د ډیمو حالت
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۱۳
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۰۴:۳۹
خرڅول
2.34
0.92035
0.91892
ګټه
‪227.68 USD‬
AUDCAD
سودا
#202818426
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۱۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92035
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪244.06 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۲۲:۰۴:۳۹
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.91892
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪227.68 USD‬
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۵۹
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۱۰
خریداری کول
2.34
0.91913
0.92082
ګټه
‪272.71 USD‬
AUDCAD
سودا
#202817914
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۵۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91913
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪289.09 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.92082
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪272.71 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۸:۵۹
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۸
خرڅول
2.34
0.90794
0.91909
ګټه
‪-1 922.96 USD‬
AUDCAD
سودا
#202198354
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۸:۵۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90794
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-1 906.58 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۸
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.91909
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪-1 922.96 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۳:۵۱
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۷
خرڅول
2.34
0.91711
0.91906
ګټه
‪-349.82 USD‬
AUDCAD
سودا
#202498561
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۳:۵۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91711
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-333.44 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۷
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.91906
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪-349.82 USD‬
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۹
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۶
خرڅول
2.34
0.92244
0.91902
ګټه
‪568.40 USD‬
AUDCAD
سودا
#202631836
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92244
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪584.78 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۶
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.91902
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪568.40 USD‬
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۲۸
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۴
خرڅول
2.34
0.92377
0.91903
ګټه
‪794.10 USD‬
AUDCAD
سودا
#202635649
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۷:۲۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92377
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪810.48 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.91903
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪794.10 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۵:۴۰
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۳
خرڅول
2.34
0.92558
0.91901
ګټه
‪1 107.03 USD‬
AUDCAD
سودا
#202708429
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۴۵:۴۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92558
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1 123.41 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۰۳
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.91901
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪1 107.03 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۲۰:۳۷
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۲۱
خرڅول
1.56
0.83551
0.83323
ګټه
‪249.91 USD‬
NZDCAD
سودا
#202586586
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۲۰:۳۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83551
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪260.83 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83323
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪249.91 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۲۴
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۲۰:۳۸
خریداری کول
1.56
0.83467
0.83551
ګټه
‪85.22 USD‬
NZDCAD
سودا
#202578493
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۲۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83467
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪96.14 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۲۰:۳۸
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83551
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪85.22 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۴۶:۲۳
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۲۶
خرڅول
1.56
0.83553
0.83467
ګټه
‪87.43 USD‬
NZDCAD
سودا
#202573058
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۴۶:۲۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83553
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪98.35 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83467
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪87.43 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۴۱:۲۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۴۶:۲۰
خریداری کول
1.56
0.83466
0.83552
ګټه
‪87.44 USD‬
NZDCAD
سودا
#202557122
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۴۱:۲۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83466
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪98.36 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۴۶:۲۰
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83552
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪87.44 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۱۱:۰۸
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۴۱:۱۹
خرڅول
1.56
0.8355
0.83466
ګټه
‪85.16 USD‬
NZDCAD
سودا
#202505143
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۱۱:۰۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8355
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪96.08 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۴۱:۱۹
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83466
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪85.16 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۰۶
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۱۱:۱۰
خریداری کول
1.56
0.8346
0.83551
ګټه
‪93.30 USD‬
NZDCAD
سودا
#202501959
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۰۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8346
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪104.22 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۱۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83551
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪93.30 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۶
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۰۹
خرڅول
1.56
0.83563
0.83458
ګټه
‪109.32 USD‬
NZDCAD
سودا
#202499516
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83563
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪120.24 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۱:۰۹
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83458
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪109.32 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۳۸
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۹
خریداری کول
1.56
0.83438
0.83559
ګټه
‪127.74 USD‬
NZDCAD
سودا
#202315625
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۳۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83438
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪138.66 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۹
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83559
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪127.74 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۳۰
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۴۱
خرڅول
1.56
0.83516
0.83441
ګټه
‪74.57 USD‬
NZDCAD
سودا
#202313803
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۳۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83516
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪85.49 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۴۱
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83441
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪74.57 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۰۰:۱۸
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۳۴
خریداری کول
1.56
0.84757
0.83516
ګټه
‪-1 423.29 USD‬
NZDCAD
سودا
#201877635
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۰۰:۱۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84757
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-1 412.37 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۳۴
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83516
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪-1 423.29 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۷:۰۵
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۲۶
خریداری کول
1.56
0.83759
0.83515
ګټه
‪-288.63 USD‬
NZDCAD
سودا
#202070617
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۳۷:۰۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83759
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-277.71 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83515
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪-288.63 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۳۲:۱۴
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۲۴
خریداری کول
1.56
0.83669
0.83521
ګټه
‪-179.38 USD‬
NZDCAD
سودا
#202153871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۳۲:۱۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83669
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-168.46 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83521
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪-179.38 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۱:۵۷:۲۱
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۲۳
خریداری کول
1.56
0.8359
0.83522
ګټه
‪-88.32 USD‬
NZDCAD
سودا
#202161034
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۱:۵۷:۲۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8359
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-77.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83522
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪-88.32 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۷:۳۷:۲۵
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۱۸
خریداری کول
1.56
0.83502
0.83521
ګټه
‪10.70 USD‬
NZDCAD
سودا
#202166011
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۷:۳۷:۲۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83502
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪21.62 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۱۸
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83521
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪10.70 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۳۴
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۱۴
خریداری کول
1.56
0.83497
0.83522
ګټه
‪17.53 USD‬
NZDCAD
سودا
#202182199
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۳۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83497
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪28.45 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83522
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪17.53 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۲۴:۲۶
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۱۰
خریداری کول
1.56
0.83414
0.83529
ګټه
‪119.96 USD‬
NZDCAD
سودا
#202192573
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۲۴:۲۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83414
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪130.88 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۱۰
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83529
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪119.96 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۲۸:۰۴
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۸
خریداری کول
1.56
0.83367
0.83533
ګټه
‪178.01 USD‬
NZDCAD
سودا
#202220181
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۲۸:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83367
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪188.93 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83533
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪178.01 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۴۶
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۶
خریداری کول
1.56
0.83327
0.8353
ګټه
‪220.10 USD‬
NZDCAD
سودا
#202227522
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۴۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83327
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪231.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۶
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.8353
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪220.10 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۲۴
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۵
خریداری کول
1.56
0.83286
0.83533
ګټه
‪270.19 USD‬
NZDCAD
سودا
#202229762
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۲۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83286
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪281.11 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۵
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83533
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪270.19 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۲۴:۵۳
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۴
خریداری کول
1.56
0.83238
0.83533
ګټه
‪324.81 USD‬
NZDCAD
سودا
#202230735
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۲۴:۵۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83238
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪335.73 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۴
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83533
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪324.81 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۷:۳۲:۵۵
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۲
خریداری کول
1.56
0.8319
0.83532
ګټه
‪378.30 USD‬
NZDCAD
سودا
#202289841
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۷:۳۲:۵۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8319
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪389.22 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۲
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83532
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪378.30 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۶:۵۲
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۱
خریداری کول
1.56
0.83137
0.83531
ګټه
‪437.48 USD‬
NZDCAD
سودا
#202292465
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۰۶:۵۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83137
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪448.40 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۳۲:۰۱
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.83531
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪437.48 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۳۷
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۸:۵۷
خریداری کول
2.34
0.90713
0.90794
ګټه
‪122.41 USD‬
AUDCAD
سودا
#202182404
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۳۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90713
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪138.79 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۸:۵۷
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.90794
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪122.41 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۳۵:۰۶
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۴۴
خرڅول
2.34
0.90941
0.90728
ګټه
‪349.03 USD‬
AUDCAD
سودا
#201971732
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۳۵:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90941
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪365.41 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۱:۴۴
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.90728
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪349.03 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۴۵
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۳۵:۰۷
خریداری کول
2.34
0.90759
0.90941
ګټه
‪293.66 USD‬
AUDCAD
سودا
#201932358
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۴۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90759
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪310.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۳۵:۰۷
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.90941
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪293.66 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۵۴:۲۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۴۷
خرڅول
2.34
0.9138
0.90759
ګټه
‪1 041.33 USD‬
AUDCAD
سودا
#201827095
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۵۴:۲۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9138
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1 057.71 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۰۱:۴۷
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.90759
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪1 041.33 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۳:۵۵
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۰۰:۱۶
خرڅول
1.56
0.84841
0.84758
ګټه
‪83.33 USD‬
NZDCAD
سودا
#201876822
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۳:۵۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84841
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪94.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۳:۰۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84758
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪83.33 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۲۸
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۳:۵۴
خریداری کول
1.56
0.84757
0.84843
ګټه
‪86.71 USD‬
NZDCAD
سودا
#201874021
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۲۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84757
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪97.63 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۲۱:۵۳:۵۴
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84843
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪86.71 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۷:۵۱
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۲۹
خرڅول
1.56
0.8484
0.84757
ګټه
‪83.19 USD‬
NZDCAD
سودا
#201840587
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۷:۵۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8484
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪94.11 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۲۹
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84757
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪83.19 USD‬
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۰۷:۲۷
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۷:۵۰
خریداری کول
1.56
0.84757
0.84842
ګټه
‪85.58 USD‬
NZDCAD
سودا
#201836229
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۰۷:۲۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84757
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪96.50 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84842
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪85.58 USD‬
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۴۹:۳۶
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۰۷:۲۷
خرڅول
1.56
0.84815
0.84757
ګټه
‪54.92 USD‬
NZDCAD
سودا
#201826817
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۴۹:۳۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84815
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪65.84 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۰۷:۲۷
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84757
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪54.92 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۵۴:۲۴
خریداری کول
1.56
0.84566
0.8479
ګټه
‪243.63 USD‬
NZDCAD
سودا
#201671371
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.84566
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪254.55 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۲۲:۵۴:۲۴
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.8479
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪243.63 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۲۹
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۳۶
خریداری کول
2.34
0.90726
0.91729
ګټه
‪1 698.22 USD‬
AUDCAD
سودا
#201675072
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۲۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90726
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1 714.60 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۲۲:۳۶
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.91729
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪1 698.22 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۰۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۳۳
خرڅول
2.34
0.90892
0.90718
ګټه
‪280.44 USD‬
AUDCAD
سودا
#201508130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۳:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.90892
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪296.82 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۵۰:۳۳
د سوداګرۍ حجم
2.34
بهر(وتل)
0.90718
د کمیشن لګښتونه
‪-16.38 USD‬
ګټه
‪280.44 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۲
خرڅول
1.3
0.8341
0.84556
ګټه
‪-1 095.02 USD‬
NZDCAD
سودا
#201195807
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۴:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8341
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-1 085.92 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۵۲
د سوداګرۍ حجم
1.3
بهر(وتل)
0.84556
د کمیشن لګښتونه
‪-9.10 USD‬
ګټه
‪-1 095.02 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۰۴:۴۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۰
خرڅول
1.56
0.84434
0.84564
ګټه
‪-158.72 USD‬
NZDCAD
سودا
#201526603
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۰۴:۴۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84434
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-147.80 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۴۰
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84564
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪-158.72 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۱۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۹
خرڅول
1.56
0.84513
0.84561
ګټه
‪-65.50 USD‬
NZDCAD
سودا
#201561554
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۵۶:۱۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84513
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-54.58 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۹
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84561
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪-65.50 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۳۱
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۶
خرڅول
1.56
0.84597
0.84539
ګټه
‪55.04 USD‬
NZDCAD
سودا
#201572963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۰۲:۳۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84597
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪65.96 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84539
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪55.04 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۸:۳۶
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۴
خرڅول
1.56
0.84679
0.84531
ګټه
‪157.41 USD‬
NZDCAD
سودا
#201579740
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۰:۳۸:۳۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84679
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪168.33 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۴
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84531
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪157.41 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۵۲
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۱
خرڅول
1.56
0.84726
0.84558
ګټه
‪180.12 USD‬
NZDCAD
سودا
#201581181
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۱۲:۵۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84726
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪191.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۳۱
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84558
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪180.12 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۸
خرڅول
1.56
0.84766
0.84557
ګټه
‪226.77 USD‬
NZDCAD
سودا
#201595601
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84766
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪237.69 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84557
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪226.77 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۲۸
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۶
خرڅول
1.56
0.84851
0.84552
ګټه
‪329.16 USD‬
NZDCAD
سودا
#201595907
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۲۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84851
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪340.08 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۶
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84552
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪329.16 USD‬
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۵
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۳
خرڅول
1.56
0.84845
0.84527
ګټه
‪350.68 USD‬
NZDCAD
سودا
#201596101
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۳۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.84845
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪361.60 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۲۳
د سوداګرۍ حجم
1.56
بهر(وتل)
0.84527
د کمیشن لګښتونه
‪-10.92 USD‬
ګټه
‪350.68 USD‬