حالت آزمایشی
خرید
0.58
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۵:۰۱
1.07546
1.07624
0.00000
0.00000
سود
‪0.40 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۵:۰۱
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07546
Stop loss
0.00000
سود
‪0.40 USD‬
حجم معامله
0.58
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
0.00000
فروش
0.03
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۱۲
1.07500
1.07636
0.00000
0.00000
سود
‪-0.04 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۱۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07500
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.04 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.07636
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۰۴:۰۲
1.07410
1.07636
0.00000
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۰۴:۰۲
نوع
فروش
قیمت باز شدن
1.07410
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.05 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.07636
Take profit
0.00000
خرید
0.41
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۴۱:۳۹
1.07937
1.07624
0.00000
0.00000
سود
‪-1.49 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۴۱:۳۹
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.07937
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.49 USD‬
حجم معامله
0.41
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
0.00000
خرید
0.27
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۱۹:۱۴
1.08182
1.07624
0.00000
0.00000
سود
‪-1.64 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۱۹:۱۴
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08182
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.64 USD‬
حجم معامله
0.27
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
0.00000
خرید
0.18
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۳۵:۴۷
1.08426
1.07624
0.00000
0.00000
سود
‪-1.53 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۳۵:۴۷
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08426
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.53 USD‬
حجم معامله
0.18
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
0.00000
خرید
0.12
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۵۴:۲۳
1.08855
1.07624
0.00000
0.00000
سود
‪-1.56 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۵۴:۲۳
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.08855
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.56 USD‬
حجم معامله
0.12
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
0.00000
کپی
‪18 715.62 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۰۸:۲۷
‪1.26%‪
‪-9.31%‪
0.00
0.00
سود
‪328.10 USD‬
Golden_Knight
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۰۸:۲۷
نوع
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪328.10 USD‬
حجم معامله
‪18 715.62 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪114 100.34 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۴۴:۴۶
‪59.35%‪
‪72.53%‪
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
vietnamtrader10
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۴۴:۴۶
نوع
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
‪114 100.34 USD‬
Take profit
0.00
خرید
0.08
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۲۶
1.10170
1.07624
0.00000
1.10261
سود
‪-2.12 USD‬
EURUSDf
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۲۶
نوع
خرید
قیمت باز شدن
1.10170
Stop loss
0.00000
سود
‪-2.12 USD‬
حجم معامله
0.08
قیمت فعلی
1.07624
Take profit
1.10261