၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၂:၃၀
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၂:၃၁
ရောင်းချမှု
1
0.83349
0.83278
အမြတ်
45.25 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194902890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၂:၃၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83349
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၀၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83278
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
45.25 USD
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၂၉
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၂:၂၉
ဝယ်ယူမှု
1
0.83232
0.83356
အမြတ်
84.35 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194897912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၂၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83232
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
91.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83356
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
84.35 USD
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၆:၄၉
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၁၆
ရောင်းချမှု
1
0.83463
0.83283
အမြတ်
125.44 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194810918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၆:၄၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83463
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
132.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83283
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
125.44 USD
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၁၇:၀၁
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၂၇:၂၅
ဝယ်ယူမှု
1.5
0.89221
0.8939
အမြတ်
175.77 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#194743442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၁၇:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89221
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
186.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၂၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.8939
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
175.77 USD
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၂:၄၂
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၆:၅၀
ဝယ်ယူမှု
1
0.83388
0.83463
အမြတ်
48.17 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194789324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၂:၄၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83388
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
55.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83463
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
48.17 USD
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၁:၃၀
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၀၀:၄၅:၁၄
ဝယ်ယူမှု
1
0.83475
0.83428
အမြတ်
-41.57 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194782474
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၁:၃၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-34.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၃ ၀၀:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83428
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-41.57 USD
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၀၀:၀၄
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၁:၂၉
ရောင်းချမှု
1
0.83552
0.83472
အမြတ်
51.90 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194778572
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၀၀:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83552
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83472
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
51.90 USD
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၀၀:၀၂
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၀၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1
0.83563
0.83554
အမြတ်
-13.63 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194778477
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၀၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၀၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83554
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-13.63 USD
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၅:၀၅
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၀၀:၀၁
ရောင်းချမှု
1
0.83577
0.83562
အမြတ်
4.04 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194756378
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၅:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83577
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83562
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
4.04 USD
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၅:၂၅
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၅:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1
0.83503
0.83581
အမြတ်
50.51 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194737500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၅:၂၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83503
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
57.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83581
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
50.51 USD
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၄၈:၄၅
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၁၇:၀၀
ရောင်းချမှု
1.5
0.89385
0.89221
အမြတ်
170.66 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#194714839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၄၈:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
181.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၁၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.89221
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
170.66 USD
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၃၅:၂၇
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၅:၂၄
ရောင်းချမှု
1
0.83578
0.83503
အမြတ်
48.21 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194714489
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၃၅:၂၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83578
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
55.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83503
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
48.21 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၀:၄၈
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၄၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1.5
0.89795
0.89386
အမြတ်
-462.59 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#194598155
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၀:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89795
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-452.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.89386
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
-462.59 USD
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၅၆:၀၇
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၄၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1.5
0.88904
0.89385
အမြတ်
521.14 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#194700875
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၅၆:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.88904
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
531.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.89385
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
521.14 USD
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၁၂:၃၉
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၃၅:၂၆
ဝယ်ယူမှု
1
0.83501
0.83578
အမြတ်
49.72 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194631099
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၁၂:၃၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83501
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
56.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၃၅:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83578
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
49.72 USD
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၄၉:၅၂
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၁၂:၃၆
ရောင်းချမှု
1
0.83579
0.83501
အမြတ်
50.59 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194630605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၄၉:၅၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83579
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
57.59 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၃:၁၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83501
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
50.59 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၂၂:၂၆
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၄၉:၅၁
ဝယ်ယူမှု
1
0.83508
0.83579
အမြတ်
45.44 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194605418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၂၂:၂၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83508
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၄၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83579
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
45.44 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၅၇:၄၂
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၂၂:၂၅
ရောင်းချမှု
1
0.83576
0.83506
အမြတ်
44.74 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194602076
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၅၇:၄၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
51.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၂၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83506
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
44.74 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၆:၁၄
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၅၇:၄၂
ဝယ်ယူမှု
1
0.83509
0.83575
အမြတ်
41.76 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194599112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၆:၁၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83509
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
48.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၅၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83575
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
41.76 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၁၂:၅၂
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၆:၁၃
ရောင်းချမှု
1
0.83568
0.83506
အမြတ်
38.80 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194508755
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၁၂:၅၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
45.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83506
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
38.80 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၄၃:၁၅
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၀:၄၇
ရောင်းချမှု
1.5
0.89973
0.89796
အမြတ်
185.38 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#194517761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၄၃:၁၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89973
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
195.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.89796
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
185.38 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၀၉:၄၁
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၄၃:၁၅
ဝယ်ယူမှု
1.5
0.89808
0.89974
အမြတ်
174.05 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#194384421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၀၉:၄၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
184.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၄၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.89974
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
174.05 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၀၈
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၁၂:၅၂
ဝယ်ယူမှု
1
0.83519
0.83569
အမြတ်
30.01 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194484203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၀၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83519
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
37.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၁၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83569
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
30.01 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၂၀:၁၂
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၀၂
ရောင်းချမှု
1
0.83568
0.83495
အမြတ်
46.94 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194483063
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၂၀:၁၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83495
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
46.94 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၀၆:၅၉
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၂၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1
0.83498
0.83569
အမြတ်
45.41 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194471555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၀၆:၅၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၂၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83569
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
45.41 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၁:၅၇
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၀၆:၅၉
ရောင်းချမှု
1
0.8357
0.83497
အမြတ်
46.97 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194464498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၁:၅၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8357
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
53.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၃:၀၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83497
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
46.97 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၀၅:၅၄:၂၉
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၁:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
0.83488
0.83573
အမြတ်
55.87 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194448139
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၀၅:၅၄:၂၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83488
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
62.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၁:၃၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83573
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
55.87 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၄၆:၀၉
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၀၅:၅၄:၂၅
ရောင်းချမှု
1
0.83566
0.83486
အမြတ်
52.05 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194443638
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၄၆:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83566
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
59.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၀၅:၅၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83486
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
52.05 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၂၃:၃၁:၄၁
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၄၆:၀၈
ဝယ်ယူမှု
1
0.83487
0.83566
အမြတ်
51.33 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194436504
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၂၃:၃၁:၄၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83487
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
58.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၄၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83566
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
51.33 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၃၁:၃၉
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၂၃:၃၁:၃၃
ရောင်းချမှု
1
0.83568
0.83487
အမြတ်
52.72 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194416272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၃၁:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83568
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
59.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၂၃:၃၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83487
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
52.72 USD
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၃၆:၅၆
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၃၁:၄၀
ဝယ်ယူမှု
1
0.83475
0.83566
အမြတ်
60.10 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194407049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၃၆:၅၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
67.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၃၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83566
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
60.10 USD
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၀၈:၅၈
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၃၆:၅၅
ရောင်းချမှု
1
0.83964
0.83473
အမြတ်
353.92 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194272936
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၀၈:၅၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
360.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၃၆:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83473
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
353.92 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၀၀:၂၉
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၃၆:၅၄
ရောင်းချမှု
1
0.82994
0.83473
အမြတ်
-359.10 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194221706
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၀၀:၂၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82994
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-352.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၃၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83473
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-359.10 USD
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၁၂:၂၀
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၀၉:၄၁
ရောင်းချမှု
1.5
0.89977
0.89808
အမြတ်
175.74 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#194312039
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၁၂:၂၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89977
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
186.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၀၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.89808
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
175.74 USD
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၄၉:၀၈
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၁၂:၂၁
ဝယ်ယူမှု
1.5
0.89814
0.89976
အမြတ်
168.47 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#194306323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၄၉:၀၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
178.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၁၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.89976
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
168.47 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၅၁:၄၅
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၄၉:၀၄
ရောင်းချမှု
1.5
0.89981
0.89809
အမြတ်
179.56 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#194219985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၅၁:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
190.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၄၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.89809
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
179.56 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၉:၁၇:၁၂
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၀၀:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1
0.82913
0.82994
အမြတ်
52.60 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194184902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၉:၁၇:၁၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82913
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
59.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၆:၀၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.82994
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
52.60 USD
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၁၇:၂၆
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၅၁:၄၆
ဝယ်ယူမှု
1.5
0.89808
0.89981
အမြတ်
180.33 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#194190516
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၁၇:၂၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89808
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
190.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၅၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.89981
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
180.33 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၄၂:၀၃
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၁၇:၂၅
ရောင်းချမှု
1.5
0.89979
0.89808
အမြတ်
178.15 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#194111409
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၄၂:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89979
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
188.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၁၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.89808
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
178.15 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၂၅:၂၈
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၉:၁၇:၁၂
ရောင်းချမှု
1
0.82989
0.82906
အမြတ်
54.02 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194110256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၂၅:၂၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82989
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
61.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ၀၉:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.82906
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
54.02 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၉
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၄၂:၀၂
ဝယ်ယူမှု
1.5
0.89814
0.89979
အမြတ်
171.00 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#193936137
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.89814
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
181.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.5
ပြင်ပ
0.89979
ကော်မရှင်ခ
-10.50 USD
အမြတ်
171.00 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၂၀:၂၁
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၂၅:၂၇
ဝယ်ယူမှု
1
0.82908
0.82989
အမြတ်
52.42 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194094035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၂၀:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
59.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၁၀:၂၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.82989
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
52.42 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၉:၀၁
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၂၀:၂၀
ရောင်းချမှု
1
0.82984
0.82907
အမြတ်
49.42 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194091299
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၉:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82984
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
56.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၄:၂၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.82907
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
49.42 USD
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၁:၀၀:၄၆
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၉:၀၀
ဝယ်ယူမှု
1
0.82921
0.82984
အမြတ်
39.24 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194085960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၁:၀၀:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82921
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
46.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၃:၂၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.82984
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
39.24 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၃:၄၅:၅၂
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၁:၀၀:၀၂
ရောင်းချမှု
1
0.8298
0.82966
အမြတ်
3.26 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194078506
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၃:၄၅:၅၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.8298
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၃ ၀၁:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.82966
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
3.26 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၅၀:၀၈
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၃:၄၅:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1
0.83003
0.82979
အမြတ်
-24.60 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194077083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၅၀:၀၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.83003
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၃:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.82979
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-24.60 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၄၉:၅၇
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၅၀:၀၈
ရောင်းချမှု
1
0.82996
0.83003
အမြတ်
-12.14 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194077008
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၄၉:၅၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.82996
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-5.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၅၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83003
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-12.14 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၂၇:၀၆
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၄၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
0.82952
0.82998
အမြတ်
26.72 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194051282
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၂၇:၀၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82952
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
33.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၂၀:၄၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.82998
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
26.72 USD
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၁၉:၅၇
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၂၇:၀၆
ရောင်းချမှု
1
0.83024
0.82952
အမြတ်
45.63 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#194043035
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၁၉:၅၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.83024
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၅:၂၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.82952
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
45.63 USD
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၅၄:၄၂
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၁၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
1
0.82949
0.83027
အမြတ်
49.98 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#193865420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ၁၇:၅၄:၄၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.82949
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
56.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ၁၃:၁၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.83027
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
49.98 USD