ขาย
0.02
30.05.2024 02:07:58
1.07996
1.07973
0.00000
0.00000
กำไร
0.00 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
30.05.2024 02:07:58
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07996
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.07973
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.08
29.05.2024 19:25:03
1.08144
1.07961
0.00000
1.08242
กำไร
-0.17 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2024 19:25:03
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08144
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.17 USD
ปริมาณเทรด
0.08
ราคาปัจจุบัน
1.07961
รับกำไร (Take profit)
1.08242
ซื้อ
0.05
29.05.2024 16:04:48
1.08423
1.07961
0.00000
1.08523
กำไร
-0.24 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
29.05.2024 16:04:48
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08423
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.24 USD
ปริมาณเทรด
0.05
ราคาปัจจุบัน
1.07961
รับกำไร (Take profit)
1.08523
ซื้อ
0.03
16.05.2024 13:33:08
1.08674
1.07961
0.00000
0.00000
กำไร
-0.25 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 13:33:08
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08674
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.25 USD
ปริมาณเทรด
0.03
ราคาปัจจุบัน
1.07961
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
15.05.2024 20:40:07
1.08801
1.07961
0.00000
0.00000
กำไร
-0.20 USD
EURUSDf
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 20:40:07
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.08801
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.20 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.07961
รับกำไร (Take profit)
0.00000
คัดลอก
234 036.76 USD
11.03.2024 13:53:25
0.05%
9.03%
0.00
0.00
กำไร
1 424.61 USD
Golden_Knight
วันและเวลาเปิดทำการ
11.03.2024 13:53:25
ประเภท
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
1 424.61 USD
ปริมาณเทรด
234 036.76 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00