ซื้อ
0.01
26.05.2024 08:19:18
3.730
3.693
0.000
0.000
กำไร
0.00 USD
QTMUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
26.05.2024 08:19:18
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
3.730
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
0.00 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
3.693
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.02
24.05.2024 19:33:24
1.27474
1.27394
0.00000
0.00000
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2024 19:33:24
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.27474
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.27394
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
24.05.2024 19:33:22
1.27474
1.27394
0.00000
0.00000
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2024 19:33:22
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.27474
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.27394
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
24.05.2024 19:33:20
1.27475
1.27394
0.00000
0.00000
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2024 19:33:20
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.27475
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.27394
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
24.05.2024 19:33:18
1.27475
1.27394
0.00000
0.00000
กำไร
0.02 USD
GBPUSD
วันและเวลาเปิดทำการ
24.05.2024 19:33:18
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.27475
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
0.02 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.27394
รับกำไร (Take profit)
0.00000