၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၅၅:၀၀
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၄:၀၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.07547
1.07423
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1554144349
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၅၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၄:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07423
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၅၇:၃၉
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.18
1.06832
1.07309
အမြတ်
-0.79 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553158455
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၅၇:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06832
လဲလှယ်ခြင်း
0.07 USD
စုစုပေါင်း
-0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.07309
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.79 USD
၁၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၃၄
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၃၈
ရောင်းချမှု
0.27
1.07086
1.07375
အမြတ်
-0.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553339627
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07086
လဲလှယ်ခြင်း
0.08 USD
စုစုပေါင်း
-0.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.07375
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.70 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၀၂:၄၃
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၃၂
ရောင်းချမှု
0.41
1.08288
1.07485
အမြတ်
3.39 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553487199
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၀၂:၄၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08288
လဲလှယ်ခြင်း
0.09 USD
စုစုပေါင်း
3.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
1.07485
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.39 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၉:၀၂:၃၆
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.10091
1.07886
အမြတ်
-1.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553797257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၉:၀၂:၃၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10091
လဲလှယ်ခြင်း
-0.05 USD
စုစုပေါင်း
-1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.07886
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.15 USD
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၃:၁၄
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.58
1.07688
1.07884
အမြတ်
1.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1554094020
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၂၃:၁၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07688
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
ပြင်ပ
1.07884
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.14 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၈:၅၃:၂၃
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၄၆:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.10031
1.07797
အမြတ်
-0.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553795392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၈:၅၃:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.10031
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
-0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၄၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.07797
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.70 USD
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၂၃:၀၅:၀၁
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၄၆:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.58
1.07654
1.07797
အမြတ်
0.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1554069439
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၂၃:၀၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07654
လဲလှယ်ခြင်း
-0.15 USD
စုစုပေါင်း
0.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၀၉:၄၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
ပြင်ပ
1.07797
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၉
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၃၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09972
1.08413
အမြတ်
-0.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553788381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09972
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၃၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08413
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၂၅:၀၁
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၃၅:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.18
1.08221
1.08413
အမြတ်
0.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553981094
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၂၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08221
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၃၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.08413
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.33 USD
၀၃.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၁၆:၃၄
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၅:၃၅
ရောင်းချမှု
0.12
1.06461
1.08451
အမြတ်
-2.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553073406
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၁၆:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06461
လဲလှယ်ခြင်း
0.04 USD
စုစုပေါင်း
-2.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.08451
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-2.35 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၅:၀၁
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.58
1.08847
1.0845
အမြတ်
2.31 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553933731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၅:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08847
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
2.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
ပြင်ပ
1.0845
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.31 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၃ ၀၆:၁၅:၁၈
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၈:၅၃:၃၀
ကူးယူခြင်း
73.25%
-57.39%
အမြတ်
-2 693.35 USD
LoveVietNam
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၃ ၀၆:၁၅:၁၈
အဝင်အမှတ်
73.25%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၈:၅၃:၃၀
ပြင်ပ
-57.39%
အမြတ်
-2 693.35 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၄:၁၁
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.41
1.09865
1.0996
အမြတ်
0.39 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553786102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၄:၁၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
1.0996
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.39 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၂၄:၁၅
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.27
1.09802
1.09958
အမြတ်
0.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553782827
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၂၄:၁၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.09958
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.42 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၅၇:၂၁
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.18
1.09737
1.09958
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553780505
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၅၇:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09737
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.09958
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၄၄:၀၁
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.09669
1.09958
အမြတ်
0.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553779554
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၄၄:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09669
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.09958
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.35 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၀၀:၂၄
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.09607
1.09958
အမြတ်
0.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553758169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၂:၀၀:၂၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.09958
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၈:၁၁:၀၄
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.09547
1.09958
အမြတ်
0.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553732516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၈:၁၁:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09958
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.20 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၄၂:၅၈
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.09485
1.09958
အမြတ်
0.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553715611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၄၂:၅၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09485
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.09958
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၇
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09424
1.09958
အမြတ်
0.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553710572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09424
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09958
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၀၀
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.08987
1.09408
အမြတ်
0.19 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553627112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08987
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၃၀:၁၂
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.41
1.09309
1.09408
အမြတ်
0.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553671000
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၃၀:၁၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09309
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
1.09408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.37 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၃၀:၀၅
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.27
1.09239
1.09408
အမြတ်
0.43 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553670788
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၃၀:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09239
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.09408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၈:၁၃:၁၂
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.18
1.09176
1.09408
အမြတ်
0.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553665949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၈:၁၃:၁၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09176
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.09408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၈:၁၉
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.09113
1.09408
အမြတ်
0.34 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553664192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၇:၅၈:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09113
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.09408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.34 USD
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၅၄:၁၁
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.09047
1.09408
အမြတ်
0.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553660506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၅၄:၁၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09047
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.09408
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၄၀:၀၁
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၁၁:၅၄
ရောင်းချမှု
0.58
1.08606
1.08554
အမြတ်
0.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553499980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၄၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08606
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
ပြင်ပ
1.08554
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.32 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၅:၅၅:၃၁
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၁၁:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.09641
1.08537
အမြတ်
-0.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553579726
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၅:၅၅:၃၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၁၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08537
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.33 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၉:၁၂:၄၆
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၀၆:၃၈
ရောင်းချမှု
0.58
1.08852
1.08844
အမြတ်
0.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553511372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၉:၁၂:၄၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08852
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၀၆:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
ပြင်ပ
1.08844
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၀၅:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09579
1.08815
အမြတ်
-0.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553572386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၀၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08815
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၅၀:၁၇
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.27
1.09468
1.09565
အမြတ်
0.24 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553557589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၅၀:၁၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09468
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.09565
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.24 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၃၃:၀၆
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.18
1.09408
1.09564
အမြတ်
0.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553544758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၁:၃၃:၀၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09408
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
ပြင်ပ
1.09564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၁၇:၅၄
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.09343
1.09564
အမြတ်
0.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553534077
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၁၇:၅၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09343
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.09564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.26 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၁၅:၂၈
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.09284
1.09564
အမြတ်
0.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553533710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၀၆:၁၅:၂၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09284
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.09564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၂၇:၃၉
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.09212
1.09564
အမြတ်
0.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553527198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၂၇:၃၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.09564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၂၃:၅၆:၂၀
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.09149
1.09564
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553517221
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၂၃:၅၆:၂၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09149
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.09564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၂၂:၅၅:၂၁
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.09087
1.09564
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553516167
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၂၂:၅၅:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.09087
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.09564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၄၃:၁၇
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08992
1.09564
အမြတ်
0.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553513591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၄၃:၁၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08992
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.09564
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၈:၂၇:၃၈
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၄၃:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.08802
1.0898
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553510148
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၈:၂၇:၃၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၄၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.0898
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၇:၁၁
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၄၃:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08931
1.08981
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553509053
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၇:၁၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၄၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08981
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၂၉:၅၃
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၇:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.088
1.0892
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553508011
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၂၉:၅၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0892
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၂၅:၀၀
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၂၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08748
1.08788
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553505640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၂၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08788
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၃၇:၁၇
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၂၉:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08621
1.08786
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553506015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၃၇:၁၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08621
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08786
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၁:၃၉
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၀၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.08818
1.08841
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553465383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၄၁:၃၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၀၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.08841
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၂၆:၃၄
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၀၅:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08948
1.0884
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553464170
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၂၆:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08948
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၀၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.0884
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၂၂:၀၀:၀၁
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၀၅:၂၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.08567
1.08842
အမြတ်
0.13 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553472840
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၂၂:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08567
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.08842
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၀၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၉:၁၄:၄၀
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၀၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.08
1.0621
1.08299
အမြတ်
-1.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553056480
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၉:၁၄:၄၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0621
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
-1.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.08299
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.66 USD
၁၅.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၃၂:၂၄
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၀၂:၄၂
ရောင်းချမှု
0.41
1.08701
1.08299
အမြတ်
1.67 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553387266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၃၂:၂၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08701
လဲလှယ်ခြင်း
0.02 USD
စုစုပေါင်း
1.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၀၂:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
1.08299
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.67 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၄၂
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၂၆:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.08811
1.08936
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1553461799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၄၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08811
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.08936
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD