ขาย
0.1
13.06.2024 10:29:42
2314.83
2316.13
0.00
0.00
กำไร
-13.00 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 10:29:42
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2314.83
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-13.00 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.1
13.06.2024 10:29:38
2314.82
2316.13
0.00
0.00
กำไร
-13.10 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 10:29:38
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2314.82
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-13.10 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.1
13.06.2024 10:29:37
2314.71
2316.13
0.00
0.00
กำไร
-14.20 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
13.06.2024 10:29:37
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2314.71
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-14.20 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.1
12.06.2024 15:35:44
2323.72
2316.13
0.00
2300.00
กำไร
78.98 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 15:35:44
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2323.72
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
78.98 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2300.00
ขาย
0.1
10.06.2024 14:13:25
2300.30
2316.13
0.00
2289.00
กำไร
-153.16 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 14:13:25
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2300.30
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-153.16 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2289.00
ขาย
0.1
10.06.2024 14:13:19
2300.31
2316.13
0.00
2289.00
กำไร
-153.06 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 14:13:19
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2300.31
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-153.06 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2289.00
ขาย
0.1
10.06.2024 14:13:18
2300.30
2316.13
0.00
2289.00
กำไร
-153.16 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 14:13:18
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2300.30
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-153.16 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2289.00
ขาย
0.1
10.06.2024 14:04:22
2297.80
2316.13
0.00
2289.00
กำไร
-178.16 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 14:04:22
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2297.80
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-178.16 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2289.00
ขาย
0.1
10.06.2024 14:04:03
2298.24
2316.13
0.00
2289.00
กำไร
-173.76 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 14:04:03
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2298.24
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-173.76 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2289.00
ขาย
0.1
10.06.2024 14:04:01
2298.14
2316.13
0.00
2289.00
กำไร
-174.76 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 14:04:01
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2298.14
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-174.76 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2289.00
ขาย
0.1
10.06.2024 14:03:59
2298.14
2316.13
0.00
2289.00
กำไร
-174.76 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 14:03:59
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2298.14
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-174.76 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2289.00
ขาย
0.1
10.06.2024 14:03:58
2298.13
2316.13
0.00
2289.00
กำไร
-174.86 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 14:03:58
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2298.13
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-174.86 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2289.00
ขาย
0.1
10.06.2024 14:03:57
2298.21
2316.13
0.00
2289.00
กำไร
-174.06 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 14:03:57
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2298.21
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-174.06 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2289.00
ขาย
0.1
10.06.2024 14:03:56
2298.13
2316.13
0.00
2289.00
กำไร
-174.86 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 14:03:56
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2298.13
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-174.86 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2289.00
ขาย
0.1
10.06.2024 14:03:55
2298.24
2316.13
0.00
2289.00
กำไร
-173.76 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 14:03:55
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2298.24
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-173.76 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2289.00
ขาย
0.1
10.06.2024 14:03:54
2298.25
2316.13
0.00
2289.00
กำไร
-173.66 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 14:03:54
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2298.25
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-173.66 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2289.00
ขาย
0.1
10.06.2024 14:03:52
2298.19
2316.13
0.00
2289.00
กำไร
-174.26 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
10.06.2024 14:03:52
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2298.19
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-174.26 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2289.00
ขาย
0.1
07.06.2024 17:03:20
2309.11
2316.13
0.00
2300.00
กำไร
-64.03 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 17:03:20
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2309.11
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-64.03 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2300.00
ขาย
0.1
07.06.2024 16:56:32
2305.72
2316.13
0.00
0.00
กำไร
-97.93 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 16:56:32
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2305.72
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-97.93 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.1
07.06.2024 16:56:27
2305.10
2316.13
0.00
0.00
กำไร
-104.13 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 16:56:27
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2305.10
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-104.13 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
0.00
ขาย
0.1
07.06.2024 16:56:24
2306.17
2316.13
0.00
2300.00
กำไร
-93.43 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 16:56:24
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2306.17
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-93.43 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2300.00
ขาย
0.1
07.06.2024 16:54:13
2308.42
2316.13
0.00
2300.00
กำไร
-70.93 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 16:54:13
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2308.42
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-70.93 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2300.00
ขาย
0.1
07.06.2024 16:52:51
2308.57
2316.13
0.00
2300.00
กำไร
-69.43 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 16:52:51
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
2308.57
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-69.43 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2316.13
รับกำไร (Take profit)
2300.00
ซื้อ
0.1
07.06.2024 11:43:01
2347.25
2315.91
0.00
2357.00
กำไร
-336.43 USD
XAUUSD.
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 11:43:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
2347.25
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
-336.43 USD
ปริมาณเทรด
0.1
ราคาปัจจุบัน
2315.91
รับกำไร (Take profit)
2357.00