Демо горим
10.06.2024 14:04:22
13.06.2024 19:12:29
Зарах
0.1
2297.8
2298.22
Ашиг
0.94 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116877756
Нээх огноо цаг
10.06.2024 14:04:22
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2297.8
Солих
5.14 USD
Нийт
-4.20 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 19:12:29
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2298.22
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.94 USD
10.06.2024 14:04:01
13.06.2024 19:12:25
Зарах
0.1
2298.14
2298.15
Ашиг
5.04 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116877745
Нээх огноо цаг
10.06.2024 14:04:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2298.14
Солих
5.14 USD
Нийт
-0.10 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 19:12:25
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2298.15
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.04 USD
10.06.2024 14:04:03
13.06.2024 19:12:16
Зарах
0.1
2298.24
2298.25
Ашиг
5.04 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116877747
Нээх огноо цаг
10.06.2024 14:04:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2298.24
Солих
5.14 USD
Нийт
-0.10 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 19:12:16
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2298.25
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
5.04 USD
10.06.2024 14:03:59
13.06.2024 19:12:12
Зарах
0.1
2298.14
2297.88
Ашиг
7.74 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116877744
Нээх огноо цаг
10.06.2024 14:03:59
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2298.14
Солих
5.14 USD
Нийт
2.60 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 19:12:12
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2297.88
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
7.74 USD
10.06.2024 14:03:57
13.06.2024 19:11:46
Зарах
0.1
2298.21
2297.64
Ашиг
10.84 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116877742
Нээх огноо цаг
10.06.2024 14:03:57
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2298.21
Солих
5.14 USD
Нийт
5.70 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 19:11:46
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2297.64
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
10.84 USD
10.06.2024 14:03:54
13.06.2024 19:03:37
Зарах
0.1
2298.25
2297.93
Ашиг
8.34 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116877737
Нээх огноо цаг
10.06.2024 14:03:54
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2298.25
Солих
5.14 USD
Нийт
3.20 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 19:03:37
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2297.93
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.34 USD
10.06.2024 14:03:56
13.06.2024 19:03:21
Зарах
0.1
2298.13
2297.92
Ашиг
7.24 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116877739
Нээх огноо цаг
10.06.2024 14:03:56
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2298.13
Солих
5.14 USD
Нийт
2.10 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 19:03:21
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2297.92
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
7.24 USD
10.06.2024 14:03:58
13.06.2024 19:03:17
Зарах
0.1
2298.13
2297.53
Ашиг
11.14 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116877743
Нээх огноо цаг
10.06.2024 14:03:58
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2298.13
Солих
5.14 USD
Нийт
6.00 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 19:03:17
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2297.53
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
11.14 USD
10.06.2024 14:03:55
13.06.2024 19:03:11
Зарах
0.1
2298.24
2297.93
Ашиг
8.24 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116877738
Нээх огноо цаг
10.06.2024 14:03:55
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2298.24
Солих
5.14 USD
Нийт
3.10 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 19:03:11
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2297.93
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.24 USD
10.06.2024 14:03:52
13.06.2024 19:03:08
Зарах
0.1
2298.19
2297.58
Ашиг
11.24 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116877735
Нээх огноо цаг
10.06.2024 14:03:52
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2298.19
Солих
5.14 USD
Нийт
6.10 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 19:03:08
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2297.58
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
11.24 USD
10.06.2024 14:13:18
13.06.2024 18:57:29
Зарах
0.1
2300.3
2298.47
Ашиг
23.44 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116877886
Нээх огноо цаг
10.06.2024 14:13:18
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2300.3
Солих
5.14 USD
Нийт
18.30 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 18:57:29
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2298.47
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
23.44 USD
10.06.2024 14:13:19
13.06.2024 18:57:26
Зарах
0.1
2300.31
2298.66
Ашиг
21.64 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116877887
Нээх огноо цаг
10.06.2024 14:13:19
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2300.31
Солих
5.14 USD
Нийт
16.50 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 18:57:26
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2298.66
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
21.64 USD
10.06.2024 14:13:25
13.06.2024 18:57:22
Зарах
0.1
2300.3
2298.16
Ашиг
26.54 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116877891
Нээх огноо цаг
10.06.2024 14:13:25
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2300.3
Солих
5.14 USD
Нийт
21.40 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 18:57:22
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2298.16
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
26.54 USD
07.06.2024 16:56:32
13.06.2024 18:57:10
Зарах
0.1
2305.72
2298
Ашиг
83.37 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116853737
Нээх огноо цаг
07.06.2024 16:56:32
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2305.72
Солих
6.17 USD
Нийт
77.20 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 18:57:10
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2298
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
83.37 USD
07.06.2024 16:56:27
13.06.2024 18:57:05
Зарах
0.1
2305.1
2298.98
Ашиг
67.37 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116853733
Нээх огноо цаг
07.06.2024 16:56:27
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2305.1
Солих
6.17 USD
Нийт
61.20 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 18:57:05
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2298.98
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
67.37 USD
07.06.2024 11:43:01
13.06.2024 18:57:02
Авах
0.1
2347.25
2298.71
Ашиг
-508.43 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116842689
Нээх огноо цаг
07.06.2024 11:43:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
2347.25
Солих
-23.03 USD
Нийт
-485.40 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 18:57:02
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2298.71
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-508.43 USD
07.06.2024 16:56:24
13.06.2024 18:54:51
Зарах
0.1
2306.17
2300
Ашиг
67.87 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116853727
Нээх огноо цаг
07.06.2024 16:56:24
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2306.17
Солих
6.17 USD
Нийт
61.70 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 18:54:51
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2300
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
67.87 USD
12.06.2024 15:35:44
13.06.2024 18:54:51
Зарах
0.1
2323.72
2300
Ашиг
240.28 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116924636
Нээх огноо цаг
12.06.2024 15:35:44
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2323.72
Солих
3.08 USD
Нийт
237.20 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 18:54:51
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2300
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
240.28 USD
13.06.2024 15:31:11
13.06.2024 16:53:12
Зарах
0.1
2317.07
2314.65
Ашиг
24.20 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116957092
Нээх огноо цаг
13.06.2024 15:31:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2317.07
Солих
0.00 USD
Нийт
24.20 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 16:53:12
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2314.65
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
24.20 USD
13.06.2024 15:31:09
13.06.2024 16:53:09
Зарах
0.1
2317.54
2314.73
Ашиг
28.10 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116957086
Нээх огноо цаг
13.06.2024 15:31:09
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2317.54
Солих
0.00 USD
Нийт
28.10 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 16:53:09
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2314.73
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
28.10 USD
13.06.2024 15:31:13
13.06.2024 16:53:02
Зарах
0.1
2316.88
2314.57
Ашиг
23.10 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116957095
Нээх огноо цаг
13.06.2024 15:31:13
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2316.88
Солих
0.00 USD
Нийт
23.10 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 16:53:02
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2314.57
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
23.10 USD
13.06.2024 15:31:15
13.06.2024 16:52:58
Зарах
0.1
2318.45
2314.56
Ашиг
38.90 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116957103
Нээх огноо цаг
13.06.2024 15:31:15
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2318.45
Солих
0.00 USD
Нийт
38.90 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 16:52:58
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2314.56
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
38.90 USD
13.06.2024 15:47:30
13.06.2024 16:52:55
Зарах
0.1
2319.94
2314.84
Ашиг
51.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116958327
Нээх огноо цаг
13.06.2024 15:47:30
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2319.94
Солих
0.00 USD
Нийт
51.00 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 16:52:55
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2314.84
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
51.00 USD
07.06.2024 16:52:51
13.06.2024 14:45:57
Зарах
0.1
2308.57
2305.01
Ашиг
41.77 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116853515
Нээх огноо цаг
07.06.2024 16:52:51
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2308.57
Солих
6.17 USD
Нийт
35.60 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 14:45:57
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2305.01
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
41.77 USD
07.06.2024 16:54:13
13.06.2024 14:45:53
Зарах
0.1
2308.42
2304.81
Ашиг
42.27 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116853610
Нээх огноо цаг
07.06.2024 16:54:13
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2308.42
Солих
6.17 USD
Нийт
36.10 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 14:45:53
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2304.81
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
42.27 USD
07.06.2024 17:03:20
13.06.2024 14:45:44
Зарах
0.1
2309.11
2304.45
Ашиг
52.77 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116854994
Нээх огноо цаг
07.06.2024 17:03:20
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2309.11
Солих
6.17 USD
Нийт
46.60 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 14:45:44
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2304.45
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
52.77 USD
13.06.2024 10:29:42
13.06.2024 14:26:01
Зарах
0.1
2314.83
2310.58
Ашиг
42.50 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116949430
Нээх огноо цаг
13.06.2024 10:29:42
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2314.83
Солих
0.00 USD
Нийт
42.50 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 14:26:01
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2310.58
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
42.50 USD
13.06.2024 10:29:38
13.06.2024 14:25:56
Зарах
0.1
2314.82
2310.48
Ашиг
43.40 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116949429
Нээх огноо цаг
13.06.2024 10:29:38
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2314.82
Солих
0.00 USD
Нийт
43.40 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 14:25:56
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2310.48
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
43.40 USD
13.06.2024 10:29:37
13.06.2024 14:25:52
Зарах
0.1
2314.71
2310.35
Ашиг
43.60 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116949428
Нээх огноо цаг
13.06.2024 10:29:37
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2314.71
Солих
0.00 USD
Нийт
43.60 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 14:25:52
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2310.35
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
43.60 USD
11.06.2024 15:26:34
13.06.2024 04:37:31
Зарах
0.1
2314.11
2308.77
Ашиг
57.51 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116899758
Нээх огноо цаг
11.06.2024 15:26:34
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2314.11
Солих
4.11 USD
Нийт
53.40 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 04:37:31
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2308.77
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
57.51 USD
07.06.2024 11:43:05
13.06.2024 04:37:13
Авах
0.1
2347.5
2309.74
Ашиг
-400.63 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116842693
Нээх огноо цаг
07.06.2024 11:43:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
2347.5
Солих
-23.03 USD
Нийт
-377.60 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 04:37:13
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2309.74
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-400.63 USD
11.06.2024 15:26:32
13.06.2024 04:36:56
Зарах
0.1
2314.08
2309.38
Ашиг
51.11 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116899756
Нээх огноо цаг
11.06.2024 15:26:32
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2314.08
Солих
4.11 USD
Нийт
47.00 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 04:36:56
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2309.38
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
51.11 USD
11.06.2024 15:26:29
13.06.2024 04:36:52
Зарах
0.1
2314
2309.6
Ашиг
48.11 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116899753
Нээх огноо цаг
11.06.2024 15:26:29
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2314
Солих
4.11 USD
Нийт
44.00 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 04:36:52
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2309.6
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
48.11 USD
12.06.2024 15:36:13
13.06.2024 04:19:05
Зарах
0.1
2325.22
2313.1
Ашиг
124.28 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116924673
Нээх огноо цаг
12.06.2024 15:36:13
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2325.22
Солих
3.08 USD
Нийт
121.20 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 04:19:05
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2313.1
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
124.28 USD
12.06.2024 15:36:03
13.06.2024 03:16:01
Зарах
0.1
2325.45
2318.96
Ашиг
67.98 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116924665
Нээх огноо цаг
12.06.2024 15:36:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2325.45
Солих
3.08 USD
Нийт
64.90 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 03:16:01
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2318.96
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
67.98 USD
12.06.2024 15:35:42
13.06.2024 03:15:57
Зарах
0.1
2323.31
2319.04
Ашиг
45.78 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116924632
Нээх огноо цаг
12.06.2024 15:35:42
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2323.31
Солих
3.08 USD
Нийт
42.70 USD
Хаах огноо цаг
13.06.2024 03:15:57
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2319.04
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
45.78 USD
07.06.2024 11:43:08
12.06.2024 15:49:57
Авах
0.1
2347.51
2332.69
Ашиг
-159.72 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116842699
Нээх огноо цаг
07.06.2024 11:43:08
Төрөл
Авах
Орох цэг
2347.51
Солих
-11.52 USD
Нийт
-148.20 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 15:49:57
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2332.69
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-159.72 USD
07.06.2024 12:06:08
12.06.2024 15:36:20
Авах
0.1
2344.91
2324.96
Ашиг
-211.02 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116843381
Нээх огноо цаг
07.06.2024 12:06:08
Төрөл
Авах
Орох цэг
2344.91
Солих
-11.52 USD
Нийт
-199.50 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 15:36:20
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2324.96
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-211.02 USD
11.06.2024 11:35:46
11.06.2024 12:30:41
Зарах
0.1
2306.55
2302.38
Ашиг
41.70 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116893905
Нээх огноо цаг
11.06.2024 11:35:46
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2306.55
Солих
0.00 USD
Нийт
41.70 USD
Хаах огноо цаг
11.06.2024 12:30:41
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2302.38
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
41.70 USD
11.06.2024 11:35:42
11.06.2024 12:30:34
Зарах
0.1
2306.5
2301.96
Ашиг
45.40 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116893901
Нээх огноо цаг
11.06.2024 11:35:42
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2306.5
Солих
0.00 USD
Нийт
45.40 USD
Хаах огноо цаг
11.06.2024 12:30:34
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2301.96
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
45.40 USD
11.06.2024 11:35:38
11.06.2024 12:30:30
Зарах
0.1
2306.44
2301.94
Ашиг
45.00 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116893897
Нээх огноо цаг
11.06.2024 11:35:38
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2306.44
Солих
0.00 USD
Нийт
45.00 USD
Хаах огноо цаг
11.06.2024 12:30:30
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2301.94
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
45.00 USD
10.06.2024 19:02:26
11.06.2024 04:56:53
Зарах
0.1
2308.69
2303.4
Ашиг
53.93 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116883900
Нээх огноо цаг
10.06.2024 19:02:26
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2308.69
Солих
1.03 USD
Нийт
52.90 USD
Хаах огноо цаг
11.06.2024 04:56:53
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2303.4
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
53.93 USD
10.06.2024 19:02:22
11.06.2024 04:56:48
Зарах
0.1
2308.38
2303.53
Ашиг
49.53 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116883898
Нээх огноо цаг
10.06.2024 19:02:22
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2308.38
Солих
1.03 USD
Нийт
48.50 USD
Хаах огноо цаг
11.06.2024 04:56:48
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2303.53
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
49.53 USD
10.06.2024 19:02:24
11.06.2024 04:56:45
Зарах
0.1
2308.37
2303.47
Ашиг
50.03 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116883899
Нээх огноо цаг
10.06.2024 19:02:24
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2308.37
Солих
1.03 USD
Нийт
49.00 USD
Хаах огноо цаг
11.06.2024 04:56:45
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2303.47
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
50.03 USD
10.06.2024 19:02:28
11.06.2024 04:56:38
Зарах
0.1
2308.87
2303.36
Ашиг
56.13 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116883901
Нээх огноо цаг
10.06.2024 19:02:28
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2308.87
Солих
1.03 USD
Нийт
55.10 USD
Хаах огноо цаг
11.06.2024 04:56:38
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2303.36
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
56.13 USD
10.06.2024 19:39:52
11.06.2024 04:56:33
Зарах
0.1
2310.97
2303.44
Ашиг
76.33 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116884509
Нээх огноо цаг
10.06.2024 19:39:52
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2310.97
Солих
1.03 USD
Нийт
75.30 USD
Хаах огноо цаг
11.06.2024 04:56:33
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2303.44
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
76.33 USD
07.06.2024 12:50:19
10.06.2024 19:38:48
Авах
0.1
2339.27
2311.84
Ашиг
-278.14 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116844534
Нээх огноо цаг
07.06.2024 12:50:19
Төрөл
Авах
Орох цэг
2339.27
Солих
-3.84 USD
Нийт
-274.30 USD
Хаах огноо цаг
10.06.2024 19:38:48
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2311.84
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-278.14 USD
07.06.2024 16:51:24
10.06.2024 16:48:39
Зарах
0.1
2308.24
2300.93
Ашиг
74.13 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116853389
Нээх огноо цаг
07.06.2024 16:51:24
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2308.24
Солих
1.03 USD
Нийт
73.10 USD
Хаах огноо цаг
10.06.2024 16:48:39
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2300.93
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
74.13 USD
10.06.2024 15:22:35
10.06.2024 16:48:31
Зарах
0.1
2306.63
2301.2
Ашиг
54.30 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116879331
Нээх огноо цаг
10.06.2024 15:22:35
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2306.63
Солих
0.00 USD
Нийт
54.30 USD
Хаах огноо цаг
10.06.2024 16:48:31
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2301.2
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
54.30 USD
10.06.2024 15:22:34
10.06.2024 16:48:26
Зарах
0.1
2306.53
2301.37
Ашиг
51.60 USD
XAUUSD
Гэрээ
#116879329
Нээх огноо цаг
10.06.2024 15:22:34
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2306.53
Солих
0.00 USD
Нийт
51.60 USD
Хаах огноо цаг
10.06.2024 16:48:26
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
2301.37
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
51.60 USD