၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၀၀:၄၈
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၆:၃၅
ရောင်းချမှု
0.12
1.07044
1.06948
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558994317
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၀၀:၄၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07044
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.06948
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၅၇:၁၀
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၇:၅၉
ရောင်းချမှု
0.08
1.06713
1.06612
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558972177
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၅၇:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06713
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.06612
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၆:၅၉
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၃၀:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.27
1.06578
1.06678
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558892630
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၀၆:၅၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06578
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.06678
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၅၆:၅၅
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၄၀:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.41
1.06327
1.06427
အမြတ်
0.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558914490
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၅၆:၅၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06327
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၄၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
1.06427
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၄:၁၆
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.06426
1.06326
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558909359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၄:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06326
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၅:၀၄
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၅၈:၃၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.06447
1.06347
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558818464
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၂၅:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၅၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06347
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၀၅:၀၁
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၄:၂၄:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.27
1.06566
1.06666
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558850388
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၀၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06566
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၄:၂၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.06666
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၅:၃၉
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.08
1.06698
1.06598
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558836247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၅:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06698
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.06598
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၃၅:၀၂
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.27
1.06578
1.06678
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558746038
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၃၅:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06578
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.06678
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.25 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၂၇:၄၁
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၇:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.41
1.06327
1.06427
အမြတ်
0.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558796059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၂၇:၄၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06327
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
1.06427
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၀၅:၀၁
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၂၇:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.41
1.06219
1.06318
အမြတ်
0.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558792996
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၀၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06219
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၂၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
1.06318
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.41 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၁၁:၅၈
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၄:၁၁:၃၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.06426
1.06327
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558693152
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၁၁:၅၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၄.၂၀၂၄ ၀၄:၁၁:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06327
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၂၃:၃၅
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၇:၄၅
ရောင်းချမှု
0.08
1.06676
1.06577
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558704312
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၂၃:၃၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06676
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.06577
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၈
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၀၄:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.08078
1.0684
အမြတ်
-0.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558306950
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08078
လဲလှယ်ခြင်း
-0.04 USD
စုစုပေါင်း
-0.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၀၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.0684
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.66 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၂၀:၀၃
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၀၄:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.27
1.06544
1.0684
အမြတ်
0.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558458740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၂၀:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06544
လဲလှယ်ခြင်း
-0.14 USD
စုစုပေါင်း
0.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၀၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
ပြင်ပ
1.0684
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၂:၅၆
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၅၂:၁၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.06426
1.06326
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558681348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၂:၅၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06426
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၅၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06326
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၂၀:၀၁
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၅:၁၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.06427
1.06327
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558674758
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၂၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06427
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06327
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၁၅:၀၁
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၄:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.03
1.08596
1.06461
အမြတ်
-0.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558276676
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၁၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08596
လဲလှယ်ခြင်း
-0.02 USD
စုစုပေါင်း
-0.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.06461
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.66 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၀:၅၃
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၄:၃၅
ဝယ်ယူမှု
0.41
1.06292
1.06462
အမြတ်
0.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558632257
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၀:၅၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06292
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၃၄:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
1.06462
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.66 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၂:၅၄
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၅၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.06425
1.06326
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558624243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၂:၅၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06425
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06326
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၇:၂၂
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၅၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.08792
1.06397
အမြတ်
-0.49 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558260016
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၇:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08792
လဲလှယ်ခြင်း
-0.01 USD
စုစုပေါင်း
-0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06397
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.49 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၃၅:၀၄
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၅၀:၂၁
ဝယ်ယူမှု
0.41
1.06264
1.06396
အမြတ်
0.51 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558574010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၃၅:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06264
လဲလှယ်ခြင်း
-0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၅၀:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
ပြင်ပ
1.06396
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.51 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၁၈:၀၉
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၀၄:၁၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.06202
1.06078
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558573037
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၁၈:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၀၄:၁၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06078
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၄၀:၀၁
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၁၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.02
1.06377
1.06214
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558487622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၄၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06377
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06214
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၀၅
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၁၈:၀၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.06244
1.06214
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558475350
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၁၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06214
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၅၀:၀၄
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.06301
1.06257
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558464301
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၅၀:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06301
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06257
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၅၉:၃၂
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.06427
1.06257
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558471872
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၅၉:၃၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06427
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.06257
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၄၈:၁၄
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၅၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.02
1.06465
1.06328
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558455658
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၄၈:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၅၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06328
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၂၅:၄၀
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၄၈:၁၄
ရောင်းချမှု
0.02
1.06597
1.06477
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558449067
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၂၅:၄၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06597
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၄၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06477
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၅၆:၄၂
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၂၅:၃၉
ရောင်းချမှု
0.02
1.06714
1.06608
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558447012
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၅၆:၄၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၂၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06608
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၄:၀၇
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၅၆:၄၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.06854
1.06734
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558437561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၄:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၅၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06734
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၃၇:၁၃
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.06987
1.06866
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558436219
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၃၇:၁၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06866
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၇:၂၇
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၃၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.07169
1.06999
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558406912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၇:၂၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07169
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၃၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.06999
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၃၉:၁၄
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၃၇:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.07041
1.06999
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558401771
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၃၉:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07041
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၃၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06999
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၂၈
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၃၉:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.07179
1.07053
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558398620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၂၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၃၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07053
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၁၅:၃၅
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.07218
1.0719
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558383865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၁၅:၃၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0719
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၇
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၂၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.07355
1.0719
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558385890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.0719
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၀၄:၁၁
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၀၅:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.07294
1.07392
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558391296
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၀၄:၁၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07294
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၀၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.07392
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၆:၂၆
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.07293
1.07393
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558381802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၆:၂၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07293
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.07393
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၁၆:၄၈
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၁၅:၃၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.07292
1.07243
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558344327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၁၆:၄၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07292
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၁၅:၃၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.07243
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၁၉:၃၁
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၁၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.03
1.07418
1.07248
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558349138
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၁၉:၃၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07418
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၁၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.07248
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၂၀:၀၁
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၃၁:၄၁
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.0743
1.0753
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558349182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၂၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0743
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၃၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.0753
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၅:၂၂
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၁၆:၄၈
ရောင်းချမှု
0.01
1.07423
1.07304
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558338659
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၅:၂၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၁၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07304
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၀၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၁:၁၁
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၅:၂၂
ရောင်းချမှု
0.03
1.07463
1.07435
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1557979690
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၁:၁၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1.07435
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.01 USD
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၂:၀၆
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၅:၂၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.07607
1.07436
အမြတ်
0.09 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558324884
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၂:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07607
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.07436
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.09 USD
၀၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၄၃:၁၀
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၂:၀၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.07714
1.07614
အမြတ်
0.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558018266
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၄၃:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07714
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.07614
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.05 USD
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၅၂:၅၅
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၅၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.08
1.07962
1.07865
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558314537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၅၂:၅၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07962
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၅၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.07865
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၅၂:၄၅
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.08
1.07998
1.07898
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558144275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၅၂:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07998
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.07898
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၀၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၃၁:၀၉
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.07336
1.08111
အမြတ်
-0.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1557944021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၃၁:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07336
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.08111
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.15 USD
၀၈.၀၄.၂၀၂၄ ၀၃:၀၅:၂၄
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၄
ရောင်းချမှု
0.12
1.08245
1.08149
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1558177669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၄.၂၀၂၄ ၀၃:၀၅:၂၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08245
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.08149
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD