ซื้อ
0.58
08.12.2023 17:05:01
1.07546
1.07624
0.00000
0.00000
กำไร
0.40 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 17:05:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07546
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.40 USD
ปริมาณเทรด
0.58
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.03
08.12.2023 17:00:12
1.07500
1.07636
0.00000
0.00000
กำไร
-0.04 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 17:00:12
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07500
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.04 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.07636
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
08.12.2023 16:04:02
1.07410
1.07636
0.00000
0.00000
กำไร
-0.05 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
08.12.2023 16:04:02
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07410
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.05 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.07636
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.41
05.12.2023 19:41:39
1.07937
1.07624
0.00000
0.00000
กำไร
-1.49 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2023 19:41:39
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07937
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.49 USD
ปริมาณเทรด
0.41
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.27
05.12.2023 17:19:14
1.08182
1.07624
0.00000
0.00000
กำไร
-1.64 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2023 17:19:14
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08182
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.64 USD
ปริมาณเทรด
0.27
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.18
05.12.2023 02:35:47
1.08426
1.07624
0.00000
0.00000
กำไร
-1.53 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
05.12.2023 02:35:47
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08426
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.53 USD
ปริมาณเทรด
0.18
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.12
01.12.2023 18:54:23
1.08855
1.07624
0.00000
0.00000
กำไร
-1.56 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
01.12.2023 18:54:23
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08855
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-1.56 USD
ปริมาณเทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
18 715.62 USD
29.11.2023 06:08:27
1.26%
-9.31%
0.00
0.00
กำไร
328.10 USD
Golden_Knight
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2023 06:08:27
ประเภท
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
328.10 USD
ปริมาณเทรด
18 715.62 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
114 100.34 USD
29.11.2023 05:44:46
59.35%
72.53%
0.00
0.00
กำไร
0.00 USD
vietnamtrader10
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2023 05:44:46
ประเภท
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
114 100.34 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
ซื้อ
0.08
29.11.2023 03:00:26
1.10170
1.07624
0.00000
1.10261
กำไร
-2.12 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
29.11.2023 03:00:26
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10170
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-2.12 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.07624
รับกำไร (Take profit)
1.10261