د ډیمو حالت
خریداری کول
0.58
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۵:۰۱
1.07546
1.07624
0.00000
0.00000
ګټه
0.40 USD
EURUSDf
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۵:۰۱
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.07546
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
0.40 USD
د سوداګرۍ حجم
0.58
اوسنی قیمت
1.07624
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.03
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۱۲
1.07500
1.07636
0.00000
0.00000
ګټه
-0.04 USD
EURUSDf
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۱۲
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07500
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.04 USD
د سوداګرۍ حجم
0.03
اوسنی قیمت
1.07636
ګټه ترې واخله
0.00000
خرڅول
0.02
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۰۴:۰۲
1.07410
1.07636
0.00000
0.00000
ګټه
-0.05 USD
EURUSDf
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۰۴:۰۲
ډول
خرڅول
خلاصه بيه
1.07410
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-0.05 USD
د سوداګرۍ حجم
0.02
اوسنی قیمت
1.07636
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.41
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۴۱:۳۹
1.07937
1.07624
0.00000
0.00000
ګټه
-1.49 USD
EURUSDf
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۴۱:۳۹
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.07937
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.49 USD
د سوداګرۍ حجم
0.41
اوسنی قیمت
1.07624
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.27
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۱۹:۱۴
1.08182
1.07624
0.00000
0.00000
ګټه
-1.64 USD
EURUSDf
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۱۷:۱۹:۱۴
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08182
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.64 USD
د سوداګرۍ حجم
0.27
اوسنی قیمت
1.07624
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.18
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۳۵:۴۷
1.08426
1.07624
0.00000
0.00000
ګټه
-1.53 USD
EURUSDf
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۳۵:۴۷
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08426
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.53 USD
د سوداګرۍ حجم
0.18
اوسنی قیمت
1.07624
ګټه ترې واخله
0.00000
خریداری کول
0.12
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۵۴:۲۳
1.08855
1.07624
0.00000
0.00000
ګټه
-1.56 USD
EURUSDf
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۸:۵۴:۲۳
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.08855
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-1.56 USD
د سوداګرۍ حجم
0.12
اوسنی قیمت
1.07624
ګټه ترې واخله
0.00000
کاپی
18 715.62 USD
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۰۸:۲۷
1.26%
-9.31%
0.00
0.00
ګټه
328.10 USD
Golden_Knight
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۶:۰۸:۲۷
ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
328.10 USD
د سوداګرۍ حجم
18 715.62 USD
ګټه ترې واخله
0.00
کاپی
114 100.34 USD
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۴۴:۴۶
59.35%
72.53%
0.00
0.00
ګټه
0.00 USD
vietnamtrader10
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۵:۴۴:۴۶
ډول
کاپی
د تاوان مخه ونیسئ
0.00
ګټه
0.00 USD
د سوداګرۍ حجم
114 100.34 USD
ګټه ترې واخله
0.00
خریداری کول
0.08
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۲۶
1.10170
1.07624
0.00000
1.10261
ګټه
-2.12 USD
EURUSDf
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۲۶
ډول
خریداری کول
خلاصه بيه
1.10170
د تاوان مخه ونیسئ
0.00000
ګټه
-2.12 USD
د سوداګرۍ حجم
0.08
اوسنی قیمت
1.07624
ګټه ترې واخله
1.10261