Sotish
0.01
17.04.2024 09:37:09
1.24654
1.24664
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:37:09
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24654
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24664
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
17.04.2024 09:37:09
1.24654
1.24664
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:37:09
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24654
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24664
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
17.04.2024 09:37:08
1.24652
1.24664
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:37:08
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24652
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24664
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
17.04.2024 09:37:07
1.24652
1.24662
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:37:07
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24652
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24662
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
17.04.2024 09:37:00
1.24644
1.24655
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:37:00
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24644
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24655
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
17.04.2024 09:36:59
1.24643
1.24653
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:36:59
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24643
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24653
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
17.04.2024 09:36:58
1.24643
1.24654
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:36:58
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24643
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24654
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
17.04.2024 09:36:57
1.24639
1.24654
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:36:57
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24639
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24654
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
17.04.2024 09:36:55
1.24644
1.24654
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:36:55
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24644
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24654
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
17.04.2024 09:36:55
1.24644
1.24654
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:36:55
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24644
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24654
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
17.04.2024 09:36:54
1.24644
1.24654
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:36:54
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24644
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24654
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
17.04.2024 09:36:47
1.24637
1.24648
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:36:47
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24637
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24648
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
17.04.2024 09:36:46
1.24639
1.24649
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:36:46
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24639
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24649
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
17.04.2024 09:36:41
1.24638
1.24648
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:36:41
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24638
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24648
Take profit
0.00000
Sotish
0.01
17.04.2024 09:36:37
1.24637
1.24647
0.00000
0.00000
Daromad
0.00 USD
GBPUSD
Ochish vaqti va sanasi
17.04.2024 09:36:37
Turi
Sotish
Ochilish narxi
1.24637
Stop-loss
0.00000
Daromad
0.00 USD
Bitim hajmi
0.01
Joriy narxi
1.24647
Take profit
0.00000