ซื้อ
0.18
20.06.2024 12:10:01
1.07229
1.07076
0.00000
1.07329
กำไร
-0.29 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
20.06.2024 12:10:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07229
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.29 USD
ปริมาณเทรด
0.18
ราคาปัจจุบัน
1.07076
รับกำไร (Take profit)
1.07329
ซื้อ
0.12
18.06.2024 17:19:37
1.07533
1.07076
0.00000
1.07631
กำไร
-0.60 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2024 17:19:37
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.07533
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.60 USD
ปริมาณเทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.07076
รับกำไร (Take profit)
1.07631
ขาย
0.05
17.06.2024 13:10:02
1.07098
1.07088
0.00000
1.06998
กำไร
0.01 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2024 13:10:02
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07098
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.01 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07088
รับกำไร (Take profit)
1.06998
ขาย
0.03
14.06.2024 17:53:20
1.06831
1.07088
0.00000
0.00000
กำไร
-0.07 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 17:53:20
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06831
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.07 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.07088
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
14.06.2024 16:31:43
1.06706
1.07088
0.00000
0.00000
กำไร
-0.07 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 16:31:43
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06706
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.07 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.07088
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
12.06.2024 23:40:01
1.08097
1.07076
0.00000
1.08196
กำไร
-0.89 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 23:40:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08097
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.89 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.07076
รับกำไร (Take profit)
1.08196
ซื้อ
0.05
12.06.2024 16:29:46
1.08353
1.07076
0.00000
0.00000
กำไร
-0.68 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 16:29:46
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08353
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.68 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07076
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
241 019.22 USD
11.03.2024 13:53:25
0.05%
10.68%
0.00
0.00
กำไร
8 407.07 USD
Golden_Knight
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2024 13:53:25
ประเภท
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
8 407.07 USD
ปริมาณเทรด
241 019.22 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00