Beli
0.01
16.04.2024 22:34:58
1.24297
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 22:34:58
Jenis
Beli
Harga buka
1.24297
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 22:34:57
1.24297
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 22:34:57
Jenis
Beli
Harga buka
1.24297
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 22:34:56
1.24296
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 22:34:56
Jenis
Beli
Harga buka
1.24296
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 22:34:55
1.24296
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 22:34:55
Jenis
Beli
Harga buka
1.24296
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 22:34:54
1.24296
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 22:34:54
Jenis
Beli
Harga buka
1.24296
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 22:34:53
1.24296
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 22:34:53
Jenis
Beli
Harga buka
1.24296
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 22:34:52
1.24296
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 22:34:52
Jenis
Beli
Harga buka
1.24296
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:34:56
1.24390
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.02 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:34:56
Jenis
Beli
Harga buka
1.24390
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.02 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:34:55
1.24395
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.02 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:34:55
Jenis
Beli
Harga buka
1.24395
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.02 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:41
1.24334
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:41
Jenis
Beli
Harga buka
1.24334
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:40
1.24332
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:40
Jenis
Beli
Harga buka
1.24332
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:40
1.24335
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:40
Jenis
Beli
Harga buka
1.24335
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:39
1.24334
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:39
Jenis
Beli
Harga buka
1.24334
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:38
1.24332
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:38
Jenis
Beli
Harga buka
1.24332
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:37
1.24331
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:37
Jenis
Beli
Harga buka
1.24331
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:36
1.24331
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:36
Jenis
Beli
Harga buka
1.24331
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:35
1.24331
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:35
Jenis
Beli
Harga buka
1.24331
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:34
1.24330
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:34
Jenis
Beli
Harga buka
1.24330
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:34
1.24331
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:34
Jenis
Beli
Harga buka
1.24331
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:33
1.24328
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:33
Jenis
Beli
Harga buka
1.24328
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:32
1.24328
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:32
Jenis
Beli
Harga buka
1.24328
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:30
1.24328
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:30
Jenis
Beli
Harga buka
1.24328
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:29
1.24322
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:29
Jenis
Beli
Harga buka
1.24322
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:28
1.24321
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:28
Jenis
Beli
Harga buka
1.24321
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:27
1.24320
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:27
Jenis
Beli
Harga buka
1.24320
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:32:27
1.24322
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:32:27
Jenis
Beli
Harga buka
1.24322
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:22:10
1.24287
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:22:10
Jenis
Beli
Harga buka
1.24287
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:22:09
1.24290
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:22:09
Jenis
Beli
Harga buka
1.24290
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:22:09
1.24288
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:22:09
Jenis
Beli
Harga buka
1.24288
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:22:08
1.24290
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:22:08
Jenis
Beli
Harga buka
1.24290
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:22:07
1.24290
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:22:07
Jenis
Beli
Harga buka
1.24290
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:22:07
1.24290
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:22:07
Jenis
Beli
Harga buka
1.24290
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:22:06
1.24289
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:22:06
Jenis
Beli
Harga buka
1.24289
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:22:05
1.24289
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:22:05
Jenis
Beli
Harga buka
1.24289
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:22:04
1.24289
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:22:04
Jenis
Beli
Harga buka
1.24289
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:22:03
1.24289
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:22:03
Jenis
Beli
Harga buka
1.24289
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:22:03
1.24289
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:22:03
Jenis
Beli
Harga buka
1.24289
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:22:02
1.24287
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
-0.01 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:22:02
Jenis
Beli
Harga buka
1.24287
Stop loss
0.00000
Keuntungan
-0.01 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:22:01
1.24281
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:22:01
Jenis
Beli
Harga buka
1.24281
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:22:00
1.24281
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:22:00
Jenis
Beli
Harga buka
1.24281
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:59
1.24280
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:59
Jenis
Beli
Harga buka
1.24280
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:59
1.24281
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:59
Jenis
Beli
Harga buka
1.24281
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:58
1.24282
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:58
Jenis
Beli
Harga buka
1.24282
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:57
1.24283
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:57
Jenis
Beli
Harga buka
1.24283
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:56
1.24281
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:56
Jenis
Beli
Harga buka
1.24281
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:55
1.24282
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:55
Jenis
Beli
Harga buka
1.24282
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:51
1.24282
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:51
Jenis
Beli
Harga buka
1.24282
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:50
1.24280
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:50
Jenis
Beli
Harga buka
1.24280
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:49
1.24279
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:49
Jenis
Beli
Harga buka
1.24279
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:48
1.24275
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:48
Jenis
Beli
Harga buka
1.24275
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:46
1.24265
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:46
Jenis
Beli
Harga buka
1.24265
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:45
1.24264
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:45
Jenis
Beli
Harga buka
1.24264
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:44
1.24265
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:44
Jenis
Beli
Harga buka
1.24265
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:43
1.24270
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:43
Jenis
Beli
Harga buka
1.24270
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:42
1.24268
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:42
Jenis
Beli
Harga buka
1.24268
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:39
1.24262
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:39
Jenis
Beli
Harga buka
1.24262
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:38
1.24266
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:38
Jenis
Beli
Harga buka
1.24266
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480
Beli
0.01
16.04.2024 21:21:28
1.24269
1.24236
0.00000
1.24480
Keuntungan
0.00 USD
GBPUSD
Tarikh dan masa pembukaan
16.04.2024 21:21:28
Jenis
Beli
Harga buka
1.24269
Stop loss
0.00000
Keuntungan
0.00 USD
Jumlah dagangan
0.01
Harga Semasa
1.24236
Take profit
1.24480