromad
-1.79 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08300
Sotish
0.01
11.07.2024 18:23:14
1.08729
1.08909
0.00000
1.08300
Daromad
-1.80 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 18:23:14
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08729
Stop-loss
0.00000
Daromad
-1.80 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08300
Sotish
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08909
0.00000
1.08200
Daromad
-3.09 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 15:30:08
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08600
Stop-loss
0.00000
Daromad
-3.09 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08200
Sotish
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08909
0.00000
1.08200
Daromad
-3.09 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 15:30:08
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08600
Stop-loss
0.00000
Daromad
-3.09 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08200
Sotish
0.01
11.07.2024 15:30:08
1.08600
1.08909
0.00000
1.08200
Daromad
-3.09 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 15:30:08
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08600
Stop-loss
0.00000
Daromad
-3.09 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08200
Sotish
0.01
11.07.2024 12:12:09
1.08517
1.08909
0.00000
1.08000
Daromad
-3.92 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 12:12:09
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08517
Stop-loss
0.00000
Daromad
-3.92 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08000
Sotish
0.01
11.07.2024 12:12:06
1.08517
1.08909
0.00000
1.08000
Daromad
-3.92 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 12:12:06
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08517
Stop-loss
0.00000
Daromad
-3.92 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08000
Sotish
0.01
11.07.2024 12:12:02
1.08517
1.08909
0.00000
1.08000
Daromad
-3.92 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
11.07.2024 12:12:02
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08517
Stop-loss
0.00000
Daromad
-3.92 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.08000
Sotish
0.01
10.07.2024 22:56:52
1.08281
1.08909
0.00000
1.07800
Daromad
-6.28 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
10.07.2024 22:56:52
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08281
Stop-loss
0.00000
Daromad
-6.28 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07800
Sotish
0.01
10.07.2024 22:56:48
1.08282
1.08909
0.00000
1.07800
Daromad
-6.27 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
10.07.2024 22:56:48
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08282
Stop-loss
0.00000
Daromad
-6.27 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07800
Sotish
0.01
10.07.2024 22:56:44
1.08282
1.08909
0.00000
1.07800
Daromad
-6.27 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
10.07.2024 22:56:44
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08282
Stop-loss
0.00000
Daromad
-6.27 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07800
Sotish
0.01
04.07.2024 19:25:04
1.08128
1.08909
0.00000
1.07700
Daromad
-7.81 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 19:25:04
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08128
Stop-loss
0.00000
Daromad
-7.81 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07700
Sotish
0.01
04.07.2024 19:25:00
1.08128
1.08909
0.00000
1.07700
Daromad
-7.81 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 19:25:00
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08128
Stop-loss
0.00000
Daromad
-7.81 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07700
Sotish
0.01
04.07.2024 19:24:56
1.08127
1.08909
0.00000
1.07700
Daromad
-7.82 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 19:24:56
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.08127
Stop-loss
0.00000
Daromad
-7.82 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07700
Sotish
0.01
04.07.2024 10:52:40
1.07934
1.08909
0.00000
1.07600
Daromad
-9.75 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 10:52:40
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07934
Stop-loss
0.00000
Daromad
-9.75 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07600
Sotish
0.01
04.07.2024 10:52:36
1.07934
1.08909
0.00000
1.07600
Daromad
-9.75 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 10:52:36
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07934
Stop-loss
0.00000
Daromad
-9.75 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07600
Sotish
0.01
04.07.2024 10:52:32
1.07940
1.08909
0.00000
1.07600
Daromad
-9.69 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
04.07.2024 10:52:32
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07940
Stop-loss
0.00000
Daromad
-9.69 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07600
Sotish
0.01
03.07.2024 16:33:39
1.07845
1.08909
0.00000
1.07600
Daromad
-10.64 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
03.07.2024 16:33:39
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07845
Stop-loss
0.00000
Daromad
-10.64 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07600
Sotish
0.01
03.07.2024 16:33:33
1.07846
1.08909
0.00000
1.07600
Daromad
-10.63 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
03.07.2024 16:33:33
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07846
Stop-loss
0.00000
Daromad
-10.63 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07600
Sotish
0.01
03.07.2024 16:33:28
1.07843
1.08909
0.00000
1.07600
Daromad
-10.66 USD
EURUSD.
Ochish vaqti va sanasi
03.07.2024 16:33:28
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.07843
Stop-loss
0.00000
Daromad
-10.66 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.08909
Take profit
1.07600
Nusxalash
92 331.95 USD
07.08.2023 05:39:55
30.55%
696.36%
0.00
0.00
Daromad
50 073.42 USD
Supper-Safe
Ochish vaqti va sanasi
07.08.2023 05:39:55
Turi
Nusxalash
Stop-loss
0.00
Daromad
50 073.42 USD
Bitim hajmi
92 331.95 USD
Take profit
0.00