29.05.2024 17:56:28
30.05.2024 02:07:58
ขาย
0.01
1.08124
1.08008
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1560415096
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2024 17:56:28
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08124
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
30.05.2024 02:07:58
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08008
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
24.05.2024 14:15:01
29.05.2024 17:56:27
ขาย
0.02
1.08349
1.08137
กำไร
0.04 USD
EURUSD
ดีล
#1560279812
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2024 14:15:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08349
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2024 17:56:27
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.08137
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
23.05.2024 22:15:02
29.05.2024 17:56:27
ขาย
0.01
1.08062
1.08136
กำไร
-0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1560252387
วันและเวลาเปิดทำการ
23.05.2024 22:15:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08062
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2024 17:56:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08136
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.01 USD
29.05.2024 13:32:24
29.05.2024 15:00:10
ซื้อ
0.05
1.08422
1.08521
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1560398688
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2024 13:32:24
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08422
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2024 15:00:10
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
29.05.2024 11:02:36
29.05.2024 12:52:15
ซื้อ
0.05
1.08423
1.08523
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1560390714
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2024 11:02:36
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08423
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2024 12:52:15
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
27.05.2024 20:24:17
29.05.2024 03:06:12
ขาย
0.03
1.086
1.085
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1560329462
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2024 20:24:17
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.086
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
29.05.2024 03:06:12
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.085
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
27.05.2024 14:14:04
27.05.2024 15:02:21
ขาย
0.03
1.08601
1.08502
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1560316886
วันและเวลาเปิดทำการ
27.05.2024 14:14:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08601
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
27.05.2024 15:02:21
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.08502
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
24.05.2024 13:37:23
24.05.2024 15:50:59
ซื้อ
0.05
1.08423
1.08521
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1560278436
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2024 13:37:23
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08423
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.05.2024 15:50:59
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08521
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
23.05.2024 19:05:01
24.05.2024 13:37:22
ซื้อ
0.05
1.08308
1.08408
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1560242273
วันและเวลาเปิดทำการ
23.05.2024 19:05:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08308
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
24.05.2024 13:37:22
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08408
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
09.05.2024 18:55:01
23.05.2024 21:23:56
ขาย
0.18
1.07691
1.08081
กำไร
-0.67 USD
EURUSD
ดีล
#1559696848
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 18:55:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07691
สวอป (Swap)
0.03 USD
ทั้งหมด
-0.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.05.2024 21:23:56
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.08081
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.67 USD
14.05.2024 15:37:42
23.05.2024 21:23:55
ขาย
0.27
1.0794
1.08081
กำไร
-0.35 USD
EURUSD
ดีล
#1559837889
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 15:37:42
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0794
สวอป (Swap)
0.03 USD
ทั้งหมด
-0.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.05.2024 21:23:55
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.08081
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.35 USD
14.05.2024 18:48:17
23.05.2024 21:23:54
ขาย
0.41
1.08192
1.08081
กำไร
0.50 USD
EURUSD
ดีล
#1559854159
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 18:48:17
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08192
สวอป (Swap)
0.05 USD
ทั้งหมด
0.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.05.2024 21:23:54
ปริมาณเทรด
0.41
ออก
1.08081
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.50 USD
15.05.2024 16:45:03
23.05.2024 21:23:53
ขาย
0.58
1.08454
1.08081
กำไร
2.23 USD
EURUSD
ดีล
#1559903756
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 16:45:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08454
สวอป (Swap)
0.06 USD
ทั้งหมด
2.16 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.05.2024 21:23:53
ปริมาณเทรด
0.58
ออก
1.08081
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.23 USD
22.05.2024 13:26:53
23.05.2024 15:03:39
ซื้อ
0.05
1.08424
1.08523
กำไร
0.04 USD
EURUSD
ดีล
#1560164031
วันและเวลาเปิดทำการ
22.05.2024 13:26:53
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08424
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
23.05.2024 15:03:39
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
02.05.2024 22:40:02
21.05.2024 16:01:38
ขาย
0.12
1.07243
1.08466
กำไร
-1.45 USD
EURUSD
ดีล
#1559439208
วันและเวลาเปิดทำการ
02.05.2024 22:40:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07243
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
-1.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.05.2024 16:01:38
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
1.08466
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.45 USD
17.05.2024 19:26:42
21.05.2024 16:01:37
ขาย
0.58
1.08705
1.08462
กำไร
1.42 USD
EURUSD
ดีล
#1560026756
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 19:26:42
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08705
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
1.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
21.05.2024 16:01:37
ปริมาณเทรด
0.58
ออก
1.08462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.42 USD
17.05.2024 13:13:24
17.05.2024 16:19:35
ซื้อ
0.05
1.08423
1.08523
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1560006559
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 13:13:24
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08423
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 16:19:35
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08523
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
01.05.2024 13:31:18
17.05.2024 11:14:43
ขาย
0.08
1.06708
1.08489
กำไร
-1.41 USD
EURUSD
ดีล
#1559338771
วันและเวลาเปิดทำการ
01.05.2024 13:31:18
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06708
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
-1.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 11:14:43
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.08489
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.41 USD
16.05.2024 19:55:01
17.05.2024 11:14:43
ขาย
0.58
1.08724
1.08488
กำไร
1.38 USD
EURUSD
ดีล
#1559982740
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 19:55:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08724
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
1.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 11:14:43
ปริมาณเทรด
0.58
ออก
1.08488
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.38 USD
22.04.2024 19:50:02
16.05.2024 16:58:12
ขาย
0.05
1.06459
1.08557
กำไร
-1.03 USD
EURUSD
ดีล
#1558923075
วันและเวลาเปิดทำการ
22.04.2024 19:50:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06459
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
-1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2024 16:58:12
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.08557
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1.03 USD
15.05.2024 21:20:15
16.05.2024 16:58:12
ขาย
0.58
1.08733
1.08557
กำไร
1.04 USD
EURUSD
ดีล
#1559932088
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 21:20:15
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08733
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
1.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2024 16:58:12
ปริมาณเทรด
0.58
ออก
1.08557
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.04 USD
15.05.2024 18:15:33
15.05.2024 20:40:07
ซื้อ
0.01
1.08674
1.0879
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1559917272
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 18:15:33
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08674
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 20:40:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0879
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
15.05.2024 15:30:13
15.05.2024 18:15:32
ซื้อ
0.02
1.0862
1.08662
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1559891667
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 15:30:13
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0862
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 18:15:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.08662
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
15.05.2024 15:41:05
15.05.2024 18:15:31
ซื้อ
0.03
1.08493
1.08664
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1559896354
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 15:41:05
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08493
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 18:15:31
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.08664
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
15.05.2024 10:01:35
15.05.2024 15:30:09
ซื้อ
0.02
1.08329
1.08474
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1559873836
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 10:01:35
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08329
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 15:30:09
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.08474
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
14.05.2024 16:12:34
15.05.2024 10:01:35
ซื้อ
0.01
1.08189
1.08317
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1559843405
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 16:12:34
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08189
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 10:01:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08317
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
03.05.2024 15:30:49
14.05.2024 16:12:34
ซื้อ
0.02
1.08055
1.08175
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1559468751
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2024 15:30:49
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.08055
สวอป (Swap)
-0.02 USD
ทั้งหมด
0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2024 16:12:34
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.08175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
03.05.2024 15:48:47
14.05.2024 16:12:33
ซื้อ
0.03
1.07929
1.08175
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1559474021
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2024 15:48:47
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07929
สวอป (Swap)
-0.02 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2024 16:12:33
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.08175
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
14.05.2024 14:50:02
14.05.2024 15:30:02
ขาย
0.27
1.07949
1.07849
กำไร
0.27 USD
EURUSD
ดีล
#1559833889
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 14:50:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07949
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2024 15:30:02
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.07849
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.27 USD
13.05.2024 17:10:01
14.05.2024 03:41:44
ขาย
0.27
1.07968
1.07868
กำไร
0.27 USD
EURUSD
ดีล
#1559796713
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2024 17:10:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07968
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.27 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2024 03:41:44
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.07868
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.27 USD
09.05.2024 16:50:52
09.05.2024 17:31:43
ซื้อ
0.05
1.07671
1.07771
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1559686975
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 16:50:52
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07671
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 17:31:43
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.07771
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
07.05.2024 22:10:10
09.05.2024 16:50:51
ซื้อ
0.05
1.07555
1.07656
กำไร
0.03 USD
EURUSD
ดีล
#1559596570
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2024 22:10:10
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07555
สวอป (Swap)
-0.02 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 16:50:51
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.07656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
09.05.2024 12:35:03
09.05.2024 15:30:00
ซื้อ
0.08
1.07296
1.07396
กำไร
0.08 USD
EURUSD
ดีล
#1559666385
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 12:35:03
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07296
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 15:30:00
ปริมาณเทรด
0.08
ออก
1.07396
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.08 USD
08.05.2024 14:00:15
09.05.2024 09:42:49
ขาย
0.18
1.07495
1.07394
กำไร
0.19 USD
EURUSD
ดีล
#1559626019
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2024 14:00:15
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07495
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 09:42:49
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.07394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
07.05.2024 21:42:37
08.05.2024 05:09:31
ขาย
0.18
1.07494
1.07394
กำไร
0.18 USD
EURUSD
ดีล
#1559596160
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2024 21:42:37
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07494
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2024 05:09:31
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.07394
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
03.05.2024 17:12:23
07.05.2024 21:39:25
ขาย
0.18
1.07595
1.07493
กำไร
0.19 USD
EURUSD
ดีล
#1559486555
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2024 17:12:23
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07595
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2024 21:39:25
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.07493
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.19 USD
07.05.2024 02:57:06
07.05.2024 15:39:59
ซื้อ
0.05
1.07678
1.07779
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1559548455
วันและเวลาเปิดทำการ
07.05.2024 02:57:06
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07678
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
07.05.2024 15:39:59
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.07779
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
16.04.2024 12:00:03
06.05.2024 22:27:04
ขาย
0.03
1.06175
1.07682
กำไร
-0.45 USD
EURUSD
ดีล
#1558607236
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 12:00:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.06175
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
-0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2024 22:27:04
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.07682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-0.45 USD
06.05.2024 17:14:44
06.05.2024 22:27:04
ขาย
0.27
1.07848
1.07683
กำไร
0.45 USD
EURUSD
ดีล
#1559532766
วันและเวลาเปิดทำการ
06.05.2024 17:14:44
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07848
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.45 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2024 22:27:04
ปริมาณเทรด
0.27
ออก
1.07683
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.45 USD
03.05.2024 19:01:28
06.05.2024 15:13:45
ซื้อ
0.05
1.07679
1.07779
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1559495451
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2024 19:01:28
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07679
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
06.05.2024 15:13:45
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.07779
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
03.05.2024 17:04:53
03.05.2024 18:37:28
ซื้อ
0.05
1.07668
1.07778
กำไร
0.06 USD
EURUSD
ดีล
#1559485458
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2024 17:04:53
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07668
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2024 18:37:28
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.07778
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
03.05.2024 16:35:02
03.05.2024 17:12:22
ขาย
0.18
1.07708
1.07608
กำไร
0.18 USD
EURUSD
ดีล
#1559481321
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2024 16:35:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07708
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2024 17:12:22
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.07608
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
03.05.2024 15:30:10
03.05.2024 15:30:48
ซื้อ
0.01
1.07907
1.08026
กำไร
0.01 USD
EURUSD
ดีล
#1559467010
วันและเวลาเปิดทำการ
03.05.2024 15:30:10
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07907
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2024 15:30:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08026
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
26.04.2024 11:26:02
03.05.2024 15:30:08
ซื้อ
0.02
1.07452
1.07823
กำไร
0.06 USD
EURUSD
ดีล
#1559142787
วันและเวลาเปิดทำการ
26.04.2024 11:26:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07452
สวอป (Swap)
-0.01 USD
ทั้งหมด
0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2024 15:30:08
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07823
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
26.04.2024 14:10:01
03.05.2024 15:30:03
ซื้อ
0.03
1.0732
1.07794
กำไร
0.12 USD
EURUSD
ดีล
#1559151044
วันและเวลาเปิดทำการ
26.04.2024 14:10:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0732
สวอป (Swap)
-0.02 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
03.05.2024 15:30:03
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.07794
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.12 USD
02.05.2024 15:52:09
02.05.2024 19:45:45
ซื้อ
0.05
1.07067
1.07167
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1559409885
วันและเวลาเปิดทำการ
02.05.2024 15:52:09
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07067
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.05.2024 19:45:45
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.07167
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
01.05.2024 22:40:03
02.05.2024 16:39:24
ขาย
0.12
1.0697
1.06865
กำไร
0.13 USD
EURUSD
ดีล
#1559368374
วันและเวลาเปิดทำการ
01.05.2024 22:40:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0697
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.05.2024 16:39:24
ปริมาณเทรด
0.12
ออก
1.06865
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.13 USD
02.05.2024 13:35:02
02.05.2024 15:45:46
ซื้อ
0.05
1.07017
1.07117
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1559404662
วันและเวลาเปิดทำการ
02.05.2024 13:35:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07017
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.05.2024 15:45:46
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.07117
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
02.05.2024 10:23:41
02.05.2024 11:13:28
ขาย
0.18
1.07221
1.07121
กำไร
0.18 USD
EURUSD
ดีล
#1559395721
วันและเวลาเปิดทำการ
02.05.2024 10:23:41
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07221
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
02.05.2024 11:13:28
ปริมาณเทรด
0.18
ออก
1.07121
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.18 USD
01.05.2024 22:19:27
01.05.2024 23:31:46
ซื้อ
0.05
1.07063
1.07166
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#1559366028
วันและเวลาเปิดทำการ
01.05.2024 22:19:27
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07063
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
01.05.2024 23:31:46
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
1.07166
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD