Демо горим
Зарах
0.02
24.05.2024 14:15:01
1.08349
1.08465
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.02 USD
EURUSDf
Нээх огноо цаг
24.05.2024 14:15:01
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08349
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.02 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08465
Take profit
0.00000
Зарах
0.01
23.05.2024 22:15:02
1.08062
1.08465
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.04 USD
EURUSDf
Нээх огноо цаг
23.05.2024 22:15:02
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.08062
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.04 USD
Арилжааны хэмжээ
0.01
Одоогийн үнэ
1.08465
Take profit
0.00000
Авах
0.03
16.05.2024 13:33:08
1.08674
1.08453
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.09 USD
EURUSDf
Нээх огноо цаг
16.05.2024 13:33:08
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08674
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.09 USD
Арилжааны хэмжээ
0.03
Одоогийн үнэ
1.08453
Take profit
0.00000
Авах
0.02
15.05.2024 20:40:07
1.08801
1.08453
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.09 USD
EURUSDf
Нээх огноо цаг
15.05.2024 20:40:07
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08801
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.09 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.08453
Take profit
0.00000
Копи
189 301.63 USD
11.03.2024 13:53:25
0.05%
9.40%
0.00
0.00
Ашиг
1 404.06 USD
Golden_Knight
Нээх огноо цаг
11.03.2024 13:53:25
Төрөл
Копи
Stop loss
0.00
Ашиг
1 404.06 USD
Арилжааны хэмжээ
189 301.63 USD
Take profit
0.00