20.05.2024 05:10:04
20.05.2024 05:46:53
ขาย
0.1
2434.17
2429.71
กำไร
44.60 USD
XAUUSD
ดีล
#116459494
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2024 05:10:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2434.17
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
44.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2024 05:46:53
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2429.71
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
44.60 USD
20.05.2024 05:10:02
20.05.2024 05:46:50
ขาย
0.1
2434.17
2429.6
กำไร
45.70 USD
XAUUSD
ดีล
#116459492
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2024 05:10:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2434.17
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
45.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2024 05:46:50
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2429.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
45.70 USD
20.05.2024 05:10:00
20.05.2024 05:46:47
ขาย
0.1
2434.17
2430.14
กำไร
40.30 USD
XAUUSD
ดีล
#116459490
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2024 05:10:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2434.17
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
40.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2024 05:46:47
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2430.14
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
40.30 USD
20.05.2024 05:09:58
20.05.2024 05:46:44
ขาย
0.1
2434.06
2430.08
กำไร
39.80 USD
XAUUSD
ดีล
#116459488
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2024 05:09:58
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2434.06
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
39.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2024 05:46:44
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2430.08
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
39.80 USD
17.05.2024 12:05:33
17.05.2024 12:30:24
ขาย
0.1
2385.77
2382.31
กำไร
34.60 USD
XAUUSD
ดีล
#116437820
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 12:05:33
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2385.77
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
34.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 12:30:24
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2382.31
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
34.60 USD
17.05.2024 12:05:31
17.05.2024 12:30:21
ขาย
0.1
2385.78
2382.39
กำไร
33.90 USD
XAUUSD
ดีล
#116437818
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 12:05:31
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2385.78
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
33.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 12:30:21
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2382.39
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
33.90 USD
17.05.2024 12:05:28
17.05.2024 12:30:19
ขาย
0.1
2385.74
2382.38
กำไร
33.60 USD
XAUUSD
ดีล
#116437817
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 12:05:28
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2385.74
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
33.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 12:30:19
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2382.38
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
33.60 USD
17.05.2024 12:05:21
17.05.2024 12:30:15
ขาย
0.1
2385.68
2382.37
กำไร
33.10 USD
XAUUSD
ดีล
#116437812
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 12:05:21
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2385.68
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
33.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 12:30:15
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2382.37
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
33.10 USD
16.05.2024 08:44:06
16.05.2024 09:00:30
ขาย
0.06
2393.16
2390.29
กำไร
17.22 USD
XAUUSD
ดีล
#116413874
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 08:44:06
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2393.16
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
17.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2024 09:00:30
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
2390.29
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
17.22 USD
16.05.2024 08:44:01
16.05.2024 09:00:27
ขาย
0.06
2393.15
2390.41
กำไร
16.44 USD
XAUUSD
ดีล
#116413872
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 08:44:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2393.15
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
16.44 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2024 09:00:27
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
2390.41
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
16.44 USD
16.05.2024 08:44:00
16.05.2024 09:00:24
ขาย
0.06
2393.09
2390.5
กำไร
15.54 USD
XAUUSD
ดีล
#116413871
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 08:44:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2393.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
15.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2024 09:00:24
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
2390.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.54 USD
16.05.2024 08:43:58
16.05.2024 09:00:21
ขาย
0.06
2393.09
2390.43
กำไร
15.96 USD
XAUUSD
ดีล
#116413870
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 08:43:58
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2393.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
15.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2024 09:00:21
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
2390.43
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.96 USD
16.05.2024 08:43:55
16.05.2024 09:00:18
ขาย
0.06
2393.08
2390.44
กำไร
15.84 USD
XAUUSD
ดีล
#116413869
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 08:43:55
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2393.08
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
15.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2024 09:00:18
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
2390.44
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
15.84 USD
16.05.2024 08:43:53
16.05.2024 09:00:15
ขาย
0.06
2393.08
2390.4
กำไร
16.08 USD
XAUUSD
ดีล
#116413868
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 08:43:53
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2393.08
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
16.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2024 09:00:15
ปริมาณเทรด
0.06
ออก
2390.4
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
16.08 USD
15.05.2024 10:19:29
15.05.2024 16:31:11
ขาย
0.1
2362.4
2366.58
กำไร
-41.80 USD
XAUUSD
ดีล
#116382112
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 10:19:29
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2362.4
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-41.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 16:31:11
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2366.58
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-41.80 USD
15.05.2024 10:19:26
15.05.2024 16:31:08
ขาย
0.1
2362.24
2366.81
กำไร
-45.70 USD
XAUUSD
ดีล
#116382110
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 10:19:26
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2362.24
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-45.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 16:31:08
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2366.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-45.70 USD
15.05.2024 10:19:24
15.05.2024 16:31:05
ขาย
0.1
2362.4
2367.11
กำไร
-47.10 USD
XAUUSD
ดีล
#116382107
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 10:19:24
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2362.4
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-47.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 16:31:05
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2367.11
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-47.10 USD
15.05.2024 10:19:21
15.05.2024 16:30:56
ขาย
0.1
2362.42
2366.07
กำไร
-36.50 USD
XAUUSD
ดีล
#116382105
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 10:19:21
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2362.42
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-36.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 16:30:56
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2366.07
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-36.50 USD
15.05.2024 10:19:19
15.05.2024 16:30:54
ขาย
0.1
2362.45
2365.96
กำไร
-35.10 USD
XAUUSD
ดีล
#116382102
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 10:19:19
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2362.45
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-35.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 16:30:54
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2365.96
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-35.10 USD
15.05.2024 11:36:00
15.05.2024 14:08:53
ขาย
0.1
2369.36
2364.75
กำไร
46.10 USD
XAUUSD
ดีล
#116384066
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 11:36:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2369.36
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
46.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 14:08:53
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2364.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
46.10 USD
15.05.2024 11:35:58
15.05.2024 14:08:47
ขาย
0.1
2369.3
2364.81
กำไร
44.90 USD
XAUUSD
ดีล
#116384063
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 11:35:58
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2369.3
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
44.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 14:08:47
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2364.81
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
44.90 USD
15.05.2024 12:11:53
15.05.2024 12:45:59
ขาย
0.1
2373.69
2368.64
กำไร
50.50 USD
XAUUSD
ดีล
#116385367
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 12:11:53
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2373.69
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
50.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 12:45:59
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2368.64
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
50.50 USD
15.05.2024 12:18:11
15.05.2024 12:45:56
ขาย
0.1
2372.82
2368.6
กำไร
42.20 USD
XAUUSD
ดีล
#116385461
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 12:18:11
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2372.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
42.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 12:45:56
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2368.6
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
42.20 USD
15.05.2024 12:18:13
15.05.2024 12:45:54
ขาย
0.1
2372.8
2368.55
กำไร
42.50 USD
XAUUSD
ดีล
#116385462
วันและเวลาเปิดทำการ
15.05.2024 12:18:13
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2372.8
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
42.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.05.2024 12:45:54
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2368.55
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
42.50 USD
14.05.2024 05:39:53
14.05.2024 09:42:35
ขาย
0.1
2342.5
2337.47
กำไร
50.30 USD
XAUUSD
ดีล
#116351720
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 05:39:53
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2342.5
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
50.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2024 09:42:35
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2337.47
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
50.30 USD
14.05.2024 05:39:51
14.05.2024 09:42:31
ขาย
0.1
2342.48
2337.58
กำไร
49.00 USD
XAUUSD
ดีล
#116351719
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 05:39:51
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2342.48
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
49.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2024 09:42:31
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2337.58
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
49.00 USD
14.05.2024 05:39:48
14.05.2024 09:42:28
ขาย
0.1
2342.47
2337.83
กำไร
46.40 USD
XAUUSD
ดีล
#116351718
วันและเวลาเปิดทำการ
14.05.2024 05:39:48
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2342.47
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
46.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2024 09:42:28
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2337.83
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
46.40 USD
13.05.2024 15:35:37
13.05.2024 16:51:42
ขาย
0.2
2343.88
2340.98
กำไร
58.00 USD
XAUUSD
ดีล
#116340123
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2024 15:35:37
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2343.88
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
58.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2024 16:51:42
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
2340.98
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
58.00 USD
13.05.2024 15:35:36
13.05.2024 16:51:38
ขาย
0.2
2344.01
2341.1
กำไร
58.20 USD
XAUUSD
ดีล
#116340119
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2024 15:35:36
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2344.01
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
58.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2024 16:51:38
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
2341.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
58.20 USD
13.05.2024 15:35:34
13.05.2024 16:51:35
ขาย
0.2
2343.95
2340.75
กำไร
64.00 USD
XAUUSD
ดีล
#116340117
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2024 15:35:34
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2343.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
64.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2024 16:51:35
ปริมาณเทรด
0.2
ออก
2340.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
64.00 USD
10.05.2024 05:06:07
13.05.2024 10:06:04
ขาย
0.1
2350.92
2349.22
กำไร
18.03 USD
XAUUSD
ดีล
#116301180
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 05:06:07
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2350.92
สวอป (Swap)
1.03 USD
ทั้งหมด
17.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2024 10:06:04
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2349.22
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
18.03 USD
13.05.2024 07:34:06
13.05.2024 09:48:22
ซื้อ
0.1
2356.49
2348.24
กำไร
-82.50 USD
XAUUSD
ดีล
#116330323
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2024 07:34:06
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
2356.49
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-82.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2024 09:48:22
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2348.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-82.50 USD
10.05.2024 05:06:04
13.05.2024 09:48:19
ขาย
0.1
2350.71
2348.46
กำไร
23.53 USD
XAUUSD
ดีล
#116301178
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 05:06:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2350.71
สวอป (Swap)
1.03 USD
ทั้งหมด
22.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2024 09:48:19
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2348.46
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
23.53 USD
10.05.2024 05:06:02
13.05.2024 09:48:15
ขาย
0.1
2350.79
2348.51
กำไร
23.83 USD
XAUUSD
ดีล
#116301176
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 05:06:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2350.79
สวอป (Swap)
1.03 USD
ทั้งหมด
22.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2024 09:48:15
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2348.51
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
23.83 USD
10.05.2024 05:06:00
13.05.2024 07:33:53
ขาย
0.1
2350.91
2356.59
กำไร
-55.77 USD
XAUUSD
ดีล
#116301175
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 05:06:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2350.91
สวอป (Swap)
1.03 USD
ทั้งหมด
-56.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2024 07:33:53
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2356.59
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-55.77 USD
10.05.2024 09:05:50
13.05.2024 07:33:50
ขาย
0.1
2357.36
2356.49
กำไร
9.73 USD
XAUUSD
ดีล
#116304252
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 09:05:50
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2357.36
สวอป (Swap)
1.03 USD
ทั้งหมด
8.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.05.2024 07:33:50
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2356.49
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
9.73 USD
10.05.2024 11:37:37
10.05.2024 17:58:02
ขาย
0.1
2368.34
2360.09
กำไร
82.50 USD
XAUUSD
ดีล
#116308210
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 11:37:37
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2368.34
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
82.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 17:58:02
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2360.09
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
82.50 USD
10.05.2024 11:37:40
10.05.2024 16:07:33
ขาย
0.1
2368.33
2363.49
กำไร
48.40 USD
XAUUSD
ดีล
#116308211
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 11:37:40
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2368.33
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
48.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 16:07:33
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2363.49
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
48.40 USD
10.05.2024 11:37:36
10.05.2024 16:07:28
ขาย
0.1
2368.32
2362.5
กำไร
58.20 USD
XAUUSD
ดีล
#116308207
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 11:37:36
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2368.32
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
58.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 16:07:28
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2362.5
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
58.20 USD
10.05.2024 11:37:34
10.05.2024 16:07:24
ขาย
0.1
2368.33
2362.47
กำไร
58.60 USD
XAUUSD
ดีล
#116308206
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 11:37:34
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2368.33
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
58.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 16:07:24
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2362.47
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
58.60 USD
09.05.2024 15:29:41
09.05.2024 16:13:55
ขาย
0.1
2318.01
2313.34
กำไร
46.70 USD
XAUUSD
ดีล
#116282764
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 15:29:41
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2318.01
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
46.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 16:13:55
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2313.34
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
46.70 USD
09.05.2024 15:29:40
09.05.2024 16:13:33
ขาย
0.1
2318.01
2314.91
กำไร
31.00 USD
XAUUSD
ดีล
#116282759
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 15:29:40
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2318.01
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 16:13:33
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2314.91
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
31.00 USD
09.05.2024 15:37:23
09.05.2024 16:13:15
ขาย
0.1
2324.16
2315.53
กำไร
86.30 USD
XAUUSD
ดีล
#116283516
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 15:37:23
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2324.16
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
86.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 16:13:15
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2315.53
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
86.30 USD
09.05.2024 15:45:59
09.05.2024 16:02:33
ขาย
0.1
2328.9
2325.75
กำไร
31.50 USD
XAUUSD
ดีล
#116284196
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 15:45:59
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2328.9
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
31.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 16:02:33
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2325.75
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
31.50 USD
09.05.2024 15:45:57
09.05.2024 16:02:30
ขาย
0.1
2328.96
2325.46
กำไร
35.00 USD
XAUUSD
ดีล
#116284194
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 15:45:57
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2328.96
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
35.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 16:02:30
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2325.46
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
35.00 USD
09.05.2024 15:29:36
09.05.2024 15:33:40
ขาย
0.1
2318.09
2323.1
กำไร
-50.10 USD
XAUUSD
ดีล
#116282755
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 15:29:36
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2318.09
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-50.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 15:33:40
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2323.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-50.10 USD
09.05.2024 15:29:34
09.05.2024 15:33:40
ขาย
0.1
2318.08
2323.1
กำไร
-50.20 USD
XAUUSD
ดีล
#116282753
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 15:29:34
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2318.08
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-50.20 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 15:33:40
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2323.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-50.20 USD
09.05.2024 15:29:37
09.05.2024 15:33:40
ขาย
0.1
2317.95
2323.1
กำไร
-51.50 USD
XAUUSD
ดีล
#116282757
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 15:29:37
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2317.95
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-51.50 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 15:33:40
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
2323.1
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-51.50 USD
08.05.2024 13:28:07
08.05.2024 14:13:58
ขาย
0.05
2315.62
2314.74
กำไร
4.40 USD
XAUUSD
ดีล
#116260528
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2024 13:28:07
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2315.62
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2024 14:13:58
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2314.74
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.40 USD
08.05.2024 13:28:05
08.05.2024 14:13:56
ขาย
0.05
2315.63
2314.65
กำไร
4.90 USD
XAUUSD
ดีล
#116260525
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2024 13:28:05
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2315.63
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2024 14:13:56
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
2314.65
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.90 USD