ซื้อ
0.01
18.04.2024 05:40:39
1.06761
1.06783
0.00000
0.00000
กำไร
0.22 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
18.04.2024 05:40:39
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06761
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.22 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
12.04.2024 12:04:06
1.06725
1.06783
0.00000
1.07200
กำไร
0.58 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 12:04:06
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06725
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.58 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07200
ซื้อ
0.01
12.04.2024 12:04:05
1.06724
1.06783
0.00000
1.07200
กำไร
0.59 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 12:04:05
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06724
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.59 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07200
ซื้อ
0.01
12.04.2024 12:04:04
1.06724
1.06783
0.00000
1.07200
กำไร
0.59 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 12:04:04
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06724
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.59 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07200
ซื้อ
0.01
12.04.2024 09:46:27
1.06845
1.06783
0.00000
1.07200
กำไร
-0.62 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 09:46:27
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06845
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.62 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07200
ซื้อ
0.01
12.04.2024 09:46:26
1.06843
1.06783
0.00000
1.07200
กำไร
-0.60 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 09:46:26
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06843
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.60 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07200
ซื้อ
0.01
12.04.2024 09:46:25
1.06844
1.06783
0.00000
1.07200
กำไร
-0.61 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 09:46:25
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06844
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.61 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07200
ซื้อ
0.01
12.04.2024 09:46:24
1.06844
1.06783
0.00000
1.07200
กำไร
-0.61 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 09:46:24
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06844
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.61 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07200
ซื้อ
0.01
12.04.2024 09:46:23
1.06844
1.06783
0.00000
1.07200
กำไร
-0.61 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 09:46:23
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06844
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.61 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07200
ซื้อ
0.01
12.04.2024 09:46:22
1.06843
1.06783
0.00000
1.07200
กำไร
-0.60 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 09:46:22
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06843
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.60 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07200
ซื้อ
0.01
12.04.2024 09:38:09
1.06990
1.06783
0.00000
0.00000
กำไร
-2.07 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 09:38:09
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06990
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.07 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
12.04.2024 09:38:05
1.06989
1.06783
0.00000
0.00000
กำไร
-2.06 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 09:38:05
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06989
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.06 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
12.04.2024 09:38:04
1.06988
1.06783
0.00000
0.00000
กำไร
-2.05 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 09:38:04
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06988
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
12.04.2024 09:38:03
1.06988
1.06783
0.00000
0.00000
กำไร
-2.05 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 09:38:03
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.06988
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
11.04.2024 17:25:52
1.07162
1.06783
0.00000
0.00000
กำไร
-3.79 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 17:25:52
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07162
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.79 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
11.04.2024 17:25:51
1.07161
1.06783
0.00000
0.00000
กำไร
-3.78 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 17:25:51
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07161
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-3.78 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
10.04.2024 18:55:05
1.07370
1.06783
0.00000
1.07550
กำไร
-5.87 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 18:55:05
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07370
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.87 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07550
ซื้อ
0.01
10.04.2024 18:55:04
1.07369
1.06783
0.00000
1.07550
กำไร
-5.86 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 18:55:04
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07369
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.86 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07550
ซื้อ
0.01
10.04.2024 18:55:03
1.07371
1.06783
0.00000
1.07550
กำไร
-5.88 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 18:55:03
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07371
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.88 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07550
ซื้อ
0.01
10.04.2024 18:55:02
1.07372
1.06783
0.00000
1.07550
กำไร
-5.89 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 18:55:02
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07372
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.89 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07550
ซื้อ
0.01
10.04.2024 16:44:37
1.07614
1.06783
0.00000
1.07900
กำไร
-8.31 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 16:44:37
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07614
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.31 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ซื้อ
0.01
10.04.2024 16:44:05
1.07619
1.06783
0.00000
1.07900
กำไร
-8.36 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 16:44:05
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07619
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.36 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ซื้อ
0.01
10.04.2024 16:44:04
1.07623
1.06783
0.00000
1.07900
กำไร
-8.40 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 16:44:04
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07623
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.40 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ซื้อ
0.01
10.04.2024 16:44:03
1.07626
1.06783
0.00000
1.07900
กำไร
-8.43 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 16:44:03
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07626
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ซื้อ
0.01
10.04.2024 16:44:01
1.07626
1.06783
0.00000
1.07900
กำไร
-8.43 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 16:44:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07626
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.07900
ซื้อ
0.01
10.04.2024 15:42:54
1.07843
1.06783
0.00000
0.00000
กำไร
-10.60 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 15:42:54
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07843
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-10.60 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
10.04.2024 15:35:19
1.07931
1.06783
0.00000
0.00000
กำไร
-11.48 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 15:35:19
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07931
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.48 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
10.04.2024 15:35:17
1.07926
1.06783
0.00000
0.00000
กำไร
-11.43 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 15:35:17
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07926
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-11.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
10.04.2024 15:31:57
1.08049
1.06783
0.00000
0.00000
กำไร
-12.66 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 15:31:57
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08049
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.66 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
10.04.2024 15:31:56
1.08047
1.06783
0.00000
0.00000
กำไร
-12.64 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 15:31:56
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08047
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.64 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
10.04.2024 15:31:54
1.08043
1.06783
0.00000
0.00000
กำไร
-12.60 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 15:31:54
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08043
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.60 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
10.04.2024 15:31:53
1.08046
1.06783
0.00000
0.00000
กำไร
-12.63 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 15:31:53
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08046
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-12.63 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
09.04.2024 18:39:34
1.08572
1.06783
0.00000
1.08900
กำไร
-17.89 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2024 18:39:34
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08572
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.89 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.08900
ซื้อ
0.01
09.04.2024 18:39:31
1.08572
1.06783
0.00000
1.08900
กำไร
-17.89 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2024 18:39:31
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08572
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.89 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.08900
ซื้อ
0.01
09.04.2024 18:39:27
1.08572
1.06783
0.00000
1.08900
กำไร
-17.89 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2024 18:39:27
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08572
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-17.89 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.08900
ซื้อ
0.01
21.03.2024 16:11:40
1.08777
1.06783
0.00000
1.09100
กำไร
-19.94 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 16:11:40
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08777
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.94 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09100
ซื้อ
0.01
21.03.2024 16:11:38
1.08778
1.06783
0.00000
1.09100
กำไร
-19.95 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 16:11:38
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08778
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.95 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09100
ซื้อ
0.01
21.03.2024 16:11:37
1.08778
1.06783
0.00000
1.09100
กำไร
-19.95 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 16:11:37
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08778
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-19.95 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09100
ซื้อ
0.01
21.03.2024 15:54:39
1.08871
1.06783
0.00000
1.09200
กำไร
-20.88 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 15:54:39
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08871
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.88 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09200
ซื้อ
0.01
21.03.2024 15:54:38
1.08870
1.06783
0.00000
1.09200
กำไร
-20.87 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 15:54:38
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08870
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.87 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09200
ซื้อ
0.01
21.03.2024 15:54:37
1.08869
1.06783
0.00000
1.09200
กำไร
-20.86 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 15:54:37
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08869
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-20.86 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09200
ซื้อ
0.01
21.03.2024 15:21:29
1.08988
1.06783
0.00000
1.09300
กำไร
-22.05 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 15:21:29
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08988
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09300
ซื้อ
0.01
21.03.2024 15:21:27
1.08988
1.06783
0.00000
1.09300
กำไร
-22.05 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 15:21:27
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08988
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09300
ซื้อ
0.01
21.03.2024 15:21:26
1.08988
1.06783
0.00000
1.09300
กำไร
-22.05 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 15:21:26
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08988
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-22.05 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09300
ซื้อ
0.01
21.03.2024 11:52:31
1.09130
1.06783
0.00000
1.09300
กำไร
-23.47 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 11:52:31
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09130
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-23.47 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09300
ซื้อ
0.01
21.03.2024 11:52:30
1.09126
1.06783
0.00000
1.09300
กำไร
-23.43 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 11:52:30
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09126
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-23.43 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09300
ซื้อ
0.01
21.03.2024 10:16:54
1.09185
1.06783
0.00000
1.09300
กำไร
-24.02 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 10:16:54
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09185
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09300
ซื้อ
0.01
21.03.2024 10:16:54
1.09185
1.06783
0.00000
1.09300
กำไร
-24.02 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 10:16:54
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09185
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-24.02 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09300
ซื้อ
0.01
21.03.2024 09:28:14
1.09363
1.06783
0.00000
1.09500
กำไร
-25.80 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 09:28:14
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09363
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.80 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09500
ซื้อ
0.01
21.03.2024 09:28:13
1.09364
1.06783
0.00000
1.09500
กำไร
-25.81 USD
EURUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
21.03.2024 09:28:13
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.09364
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-25.81 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.06783
รับกำไร (Take profit)
1.09500
คัดลอก
78 086.38 USD
07.08.2023 05:39:55
30.55%
485.69%
0.00
0.00
กำไร
36 916.45 USD
Supper-Safe
วันและเวลาเปิดทำการ
07.08.2023 05:39:55
ประเภท
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
36 916.45 USD
ปริมาณเทรด
78 086.38 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00