Демо горим
Авах
0.58
08.12.2023 17:05:01
1.07546
1.07624
0.00000
0.00000
Ашиг
0.40 USD
EURUSDf
Нээх огноо цаг
08.12.2023 17:05:01
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07546
Stop loss
0.00000
Ашиг
0.40 USD
Арилжааны хэмжээ
0.58
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
0.00000
Зарах
0.03
08.12.2023 17:00:12
1.07500
1.07636
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.04 USD
EURUSDf
Нээх огноо цаг
08.12.2023 17:00:12
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07500
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.04 USD
Арилжааны хэмжээ
0.03
Одоогийн үнэ
1.07636
Take profit
0.00000
Зарах
0.02
08.12.2023 16:04:02
1.07410
1.07636
0.00000
0.00000
Ашиг
-0.05 USD
EURUSDf
Нээх огноо цаг
08.12.2023 16:04:02
Төрөл
Зарах
Нээлттэй үнэ
1.07410
Stop loss
0.00000
Ашиг
-0.05 USD
Арилжааны хэмжээ
0.02
Одоогийн үнэ
1.07636
Take profit
0.00000
Авах
0.41
05.12.2023 19:41:39
1.07937
1.07624
0.00000
0.00000
Ашиг
-1.49 USD
EURUSDf
Нээх огноо цаг
05.12.2023 19:41:39
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.07937
Stop loss
0.00000
Ашиг
-1.49 USD
Арилжааны хэмжээ
0.41
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
0.00000
Авах
0.27
05.12.2023 17:19:14
1.08182
1.07624
0.00000
0.00000
Ашиг
-1.64 USD
EURUSDf
Нээх огноо цаг
05.12.2023 17:19:14
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08182
Stop loss
0.00000
Ашиг
-1.64 USD
Арилжааны хэмжээ
0.27
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
0.00000
Авах
0.18
05.12.2023 02:35:47
1.08426
1.07624
0.00000
0.00000
Ашиг
-1.53 USD
EURUSDf
Нээх огноо цаг
05.12.2023 02:35:47
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08426
Stop loss
0.00000
Ашиг
-1.53 USD
Арилжааны хэмжээ
0.18
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
0.00000
Авах
0.12
01.12.2023 18:54:23
1.08855
1.07624
0.00000
0.00000
Ашиг
-1.56 USD
EURUSDf
Нээх огноо цаг
01.12.2023 18:54:23
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.08855
Stop loss
0.00000
Ашиг
-1.56 USD
Арилжааны хэмжээ
0.12
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
0.00000
Копи
18 715.62 USD
29.11.2023 06:08:27
1.26%
-9.31%
0.00
0.00
Ашиг
328.10 USD
Golden_Knight
Нээх огноо цаг
29.11.2023 06:08:27
Төрөл
Копи
Stop loss
0.00
Ашиг
328.10 USD
Арилжааны хэмжээ
18 715.62 USD
Take profit
0.00
Копи
114 100.34 USD
29.11.2023 05:44:46
59.35%
72.53%
0.00
0.00
Ашиг
0.00 USD
vietnamtrader10
Нээх огноо цаг
29.11.2023 05:44:46
Төрөл
Копи
Stop loss
0.00
Ашиг
0.00 USD
Арилжааны хэмжээ
114 100.34 USD
Take profit
0.00
Авах
0.08
29.11.2023 03:00:26
1.10170
1.07624
0.00000
1.10261
Ашиг
-2.12 USD
EURUSDf
Нээх огноо цаг
29.11.2023 03:00:26
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
1.10170
Stop loss
0.00000
Ашиг
-2.12 USD
Арилжааны хэмжээ
0.08
Одоогийн үнэ
1.07624
Take profit
1.10261